Kỹ thuật điện - An toàn điện - Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và thông tin tổng hợp kinh tế, đời sống ...

Menu

Slide...

Bài đăng mới nhất

Kỹ thuật điện


Trang cụ an toàn

An toàn điện


Quy định KTAT

Bài đăng nổi bật


Video clip

Đối vui KTAT (Click here)

Thiết bị


Hotline - Điện cao thế

Giáo trình


Thị trường

Recent Posts

Sao khong phai la anh - Hoang Luc 2863

October 17, 2019 /

Mong chờ tình em - Music

October 16, 2019 /

Quy chuan quoc gia ve An toan dien 2019 thay the QCATD 2008

October 15, 2019 /
Du thao lan 2. Thang 10/2019


Nguyen Hoang Luc

/

Xin Xăm đầu năm - Bói toán Thiên Hoang

October 14, 2019 /
Quẻ Xăm đầu năm của Bạn?
Hướng dẫn xem quẻ Xăm “Thienhoang vanmenh”

* Thành tâm, thanh tịnh để chọn con số Vận mệnh:
- Có thể cho người xem tự cảm nhận và chọn 1 con số từ 1 đến 100.
- Hoặc dùng đồng hồ Stop Watch (đồng hồ bấm giờ trong điện thoại), nhấn Dừng để chọn 1 con số gồm 2 chữ số sau cùng, tượng trưng cho Vận mệnh.
* Kế tiếp tính toán như sau:
       Kết quả = Ngày sinh + tháng sinh + năm sinh (2 chữ số) + Số đã chọn.
       Ví dụ: Người có ngày tháng năm sinh là : 08-12-1980, đã chọn con số là 87.
              Kết quả = 08 + 12 + 80 + 87 = 187
              Trừ 100 = Quẻ Xăm là 87
    (Nếu kết quả từ 100, 200 trở lên thì trừ 100, 200
số còn lại là số của Quẻ Xăm)

 Chúc các Bạn may mắn
Que so 1                    Que so 2                    Que so 3
Que so 4                    Que so 5                    Que so 6
Que so 7                    Que so 8                    Que so 9

Que so 10                    Que so 11                    Que so 12
Que so 13                    Que so 14                    Que so 15
Que so 16                    Que so 17                    Que so 18

Que so 19                    Que so 20                    Que so 21
Que so 22                    Que so 23                    Que so 24
Que so 25                    Que so 26                    Que so 27

Que so 28                    Que so 29                    Que so 30
Que so 31                    Que so 32                    Que so 33
Que so 34                    Que so 35                    Que so 36

Que so 37                    Que so 38                    Que so 39
Que so 40                    Que so 41                    Que so 42
Que so 43                    Que so 44                    Que so 45

Que so 46                    Que so 47                    Que so 48
Que so 49                    Que so 50                    Que so 51
Que so 52                    Que so 53                    Que so 54

Que so 54                    Que so 55                    Que so 56
Que so 57                    Que so 58                    Que so 59
Que so 60                    Que so 61                    Que so 62

Que so 63                    Que so 64                    Que so 65
Que so 66                    Que so 67                    Que so 68
Que so 69                    Que so 70                    Que so 71

Que so 72                    Que so 73                    Que so 74
Que so 75                    Que so 76                    Que so 77
Que so 78                    Que so 79                    Que so 80

Que so 81                    Que so 82                    Que so 83
Que so 84                    Que so 85                    Que so 86
Que so 87                    Que so 88                    Que so 89

Que so 90                    Que so 91                    Que so 92
Que so 93                    Que so 94                    Que so 95
Que so 96                    Que so 97                    Que so 98
Que so 99                    Que so 100                  Que so ....


PCT - LCT theo Quy trình ATD 959

October 9, 2019 /

PTT va huong dan thuc hien theo TT 44 BCT

October 8, 2019 /

Sổ tay an toàn lao động - SPC

October 2, 2019 /

Biện pháp kiểm soát rủi ro - Sơ đồ phân cấp Theo ILO

/
rui ro


Sơ đồ phân cấp các biện pháp kiểm soát rủi ro được theo thứ tự ưu tiên như sau:
1.   Loại bỏ: Các biện pháp loại bỏ rủi ro, ví dụ: sử dụng các sản phẩm an toàn hơn (thay sơn gốc dung môi bằng sơn gốc nước)
2.   Thay thế: ví dụ thay thế một máy hiện đang sử dụng bằng máy có hệ thống bảo vệ tốt hơn hoặc ít nguy hiểm hơn
3.   Các biện pháp kiểm soát kỹ thuật: các biện pháp làm giảm khả năng tiếp xúc với các mối nguy hiểm, ví dụ: lắp đặt hệ thống bảo vệ hoặc thông gió cục bộ 
4.   Kiểm soát hành chính; các biện pháp giảm thiểu rủi ro thông qua các hệ thống an toàn, ví dụ như luân chuyển công nhân để giảm sự tiếp xúc hoặc tăng cường chỉ dẫn an toàn
5.   Phương tiện bảo vệ cá nhân: được sử dụng khi không xác định được các biện pháp bảo vệ tập thể (bảo vệ một số công nhân).

