Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

89-10Xuân: 89-10==79
Ấm áp vui vẽ, như mùa xuân.
Bạn bè vui có dịp đi chơi với bạn.
Có dịp giúp đỡ người ngoài tốt đẹp.
Mua may bán đắc, đang lợi khẩu.
Tình yêu tình thương tròn vẹn.
Số hạp 89. 79. Kỵ số 10

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY