Kỹ thuật an toàn điện - Năng lượng mặt trời * Công ty TNHH Thủ Thiêm New City Land - Chi nhánh Tiền Giang

Menu

Bài đăng mới nhất

Kỹ thuật điện


Trang cụ an toàn

An toàn điện


Quy định KTAT

Bài đăng nổi bật


Video clip

Đối vui KTAT (Click here)

Thiết bị


Hotline - Điện cao thế

Giáo trình


Thị trường

Recent Posts

An toan lao dong - Tai nan lao dong - Benh nghep nghiep va quy dinh thong so

January 15, 2021 /                An toan lao dong can tim hieu 2020                                              

                                                  (Theo https://vi.wikipedia.org/)

      Nội dung chủ yếu của bảo hộ lao động là an toàn lao động, vệ sinh lao động. Bởi vậy, trong nhiều trường hợp người ta dùng cụm từ "an toàn và vệ sinh lao động" để chỉ công tác Bảo hộ lao động. Trong trường hợp nói đến Bảo hộ lao động, chúng ta hiểu đó là bao gồm cả an toàn lao động, vệ sinh lao động và cả những vấn đề về chính sách đối với người lao động như: vấn đề lao động và nghỉ ngơi, vấn đề lao động nữ, vấn đề bồi dưỡng độc hại.

Bảo hộ lao động gồm 4 phần:

·       Pháp luật bảo hộ lao động

·       Vệ sinh lao động

·       Kỹ thuật an toàn (tiếng AnhSafety engineering)

·       Kỹ thuật phòng chống cháy nổ (tiếng Anh: Fire protection hay Fire safety)


*** Các khái niệm chung về môi trường lao động.

Điều kiện lao động

Trong hoạt động sản xuất, người lao động phải làm việc trong một điệu kiện nhất định, gọi chung là điều kiện lao động.

Điều kiện lao động là tổng thể các yếu tố về tự nhiên, xã hội, kinh tế được biểu hiện thông qua các công cụ và phương tiện lao động, đối tượng lao động, quá trình công nghệ, môi trường lao động và sự sắp xếp, bố trí chúng trong không gian và thời gian, sự tác động qua lại của chúng trong mối quan hệ với người lao động tại chỗ làm việc, tạo nên một điều kiện nhất định cho con người trong quá trình lao động. Tình trạng tâm sinh lý của NLĐ trong khi lao động tại chỗ làm việc cũng được coi như một yếu tố gắn liền mới điều kiên lao động.

Việc đánh giá, phân tích điều kiện lao động cần phải tiến hành đồng thời trong mối quan hệ tác động qua lại của các yếu tố nói trên và sự ảnh hưởng, tác động của chúng đến người lao động như thế nào? Từ đó mới có thể có được những kết luận chính về điều kiện lao động ở cơ sở đó và có các biện pháp phù hợp nhằm cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ sức khoẻ người lao động.


Tai nạn lao động

Là tai nạn xảy ra trong quá trình lao động do kết quả của sự tác động đột ngột từ bên ngoài của các yếu tố nguy hiểm có thể gây chết người hoặc làm tổn thương hoặc làm phá huỷ chức năng hoạt động bình thường của một bộ phận nào đó trên cơ thể. Khi người lao động bị nhiễm độc đột ngột một lượng lớn chất độc gây chết người hoặc huỷ hoại chức năng hoạt động của một bộ phận cơ thể (nhiễm độc cấp tính) cũng được coi là tai nạn lao động.

Tai nạn lao động được chia làm 3 loại : Tai nạn lao động chết người, Tai nạn lao động nặng, Tai nạn lao động nhẹ.

                                                                              (Xem tiep)

Văn hóa an toàn trong sản xuất của mọi công ty

/

 

Những nội dung cơ bản của mô hình “Cơ sở văn hóa an toàn trong sản xuất”

                                                                                   (Theo ... Tổng liên đoàn LĐVN)

Về nguyên tắc các nội dung và hoạt động của mô hình cơ sở VHAT phải dựa trên hệ thống quản lý quốc gia về ATVSLĐ và đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở, cũng như phải có khả năng đáp ứng kịp thời những yêu cầu thực tế của cơ sở, giúp cho cơ sở áp dụng các nguyên tắc và phương pháp quản lý ATVSLĐ thích hợp để công tác ATVSLĐ ở cơ sở đạt hiệu quả cao nhất.

Đặc biệt khi thiết lập hệ thống quản lý ATVSLĐ tại cơ sở, cũng như xây dựng các hướng dẫn chi tiết ở cơ sở cần lưu ý đến qui mô, cơ sở hạ tầng của các cơ sở cũng như các yếu tố nguy hiểm, mức độ rủi ro có thể xảy ra trong sản xuất ở cơ sở. Ngoài ra, hệ thống quản lý ATVSLĐ của cơ sở cũng cần nêu rõ rằng việc tuân thủ các yêu cầu về ATVSLĐ theo đúng pháp luật và các qui định quốc gia là trách nhiệm và nghĩa vụ của NSDLĐ, NLĐ, đồng thời NSDLĐ cần chỉ đạo và cam kết về các hoạt động ATVSLĐ ở cơ sở. Như vậy hoạt động của mô hình “Cơ sở VHAT trong sản xuất” cần bao gồm những nội dung chính sau:

1. Tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm hoạt động

- Để bộ máy quản lý hoạt động gọn nhẹ, cơ sở lao động cần thành lập bộ phận quản lý chung về an toàn-vệ sinh lao động theo các quy định hiện hành. Đảm bảo các cán bộ quản lý VHAT có chuyên môn, nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn, kỹ thuật phòng, chống cháy nổ, kỹ thuật môi trường, vệ sinh lao động; cũng như có hiểu biết về thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ của cơ sở.

- Bộ phận quản lý VHAT có chức năng tham mưu, giúp việc cho người sử dụng lao động trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động ATVSLĐ; Phối hợp với các bộ phận có liên quan trong cơ sở lao động tiến hành các công việc sau:

+ Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ trong cơ sở lao động;

+ Quản lý theo dõi việc đăng ký, kiểm định các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động;

+ Xây dựng kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động hằng năm và đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch; đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;

+ Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn - vệ sinh lao động của Nhà nước, của cơ sở lao động trong phạm vi cơ sở lao động;

+ Tổ chức huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động cho người lao động;

+ Kiểm tra về an toàn - vệ sinh lao động theo định kỳ ít nhất 1 tháng/1 lần các bộ phận sản xuất và những nơi có các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

+ Kiểm tra môi trường lao động, an toàn thực phẩm (nếu đơn vị tổ chức bữa ăn công nghiệp); theo dõi tình hình thương tật, bệnh tật phát sinh do nghề nghiệp; đề xuất với người sử dụng lao động các biện pháp quản lý, chăm sóc sức khỏe lao động.

- Bộ phận quản lý VHAT tham gia kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn - vệ sinh lao động trong phạm vi cơ sở lao động, cũng như đề xuất với người sử dụng lao động biện pháp khắc phục các tồn tại về an toàn - vệ sinh lao động. Đặc biệt chú trọng các vấn đề như: điều tra, thống kê, báo cáo và quản lý các vụ tai nạn lao động theo quy định pháp luật hiện hành; kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động, góp ý về lĩnh vực an toàn - vệ sinh lao động tại các cuộc họp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong việc lập và duyệt các đề án thiết kế, thi công, nghiệm thu, trong việc tổ chức tiếp nhận và đưa vào sử dụng nhà xưởng, máy, thiết bị; chủ động đề xuất với người sử dụng lao động giải quyết các đề xuất, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, của các đơn vị cấp dưới hoặc của người lao động, cũng  như tham gia ý kiến vào việc thi đua, khen thưởng; tổng hợp, đề xuất khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong công tác bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao động.

- Cơ sở VHAT phải bố trí thành lập bộ phận y tế tại cơ sở theo đúng các quy định hiện hành. Trường hợp cơ sở lao động không thành lập được bộ phận y tế theo quy định thì phải có hợp đồng chăm sóc sức khỏe với một trong các cơ quan y tế địa phương như: Trạm y tế xã, phường, thị trấn; Phòng khám đa khoa khu vực; Bệnh viện huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là huyện) hoặc trung tâm y tế huyện.

- Bộ phận y tế có chức năng tham mưu, giúp việc cho người sử dụng lao động và trực tiếp thực hiện việc quản lý sức khỏe của người lao động với các nhiệm vụ chính sau:

+ Thực hiện cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh thông thường tại cơ sở lao động và sơ cứu, cấp cứu các trường hợp tai nạn lao động;

+ Quản lý tình hình sức khỏe của người lao động, bao gồm: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ; khám bệnh nghề nghiệp; lưu giữ và theo dõi hồ sơ sức khỏe tuyển dụng, hồ sơ khám sức khỏe định kỳ, hồ sơ bệnh nghề nghiệp (nếu có);

+ Quản lý cơ số trang thiết bị, thuốc men phục vụ sơ cứu, cấp cứu theo ca sản xuất (nếu có) và theo phân xưởng sản xuất;

