Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

88-11


Mây: 88-11==77
Sự vun bồi tốt cho số mạng và gia đình.
Có lợi vào tiền tài. Nên mua vé số
Cứ xài tiền rồi tiền sẽ trở vô. Không sợ thiếu lúc này.
Đi chơi ra tiền, Tình cảm vui vẻ, tình cảm tình cờ gặp vui.
Số hạp 77, 99. Số kỵ 11

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY