Kỹ thuật điện - An toàn điện - Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và thông tin tổng hợp kinh tế đời sống

Menu

Slide...

Bài đăng mới nhất

Kỹ thuật điện


Trang cụ an toàn

An toàn điện


Quy định KTAT

Bài đăng nổi bật


Video clip

Đối vui KTAT (Click here)

Thiết bị


Hotline - Điện cao thế

Giáo trình


Thị trường

Recent Posts

Leo cao 50 met - Lam viec tren cao - Quy trình an toan dien 959

June 26, 2019 / No Commnets
Điều 51. Quy định chung về biện pháp an toàn khi làm việc trên cao 
leo cao 50 m1. Làm việc trên cao bắt buộc phải đeo dây an toàn, dù thời gian làm việc rất ngắn (trừ trường hợp làm việc trên sàn thao tác có lan can bảo vệ chắc chắn). Dây đeo an toàn không được mắc vào những bộ phận di động như thang di động hoặc những vật không chắc chắn, dễ gẫy, dễ tuột, phải mắc vào những vật cố định chắc chắn.
2. Người làm việc trên cao phải có đầy đủ sức khỏe, không bị các bệnh về tim mạch, đau thần kinh, động kinh,... theo quy định của Cơ quan y tế có thẩm quyền. Trường hợp làm việc ở đường dây hoặc vị trí đặt thiết bị có độ cao so với mặt đất trên 50 m thì trước khi làm việc phải kiểm tra lại sức khoẻ của người lao động. Khi chuẩn bị trèo cao, người chỉ huy trực tiếp phải hỏi sơ bộ tình trạng sức khoẻ của người trèo, nếu bình thường mới được trèo lên cao; trong quá trình trèo lên cao hoặc đang làm việc nếu thấy sức khỏe không đảm bảo hoàn thành công việc thì phải báo cho người chỉ huy trực tiếp biết.
3. Người lao động tạm tuyển, hợp đồng ngắn hạn, học sinh các trường và các trung tâm đào tạo nghề điện trong quá trình thực tập chỉ được làm việc trên cao trong trường hợp không có điện.
4. Người làm việc trên cao, quần áo phải gọn gàng, tay áo buông và cài cúc, đội mũ an toàn cài quai, đi giầy bảo hộ phải buộc dây, đeo dây an toàn, mùa rét phải mặc đủ ấm.
5. Cấm làm việc ở trên thang di động khi bên dưới có thiết bị, đường dây có 40 - KS: NGUYEN HOANG LUC điện cao áp (mặc dù đã đảm bảo khoảng cách an toàn).

Điều 52. Những quy định về làm việc trên cao
1. Những trường hợp không được phép làm việc trên cao: a) Người không đảm bảo sức khỏe theo quy định của cơ quan y tế, đang ốm đau hoặc đã sử dụng các chất kích thích, đồ uống có cồn trước khi làm việc; b) Khi có gió tới cấp 6 hay trời mưa to nặng hạt hoặc có giông sét, trừ những trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền yêu cầu.
2. Khi đang làm việc trên cao, cấm các hành vi sau: a) Sử dụng các chất kích thích, đồ uống có cồn, đùa nghịch; b) Đưa dụng cụ, vật liệu lên cao hoặc từ trên cao xuống bằng cách tung, ném, mang vác dụng cụ, vật liệu nặng lên cao cùng với người; c) Cho vào túi quần, áo các dụng cụ, vật liệu để đề phòng rơi xuống người khác; d) Không được nói chuyện riêng, làm việc riêng, làm những việc ngoài nhiệm vụ được phân công.
3. Khi làm việc trên cao phải thực hiện như sau: a) Để dụng cụ làm việc vào chỗ chắc chắn hoặc làm móc treo vào cột, sao cho khi va đập mạnh không rơi xuống đất; b) Khi đưa dụng cụ, vật liệu lên cao hoặc hạ xuống phải dùng dây trực tiếp hoặc qua puly để kéo lên, hạ xuống, người ở dưới phải giữ một đầu dây và không đứng gần sát vị trí làm việc tính theo phương thẳng đứng; c) Chỉ được mang theo người những dụng cụ nhẹ như kìm, tuốc-nơ-vít, cờlê, mỏ-lết, búa con,... , nhưng phải đựng trong bao chuyên dùng.
4. Khi trèo lên cột bê tông hoặc mái nhà: a) Trèo lên cột bê-tông ly tâm không có bậc trèo phải dùng thang một dóng, hai dóng, guốc trèo, ty leo chuyên dùng.
   Khi trèo lên cột, lên thang phải trèo từ từ, chắc chắn, tập trung tư tưởng; cấm vừa trèo vừa nói chuyện, sử dụng điện thoại, nhìn đi chỗ khác. Khi dùng thang một dóng, hai dóng, guốc trèo chuyên dùng hoặc ty leo phải có quy trình sử dụng riêng cho các loại phương tiện này. Cấm trèo cột bằng đường “dây néo cột”;
   Cột đổ móng bê tông trực tiếp, sau khi bê tông đủ thời gian liên kết theo quy định về xây dựng mới được trèo lên làm việc; c) Làm việc trên những mái nhà trơn, dốc phải có biện pháp an toàn để tránh trượt ngã. Người phụ trách, cán bộ kỹ thuật phải có trách nhiệm theo dõi, nhắc nhở.

