Thông tin...

Menu

Video An toàn điện và kỹ thuật điện 
Video clip xem thêm:

Clip kiểm tra thử điện trung hạ áp DZ và thiết bị 2017 - PCTG thu hien theo SPC.


Clip rửa sứ trung áp có điện 22KV.


Clip đo điện trở đất tại hiện trường.Hướng dẫn lắp kẹp tiếp đất Di động dây bọc.RAP IQ dành cho MC đọc RAP và hướng dẫn sinh hoạt. (*)