Kỹ thuật điện - Kỹ thuật an toàn và Xã hội tự nhiên - Kỹ thuật điện - Kỹ thuật an toàn và Xã hội tự nhiên ...

Menu

Slide...

Bài đăng mới nhất

Kỹ thuật điện


Trang cụ an toàn

An toàn điện


Quy định KTAT

Bài đăng nổi bật


Video clip

Đối vui KTAT (Click here)

Thiết bị


Hotline - Điện cao thế

Giáo trình


Thị trường

Recent Posts

Rap khong loi Hoang Luc

November 15, 2019 /

Xem cung mang

November 14, 2019 /Sửa chữa điện nóng 22KV sử dụng giàn giáo cách điện

/

Đề thi nâng bậc nghề Đường dây dành cho Đội Cao Thế

November 13, 2019 /

Nang bac

Một nửa của em đâu - Hoang Luc Video music

November 12, 2019 /

Thuc hanh an toan dien

November 11, 2019 /
De va dap an thi thuc hanh An toan dien

CÁC YÊU CẦU KHI THỰC HIỆN LEO TRỤ, ĐÓNG CẮT FCO, THÁO LẮP TIẾP ĐÂT DI ĐỘNG

A. Leo trụ beton ly tâm bằng 2 ty leo và sử dụng dây an toàn có dây quàng phụ khi vượt qua chướng ngại vật.

Các động tác thực hiện:

1./ Kiểm tra và chuẩn bị:
- Kiểm tra trang cụ cá nhân và BHLĐ đầy đủ;
- Tay cài cúc. Nón cài quai. Mang giày phủ gót buộc dây chắc chắn;
- Kiểm tra: trụ và móng trụ phải được quan sát trước khi leo, phải đảm bảo chắc
chắn trụ không bị ngã đỗ, gãy khi có người leo lên, nếu thử điện trên trụ;
- Kiểm tra đai an toàn và dây quàng trụ: mang đai an toàn vào người sau đó
đứng dưới chân trụ quàng dây quàng trụ vào trụ đặt hai chân sát vào chân trụ
ngã người ra sau 3 lần. Kiểm tra lại đai an toàn và dây quàng trụ không có dấu
hiệu hư hỏng.
2./ Các động tác leo trụ: Leo trụ bằng 2 ty leo, ty thứ 3 dự phòng và để máng giữ
dây quàng khi đứng trên hai ty leo.
- Cắm 2 ty leo vào các lỗ trụ, một cách chắn chắn (sâu khoảng 3cm), 1 ty bên
trái 1 ty bên phải theo hình zíc zắc. Ty thấp nhất nằm bên trái.
- Bước chân trái lên ty leo bên trái. Hai tay ôm trụ.
- Tiếp tục bước chân phải lên ty leo bên phải. Hai tay ôm trụ.
- Một tay ôm trụ, một tay quàng dây quàng trụ vào thân trụ. Dây quàng phụ
máng trên vai.
- Tiếp theo lần lượt thực hiện các bước thuận và nghịch như sau:
 Bước trái: Chân phải đứng chắc chắn trên ty leo, 2 tay ôm trụ. Chân trái tì
thẳng dọc theo thân trụ, chân phải chùng gối, tay trái chồm xuống lấy ty leo
bên trái. Sau đó, đứng thẳng tay trái cắm ty leo vào lỗ trụ bên trái.
 Bước phải: Chân trái đứng chắc chắn trên ty leo, 2 tay ôm trụ. Chân phải tì
thẳng dọc theo thân trụ, chân trái chùng gối, tay phải chồm xuống lấy ty leo
bên phải. Sau đó, đứng thẳng, tay phải cắm ty leo vào lỗ trụ bên phải.
* Khi leo xuống làm động tác ngược lại. Ty leo thứ 3 dự phòng và làm vị
trí máng dây AT khi làm việc.
3./ Động tác vượt chướng ngại vật:
- Cắm hai ty leo ngang bằng nhau, ở vị trí sao cho chướng ngại vật nằm ngang
vào khoảng giữa rốn và ngực.
- Hai chân đứng trên hai ty leo ngang bằng nhau.
- Quàng dây quàng trụ thứ hai vào phần trụ phía trên chướng ngại vật.
- Mở dây quàng thứ nhất ra quàng lên vai.
- Tiếp tục thực hiện động tác leo trụ.
 Khi leo xuống thì thực hiện tương tự.

B. Thao tác cắt (đóng) 3 FCO trên đường dây 22kV
Các động tác thực hiện:

1./ Kiểm tra và chuẩn bị:
- Kiểm tra găng tay cách điện trung thế: găng phải còn trong hạn sử dụng. Kiểm
tra găng không bị thủng bằng cách quấn tròn găng từ cổ tay vào các ngón tay.
Nếu không có hiện tượng xì hơi găng không bị thủng.
- Kiểm tra sào thao tác: sào phải còn trong hạn sử dụng. Sào phải sạch sẽ không
dính bùn đất, không ẩm ướt, không trầy xước, rạn nứt, các khớp nối phải chắc
chắn.
- Kiểm tra còi thử điện: còi phải còn trong hạn sử dụng, thử tại mạng điện, còn
mang điện, còi phải báo tín hiệu còn điện một cách rõ ràng.
- Kiểm tra trụ và móng trụ : quan sát trụ và móng trụ, phải đảm bảo chắc chắn
trụ không bị ngã đỗ, gãy khi có người leo lên.
- Kiểm tra đai an toàn và dây quàng trụ: mang đai an toàn vào người sau đó
đứng dưới chân trụ quàng dây quàng trụ vào trụ đặt hai chân sát vào chân trụ
ngã người ra sau 3 lần. Kiểm tra lại đai an toàn và dây quàng trụ không có dấu
hiệu hư hỏng.
* Trước khi thao tác cắt hoặc đóng FCO đường dây, phải kiểm tra:
- Đã hạ phụ tải chưa nếu thao tác FCO
- Nếu thao tác LBFCO, thì dòng điện định mức cho phép cắt của LBFCO phải
lớn hơn phụ tải.
- Nếu thao tác LTD phải kiểm tra đã cắt MC và kiểm tra điện trước khi thao tác.
2./ Các động tác leo trụ thực hiện: như bài 1
3./ Động tác vượt chướng ngại vật: như bài 1
4./ Động tác đứng chuẩn bị thao tác:
- Cắm hai ty leo ngang bằng nhau, ở vị trí sao cho toàn bộ thân người đứng cách
phần còn mang điện >=3m.
- Hai chân đứng trên hai ty leo ngang bằng nhau.
- Điều chỉnh dây quàng trụ sao cho khi ngữa ra thân người hợp với thân trụ một
góc 30 độ -- 45 độ
5./ Động tác chuyển sào lên và xuống:
- Chuyển sào lên và xuống bằng cách dùng dây thừng nhỏ.
- Một đầu dây thừng nhỏ (hoặc dây dù) buộc vào móc chữ D của dây an toàn.
- Thả đầu kia dây thừng nhỏ (hoặc dây dù) xuống dưới.
- Buộc sào vào khoảng giữa dây thừng nhỏ (hoặc dây dù).(Sao cho người bên
dưới có thể nắm một đầu dây để kiểm soát không cho sào va vào chướng ngại
vật trong quá trình kéo sào lên).
- Người bên trên kéo sào lên, người bên dưới nắm một đầu dây để kiểm soát
không cho sào va vào chướng ngại vật trong quá trình kéo sào lên, cho đến khi
người bên trên giữ được sào.
6./ Động tác cắt hoặc đóng FCO:
- Mang găng tay cách điện.
- Dùng hai tay từ từ đưa sào lên trên.