An toàn điện - Vui để học - Quy trinh an toan dien 959

June 25, 2019 / No Commnets


Vui để học - Quy trình an toàn điện 959

/ No Commnets

Vui để học An toàn điện

/ No Commnets


Giấy bàn giao - QTATD 959

June 24, 2019 / No Commnets

Loa Bleutooth chất lượng giá rẻ 208K - karaoke

June 13, 2019 / No Commnets

Sendo - Bao lô 79 ngàn

/ No Commnets

Vbee Doc van ban thanh giong doc tieng Viet - Cat file MP3

June 9, 2019 / No Commnets
mp3
Chuyển văn bản thành giọng đọc tiếng Việt.

Cắt file âm thanh MP3.


Mã nhúng Code Voice:
<audio controls>
    <source src="http://s4.bstore.vbee.vn/audio/mp3/1560105393118714.mp3" type="audio/mpeg" />
 </audio>

Hướng dẫn viết VBA trên Powerpoint:
   Click vào đây.

Biện pháp tổ chức để an toàn điện khi tiến hành công việc

June 4, 2019 / No Commnets
an toan dien, bien phap to chuc

Biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc bảo đảm an toàn điện

/ No Commnets
an toan dien, giao trinh, tap huan, hoang luc

Người chỉ huy trực tiếp - NCHTT

May 31, 2019 / No Commnets
nguoi chi huy truc tiep, nchtt


Thông tư 31 2018 Chương trình huấn luyện cho Người làm công tác huấn luyện ATLĐ

May 30, 2019 / No Commnets

Ho so huan luyen don vi ngoai

/ No Commnets
Hồ sơ thành lập huấn luyện ATVSLĐ.

Phiếu đăng ký huấn luyện.

Thông tư 31 - 2018 Về Người huấn luyện

Trích dẩn: THÔNG TƯ 19 - 2017
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động,
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành việc xác nhận thời gian người lao động đã làm việc hoặc đã làm công việc huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; việc huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; cập nhật thông tin, chính sách, pháp luật, khoa học, kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động; quản lý, triển khai hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; hỗ trợ huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người sử dụng lao động, người lao động theo quy định tại Điều 2 Luật An toàn, vệ sinh lao động.
2. Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
3. Đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
Điều 3. Xác định thời gian đã làm việc hoặc thời gian đã làm công việc huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động
1. Đối với người là cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang có tổng thời gian đã làm việc hoặc đã làm công việc huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động thì căn cứ vào xác nhận của cơ quan cuối cùng quản lý hồ sơ, lý lịch của người đề nghị xác nhận.
2. Đối với người có thời gian làm việc hoặc đã làm công việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ở các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức khác thì căn cứ vào xác nhận của các đơn vị mà người đó đã làm việc, kèm theo là bản sao các bản hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc hoặc các giấy tờ hợp pháp khác để chứng minh.

3. Đối với người có thời gian làm việc ở nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tổng thời gian đã làm việc hoặc đã làm công việc huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động thì căn cứ vào xác nhận của các đơn vị mà người đó có thời gian làm việc, kèm theo bản sao các loại hồ sơ, giấy tờ có liên quan theo quy định gồm: Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động, hợp đồng tập sự, hợp đồng thử việc, sổ Bảo hiểm xã hội hoặc các giấy tờ hợp pháp khác để chứng minh.

Vận mạng hôm nay của Bạn - Cập số may mắn 337333

/ No CommnetsClick vào khung để tìm con số may mắn của Bạn.


Click vào khung để tìm con số may mắn của Bạn.


Click vào khung để tìm con số may mắn của Bạn.