+ Xây dựng các nội quy về vệ sinh lao động, các yếu tố nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp và các biện pháp dự phòng để người lao động tham gia phòng tránh;

+ Xây dựng các tình huống sơ cấp cứu thực tế tại cơ sở; chuẩn bị sẵn sàng các phương án và tình huống cấp cứu tai nạn lao động tại cơ sở nhằm bảo đảm sơ cấp cứu có hiệu quả trong trường hợp xảy ra sự cố, tai nạn;

+ Kiểm tra việc chấp hành điều lệ vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người lao động tại cơ sở lao động; phối hợp với bộ phận an toàn - vệ sinh lao động để triển khai thực hiện đo, kiểm tra, giám sát các yếu tố nguy cơ trong môi trường lao động, hướng dẫn các phân xưởng và người lao động thực hiện các biện pháp vệ sinh lao động;

+ Xây dựng kế hoạch điều dưỡng và phục hồi chức năng cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại hoặc có kết quả khám sức khỏe định kỳ là loại IV, loại V hoặc mắc bệnh nghề nghiệp;

+ Định kỳ hằng năm tổ chức huấn luyện cho người lao động về ảnh hưởng của các yếu tố có hại phát sinh trong môi trường lao động đến sức khỏe và các biện pháp dự phòng các bệnh có liên quan đến yếu tố nghề nghiệp; các biện pháp sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động thông thường tại nơi làm việc;

+ Hằng năm kiểm tra, giám sát môi trường lao động; quản lý hồ sơ vệ sinh lao động của cơ sở; đề xuất các khuyến nghị và biện pháp cải thiện điều kiện lao động và nâng cao sức khỏe cho người lao động;

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật (cơ cấu định lượng hiện vật, cách thức tổ chức bồi dưỡng) cho những người làm việc trong điều kiện lao động có hại đến sức khỏe;

+ Tham gia hoàn chỉnh các thủ tục để giám định tổn hại sức khỏe, thương tật cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động;

+ Phối hợp và nhận sự chỉ đạo của cơ quan y tế địa phương hoặc y tế Bộ, ngành (nếu có) để quản lý sức khỏe của người lao động; tiếp nhận và thực hiện đầy đủ chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của y tế địa phương và y tế Bộ, ngành;

+ Thực hiện các báo cáo định kỳ về quản lý sức khỏe, bệnh nghề nghiệp của người lao động đối với cơ quan y tế địa phương và y tế Bộ, ngành (nếu có).

- Mạng lưới cán bộ VHAT: Mỗi đơn vị và tổ sản xuất trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải phân công, bố trí có ít nhất một cán bộ VHAT  kiêm nhiệm trong giờ làm việc và phải là người lao động trực tiếp, am hiểu nghiệp vụ (chuyên môn và kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động), nhiệt tình và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn - vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.

- Cán bộ VHAT hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc người đại diện tập thể người lao động, trên cơ sở "Quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn - vệ sinh viên" do người sử dụng lao động ban hành. Nhiệm vụ của cán bộ VHAT bao gồm:

+ Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ, phòng, khoa chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn - vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nhắc nhở tổ trưởng, trưởng phòng, trưởng khoa chấp hành các quy định về an toàn - vệ sinh lao động.

+ Giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy trình, nội quy an toàn - vệ sinh lao động, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn - vệ sinh lao động của người lao động trong tổ, phòng, khoa; phát hiện những trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị.

+ Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động, các biện pháp, phương án làm việc an toàn - vệ sinh lao động trong phạm vi tổ, phòng, khoa; tham gia hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc ở tổ, phòng, khoa.

+ Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những hiện tượng thiếu an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị và nơi làm việc.

Văn hóa về an toàn lao động trong 1 công ty bất kỳ

/

 


       An toàn lao động có vị trí, vai trò rất quan trọng là bảo vệ người lao động – yếu tố quyết định năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất trong các doanh nghiệp. Mất an toàn lao động đã, đang và sẽ gây ra những tổn thất lớn cho các doanh nghiệp, bao gồm cả ngành sản xuất và dịch vụ…

VĂN HÓA AN TOÀN LÀ GÌ ? Theo kết luận của “Hội nghị lao động Quốc tế tổ chức vào tháng 6 năm 2003”, Văn hoá phòng ngừa trong lĩnh vực An toàn - Vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) mang tầm quốc gia, là một văn hoá trong đó quyền của người lao động được tạo điều kiện về môi trường làm việc an toàn và vệ sinh, được tất cả các bên tôn trọng. 