- Móc đầu sào vào vòng tròn của cần fuse của FCO. (không làm đứt chì do chủ
quan)
- Cắt pha giữa trước 2 pha bìa sau. Giật mạnh và dứt khoát cần fuse ra khỏi
ngàm FCO, sao cho đầu cần fuse cách ngàm ít nhất 20cm.
- Hạ sào xuống, sao cho cần fuse từ từ buông xuống.
- Rút sào ra khỏi móc của cần fuse.
* Nếu thao tác đóng điện thì thực hiện như sau:
- Mang găng tay cách điện.
- Dùng hai tay từ từ đưa sào lên trên.
- Móc đầu sào vào vòng tròn của cần fuse của FCO.
- Đóng 2 pha bìa trước rồi đóng pha giữa.
- Đóng mạnh và dứt khoát cần fuse vào ngàm FCO, khoảng hở đầu cần FCO ít
nhất 20cm trước khi đóng.
- Rút sào ra khỏi móc của cần fuse.
C. Lắp (tháo) 1 bộ tiếp đất di động đường dây 22KV loại kẹp mỏ vịt.

Các động tác thực hiện:

2. Kiểm tra và chuẩn bị:
- Kiểm tra sào lắp tiếp đất: sào phải còn trong hạn sử dụng. Sào phải sạch sẽ
không dính bùn đất, không ẩm ướt, không trầy xước, rạn nứt, các khớp nối
phải chắc chắn.
- Kiểm tra bộ tiếp đất còn hạn sử dụng, bảo đảm còn sử dụng tốt.
- Kiểm tra còi thử điện: còi phải còn trong hạn sử dụng, thử tại mạng điện,
còn mang điện, còi phải báo tín hiệu còn điện một cách rõ ràng.
- Trụ và móng trụ phải được quan sát trước khi leo, phải đảm bảo chắc chắn
trụ không bị ngã đỗ, gãy khi có người leo lên.
- Mang đai an toàn vào người sau đó đứng dưới chân trụ quàng dây quàng
trụ vào trụ đặt hai chân sát vào chân trụ ngã người ra sau 3 lần. Kiểm tra lại
đai an toàn và dây quàng trụ không có dấu hiệu hư hỏng.
2. Các động tác leo trụ thực hiện: như phần A.
3. Động tác vượt chướng ngại vật: như phần A.
4. Động tác đứng chuẩn bị lắp tiếp đất:
- Cắm hai ty leo ngang bằng nhau, ở vị trí sao cho có thể dùng tay móc các
đầu dây tiếp đất vào dây trung tính và cách xa phần còn mang điện.
- Hai chân đứng trên hai ty leo ngang bằng nhau.
- Điều chỉnh dây quàng trụ sao cho khi ngữa ra thân người hợp với thân trụ
từ >30 o đến <45 o
5. Động tác chuyển sào lên và xuống:
- Chuyển sào lên và xuống bằng cách dùng dây thừng nhỏ (hoặc dây dù).
- Một đầu dây thừng nhỏ (hoặc dây dù) buộc vào móc O (móc dụng cụ) của
dây an toàn.
- Thả đầu kia dây thừng nhỏ (hoặc dây dù) xuống dưới.

- Buộc sào vào khoảng giữa dây thừng nhỏ (hoặc dây dù). Sao cho người bên
dưới có thể nắm một đầu dây để kiểm soát không cho sào va vào chướng
ngại vật trong quá trình kéo sào lên.
- Người bên trên kéo sào lên, người bên dưới nắm một đầu dây để kiểm soát
không cho sào va vào chướng ngại vật trong quá trình kéo sào lên, cho đến
khi người bên trên giữ được sào.
6. Động tác lắp tiếp đất:
- Dùng tay móc 4 đầu của dây tiếp đất vào dây trung tính.
- Siết chặt một đầu nối cố định với dây trung tính.
- Điều chỉnh vị trí đứng để các dây của bộ tiếp đất không chạm vào người
trong quá trình thực hiện tiếp đất.
- Dùng sào móc 1 đầu dây tiếp đất, đưa lên móc vào 1 dây dẫn, siết chặt.
- Tiếp tục thực hiện các pha còn lại.
- Tháo tiếp đất thì làm ngược lại.

Karaoke Hoang Luc

/
Dinh Quang va duong buoc

November 10, 2019 /
         Bước đi cần nghiên cứu, suy luận đến ý nghĩ của người khác, nhất là đồng nghiệp, những đối tác tương quan. 
                                                                                 10/11/2019Nguyen Dinh Quang - 12/09/1994
Fone: 0965.870704 

Ngay con em ben toi 269 Hoang Luc Karaoke

November 8, 2019 /

Ngày còn em bên tôi (ST: Tram Uyen Khanh)
__________________________
Ngày còn em bên tôi, đời là xuân với vạn câu cười...
Ngày còn em bên tôi
, trăm niềm vui nhớ thương hờn dỗi...
Ngày còn em bên tôi, ngày 
thần tiên yêu dấu lên ngôi...Tiếng đẹp lời êm trên môi, có gì đẹp hơn em ơi.
Ngày còn em bên tôi
, là còn mơ với mộng trong đời...
Ngày còn em bên tôi
, trăng còn soi bước đôi về tối...
Ngày còn em bên tôi, ngày còn nghe câu hát lên khơi...
Gió lộng chiều 
xuân chơi vơi, ước mộng tìm phút mê đời...
Ngày em...... đến bên tôi lần cuối,
mắt lệ nhòa tiếng phân ly,
khóc một lần cho mãi mãi...
xa nhau từ đây
thôi hết rồi mơ ước xưa.
Để rồi em xa tôi, trời vào thu lá đổ ngập lòng...
Để rồi em xa tôi
, cho mùa đông tuyết đăng ngập lối...
Còn gì đây em ơi ! còn lại đây
trong phút giây thôi...
Giữ đời lời cuối cho nhau,
kỷ niệm mình thuở ban đầu...

Khởi động từ - Contactor

/

Contactor là gì?
Contactor (Công tắc tơ) hay còn gọi là Khởi động từ là khí cụ điện hạ áp, thực hiện việc đóng cắt thường xuyên các mạch điện động lực. Contactor là thiết bị điện đặc biệt quan trọng trong hệ thống điện. Nhờ có contactor ta có thể điều khiển các thiết bị như động cơ, tụ bù, hệ thống chiếu sáng,... thông qua nút nhấn, chế độ tự động hoặc điều khiển từ xa.
.....
.....
     Nguyên lý hoạt động của contactor như sau: Khi cấp nguồn trong mạch điện điều khiển bằng với giá trị điện áp định mức của Contactor vào hai đầu cuộn dây quấn trên phần lõi từ đã được cố định trước đó thì lực từ sinh ra sẽ hút phần lõi từ di động và hình thành mạch từ kín (lúc này lực từ sẽ lớn hơn phản lực của lò xo). Contactor bắt đầu trạng thái hoạt động.


     Nhờ bộ phận liên động về cơ giữa lõi từ di động và hệ thống tiếp điểm sẽ làm cho tiếp điểm chính đóng lại và tiếp điểm phụ chuyển đổi trạng thái (khi thường đóng sẽ mở ra và khi thường hở sẽ đóng lại), trạng thái này sẽ được duy trì. Khi nguồn điện ngưng cấp cho cuộn dây thì contactor ở trạng thái nghỉ và các tiếp điểm lại trở về trạng thái ban đầu.
.....
.....
                                                                                    Theo DTECH