Click vào khung để tìm con số may mắn của Bạn.
Bếp gaz giá rẻ sử dụng tốt - FUJISHI Sendo.vn

May 28, 2019 / No Commnets
Giá rẻ chất lượng hàng Nhật bản - Hãy mua ngay nhé...

Chi tiết sản phẩm:
   Mẫu bếp gas đơn chén đồng Fujishi FR-268D - Công nghệ Nhật Bản đang tạo nên cơn sốt tại Việt nam Thuộc mẫu bếp gas lửa xanh bền bỉ tiết kiệm gas lắp ráp và gia công tại Việt Nam bới Công ty TNHH TM-ĐT Lê Nguyễn Việt Nam. Đây là một trong những mẫu bếp gas phổ thông có bộ chia lửa bằng đồng bán chạy nhất trên thị trường, Không những đáp ứng được tiêu chí giá thành rất phù hợp với đại đa số người tiêu dùng Việt Nam mà ngoài ra, Mẫu bếp gas đơn chén đồng Fujishi FR-268D đã đáp ứng được tiêu chí chất lượng của sản phẩm đặt raĐồng hồ nam kiểu dáng đẹp 199K (giá cũ 500K)


Dong ho deo tay, Dong ho

Chi tiết sản phẩm:
Đồng hồ là món phụ kiện thời trang không thể thiếu của cả nam lẫn nữ, chiếc đồng hồ giúp bạn khẳng định cá tính và phong cách thời trang của chính mình.
Đồng hồ Nam Nibosi 1985 sở hữu thiết kế lịch lãm, sang trọng với các chi tiết được chế tác tinh xảo, góp phần nâng tầm phong cách của người đeo. Bên cạnh đó, máy chạy Full kim và có mặt số được thể hiện rõ ràng, vừa đáp ứng nhu cầu quản lý thời gian vừa tô điểm thêm cho set trang phục của bạn.
Với đồng hồ NIBOSI 1985, bạn nam có thể sử dụng trong mọi dịp, từ đi làm, đi chơi hay tham dự những buổi tiệc, thỏa sức thể hiện phong cách ở mọi nơi.


  • Sản phẩm:
  •    Không chỉ mang phong cách công sở sang trọng và sành điệu mà còn rất đẳng cấp, hợp thời trang, Giày lười nam vải cao cấp được  tìm đến như một trang phục không thể thiểu trong tủ đồ của mình.  
  •    
  •    Một đôi giày  thời trang phù hợp không chỉ tôn lên vóc dáng mạnh mẽ của các bạn nữ mà còn thể hiện gu ăn mặc sành điệu, thời thượng đầy cá tính.
  •    Được chọn lựa từ chất liệu vải cao cấp, Giày lười vải nam cao cấp với kiểu dáng trẻ trung, sẽ khiến các bạn nam cực kỳ hài lòng. Bạn có thể chọn quần để phối cùng áo sơ mi cách điệu, khiến nổi bật vóc dáng khỏe mạnh.
Sản phẩm:
- Bảo hành 6 tháng tất cả sản phẩm balo dây rút , balo K1, K2, K3, túi đeo, bóp viết,... 
- Balo dây rút có 7 màunâu da bò, nâu sậm, hồng, đen, xanh, trắng, đỏ . Màu dây có  dây trắng, dây nâu, dây đen để các bạn thoải mái lựa chọn màu dây, màu balo phù hợp với trang phục, có thể in lên cả 2 mặt balo. Balo dây rút phù hợp cho cả nam và nữ !
- Balo dây rút được thiết kế trẻ trung, rất sành điệu, sang trọng, độc đáo , là lựa chọn phù hợp để làm balo đi học, balo đi chơi, balo đi du lịch. 
- Giao hàng và thu tiền tận nhà, hoàn tiền cho các bạn nếu không đúng mẫu !
* Loại size lớn rộng x dài: 35 cm x 44 cm, có thể in hình lên cả 2 mặt.
* Loại size nhỏ rộng x dài: 30cm x 39cm, có thể in hình lên cả 2 mặt.
-  Chất liệu simili cao cấp 100% không thấm nước bạn sẽ yên tâm khi đi mưa.
-  Công nghệ in Nhật Bản hiện đại giúp mặt in không bong tróc, dễ lau chùi khi bị bẩn.
-  Balo được may bởi thợ may nhiều năm kinh nghiệm nên đường may rất đẹp, tỉ mỉ và chắc chắn.
-  Có 3 loại màu dây: dây trắng, dây đen và dây nâu.
-  Có 7 màu mặt sau: trắng, xanh dương, đen, hồng, đỏ, nâu da bò, nâu sậm.
Hãy copy phong thái Mỹ Tâm nhé. Hãy đồng hành cùng SENDO