       Đó là văn hoá trong đó các cơ quan Nhà nước Doanh nghiệp, những người sử dụng lao động và người lao động phải tham gia tích cực vào việc bảo đảm một môi trường làm việc an toàn và vệ sinh thông qua một hệ thống với các quyền, trách nhiệm và bổn phận được xác định là văn hoá trong đó nguyên tắc phòng ngừa được đặt vào vị trí ưu tiên hàng đầu. Như vậy, Văn hoá an toàn qua cách trình bày ở trên chính là biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

         Vì vậy, xây dựng văn hoá an toàn trong lao động hay văn hoá phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chính là xây dựng các nội dung phải thực hiện để đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ; xây dựng ý thức, tác phong thói quen làm việc an toàn; xây dựng các quy tắc, các chuẩn mực ứng xử của các thành viên liên quan và tham gia quá trình lao động sản xuất đối với các vấn đề quy định nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Để xây dựng và hình thành được văn hoá an toàn lao động mang tính phòng ngừa, ngoài việc đòi hỏi cần phải tận dụng tất cả các phương tiện sẵn có nhằm nâng cao những hiểu biết, kiến thức và nhận thức chung về những khái niệm về các nguy cơ, rủi ro cũng như cách phòng ngừa và kiểm soát chúng, còn phải nâng cao nhận thức về mặt luật pháp, chính sách trong lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động. 

         Để thực hiện những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động đó là bố trí sử dụng con người hợp lý; tăng cường củng cố, ổn định bộ máy làm công tác AT-VSLĐ đảm bảo về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác AT-VSLĐ được đào tạo nâng cao; phân công, phân cấp rõ ràng trong công tác AT-VSLĐ, phổ biến để đảm bảo từng cán bộ quản lý đều nắm rõ được nhiệm vụ của mình; nâng cao nhận thức về AT-VSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động qua tuyên truyền, huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về AT-VSLĐ cho người lao động, cải thiện điều kiện lao động, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe người lao động, xây dựng chế tài nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý AT-VSLĐ, xử lý vi phạm, tổ chức điều hành sản xuất khoa học, hợp lý, khắc phục các tồn tại trong thiết kế, thi công, lấy kỹ thuật cơ bản làm then chốt và lựa chọn các công nghệ thiết bị phù hợp đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia. 

Mẹ là niềm tin - Karaoke

January 14, 2021 /

Dáng mây hồng - Karaoke

/


Nguyên tắc tổ chức công việc - An toàn điện - An toàn lao động

/

 Tâm lý xã hội tình yêu 3

January 10, 2021 /

Dấu hiệu nhận biết chu kỳ ham muốn của Quý Ông - Giang Venux

January 7, 2021 /

 


Tâm sinh lý Nam giới

Mẹ là niềm tin - Karaoke - (Thienhoang)

January 6, 2021 /

Một nửa của em đâu - Karaoke - (Thienhoang)

/

(Một nủa của em đâu - Thienhoang)

Bán đất nền Thân Cửu Nghĩa Village - Khu vườn phố tại Cửu Hòa

December 24, 2020 /

Nhac nen cho nhung bai RAP - Rapper

December 20, 2020 /

Quy dinh phoi hop he thong dien 22 KV

December 16, 2020 /


 Click here

Cong tac KTAT Hoang Luc - Tai lieu KTAT luu tru

December 6, 2020 /


 Cong tac KTAT Truoc 2020 Luu tru.


 Cong tac KTAT Truoc 2010 Luu tru.Thong tu - Nghi dinh MOI NHAT - Quy dinh Moi

December 1, 2020 /

Thông tư 39-2015 Bộ Công Thương Quy định HTĐ phân phối

November 1, 2020 /

(Nhấn vào đây)

Thông tư 39-2015 Bộ Công Thương Quy định HTĐ phân phối

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 
về An toàn điện.

QCQG 2015/BCT 
Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia 
về kỹ thuật điện


Tập hát: Thủ Thiêm new city land Niềm tin Chiến thắng

October 28, 2020 /


Bo luat lao dong 2019 QH14

September 17, 2020 /

Cac kieu Xem boi bai Thu Phap

September 14, 2020 /

Xem boi Thien phap bo 32 la

September 13, 2020 /Nhận diện thương hiệu mới Thu Thiem new city land

September 6, 2020 /


Logo nhận diện thương hiệu mới Thu Thiem New city land

September 2, 2020 /


Nhận diện, hoài tâm, ý nghĩa, xuất xứ và cảm nhận LOGO thương hiệu MỚI “Thu Thiem New City Land”
1. Logo gồm 3 màu Xanh Đỏ và Cam tượng trưng cho:
- Tam hữu hội cùng chung tay đóng góp kim, tài và trí.
- 2 quê hương và 1 cảnh trời dựng xây và lớn lên: Tiền Giang, Thái Bình va Thủ Thiêm.

2. Biểu hiện 3 chữ T khép thành vòng kín bên trong Logo cũng là chữ Đinh theo chữ Hán. Kết hợp hữu duyên cho cán bộ lãnh đạo sinh năm 1977 Đinh Tị
3. Chữ T cũng là chữ Đinh (chữ Hán)  hợp tài cung mệnh tuổi Đinh Tị. Chữ T ở đây có thể gọi là Tị (tuổi con rắn).

- Chữ T cũng thể hiện rõ nét là chữ cái đầu tên của 3 địa danh  Tiền Giang - Thái Bình - Thủ Thiêm.
4. Sự hữu hoà của vòng xoay 3 chữ T xanh đỏ cam theo chiều kim đồng hồ là tính đồng bộ tam lượng liên kết bền vững.
5. Hình lục giác màu cam bên ngoài Logo: Màu cam là mà cung mệnh màu tài lộc của Tổng giám đốc điều hành, được chọn làm màu chủ đạo.
- Lục giác 6 góc, 6 cạnh tất cả đều là đỉnh, mỗi cạnh quan trọng như nhau.
Người đời thường nói: Tam kiềng, tứ trụ, ngũ hành, lục khang hoặc lục địa. Từ đó có thể nói rằng sẽ tương ứng với “Điền Viên” trong bất động sản đất xanh.
- Hình lục giác đều nói trên không hẵn là hình học, bởi vì với sự kết hợp trong và ngoài biểu tượng Logo thì lục giác đó là một hình lục lăng, hình khối đa diện, mỗi diện vẫn là hình lục giác đều. Sự liên kết trên là mắt xích hoàn hảo vững bền theo thời gian... ví như viên đá quý càng lâu năm thì càng cứng chắc vậy; viên đá quý càng được mài giũa thì càng long lanh giá trị.
6. Nói cách khác, theo hình học thì hình lục giác này được luận theo Sinh - Lão - Bệnh - Tử, sẽ là vòng chuỗi khép kín điểm đầu (số 1) là SINH... điểm cuối (số 18) là LÃO.
  Chữ Lão ở đây không phải là già mà tượng trưng cho (tuổi đời U50) ý nghĩ quyết định chính chắn của nhà điều hành; ý nghĩa kính lão đắc thọ, ăn cây nào rào cây nấy, hoàn nhân hoàn lợi bình nhân sinh, mọi người đều an vui sống làm việc và đoàn kết. Chung tay xây dựng cùng nhau chia sẽ.
———
Trên đây là những cảm nhận của Tôi và một số người khác. Trân trọng kính mời các bạn có ý kiến đóng góp chân tình nhé.
   Chân thành cám ơn.
                     (Thienhoang)NGUYEN HOANG PHUC Drive

August 26, 2020 /
 


 

Từ 01/10, chỉ được nhắn tin, gọi điện quảng cáo khi người nhận đồng ý

August 21, 2020 /

Kính gửi Quý khách hàng
Tại Nghị định 91/2020/NĐ-CP, Chính phủ đã quy định chi tiết về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.
Theo Nghị định này, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp cho Người sử dụng các công cụ, ứng dụng để phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác và cho phép Người sử dụng chủ động ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

Đồng thời, Người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến Người sử dụng khi được Người sử dụng đồng ý trước về việc nhận quảng cáo.
Về thời gian gửi tin nhắn và gọi điện thoại quảng cáo, Nghị định này quy định chỉ được gửi tin nhắn trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, gọi điện quảng cáo từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với Người sử dụng.
Chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo khi đã được cấp tên định danh và không được phép sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện thoại quảng cáo.
Nghị định cũng quy định xử phạt từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi gọi điện thoại quảng cáo ngoài khoảng thời gian từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày mà không có thỏa thuận khác với Người sử dụng.
Nghị định 91 có hiệu lực từ ngày 01/10/2020.
Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!
Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông LUẬT VIỆT NAM
Tại Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội -  Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Lưu ý:
* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.
* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.

Giới thiệu chi nhánh BĐS Tiền Giang

August 17, 2020 /

      Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và một số cán bộ chủ chốt ra mắt lễ đặt tên, niêm yết bảng hiệu chi nhánh Tiền Giang, trực thuộc Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Mới Thủ Thiêm vào ngày 14/08/2020.

      Trong tháng 08 và thàng 09/2020 chuẩn bị cơ sở vật chất và một số cơ sở pháp lý liên quan địa phương tại Tiền Giang.

      Giấy phép hoạt động.....