Ngay con em ben toi 269 - Hoangluc Sky KaraOke

/Ngày còn em bên tôi (ST: Tram Uyen Khanh)
__________________________
Ngày còn em bên tôi, đời là xuân với vạn câu cười...
Ngày còn em bên tôi
, trăm niềm vui nhớ thương hờn dỗi...
Ngày còn em bên tôi, ngày
thần tiên yêu dấu lên ngôi...
Tiếng đẹp lời êm trên môi, có gì đẹp hơn em ơi.
Ngày còn em bên tôi
,còn mơ với mộng trong đời...
Ngày còn em bên tôi
, trăng còn soi bước đôi về tối...
Ngày còn em bên tôi, ngày còn nghe câu hát lên khơi...
Gió lộng chiều
xuân chơi vơi, ước mộng tìm phút mê đời...
Ngày em...... đến bên tôi lần cuối,
mắt lệ nhòa tiếng phân ly,
khóc một lần cho mãi mãi...
xa nhau từ đây
thôi hết rồi mơ ước xưa.
Để rồi em xa tôi, trời vào thu lá đổ ngập lòng...
Để rồi em xa tôi
, cho mùa đông tuyết đăng ngập lối...
Còn gì đây em ơi ! còn lại đây
trong phút giây thôi...
Giữ đời lời cuối cho nhau,
kỷ niệm mình thuở ban đầu...


Du lịch Nga Xô từ 13 den 24/09/2019

/


Giáo trình Quản lý vận hành thiết bị nâng - E-learning

November 6, 2019 /


Nghị định 37/2016 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP BẮT BUỘC

/


Van ban ve thong tu 26 bo sung cho thong tu 04 bo xay dung lap ke hoach tong hop ATLD

/


Video hành lang an toàn lưới điện cao ap và Điện nông thôn

October 31, 2019 /


     Qua công tác tuyên truyền nhằm góp phần giúp cho nhân dân hiểu thêm về cách sử dụng điện an toàn - tiết kiệm, cách phòng ngừa tai nạn về điện, cấp cứu người bị điện giật và công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, nêu cao tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ lưới điện quốc giađồng thời càng thắt chặt thêm mối quan hệ với chính quyền địa phương, ngành điện  và các hộ dân sống gần đường dây trung, cao thế.
De tinh huong PCCC - De 8

October 25, 2019 /
Đáp án:

Nội dung 1:
- Tổ chức kiểm tra công tác PCCC tại các Tổ/Đội/Phòng của cở sở trong việc trong việc triển khai thực hiện các quy định, nội quy, tiêu chuẩn, biện pháp khắc phục về PCCC và các yêu cầu về đảm bảo an toàn PCCC theo quy định của Công ty và Tổng công ty.
- Tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện về PCCC và đề xuất với lãnh đạo cơ sở xử lý, khắc phục các thiếu sót về PCCC theo kiến nghị của các Đoàn thanh, kiểm tra các cấp.
- Tham dự và có ý kiến trong các buổi họp định kỳ sơ, tổng kết để kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác PCCC của cơ sở.

Nội dung 2 (hùng biện): Gợi ý.
-       Phóng thanh hướng dẫn lối thoát, biện pháp chống ngạt những người trên nhà cao tầng đang cháy.
-       Biện pháp tránh khói độc gây ngất xỉu. Bước ra bancon nơi thoáng khí chờ giải cứu.
-       Lưu ý không còn ánh sáng đèn điện, cần hướng dẫn sử dụng đèn Pin.
-       Biện pháp che chắn, hứng đỡ lót nệm mềm cho người nhảy xuống đất hoặc tạo dây cứu hộ để leo xuống.
-       Đội cứu hộ quan sát giải cứu người.
---------------------------------------------

Ghi chú:
-       Mỗi câu hỏi 5 điểm.
-       Ban Giám khảo có thể đặt vấn đề ngược lại để cho thí sinh có những suy luận sâu hơn để phân tích, mặc khác gợi ý cho thí sinh liên tưởng thực tế để có khả hùng biện rộng hơn nhưng không đi ngược quá xa, mênh mang, trên tinh thần học tập, trao đổi và xây dựng.

