Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Quy định sử dụng bảo quản máy hàn điệnQUI ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
KHI SỬ DỤNG MÁY HÀN ĐIỆN


1.     Chỉ có người được phân công của đơn vị quản lý máy hàn điện mới được sử dụng máy hàn điện  phục vụ cho công tác của đơn vị.
2.     Người sử dụng máy hàn điện phải được huấn luyện sát hạch an toàn vệ sinh lao động định kỳ hàng năm đạt yêu cầu, phải nắm vững tính năng, tác dụng cách vận hành máy hàn điện .
3.     Khi vận hành máy hàn điện, người sử dụng phải dùng trang bị bảo hộ lao động cá nhân được trang cấp theo qui định.
4.     Trước khi vận hành, người sử dụng máy hàn điện phải kiểm tra tình trạng máy hàn điện, nguồn cung cấp điện, không gian chung quanh nơi vận hành máy tránh để người khác hoặc các đồ vật khác bị ảnh hưởng hoặc làm ảnh hưởng trong quá trình vận hành máy hàn điện. (Chú ý đề phòng đến công tác PCCC tại chỗ)
5.     Nghiêm cấm:
-         Thay đổi thiết kế của máy
-         Vận hành máy không đúng với tính năng, hướng dẫn sử dụng của máy.
-         Không tập trung, rời bỏ vị trí khi máy đang vận hành.
6.     Khi vận hành máy hàn điện, vật cần hàn phải được định vị đúng vị trí. Người sử dụng phải có biện pháp ngăn ngừa không để xỉ hàn bắn vào người hoặc làm hư hỏng các thiết bị xung quanh.
7.     Trong khi vận hành, nếu máy hàn điện có hiện tượng không bình thường phải tạm ngừng vận hành để kiểm tra, nếu cần sửa chữa máy phải cách ly máy khỏi nguồn điện. Nếu phải tháo các bộ phận máy hàn điện  để sửa chữa thì cần phải có sự chấp thuận của trưởng đơn vị quản lý máy.
8.     Sau khi chấm dứt công việc, phải tắt máy, kiểm tra lại máy hàn điện và cách ly máy khỏi nguồn cung cấp điện.
9.     Sau khi vận hành máy hàn điện, người sử dụng phải vệ sinh nơi làm việc và máy hàn điện đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ.
10 Khi sử dụng máy hàn điện, người sử dụng phải nắm vững và chấp hành nghiêm túc qui định này
                                                                                KT GIÁM ĐỐC
                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                        Đã ký


                                                                     NGUYỄN ĐIỀN KHOÁN

                  BIỆN PHÁP AN TOÀN
KHI SỬ DỤNG MÁY HÀN ĐIỆN

1.     Người sử dụng máy hàn điện phải được huấn luyện sát hạch an toàn vệ sinh lao động định kỳ hàng năm đạt yêu cầu, phải nắm vững tính năng, tác dụng cách vận hành máy hàn điện .
2.     Khi vận hành máy hàn điện, người sử dụng phải dùng trang bị bảo hộ lao động cá nhân, kính hàn theo qui định.
3.     Trước khi vận hành, người sử dụng máy hàn điện phải kiểm tra tình trạng máy hàn điện, nguồn cung cấp điện, không gian chung quanh nơi vận hành máy tránh để người khác hoặc các đồ vật khác bị ảnh hưởng hoặc làm ảnh hưởng trong quá trình vận hành máy hàn điện. (Chú ý đề phòng đến công tác PCCC tại chỗ)
Trước khi hàn điện phải tiếp “trung hòa” chắc chắn vào vật hàn.
Ngăn ngừa không để xỉ hàn bắn vào mọi người hoặc làm hư hỏng các thiết bị xung quanh.
          Không được tự ý thay đổi sửa chữa nội bộ máy hàn.
4.     Sau khi chấm dứt công việc, phải tắt máy, kiểm tra lại máy hàn điện và cách ly máy khỏi nguồn cung cấp điện.
5.     Sau khi vận hành máy hàn điện, người sử dụng phải vệ sinh nơi làm việc và máy hàn điện đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ.  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.