Xử lý tình huống lưới điện - Đề số 13

/


Anh (chị) hãy trình bày trình tự các bước tổ chức thực hiện các công việc nêu trên sao cho đảm bảo an toàn.
Đáp án:
Đây là công tác có kế hoạch, nên để triển khai thực hiện công tác này cần phải thực hiện các bước sau:
I.          Khảo sát hiện trường:
1.         Thành phần khảo sát hiện trường:
a)         Đại diện của đơn vị quản lý vận hành Điện lực A.
b)        Người sẽ được cử làm người chỉ huy trực tiếp của ĐVCT1.
c)         Người sẽ được cử làm người chỉ huy trực tiếp của ĐVCT2.
2.         Khối lượng công việc:
a)         Thay dây đường dây hạ áp thuộc TBA1 tuyến 471.
b)        Bảo trì DS 20 tuyến 471.
3.         Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:
a)         Bộ phận trực ca vận hành Điện lực A:
1)    Đầu mối liên hệ Điều độ cắt – đóng điện tuyến 471.
2)    Cắt – đóng điện 3 LBFCO trụ 20/9. (TB thao tác có tải)
3)    Bàn giao đường dây đã cắt điện cho người cho phép.
b)        ĐVCT1:
1)    Cắt CB của TBA1
2)    Đặt tiếp đất hạ thế phía sau CB của TBA1.
3)    Thay dây của đường dây hạ áp thuộc TBA1 tuyến 471.
c)         ĐVCT2:
1)    Đặt tiếp đất tại vị trí làm việc để bảo trì DS 20.
2)    Bảo trì DS 20 tuyến 471.
II.       Đăng ký công tác:
Đội trưởng Đội quản lý vận hành đăng ký công tác với Điện lực A; Điện lực A lập kế hoạch công tác tuần, đăng ký cắt điện, viết phiếu công tác.  
III.     Thủ tục chuẩn bị công tác:
Đội trưởng vận hành Điện lực A cấp 01 phiếu công tác cho ĐVCT1 để thay dây của đường dây hạ áp thuộc TBA1 tuyến 471, giao phiếu công tác cho người cho phép;
cấp 01 phiếu công tác cho ĐVCT2 để bảo trì DS 20 tuyến 471, giao phiếu công tác cho người cho phép.
IV.     Chuẩn bị nơi làm việc và thủ tục cho phép làm việc:
1.         TBVH đương ca của Điện lực A thực hiện: 
a)         Liên hệ Điều độ cắt điện tuyến 471.
b)        Nhân viên trực ca: Cắt 3 LBFCO trụ 20/9 theo phiếu thao tác do TBVH cấp.
c)         Thông báo cho người cho phép thực hiện thủ tục cho phép ĐVCT1, ĐVCT2 vào làm việc. Ghi nhật ký và treo thẻ sơ đồ sau khi người cho phép đã bàn giao hiện trường cho ĐVCT.
2.         ĐVCT1:
a)         Cắt CB của TBA1.
b)        Đặt tiếp đất hạ thế phía sau CB của TBA1.
c)         Cắt CB an toàn nhà khách hàng có máy phát dự phòng.
d)        Thay dây đường dây hạ áp thuộc TBA1 tuyến 471 theo phiếu công tác.
3.         Đơn vị công tác: 
a)         Đặt tiếp đất hạ áp và trung áp tại trụ 20 và tiếp đất trung áp trụ 20/1 tuyến 471.
b)        Bảo trì DS 20 tuyến 471 theo phiếu công tác.
V.        Kết thúc công tác và thủ tục trao trả nơi làm việc:
1.         Sau khi kết thúc công tác, người chỉ huy trực tiếp của từng đơn vị công tác kiểm tra dụng cụ, nhân sự, ra lệnh tháo tiếp đất và khoá PCT. Người cho phép kiểm tra và nhận bàn giao hiện trường.
2.         Người cho phép báo cho TBVH vận hành đương ca của Điện lực A. Phiếu công tác được trả cho người cấp phiếu Điện lực A.
3.         Ca trực đương ca của Điện lực A thực hiện như sau:
a)         Kiểm tra cả 2 đơn vị công tác (ĐVCT1 và ĐVCT2) đã khóa phiếu công tác.
b)        Liên hệ Điều độ đóng điện tuyến 471.
c)         Kiểm tra Recloser và DS trụ 20 tuyến 471 đang mở,
d)        Cử nhân viên trực ca đóng 3 LBFCO của trụ 20/9 (Phiếu thao tác do TBVH cấp)
e)         Tháo gở thẻ trên sơ đồ. Ghi nhật ký vận hành.