De hung bien luoi dien - Lap phuong an thi cong - De 21

/
Đáp án:

Nội dung 1:
Nơi làm việc có cắt điện, vị trí tiếp đất phải thực hiện như sau: 
1. Phải tiếp đất ngay sau khi thử hết điện.(Thử hết điện ngay trước khi tiếp đất).
2. Tiếp đất ở tất cả các pha của thiết bị về phía có khả năng dẫn điện đến.
3. Đảm bảo khoảng cách an toàn đối với phần còn mang điện.
4. Đảm bảo cho toàn bộ đơn vị công tác nằm trọn trong vùng bảo vệ của nối đất.

Nội dung 2 (hùng biện): Gợi ý.
-       Khảo sát hiện trường, thống nhất biện pháp an toàn bộ phận nào thực hiện và thời gian hoàn thành.
-       Đề ra phương án thi công, tiến độ thi công và thời gian hoàn thành từng phần.
-       Thống nhất phương án tổ chức, kỹ thuật và an toàn thi công.
-       (Thí sinh có ý kiến thực tế và hùng biện trước chất vấn của Ban Giám khảo).
--------------------------------------

Ghi chú:
-       Mỗi câu hỏi 5 điểm.
-       Ban Giám khảo có thể đặt vấn đề ngược lại để cho thí sinh có những suy luận sâu hơn để phân tích, mặc khác gợi ý cho thí sinh liên tưởng thực tế để có khả hùng biện rộng hơn nhưng không đi ngược quá xa, mênh mang, trên tinh thần học tập, trao đổi và xây dựng.

De hung bien - Cat dien ngan dong dien tro lai - De 20

/
Đáp án:

Nội dung 1:
Phải thực hiện các biện pháp sau:
          - Cắt điện bằng máy cắt, dao phụ tải và dao cách ly có bộ truyền động tự động chưa đủ mà cần phải phải khoá mạch điều khiển các thiết bị này, bao gồm: cắt aptomat, gỡ cầu chì v.v.
          - Đối với dao cách ly thao tác trực tiếp bằng tay, sau khi cắt điện phải kiểm tra lưỡi dao đã ở vị trí cắt và có giải pháp như: khoá tay truyền động, đặt tấm lót, cử người canh gác v.v
          - Phải ngăn chặn được những nguồn điện cao, hạ áp qua các máy biến áp lực, máy biến áp đo lường, … có điện ngược trở lại gây nguy hiểm cho người làm việc. Tách riêng các máy phát điện khác ra khỏi phần thiết bị đang có người làm việc (kể cả dây trung tính).
          - Phải treo biển: “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc” ở các bộ phận truyền động của các máy cắt, dao cách ly v.v mà từ đó có thể đóng điện đến nơi làm việc. Khi làm việc trên đường dây thì ở dao cách ly đường dây treo biển “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc trên dây dẫn”. Với các dao cách ly một pha, phải treo biển báo ở từng pha. Chỉ có người treo biển hoặc người được chỉ định thay thế mới được tháo các biển báo này.

Nội dung 2 (hùng biện): Gợi ý.
-       Khách hàng có máy phát đa số là cơ sở cần điện hoạt động kinh doanh 100% như tiệm net, trạm xăng dầu, Karaoke… (Thực tế theo địa bàn đơn vị của thí sinh quản lý phụ tải và lưới điện).
-       Thí sinh đã kiểm tra được bao nhiêu khách hàng có máy phát. Hoạt động này đã thực tế kiểm tra, thống kê thế nào?
----------------------------------------------

Ghi chú:
-       Mỗi câu hỏi 5 điểm.
-       Ban Giám khảo có thể đặt vấn đề ngược lại để cho thí sinh có những suy luận sâu hơn để phân tích, mặc khác gợi ý cho thí sinh liên tưởng thực tế để có khả hùng biện rộng hơn nhưng không đi ngược quá xa, mênh mang, trên tinh thần học tập, trao đổi và xây dựng.