Sacombank uy tín chất lượng - Ngân hàng an toàn

May 27, 2019 / No Commnets
Giao dịch với Sacombank uy tín, chất lượng, an toàn, mến khách.
- Mở thẻ.
- Các giao dịch khác.
- Nhiều chương trình ưu đãi.
(Access Click)

Bạn muốn đẹp da - DETOX COLLAGEN ATISO ĐỎ

/ No Commnets

“Đẹp da hiệu quả không nên bỏ qua,

Ngon rẻ bổ nên mua là quà.”

Để có thân hình đẹp ngoài việc tập luyện thì dinh dưỡng chiếm đến 80% sự thành công. FIT Formula công thức nước ép Tươi 100% giữ trọn vẹn 100% vitamin trái cây và chất xơ, hàm lượng đường, calo thấp sẽ giúp bạn đẩy nhanh quá trình tạo dựng một body đẹp, khoẻ và thu hút. 
Một chai nước ép khi luyện tập sẽ giúp cơ thể được bổ sung chất chống oxy hóa polyphenol xua tan cơn mệt mỏi. Nước ép trái cây còn cung cấp lượng chất xơ và vitamin cần thiết cho cơ thể, giúp phân hủy chất béo, chống mệt mỏi và giúp săn chắc cơ bắp. 
Những ai đam mê tập luyện có thể dùng nước ép để giúp cơ thể luôn giữ được lượng nước cần thiết vì trái cây và rau củ có hàm lượng nước rất cao.
Với mong muốn tạo ra thức uống dinh dưỡng giải quyết các vấn đề của những bạn đam mê thể thao, luyện tập thể hình, Fresh SaiGon- FIT Formula giải pháp cho thân hình gợi cảm, khỏe đẹp.

Dep da, xinh dep

Dai an toan - Bo tiep dat - Bạn cần biết Dụng cụ an toàn, thi công ngành điện

/ No Commnets


TIẾP ĐỊA CAO THẾ

MODEL:TDC18/ĐAI AN TOAN/VN

NGUỒN GỐC: CÔNG TY ĐẠI AN TOÀN TRỰC TIẾP SX

CÓ 3 ĐOẠN DÂY, MỔI ĐOẠN DÀI 6M. MỐT ĐẦU KẸP NHÔM VÀ 1 ĐẦU
TIẾP ĐẤT BẰNG ĐỒNG HOẶC 2 ĐẦU NHÔM

MIỆNG KẸP ĐƯỢC DÂY CAO THẾ


Kiềm ép thủy lực Burndy


Giáo trình - Xử lý tình huống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

/ No Commnets

Đề bài hùng biện số 9 
Nội dung 1: Trình bày nhiệm vụ của CB/KS an toàn cơ sở trong công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn?
Nội dung 2 (hùng biện): Trước khi mưa bão tới tại đơn vị bạn phải làm gì để ứng phó nhằm hạn chế thiên tai?
-       Sau thiên tai Bạn báo cáo những nội dung gì và báo cho ai?
Đáp án: (Nội dung hùng biện bao gồm những nội dung cơ bản, các thí sinh phát biểu dựa trên quy trình, quy định ngoài ra dựa trên lập luận, suy nghĩ của mình để có bài hùng biện thuyết phục trên tinh thần xây dựng và trao đổi học tập)
------------------------------------
thien taiNội dung 1:
- Tham gia và kiểm tra việc thực hiện công tác diễn tập phương án PCTT&TKCN trong phạm vi quản lý.
- Báo cáo kịp thời những diễn biến và quá trình khắc phục khi có thiên tai xảy ra với cấp trên.
- Tham dự và có ý kiến trong các buổi họp định kỳ sơ, tổng kết để kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác PCTT&TKCN của cơ sở.