Xử lý tình huống lưới điện - Đề số 10

/


Đáp án:

Đây là công tác có kế hoạch, nên để triển khai thực hiện công tác này cần phải thực hiện các bước sau:
I.          Khảo sát hiện trường:
1.         Thành phần khảo sát hiện trường:
a)         Đại diện của đơn vị quản lý vận hành Điện lực A.
b)        Người sẽ được cử làm người chỉ huy trực tiếp của đơn vị công tác.

2.         Khối lượng công việc:
a)         Tháo lèo tại trụ 100.
b)        Thay đà từ trụ 110 đến trụ 125.
c)         Đấu lèo tại trụ 100.

3.         Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:
a)         Bộ phận trực ban vận hành Điện lực A:
1)    Đầu mối liên hệ với Điều độ để cắt – đóng điện tuyến 472.
2)    Nhân viên ca vận hành: Tháo lèo tại trụ 100 và bàn giao cho người cho phép để người cho phép bàn giao hiện trường cho ĐVCT.
3)    Đấu lại lèo trụ 100 sau khi đơn vị công tác thay đà xong.
b)        Đơn vị công tác:
1)    Đặt tiếp đất tại vị trí làm việc để thay đà.
2)    Thay đà từ trụ 110 đến trụ 125.

II.       Đăng ký công tác:
Đội trưởng Đội quản lý vận hành đăng ký công tác với Điện lực A; Điện lực A lập kế hoạch công tác tuần, đăng ký cắt điện, viết phiếu công tác.  

III.     Thủ tục chuẩn bị công tác:
Đội trưởng QL vận hành Điện lực A cấp 01 phiếu công tác cho đơn vị công tác để thay đà từ trụ 110 đến trụ 125, giao phiếu công tác cho người cho phép; cấp 01 phiếu công tác cho nhân viên ca trực thực hiện tháo lèo tại trụ 100.

IV.     Chuẩn bị nơi làm việc và thủ tục cho phép làm việc:
1.         TBVH đương ca của Điện lực A thực hiện: 
a)         Liên hệ với Điều độ cắt điện tuyến 472.
b)        Đặt 02 bộ tiếp đất tại trụ 100 và thực hiện tháo lèo tại trụ 100 theo phiếu công tác.
c)         Tháo 02 bộ tiếp đất tại trụ 100 và báo cho TBVH.

d)        Liên hệ Điều độ đóng điện tuyến 472 đến trụ 100. Ghi nhật ký và treo thẻ sơ đồ sau khi đã bàn giao hiện trường làm việc.
e)         Thông báo cho người cho phép thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc sau khi đã làm tiếp đất an toàn.

2.         Đơn vị công tác: 
a)         Người cho phép chứng minh không còn điện.
b)        Đặt tiếp đất tại trụ 110 và trụ 125. Nhân viên công tác ghi họ tên, ngày giờ và ký tên vào PCT.
c)         Thay đà từ trụ 110 đến trụ 125 theo phiếu công tác.
d)        Hoàn tất công tác. Kiểm tra dụng cụ, nhân sự và ra lệnh tháo tiếp đất.

V.        Kết thúc công tác và thủ tục trao trả nơi làm việc:
1.         Sau khi kết thúc công tác, người chỉ huy trực tiếp và người cho phép khóa phiếu công tác; người cho phép báo cho TBVH đương ca của Điện lực A. Phiếu công tác được trả cho người cấp phiếu Điện lực A.

2.         TBVH đương ca của Điện lực A thực hiện: 
a)         Đội trưởng QL vận hành cấp 01 phiếu công tác cho nhân viên ca trực thực hiện đấu lại lèo tại trụ 100.
b)        Liên hệ với Điều độ cắt điện tuyến 472.
c)         Đặt 02 bộ tiếp đất tại trụ 100 và thực hiện đấu lèo tại trụ 100 theo phiếu công tác.
d)        Tháo 02 bộ tiếp đất tại trụ 100.

e)         Liên hệ Điều độ đóng điện tuyến 472 để khôi phục điện toàn tuyến.
f)          Ghi nhật ký vận hành và tháo thẻ sơ đồ.