De hung bien luoi dien - Cat dien va thao tac hen gio - De 19

/
Đáp án:

Nội dung 1:
Phải thực hiện để đảm bảo các nguyên tắc sau:
          - Phần thiết bị tiến hành công việc phải được nhìn thấy rõ đã cách ly khỏi các phần có điện từ mọi phía.
          - Phải ngăn chặn được trường hợp phần thiết bị tiến hành công việc đã được cắt điện có điện trở lại.
          - Việc cắt điện phải do nhân viên vận hành nắm vững sơ đồ và vị trí thực tế của thiết bị thực hiện. Được uỷ nhiệm thực hiện thao tác cho người đã được huấn luyện, kiểm tra công nhận chức danh vận hành và được phép của đơn vị vận hành.
Nội dung 2 (hùng biện): Gợi ý.
-       Thao tác bằng cách hẹn giờ rất nguy hiểm, việc này đã xảy ra TNLĐ tại những Công ty khác. Nhất là đối với lưới điện trung hạ áp không được áp dụng.
-       Người cho phép phải có bậc an toàn phù hợp (4/5).
-       Nắm vững lưới điện, giới thiệu hiện trạng lưới điện công tác.
-       Giới thiệu những nguy cơ có khả năng xảy ra như máy phát khách hàng, trụ mục góc, ĐZ giao chéo, đường giao thông…
-----------------------------------------

Ghi chú:
-       Mỗi câu hỏi 5 điểm.
-       Ban Giám khảo có thể đặt vấn đề ngược lại để cho thí sinh có những suy luận sâu hơn để phân tích, mặc khác gợi ý cho thí sinh liên tưởng thực tế để có khả hùng biện rộng hơn nhưng không đi ngược quá xa, mênh mang, trên tinh thần học tập, trao đổi và xây dựng.

De hung bien luoi dien - Cắt điện an toàn và cat cau dao khach hang - De 18

/
Đáp án:

Nội dung 1:
Cần cắt những phần đang có điện sau đây:
1.  Phần có điện mà cần phải làm việc ở đó;
2.  Phần có điện mà khi làm việc có thể chạm vào đó;
3.  Phần có điện gần người làm việc với khoảng cách nhỏ hoặc bằng hơn các khoảng cách ứng với từng cấp điện áp theo bảng sau:
Cấp điện áp (kV)
Khoảng cách đến phần mang điện (m)
Từ 1 đến 15
0,7
Trên 15 đến 35
1,0
Trên 35 đến 110
1,5
220
2,5
500
4,5
Trong trường hợp phần có điện gần người làm việc (với khoảng cách nhỏ hơn bảng trên) mà không thể cắt điện được thì phải làm rào chắn. Khoảng cách từ rào chắn đến phần mang điện quy định theo bảng sau:
Cấp điện áp (kV)
Khoảng cách nhỏ nhất (m)
Đến 15
0,35
Trên 15 đến 35
0,6
Trên 35 đến 110
1,5
220
2,5
500
4,5
Yêu cầu, cách thức đặt rào chắn, treo biển báo, tín hiệu thực hiện theo quy định tại Điều 17 và 18 Quy trình an toàn điện và được xác định tùy theo điều kiện cụ thể, tính chất công việc do người chuẩn bị nơi làm việc, người cho phép hay người chỉ huy trực tiếp chịu trách nhiệm.
Nội dung 2 (hùng biện): Gợi ý.
-       Tường rào bê tông như trạm trung gian.
-       Rào chắn bằng gỗ, phíp cách điện.
-       Rào bằng lưới B40 cố định.
-       Việc cắt thêm cầu dao điện kế khách hàng là phòng ngừa máy phát riêng hoặc khách hàng tự câu tạp có khả năng đưa điện hạ áp ra lưới công tác.
-------------------------------------
Ghi chú:
-       Mỗi câu hỏi 5 điểm.
-       Ban Giám khảo có thể đặt vấn đề ngược lại để cho thí sinh có những suy luận sâu hơn để phân tích, mặc khác gợi ý cho thí sinh liên tưởng thực tế để có khả hùng biện rộng hơn nhưng không đi ngược quá xa, mênh mang, trên tinh thần học tập, trao đổi và xây dựng.