Nội dung 2 (hùng biện): Gợi ý.
-       Kiểm tra và củng cố vị trí sung yếu lưới điện.
-       Xác định vị trí bão lốc vào để tăng cường củng cố.
-       Đề ra phương án an toàn con người trong nội bộ.
-       Phương án hỗ trợ kết hợp địa phương.
-       Huy động lực lượng tại chỗ, báo cáo cấp trên tình hình và dự đoán bão.
(*) Báo cáo sau thiên tai:
- Báo cáo tổng hợp PCTT&TKCN trong ngành cấp trên, báo cáo BCH PCTT&TKCN địa phương.
- Tình hình thiệt hại ước tính chi phí.
- Tình trạng xử lý, khắc phục tới đâu.
- Công tác phối hợp.
- Bài học kinh nghiệm.
---------------------------------------------

Ghi chú:
-       Mỗi câu hỏi 5 điểm.
-       Ban Giám khảo có thể đặt vấn đề ngược lại để cho thí sinh có những suy luận sâu hơn để phân tích, mặc khác gợi ý cho thí sinh liên tưởng thực tế để có khả hùng biện rộng hơn nhưng không đi ngược quá xa, mênh mang, trên tinh thần học tập, trao đổi và xây dựng.

Giáo trình - Xử lý tình huống cháy nổ

/ No Commnets

Đề bài hùng biện số 8
Nội dung 1: Trình bày nhiệm vụ của CB/KS an toàn cơ sở trong công tác phòng cháy chữa cháy?
Nội dung 2 (hùng biện): Gần đây tình hình cháy nổ xảy ra nhiều, Bạn hãy đề ra giải pháp cứu nạn và thoát hiểm cho con người khi cháy tại tầng trệt, trường hợp đã cháy lớn tại nhà cao tầng (10 tầng)?

Đáp án: (Nội dung hùng biện bao gồm những nội dung cơ bản, các thí sinh phát biểu dựa trên quy trình, quy định ngoài ra dựa trên lập luận, suy nghĩ của mình để có bài hùng biện thuyết phục trên tinh thần xây dựng và trao đổi học tập)
------------------------------------
Nội dung 1:
- Tổ chức kiểm tra công tác PCCC tại các Tổ/Đội/Phòng của cở sở trong việc trong việc triển khai thực hiện các quy định, nội quy, tiêu chuẩn, biện pháp khắc phục về PCCC và các yêu cầu về đảm bảo an toàn PCCC theo quy định của Công ty và Tổng công ty.
- Tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện về PCCC và đề xuất với lãnh đạo cơ sở xử lý, khắc phục các thiếu sót về PCCC theo kiến nghị của các Đoàn thanh, kiểm tra các cấp.
- Tham dự và có ý kiến trong các buổi họp định kỳ sơ, tổng kết để kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác PCCC của cơ sở.

Nội dung 2 (hùng biện): Gợi ý.
-       Phóng thanh hướng dẫn lối thoát, biện pháp chống ngạt những người trên nhà cao tầng đang cháy.
-       Biện pháp tránh khói độc gây ngất xỉu. Bước ra bancon nơi thoáng khí chờ giải cứu.
-       Lưu ý không còn ánh sáng đèn điện, cần hướng dẫn sử dụng đèn Pin.
-       Biện pháp che chắn, hứng đỡ lót nệm mềm cho người nhảy xuống đất hoặc tạo dây cứu hộ để leo xuống.
-       Đội cứu hộ quan sát giải cứu người.
---------------------------------------------

Ghi chú:
-       Mỗi câu hỏi 5 điểm.
-       Ban Giám khảo có thể đặt vấn đề ngược lại để cho thí sinh có những suy luận sâu hơn để phân tích, mặc khác gợi ý cho thí sinh liên tưởng thực tế để có khả hùng biện rộng hơn nhưng không đi ngược quá xa, mênh mang, trên tinh thần học tập, trao đổi và xây dựng.

Giáo trình - Xử lý các lỗi vi phạm quy trình an toàn điện

/ No Commnets

Đề bài hùng biện số 7
Nội dung 1: Trình bày nhiệm vụ của CB/KS an toàn cơ sở trong công tác an toàn lao động?
Nội dung 2 (hùng biện): Bạn có đề xuất gì khi công nhân thường vi phạm những lỗi nhỏ như không ký tên hoàn thành, ghi sai giờ về mặt thủ tục, ghi không khớp với nội dung trong biên bản khảo sát hiện trường về mặt thủ tục?
vi pham quy trình

