Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

HE SO HAP THU MBA

HE SO HAP THU MBA 

I. Quy định điện áp đo (theo điều 79 QCVN-QTĐ-5:2009/BCT)

- Udm TB đến 600V áp đo 500V.d.c
- U dm TB lớn hơn 600 đến 7000V áp đo 1000V
- U dm TB lớn hơn 7000V áp đo 2500V
* Lưu ý: Mạch nhị thứ Udm TB đến 250V áp đo 250V (tiêu chuẩn lớn hơn 0,25M) thiết bị hạ áp đến 500V áp đo 500V (tiêu chuẩn lớn hơn 0,5M) theo TCXDVN 394:2007.

II. Các giá trị đo:

1. Điện trở cách điện(Rcđ) là chỉ tiêu cơ bản để đánh giá tình trạng cách điện của thiết bị điện, được xác định thông qua tỉ số giữa điện áp đặt vào cách điện và dòng điện rò chay qua cách điện đó. Rcd =U/Ir (megaom) lấy ở giá trị 60s làm chuẩn.

2.Hệ số hấp thụ (Khth) là chỉ tiêu xác định độ ẩm của cách điện, hệ số hấp thụ Khth là tỉ số của giá trị điện trở cách điện đo bằng mêgôm mét sau 15 giây (R15) và 60 giây (R60) Khth =R60/R15

3.Hệ số phân cực PI: là tỉ số giữa điện trở cách điện đo được sau 10 phút và 01 phút kể từ lúc đặt điện áp vào điện trở cách điện.
PI = R600/ R60

III. Tiêu chuẩn cách điện THIẾT BỊ ĐIỆN CAO ÁP

1. MÁY PHÁT ĐIỆN

Tiêu chuẩn IEC ko quy định. Giá trị do nhà chế tạo quy định trong thuyết minh kỹ thuật. Hoặc theo TCVN 4747-89
theo điện áp cuộn stator
400V trạng thái nguội 20MΩ trạng thái nóng 5MΩ
6300V trạng thái nguội 40MΩ trạng thái nóng 7MΩ
10500V trạng thái nguội 50MΩ trạng thái nóng 11MΩ


2. MBA lực

áp dụng theo Bảng 2-23-3 QCVN QTĐ 5:2009/BCT và QTVH SC MBA của EVN số 623ĐVN/KTNĐ như sau:

Tiêu chuẩn Giá trị điện trở cách điện theo nhiet độ cuộn dây
+ Nhiệt độ cuộn dây, oC

(oC) 10 20 30 40 50 60 70
+ MBA Từ 35 kV trở xuống có công suất dưới 10.000 kVA

(MΩ) 450 300 200 130 90 60 40
+ MBA Từ 35 kV có công suất 10.000 kVA trở lên và 110 kV trở lên không phụ thuộc công suất
(MΩ)
900 600 400 260 180 120 80


3. TU (CT) hay gọi máy biến điện áp

Tiêu chuẩn: (theo QCVN QTĐ-5:2008/BCT, TCVN7697-2: 2007/ IEC60044-2: 2003) Cần tham khảo TC nhà chế tạo.
- Loại cuộn dây
Điện áp danh định (kV)
a) Tiêu chuẩn cách điện cho cuộn dây sơ cấp của TU (MΩ) theo nhiệt độ
20 oC 30 oC 40 oC 50 oC 60 oC

Cao hơn 66kV 1200 600 300 150 75

20 ÷ 35kV 1000 500 250 125 65

10÷15 kV 800 400 200 100 50

Thấp hơn 10kV 400 200 100 50 25


- Loại tụ điện và loại cuộn dây cách điện khô cuộn dây sơ cấp phải lớn hơn 50MΩ.
- Loại cách điện bằng khí SF6 Điện trở cách điện của các cuộn dây sơ cấp phải không thấp hơn các đặc tính của nhà sản xuất.
b) Cuộn thứ cấp: cách điện của mạch thứ cấp TU đo bằng mêgômmét có điện áp 500V để đảm bảo rằng các giá trị lớn hơn 2MΩ.


4. TI (CT) máy biến dòng điện
a) Cuộn sơ cấp: Điện trở cách điện giữa cuộn dây với đất, và giữa các cuộn dây phải được đo bằng mêgôm met có điện áp 1.000 V hoặc 2500V.
Tiêu chuẩn: (theo QCVN QTĐ-5:2008/BCT và TCVN5928 1995; DLVN 18 : 1998)
a) Cách điện cho các cuộn dây sơ cấp của TI (kiểu sứ)

Tiêu chuẩn cách điện cho cuộn dây sơ cấp của TI (MΩ) theo nhiệt độ
20 0C 30 oC 40 oC 50 oC 60 oC

Cao hơn 66kv 1200 600 300 150 75

20 ÷ 35kV 1000 500 250 125 65

10÷15kV 800 400 200 100 50

Thấp hơn 10kV 400 200 100 50 25


- Kiểu sứ xuyên: Không cần thiết phải đo điện trở cách điện của các cuộn dây sơ cấp.
a) Cuộn thứ cấp: Đo các điện trở cách điện của mạch thứ cấp TI đo bằng mêgômmét có điện áp 500V để đảm bảo rằng các giá trị lớn hơn 2MΩ.

5. DCL Dao cách ly cao áp

Theo QCVN QTĐ 5:2009/BCT

Mạch chính 1000MΩ
Mạch điều khiển/ nhị thứ 2MΩ.

6. Máy cắt cao áp

a) Mạch chính MC khí SF6 loại GCB lớn hơn 1000MΩ theo QCVN QTĐ 5:2009/BCT
b) Mạch điều khiển /lớn hơn 2MΩ theo QCVN QTĐ 5:2009/BCT

7. Động cơ điện

điện áp nhỏ hơn 1000V / điện trở cách điện lớn hơn 0,5MΩ
theo TCVN1987.

Đang bận việc lúc khác up tiếp

Thấy hay thì cảm ơn đi nhé...!!!

Bạn nào muốn thảo luận với mình thì liên hệ
[/SIZE][/FONT]
huyloc
19


Được gửi từ iPhone của tôi

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.