Đáp án: (Nội dung hùng biện bao gồm những nội dung cơ bản, các thí sinh phát biểu dựa trên quy trình, quy định ngoài ra dựa trên lập luận, suy nghĩ của mình để có bài hùng biện thuyết phục trên tinh thần xây dựng và trao đổi học tập)
------------------------------------
Nội dung 1:
Câu 7: Nhiệm vụ của CB/KS an toàn cơ sở trong công tác an toàn lao động?
Đáp án:
- Tổ chức lập và thực hiện kế hoạch ATVSLĐ hàng năm đã được duyệt.
- Hướng dẫn người lao động đánh giá rủi ro về ATLĐ.
- Tổ chức huấn luyện lần đầu và tham gia huấn luyện định kỳ về ATLĐ cho người lao động, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc của cơ sở mình.
- Tổ chức quản lý, thử nghiệm định kỳ dụng cụ an toàn.
- Tổ chức khám nghiệm định kỳ và gia hạn giấp phép sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.
- Tổng hợp, đề xuất với lãnh đạo cơ sở giải quyết các kiến nghị của các Đoàn thanh, kiểm tra và của người lao động về ATVSLĐ.
- Thực hiện các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ.
- Kết hợp với BCH công đoàn bộ phận hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của an toàn vệ sinh viên cơ sở.
- Tham gia, đề xuất với lãnh đạo cơ sở khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt về công tác an toàn; đề xuất hình thức kỹ luật các cá nhân vi phạm quy trình, quy định về an toàn.
- Khai báo nhanh tất cả các vụ TNLĐ xảy ra cho người lao động của cơ sở với cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.
- Thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác ATLĐ của cơ sở theo định kỳ.
- Tham dự và có ý kiến trong các buổi họp kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện công tác ATLĐ của cơ sở.

Nội dung 2 (hùng biện): Gợi ý.
-       Ghi sổ theo dõi 2, 3 lần tái diễn sẽ có hình thức xử lý.
-       Sinh hoạt đề ra biện pháp xử lý nhữ lỗi về mặt thủ tục cho toàn Đội thống nhất.
-       Kiến nghị đề xuất với Ban Giám đốc ra quy định xử lý vi phạm nhỏ về mặt thủ tục.
---------------------------------------------
Ghi chú:
-       Mỗi câu hỏi 5 điểm.
-       Ban Giám khảo có thể đặt vấn đề ngược lại để cho thí sinh có những suy luận sâu hơn để phân tích, mặc khác gợi ý cho thí sinh liên tưởng thực tế để có khả hùng biện rộng hơn nhưng không đi ngược quá xa, mênh mang, trên tinh thần học tập, trao đổi và xây dựng.

Tivi Samsung giảm giá

May 24, 2019 / No Commnets

Máy hút bụi lau sàn nhà Philips giá rẻ đẹp

/ No Commnets

Giới thiệu

Công ty Philips Việt Nam là một thành viên thuộc tập đoàn Hoàng Gia Philips, một tập đoàn đa ngành hàng đầu thế giới về chăm sóc sức khỏe và cải thiện đời sống cho con người thông qua những đổi mới hữu ích ở các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hàng gia dụng và chiếu sáng. 

Với sản phẩm bán chạy nhất hiện nay - PowerPro Aqua, hút bụi kết hợp lau sàn không dây (Li-lon), mạnh mẽ, đa năng 3 trong 1 giúp bạn nhanh chóng lau dọn vết bẩn mỗi ngày. Máy hút bụi không túi thích hợp cho mọi loại sàn, có bộ phận tay cầm để vệ sinh bề mặt sô pha, ghế hay các góc nhỏ, cùng với hệ thống lau sàn giúp lau chùi các vệt nước ẩm ướt 

Code web - Accesstrade - Unica Affiliate - Kiem tien tren mang tu link lien ket lien ket gioi thieu

May 23, 2019 / No Commnets


code web

Unica.vn Affiliate Ma... ?aff= 281353
===========================

Click vào bên dưới tìm hiểu các khóa học HAY...

Link Unica.vn/Affiliate: Nguyen Hoang Luc - VÀO HỌC
MK: VKBXUQRW5E0MCZPQYoutube huong dan UNICA.VN Hướng dẫn chứng khóa cơ bản.


Tìm hiểu nâng cao Facebook kiếm tiền.


Giới thiệu các khóa học: Khả năng giao tiếp tốt.


Bài học kinh doanh tăng doanh số hay 01.


Bài học kinh doanh hay 02 và giới thiệu khóa học Online.


Học đàn Guitar 3 ngày.


Học cách SEO nâng cấp lên Top Google.


Yoga giữ eo dáng đẹp.Link tải JDK của lập trình Android:

Vào nguồn kiếm tiền với: Accesstrade.vn
https://pub.accesstrade.vn/dashboard/overviewVideo lấy link QC rút gọn từ Accesstrace.


Kiếm tiền với Affiliate: