Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Bài đăng mới nhất

Kỹ thuật điện


Trang cụ an toàn

An toàn điện


Quy định KTAT

Bài đăng nổi bật


Video clip

Đối vui KTAT (Click here)

Thiết bị


Hotline - Điện cao thế

Giáo trình


Thị trường

Recent Posts

Bao cao tiep doan kiem tra So Cong Thuong TG va Dien luc tai CT Solar Hung Thanh do Cong ty Polar quan ly

16 tháng 12, 2021 /
Sở Công Thưởng TG đến kiểm tra tại công trình Solar 712 KW tại Hưng Thạnh (Trại Heo)

lúc 8 giờ 00  kết thúc lúc 10 giờ ngày 14/12/2021

1./ Thành phần kiểm tra có văn bản đính kèm. <Nhấn vào đây>

      Đại diện Cty Polar: Nguyễn Hoàng Lực

2./ Biên bản kiểm tra đính kèm. <Nhấn vào đây>

Sau khi kiểm tra tất cả hồ sơ kỹ thuật pháp lý Cty Polar đều đạt và đầy đủ theo quy định.

Trong đó còn tồn tại 2 kiến nghị như sau:

   Kiến nghị 1: Cần có biên bản chịu lực mái nhà lắp đặt Solar.

   Kiến nghị 2: Vị trí trụ điện và tuyến đường dây 22KV và trạm biến áp 750KVA, cần phải có thỏa thuận trên giấy tờ của chủ đất Ông Lê Trọng Nghĩa, cũng là người cho thuê mái nhà lắp đặt solar.

   ------------------------------------------------------------

   Qua kiến nghị trên. Hôm nay 16/12/2021 ý kiến giải trình như sau:

   Kiến nghị 1: Hồ sơ chịu lực mái nhà đã có, Cty Polar đã gởi Anh Gương ĐL Tân Phước trong thời gian lắp đặt solar, nhưng anh Gương làm thất lạc.

  Hồ sơ chịu lực mái nhà đính kèm. <Nhấn vào đây>

   Kiến nghị 2: Cty Polar sẽ làm việc lập hồ sơ thỏa thuận đồng ý về vị trí trụ và hành lang AT lưới điện đường dây 22KV trong thời gian tới.

   Kính gời giải trình đến Cty Polar, Sở Công Thương TG và ĐL Tân Phước.

                                                  Người ĐD Cty Polar       

                                                   Nguyễn Hoàng LựcBé A Bỳ và các Video ngày chào đời 14/11/2021

14 tháng 11, 2021 /

 

Video Ngay chao doi cua Bé.

Video A Bỳ và Cô By nói chuyện.


Video Bé A Bỳ đi Spa - Massa tại nhà.

Video Tắm và đắp lá trầu

Video Bé David byf đầy tháng.Code web hoangluc16 the he 2 ngay 10-12-2021

10 tháng 11, 2021 /<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<!DOCTYPE html>

<html expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>

  <head>

 

 

<!--           111     Tao Password  VIDEO CUA TUI  - Tai lieu HL     -->

    <b:if cond='data:blog.url == &quot;http://www.hoangluc16.com/p/trang-video-photo.html&quot;'>

   <script language='JavaScript'>

 

 var password;

      var pass1= &quot;123789&quot;;

 

 password=prompt(&#39;Mật khẩu của Bạn!&#39;,&#39; &#39;);

 

 if (password==pass1)

     alert(&#39;Nhấn Enter&#39;);

 else

 {

      window.location=&quot;https://www.hoangluc16.com&quot;;

 }

 </script>

 </b:if>

<!--                        Het trang Password 111                               -->

 

<!--               222 Tao Password  Quy trinh ATD 2018          -->                          

 

    <b:if cond='data:blog.url == &quot;https://www.hoangluc16.com/2018/08/tai-file-quy-trinh-toanien-2018-quyet.html&quot;'>

    <script language='JavaScript'>

 

var password;

      var pass2= &quot;267722&quot;;

 

 password=prompt(&#39;Hãy gõ mật khẩu ! (Hoặc liên hệ 0919.267722)&#39;,&#39; &#39;);

 

 if (password==pass2)

     alert(&#39;Nhấn Enter&#39;);

 else

 {

      window.location=&quot;https://www.hoangluc16.com&quot;;

 }

     </script>

     </b:if>          

                         

<!--                          333 Tao Password    KH TH Nganh Xay Dung   -->

 

     <b:if cond='data:blog.url == &quot;https://www.hoangluc16.com/2017/11/ke-hoach-tong-atld-nganh-xay-dung-kien.html&quot;'>

  

 <script language='JavaScript'>

 var password;

      var pass3=&quot;267722&quot;;

 

 password=prompt(&#39;Hãy gõ mật khẩu ! (Hoặc liên hệ 0919.267722)&#39;,&#39; &#39;);

 

 if (password==pass3)

 alert(&#39;Nhấn Enter tiếp tục&#39;);

 else

 {

      window.location=&quot;https://www.hoangluc16.com&quot;;

 }

 </script>

 </b:if>

<!--                   Het trang  333 Password                            -->

 

<!--                          4 Tao Password    KH TH Nganh Dien   -->

 

     <b:if cond='data:blog.url == &quot;https://www.hoangluc16.com/2017/10/ke-hoach-tong-hop-toan-ve-sinh-lao-dong.html&quot;'>

<script language='JavaScript'>

 var password;

      var pass4=&quot;267722&quot;;

 password=prompt(&#39;Hãy gõ mật khẩu ! (Hoặc liên hệ 0919.267722)&#39;,&#39; &#39;);

 

 if (password==pass4)

 alert(&#39;Nhấn Enter tiếp tục&#39;);

 else

 {

      window.location=&quot;https://www.hoangluc16.com&quot;;

 }

 </script>

 </b:if>

<!--                   Het trang  4 Password                            -->

 

 

<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Arial' rel='stylesheet' type='text/css'/>

 

<b:include data='blog' name='all-head-content'/>

 

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>

 

</b:if>

 

<!-- Start www.bloggertipandtrick.net: Changing the Blogger Title Tag  -->

 

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>

 

<!--  <title><data:blog.pageTitle/></title>    -->

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><title><data:blog.pageName/>

<data:blog.title/></title><b:else/><title><data:blog.pageTitle/></title></b:if>

 

<b:else/>

<title><data:blog.pageName/> ~ <data:blog.title/></title>

</b:if>

<!-- End www.bloggertipandtrick.net: Changing the Blogger Title Tag  -->

 

 

    <b:skin><![CDATA[ /* //**

-----------------------------------------------

Blogger Template Style

Name:   Norma

Author: Lasantha Bandara

URL 1:  http://www.premiumbloggertemplates.com/

URL 2:  http://www.bloggertipandtrick.net/

Date:   December 2012

License:  This free Blogger template is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 License, which permits both personal and commercial use.

However, to satisfy the 'attribution' clause of the license, you are required to keep the footer links intact which provides due credit to its authors. For more specific details about the license, you may visit the URL below:

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

----------------------------------------------- */

 

body#layout ul{list-style-type:none;list-style:none}

body#layout ul li{list-style-type:none;list-style:none}

body#layout #myGallery{display:none}

body#layout .featuredposts{display:none}

body#layout .fp-slider{display:none}

body#layout #navcontainer{display:none}

body#layout .menu-secondary-wrap{display:none}

body#layout .menu-secondary-container{display:none}

body#layout #skiplinks{display:none}

body#layout .feedtwitter{display:none}

body#layout #header-wrapper {margin-bottom:10px;min-height:120px;}

body#layout .social-profiles-widget h3 {display:none;}

 

/* Variable definitions

   ====================

   <Variable name="bgcolor" description="Page Background Color"

             type="color" default="#666" value="#cccccc">

   <Variable name="textcolor" description="Text Color"

             type="color" default="#333" value="#000000">

   <Variable name="linkcolor" description="Link Color"

             type="color" default="#58a" value="#ff0000">

   <Variable name="pagetitlecolor" description="Blog Title Color"

             type="color" default="#666" value="#7fccff">

   <Variable name="descriptioncolor" description="Blog Description Color"

             type="color" default="#999" value="#999999">

   <Variable name="titlecolor" description="Post Title Color"

             type="color" default="#c60" value="#5587aa">

   <Variable name="bordercolor" description="Border Color"

             type="color" default="#ccc" value="#0000ff">

   <Variable name="sidebarcolor" description="Sidebar Title Color"

             type="color" default="#999" value="#999999">

   <Variable name="sidebartextcolor" description="Sidebar Text Color"

             type="color" default="#666" value="#5588aa">

   <Variable name="visitedlinkcolor" description="Visited Link Color"

             type="color" default="#999" value="#0098ff">

   <Variable name="bodyfont" description="Text Font"

             type="font" default="normal normal 100% Georgia, Arial" value="normal normal 100% Georgia, Arial">

   <Variable name="headerfont" description="Sidebar Title Font"

             type="font"

             default="normal normal 78% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif" value="normal normal 78% &#39;Trebuchet MS&#39;,Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif">

   <Variable name="pagetitlefont" description="Blog Title Font"

             type="font"

             default="normal normal 200% Georgia, Serif" value="normal normal 200% Georgia, Serif">

   <Variable name="descriptionfont" description="Blog Description Font"

             type="font"

             default="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif" value="normal normal 78% &#39;Trebuchet MS&#39;, Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif">

   <Variable name="postfooterfont" description="Post Footer Font"

             type="font"

             default="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif" value="normal normal 78% &#39;Trebuchet MS&#39;, Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif">

   <Variable name="startSide" description="Side where text starts in blog language"

             type="automatic" default="left">

   <Variable name="endSide" description="Side where text ends in blog language"

             type="automatic" default="right">

*/

 

/* Use this with templates/template-twocol.html */

 

body{background:url(http://1.bp.blogspot.com/-aHsyoe60yNM/UTk9cYNN_qI/AAAAAAAABOA/MMWQSvoCfnQ/s000/background.png);color:#000911;font-family: Arial, Helvetica, Sans-serif;font-size: 13px;margin:0px;padding:0px;}

a:link,a:visited{color:#3d21cc

;text-decoration:underline;outline:none;}

a:hover{color:#EB3700;text-decoration:none;outline:none;}

a img{border-width:}

#body-wrapper{margin:0px;padding:0px;background:url(http://3.bp.blogspot.com/-DJtSAgzk2CI/UTk9c5d3LAI/AAAAAAAABOI/rZZRAXozCz4/s000/wrapper-bg.png) left top repeat-x;}

 

 

/* Header-----------------------------------------------*/

#header-wrapper{width:960px;margin:0px auto 0px;height:17px;padding:24px 0px 24px 0px;overflow:hidden;}

#header-inner{background-position:center;margin-left:auto;margin-right:auto}

#header{margin:0;border:0 solid $bordercolor;color:$pagetitlecolor;float:left;width:40%;overflow:hidden;}

#header h1{color:#FBFAF9;text-shadow:0px 1px 0px #000;margin:0 5px 0;padding:0px 0px 0px 0px;font-family:&#39;Oswald&#39;,Arial,Helvetica,Sans-serif;font-weight:bold;font-size:32px;line-height:32px;}

#header .description{padding-left:7px;color:#08F52C;text-shadow:0px 1px 0px #000;line-height:16px;font-size:16px;padding-top:0px;margin-top:10px;font-family:Arial,Helvetica,Sans-serif;}

#header h1 a,#header h1 a:visited{color:#FDFD27;text-decoration:none}

#header h2{padding-left:5px;color:#FBFAF9;font:14px Arial,Helvetica,Sans-serif}

#header2{float:right;width:58%;margin-right:0px;padding-right:0px;overflow:hidden;}

#header2 .widget{padding:0px 0px 0px 0px;float:right}

.social-profiles-widget img{margin:0 4px 0 0}

.social-profiles-widget img:hover{opacity:0.8}

#top-social-profiles{padding-top:14px;padding-right:15px;height:32px;text-align:right;float:right}

#top-social-profiles img{margin:0 6px 0 0 !important}

#top-social-profiles img:hover{opacity:0.8}

#top-social-profiles .widget-container{background:none;padding:0;border:0}

/* Outer-Wrapper----------------------------------------------- */

#outer-wrapper{width:960px;margin:0px auto 0px;padding:0px;text-align:left;}

#content-wrapper{background:#fff;padding:15px;margin-top:-14px;}

 

#main-wrapper{width:650px;float:right;margin:0px;padding:10px 0px 0px 0px;word-wrap:break-word;overflow:hidden;}

 

#lsidebar-wrapper{width:250px;float:left;margin:0px;padding:0px 0px 0px 0px;word-wrap:break-word;}

 

 

 

/* Headings----------------------------------------------- */

h2{}

/* Posts-----------------------------------------------*/

h2.date-header{margin:1.5em 0 .5em;display:none;}

.wrapfullpost{}

.post{margin-bottom:15px;border-bottom:0;}

.post-title{color:#333333;margin:2 0 10px 0;padding:0;font-family:'Ropa Sans',sans-serif;font-size:15px;line-height:18px;font-weight:bold;}

.post-title a,.post-title a:visited,.post-title strong{display:block;text-decoration:none;color:#0143c9;text-decoration:none;}

.post-title strong,.post-title a:hover{color:#CB2621;text-decoration:none;}

.post-body{margin:20px;padding:0px 10px 0px 0px;font-family:Arial, Helvetica, Sans-serif;font-size:14px;line-height: 20px;}

.post-footer{margin:5px 0;}

.comment-link{margin-$startSide:.6em}

 

{padding:6px;border:1px solid #eee;background:#ffffff;}

.postmeta-primary{color:#999;font-size:12px;line-height:14px;padding:0 0 5px 0}

.postmeta-secondary{color:#999;font-size:12px;line-height:18px;padding:0 0 10px 0}

.postmeta-primary span,.postmeta-secondary span{padding:3px 0 3px 20px;background-position:left center;background-repeat:no-repeat}

.meta_date{background-image:url(http://1.bp.blogspot.com/-tRtkx-tOhBc/UTk9dPlo4WI/AAAAAAAABOQ/oRS3qEMU5BY/s000/date.png)}

.meta_author{background-image:url(http://3.bp.blogspot.com/-kfbp68WyAxU/UTk9dsEqBdI/AAAAAAAABOY/1Kaxd7sbPc8/s000/author.png)}

.meta_comments{background-image:url(http://2.bp.blogspot.com/-1YciSdBtU0U/UTk9dgqcUsI/AAAAAAAABOg/HjKrUB3qjy8/s000/comments.png)}

.meta_edit{background-image:url(images/edit.png)}

.meta_categories{background-image:url(http://2.bp.blogspot.com/-hDfwTLH9r7k/UTk9dwcLqdI/AAAAAAAABOo/pTtix_DFT8Q/s000/category.png)}

.meta_tags{background-image:url(http://1.bp.blogspot.com/-4sal-aAR6lA/UTk9eR0dlPI/AAAAAAAABOw/hVHWvkE_L84/s000/tags.png)}

.readmore{margin-bottom:5px;float:right}

 

 

/*              Phan XEM bai dang           ------ */

.readmore a{color:#edf759;background:#50595C url(https://2.bp.blogspot.com/--ZK_if72C6s/WmrXtsSC_YI/AAAAAAAAKSo/2QvLNbInzMAqGRkOGUPTQAEEBvMj8YhlgCLcBGAs/s1600/Bang%2Bmau%2BXem%2Bbai%2Bdang.png) left top repeat-x;padding:8px 14px;display:inline-block;font-size:10px;line-height:4px;text-decoration:none;text-transform:}

.readmore a:hover{color:#fff;background:#C6231E url(https://2.bp.blogspot.com/--ZK_if72C6s/WmrXtsSC_YI/AAAAAAAAKSo/2QvLNbInzMAqGRkOGUPTQAEEBvMj8YhlgCLcBGAs/s1600/Bang%2Bmau%2BXem%2Bbai%2Bdang.png) left -126px repeat-x;text-decoration:none}

 

/* Sidebar Content----------------------------------------------- */

.sidebar{margin:0 0 10px 0;font-size:13px;color:#01060B;}

.sidebar a{text-decoration:none;color:#01060B;}

.sidebar a:hover{text-decoration:none;color:#C92520;}

 

.sidebar h2, h3.widgettitle{background:url(https://3.bp.blogspot.com/-MsTD4b2A-Yo/WmhcoWm3EjI/AAAAAAAAKN8/KOdgPYe4ZuMTT9Np7B7Bqn34nrrS6x9dACLcBGAs/s1600/Menu%2B-%2BDuoi%2B02.png) left top no-repeat;margin:0 0 10px -26px;padding:8px 0 10px 10px;color:#FFF;font-size:16px;line-height:10px;font-family:'Ropa Sans',sans-serif;font-weight:normal;text-decoration:none;text-transform;text-shadow:0 1px 0 #770602;}

 

.sidebar ul{list-style-type:none;list-style:none;margin:0px;padding:0px;}

.sidebar ul li{padding:0 0 9px 12px;margin:0 0 8px 0;background:url(http://4.bp.blogspot.com/-QqkikIjjik0/UTk9fIoIMxI/AAAAAAAABPI/yENggoMKo_k/s000/widget-list.png) left 3px no-repeat;}

.sidebar .widget{margin:0 0 15px 0;padding:0;color:#01060B;font-size:13px;}

.sidebar .widget-content{width:237px;overflow:hidden;}

.main .widget{margin:0 0 0px;padding:0 0 0px}

.main .Blog{border-bottom-width:0}            

.widget-container{list-style-type:none;list-style:none;margin:0 0 15px 0;padding:0;color:#495158;font-size:13px}

 

/* FOOTER ----------------------------------------------- */

#footer-container{background:none;margin-bottom:15px;}

#footer{width:960px;margin:0 auto;padding:10px 0px;height:30px;overflow:hidden;text-shadow:0px 1px 0px #000;}

#copyrights{color:#FFF;background:none;float:left;width:440px;height:30px;overflow:hidden;}

#copyrights a{color:#FFF}

#copyrights a:hover{color:#FFF;text-decoration:none}

#credits{color:#ACBBC6;font-size:11px;float:right;text-align:right;width:440px;height:30px;overflow:hidden;}

#credits a{color:#ACBBC6;text-decoration:none}

#credits a:hover{text-decoration:none;color:#ACBBC6}

.crelink {float:right;text-align:right;}

#footer-widgets-container{background:url(http://3.bp.blogspot.com/-X-sZp-Mq-ZE/UTk9fHYB46I/AAAAAAAABPQ/H1CDQO5aUZQ/s000/footer-widget-bg.png);padding:20px 0;margin-top:14px;}

#footer-widgets{width:960px;margin:0 auto;}

.footer-widget-box{width:300px;float:left;padding-left:15px;margin:0px;}

.footer-widget-box-last{margin-right:0;}

#footer-widgets .widget-container{color:#01060B;}

#footer-widgets .widget-container a{text-decoration:none;color:#01060B;}

#footer-widgets .widget-container a:hover{text-decoration:none;color:#C92520;}

 

#footer-widgets h2{background:url("https://3.bp.blogspot.com/-MsTD4b2A-Yo/WmhcoWm3EjI/AAAAAAAAKN8/KOdgPYe4ZuMTT9Np7B7Bqn34nrrS6x9dACLcBGAs/s1600/Menu%2B-%2BDuoi%2B02.png") repeat-x scroll left top transparent;margin:0 0 10px;padding:7px 0 7px 10px;color:#FFF;font-family:'Ropa Sans',sans-serif;font-size:16px;font-weight:normal;line-height:10px;text-decoration:none;text-shadow:0 1px 0 #770602;text-transform:;}

 

#footer-widgets .widget ul{list-style-type:none;list-style:none;margin:0px;padding:0px;}

#footer-widgets .widget ul li{padding:0 0 9px 12px;margin:0 0 8px 0;background:url(http://4.bp.blogspot.com/-QqkikIjjik0/UTk9fIoIMxI/AAAAAAAABPI/yENggoMKo_k/s000/widget-list.png) left 3px no-repeat;}

.footersec {}

.footersec .widget{margin-bottom:20px;}

.footersec ul{}

.footersec ul li{}

/* Search ----------------------------------------------- */

#search{border:1px solid #697477;background:#59626C url(http://4.bp.blogspot.com/-dZVWAtekoHc/UTk9fra8IAI/AAAAAAAABPg/bPKl_PJJerE/s000/search.png) 99% 50% no-repeat;text-align:left;padding:6px 24px 6px 6px}

#search #s{background:none;color:#01060B;border:0;width:100%;padding:0;margin:0;outline:none}

#content-search{width:300px;padding:15px 0}

#topsearch{float:right;margin-top:15px}

#topsearch #s{width:220px}

/* Comments----------------------------------------------- */

#comments{padding:10px;}

#comments h4{font-size:16px;font-weight:bold;margin:1em 0;color:#993232;}

#comments-block3{padding:0;margin:0;float:left;overflow:hidden;position:relative;}

#comment-name-url{width:465px;float:left}

#comment-date{width:465px;float:left;margin-top:5px;font-size:10px;}

#comment-header{float:left;padding:5px 0 40px 10px;margin:5px 0px 15px 0px;position:relative;background-color:#fff;border:1px dashed #ddd;}

.avatar-image-container{background:url(http://2.bp.blogspot.com/-Ue_SWrG1YrI/UTk9gC2Ge-I/AAAAAAAABPo/jH1HZ-D5uxk/s000/comment-avatar.jpg);width:32px;height:32px;float:right;margin:5px 10px 5px 5px;border:1px solid #ddd;}

.avatar-image-container img{width:32px;height:32px;}

a.comments-autor-name{color:#000;font:normal bold 14px Arial,Tahoma,Verdana}

a.says{color:#000;font:normal 14px Arial,Tahoma,Verdana}

.says a:hover{text-decoration:none}

.deleted-comment{font-style:italic;color:gray}

#blog-pager-newer-link{float:$startSide}

#blog-pager-older-link{float:$endSide}

 

#blog-pager{text-align:center}        

.feed-links{clear:both;line-height:2.5em}

/* Profile ----------------------------------------------- */

.profile-img{float:$startSide;margin-top:0;margin-$endSide:5px;margin-bottom:5px;margin-$startSide:0;padding:4px;border:1px solid $bordercolor}

.profile-data{margin:0;text-transform:uppercase;letter-spacing:.1em;font:$postfooterfont;color:$sidebarcolor;font-weight:bold;line-height:1.6em}

.profile-datablock{margin:.5em 0 .5em}

.profile-textblock{margin:0.5em 0;line-height:1.6em}

.avatar-image-container{background:url(http://2.bp.blogspot.com/-Ue_SWrG1YrI/UTk9gC2Ge-I/AAAAAAAABPo/jH1HZ-D5uxk/s000/comment-avatar.jpg);width:32px;height:32px;float:right;margin:5px 10px 5px 5px;border:1px solid #ddd;}

.avatar-image-container img{width:32px;height:32px;}

.profile-link{font:$postfooterfont;text-transform:uppercase;letter-spacing:.1em}

#navbar-iframe{height:0;visibility:hidden;display:none;}

 

.feed-links{display:none !important;}

 

<!--     Bai lien quan                                   -->

 

#related-posts{float:left}

#related-posts ul{margin:5px 0;width:524px;padding:0;list-style-type:none}

#related-posts ul li{position:relative;float:left;border:0 none;margin-right:11px;width:76px}

#related-posts ul li:hover{z-index:98}

#related-posts ul li:hover img{border:3px solid #BBB}

#related-posts ul li:hover div{position:absolute;top:40px;left:10px;margin-left:0;width:200px}

#related-posts ul li img{border:3px solid #DDD;width:50px;height:50px;background:#FFF}

#related-posts ul li div{position:absolute;z-index:99;margin-left:-999em}

#related-posts ul li .title{border:1px solid #CCC;background:#FFF;padding:5px 10px}

 

<!--     Bai lien quan                                   -->

 

<!--              Bai pho bien co Khung -  Bat dau        -->

.popular-posts ul{padding-left:0px;}

.popular-posts ul li {background: #FFF url(http://4.bp.blogspot.com/-oOVUW06ghgo/UHwuqL9TltI/AAAAAAAAGKU/Nj4DQnvft8k/s1600/1.gif)  no-repeat scroll 5px 10px;

  list-style-type: none;

  margin:0 0 5px 0px;

  padding:5px 5px 5px 20px !important;

  border: 1px solid #e6e1e1;

  border-radius:10px;

  -moz-border-radius:10px;

  -webkit-border-radius:10px;

}

.popular-posts ul

  li:hover {

  border:1px solid #d7c4c4;

}

.popular-posts ul

  li a:hover {

  text-decoration:none;

}

.popular-posts .item-thumbnail img {

  webkit-border-radius: 100px;

  -moz-border-radius: 100px;

  border-radius: 100px;

  -webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .4);

  -moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .4);

  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .4);

}

 

<!--              Bai pho bien co khung  - Ket thuc        -->

 

]]></b:skin>

 

 

<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.0/jquery.min.js' type='text/javascript'/>

 

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

 

(function($){

              /* hoverIntent by Brian Cherne */

              $.fn.hoverIntent = function(f,g) {

                             // default configuration options

                             var cfg = {

                                           sensitivity: 7,

                                           interval: 100,

                                           timeout: 0

                             };

                             // override configuration options with user supplied object

                             cfg = $.extend(cfg, g ? { over: f, out: g } : f );

 

                             // instantiate variables

                             // cX, cY = current X and Y position of mouse, updated by mousemove event

                             // pX, pY = previous X and Y position of mouse, set by mouseover and polling interval

                             var cX, cY, pX, pY;

 

                             // A private function for getting mouse position

                             var track = function(ev) {

                                           cX = ev.pageX;

                                           cY = ev.pageY;

                             };

 

                             // A private function for comparing current and previous mouse position

                             var compare = function(ev,ob) {

                                           ob.hoverIntent_t = clearTimeout(ob.hoverIntent_t);

                                           // compare mouse positions to see if they've crossed the threshold

                                           if ( ( Math.abs(pX-cX) + Math.abs(pY-cY) ) < cfg.sensitivity ) {

                                                          $(ob).unbind("mousemove",track);

                                                          // set hoverIntent state to true (so mouseOut can be called)

                                                          ob.hoverIntent_s = 1;

                                                          return cfg.over.apply(ob,[ev]);

                                           } else {

                                                          // set previous coordinates for next time

                                                          pX = cX; pY = cY;

                                                          // use self-calling timeout, guarantees intervals are spaced out properly (avoids JavaScript timer bugs)

                                                          ob.hoverIntent_t = setTimeout( function(){compare(ev, ob);} , cfg.interval );

                                           }

                             };

 

                             // A private function for delaying the mouseOut function

                             var delay = function(ev,ob) {

                                           ob.hoverIntent_t = clearTimeout(ob.hoverIntent_t);

                                           ob.hoverIntent_s = 0;

                                           return cfg.out.apply(ob,[ev]);

                             };

 

                             // A private function for handling mouse 'hovering'

                             var handleHover = function(e) {

                                           // next three lines copied from jQuery.hover, ignore children onMouseOver/onMouseOut

                                           var p = (e.type == "mouseover" ? e.fromElement : e.toElement) || e.relatedTarget;

                                           while ( p && p != this ) { try { p = p.parentNode; } catch(e) { p = this; } }

                                           if ( p == this ) { return false; }

 

                                           // copy objects to be passed into t (required for event object to be passed in IE)

                                           var ev = jQuery.extend({},e);

                                           var ob = this;

 

                                           // cancel hoverIntent timer if it exists

                                           if (ob.hoverIntent_t) { ob.hoverIntent_t = clearTimeout(ob.hoverIntent_t); }

 

                                           // else e.type == "onmouseover"

                                           if (e.type == "mouseover") {

                                                          // set "previous" X and Y position based on initial entry point

                                                          pX = ev.pageX; pY = ev.pageY;

                                                          // update "current" X and Y position based on mousemove

                                                          $(ob).bind("mousemove",track);

                                                          // start polling interval (self-calling timeout) to compare mouse coordinates over time

                                                          if (ob.hoverIntent_s != 1) { ob.hoverIntent_t = setTimeout( function(){compare(ev,ob);} , cfg.interval );}

 

                                           // else e.type == "onmouseout"

                                           } else {

                                                          // unbind expensive mousemove event

                                                          $(ob).unbind("mousemove",track);

                                                          // if hoverIntent state is true, then call the mouseOut function after the specified delay

                                                          if (ob.hoverIntent_s == 1) { ob.hoverIntent_t = setTimeout( function(){delay(ev,ob);} , cfg.timeout );}

                                           }

                             };

 

                             // bind the function to the two event listeners

                             return this.mouseover(handleHover).mouseout(handleHover);

              };

             

})(jQuery);

 

//]]>

</script>

 

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

 

/*

 * Superfish v1.4.8 - jQuery menu widget

 * Copyright (c) 2008 Joel Birch

 *

 * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:

 *           http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php

 *           http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

 *

 * CHANGELOG: http://users.tpg.com.au/j_birch/plugins/superfish/changelog.txt

 */

 

;(function($){

              $.fn.superfish = function(op){

 

                             var sf = $.fn.superfish,

                                           c = sf.c,

                                           $arrow = $(['<span class="',c.arrowClass,'"> &#187;</span>'].join('')),

                                           over = function(){

                                                          var $$ = $(this), menu = getMenu($$);

                                                          clearTimeout(menu.sfTimer);

                                                         $$.showSuperfishUl().siblings().hideSuperfishUl();

                                           },

                                           out = function(){

                                                         var $$ = $(this), menu = getMenu($$), o = sf.op;

                                                          clearTimeout(menu.sfTimer);

                                                          menu.sfTimer=setTimeout(function(){

                                                                        o.retainPath=($.inArray($$[0],o.$path)>-1);

                                                                        $$.hideSuperfishUl();

                                                                        if (o.$path.length && $$.parents(['li.',o.hoverClass].join('')).length<1){over.call(o.$path);}

                                                          },o.delay);         

                                           },

                                           getMenu = function($menu){

                                                          var menu = $menu.parents(['ul.',c.menuClass,':first'].join(''))[0];

                                                          sf.op = sf.o[menu.serial];

                                                          return menu;

                                           },

                                           addArrow = function($a){ $a.addClass(c.anchorClass).append($arrow.clone()); };

                                          

                             return this.each(function() {

                                           var s = this.serial = sf.o.length;

                                           var o = $.extend({},sf.defaults,op);

                                           o.$path = $('li.'+o.pathClass,this).slice(0,o.pathLevels).each(function(){

                                                          $(this).addClass([o.hoverClass,c.bcClass].join(' '))

                                                                        .filter('li:has(ul)').removeClass(o.pathClass);

                                           });

                                           sf.o[s] = sf.op = o;

                                          

                                           $('li:has(ul)',this)[($.fn.hoverIntent && !o.disableHI) ? 'hoverIntent' : 'hover'](over,out).each(function() {

                                                          if (o.autoArrows) addArrow( $('>a:first-child',this) );

                                           })

                                           .not('.'+c.bcClass)

                                                          .hideSuperfishUl();

                                          

                                           var $a = $('a',this);

                                           $a.each(function(i){

                                                          var $li = $a.eq(i).parents('li');

                                                         $a.eq(i).focus(function(){over.call($li);}).blur(function(){out.call($li);});

                                           });

                                           o.onInit.call(this);

                                          

                             }).each(function() {

                                           var menuClasses = [c.menuClass];

                                           if (sf.op.dropShadows  && !($.browser.msie && $.browser.version < 7)) menuClasses.push(c.shadowClass);

                                           $(this).addClass(menuClasses.join(' '));

                             });

              };

 

              var sf = $.fn.superfish;

              sf.o = [];

              sf.op = {};

              sf.IE7fix = function(){

                             var o = sf.op;

                             if ($.browser.msie && $.browser.version > 6 && o.dropShadows && o.animation.opacity!=undefined)

                                           this.toggleClass(sf.c.shadowClass+'-off');

                             };

              sf.c = {

                             bcClass     : 'sf-breadcrumb',

                             menuClass   : 'sf-js-enabled',

                             anchorClass : 'sf-with-ul',

                             arrowClass  : 'sf-sub-indicator',

                             shadowClass : 'sf-shadow'

              };

              sf.defaults = {

                             hoverClass         : 'sfHover',

                             pathClass           : 'overideThisToUse',

                             pathLevels         : 1,

                             delay                   : 800,

                             animation          : {opacity:'show'},

                             speed                  : 'normal',

                             autoArrows       : true,

                             dropShadows : true,

                             disableHI            : false,                 // true disables hoverIntent detection

                             onInit                  : function(){}, // callback functions

                             onBeforeShow: function(){},

                             onShow                            : function(){},

                             onHide                : function(){}

              };

              $.fn.extend({

                             hideSuperfishUl : function(){

                                           var o = sf.op,

                                                          not = (o.retainPath===true) ? o.$path : '';

                                           o.retainPath = false;

                                           var $ul = $(['li.',o.hoverClass].join(''),this).add(this).not(not).removeClass(o.hoverClass)

                                                                        .find('>ul').hide().css('visibility','hidden');

                                           o.onHide.call($ul);

                                           return this;

                             },

                             showSuperfishUl : function(){

                                           var o = sf.op,

                                                          sh = sf.c.shadowClass+'-off',

                                                          $ul = this.addClass(o.hoverClass)

                                                                        .find('>ul:hidden').css('visibility','visible');

                                           sf.IE7fix.call($ul);

                                           o.onBeforeShow.call($ul);

                                           $ul.animate(o.animation,o.speed,function(){ sf.IE7fix.call($ul); o.onShow.call($ul); });

                                           return this;

                             }

              });

 

})(jQuery);

 

 

//]]>

</script>

 

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

 

/*

 * jQuery Cycle Plugin (with Transition Definitions)

 * Examples and documentation at: http://jquery.malsup.com/cycle/

 * Copyright (c) 2007-2010 M. Alsup

 * Version: 2.88 (08-JUN-2010)

 * Dual licensed under the MIT and GPL licenses.

 * http://jquery.malsup.com/license.html

 * Requires: jQuery v1.2.6 or later

 */

(function($){var ver="2.88";if($.support==undefined){$.support={opacity:!($.browser.msie)};}function debug(s){if($.fn.cycle.debug){log(s);}}function log(){if(window.console&&window.console.log){window.console.log("[cycle] "+Array.prototype.join.call(arguments," "));}}$.fn.cycle=function(options,arg2){var o={s:this.selector,c:this.context};if(this.length===0&&options!="stop"){if(!$.isReady&&o.s){log("DOM not ready, queuing slideshow");$(function(){$(o.s,o.c).cycle(options,arg2);});return this;}log("terminating; zero elements found by selector"+($.isReady?"":" (DOM not ready)"));return this;}return this.each(function(){var opts=handleArguments(this,options,arg2);if(opts===false){return;}opts.updateActivePagerLink=opts.updateActivePagerLink||$.fn.cycle.updateActivePagerLink;if(this.cycleTimeout){clearTimeout(this.cycleTimeout);}this.cycleTimeout=this.cyclePause=0;var $cont=$(this);var $slides=opts.slideExpr?$(opts.slideExpr,this):$cont.children();var els=$slides.get();if(els.length<2){log("terminating; too few slides: "+els.length);return;}var opts2=buildOptions($cont,$slides,els,opts,o);if(opts2===false){return;}var startTime=opts2.continuous?10:getTimeout(els[opts2.currSlide],els[opts2.nextSlide],opts2,!opts2.rev);if(startTime){startTime+=(opts2.delay||0);if(startTime<10){startTime=10;}debug("first timeout: "+startTime);this.cycleTimeout=setTimeout(function(){go(els,opts2,0,(!opts2.rev&&!opts.backwards));},startTime);}});};function handleArguments(cont,options,arg2){if(cont.cycleStop==undefined){cont.cycleStop=0;}if(options===undefined||options===null){options={};}if(options.constructor==String){switch(options){case"destroy":case"stop":var opts=$(cont).data("cycle.opts");if(!opts){return false;}cont.cycleStop++;if(cont.cycleTimeout){clearTimeout(cont.cycleTimeout);}cont.cycleTimeout=0;$(cont).removeData("cycle.opts");if(options=="destroy"){destroy(opts);}return false;case"toggle":cont.cyclePause=(cont.cyclePause===1)?0:1;checkInstantResume(cont.cyclePause,arg2,cont);return false;case"pause":cont.cyclePause=1;return false;case"resume":cont.cyclePause=0;checkInstantResume(false,arg2,cont);return false;case"prev":case"next":var opts=$(cont).data("cycle.opts");if(!opts){log('options not found, "prev/next" ignored');return false;}$.fn.cycle[options](opts);return false;default:options={fx:options};}return options;}else{if(options.constructor==Number){var num=options;options=$(cont).data("cycle.opts");if(!options){log("options not found, can not advance slide");return false;}if(num<0||num>=options.elements.length){log("invalid slide index: "+num);return false;}options.nextSlide=num;if(cont.cycleTimeout){clearTimeout(cont.cycleTimeout);cont.cycleTimeout=0;}if(typeof arg2=="string"){options.oneTimeFx=arg2;}go(options.elements,options,1,num>=options.currSlide);return false;}}return options;function checkInstantResume(isPaused,arg2,cont){if(!isPaused&&arg2===true){var options=$(cont).data("cycle.opts");if(!options){log("options not found, can not resume");return false;}if(cont.cycleTimeout){clearTimeout(cont.cycleTimeout);cont.cycleTimeout=0;}go(options.elements,options,1,(!opts.rev&&!opts.backwards));}}}function removeFilter(el,opts){if(!$.support.opacity&&opts.cleartype&&el.style.filter){try{el.style.removeAttribute("filter");}catch(smother){}}}function destroy(opts){if(opts.next){$(opts.next).unbind(opts.prevNextEvent);}if(opts.prev){$(opts.prev).unbind(opts.prevNextEvent);}if(opts.pager||opts.pagerAnchorBuilder){$.each(opts.pagerAnchors||[],function(){this.unbind().remove();});}opts.pagerAnchors=null;if(opts.destroy){opts.destroy(opts);}}function buildOptions($cont,$slides,els,options,o){var opts=$.extend({},$.fn.cycle.defaults,options||{},$.metadata?$cont.metadata():$.meta?$cont.data():{});if(opts.autostop){opts.countdown=opts.autostopCount||els.length;}var cont=$cont[0];$cont.data("cycle.opts",opts);opts.$cont=$cont;opts.stopCount=cont.cycleStop;opts.elements=els;opts.before=opts.before?[opts.before]:[];opts.after=opts.after?[opts.after]:[];opts.after.unshift(function(){opts.busy=0;});if(!$.support.opacity&&opts.cleartype){opts.after.push(function(){removeFilter(this,opts);});}if(opts.continuous){opts.after.push(function(){go(els,opts,0,(!opts.rev&&!opts.backwards));});}saveOriginalOpts(opts);if(!$.support.opacity&&opts.cleartype&&!opts.cleartypeNoBg){clearTypeFix($slides);}if($cont.css("position")=="static"){$cont.css("position","relative");}if(opts.width){$cont.width(opts.width);}if(opts.height&&opts.height!="auto"){$cont.height(opts.height);}if(opts.startingSlide){opts.startingSlide=parseInt(opts.startingSlide);}else{if(opts.backwards){opts.startingSlide=els.length-1;}}if(opts.random){opts.randomMap=[];for(var i=0;i<els.length;i++){opts.randomMap.push(i);}opts.randomMap.sort(function(a,b){return Math.random()-0.5;});opts.randomIndex=1;opts.startingSlide=opts.randomMap[1];}else{if(opts.startingSlide>=els.length){opts.startingSlide=0;}}opts.currSlide=opts.startingSlide||0;var first=opts.startingSlide;$slides.css({position:"absolute",top:0,left:0}).hide().each(function(i){var z;if(opts.backwards){z=first?i<=first?els.length+(i-first):first-i:els.length-i;}else{z=first?i>=first?els.length-(i-first):first-i:els.length-i;}$(this).css("z-index",z);});$(els[first]).css("opacity",1).show();removeFilter(els[first],opts);if(opts.fit&&opts.width){$slides.width(opts.width);}if(opts.fit&&opts.height&&opts.height!="auto"){$slides.height(opts.height);}var reshape=opts.containerResize&&!$cont.innerHeight();if(reshape){var maxw=0,maxh=0;for(var j=0;j<els.length;j++){var $e=$(els[j]),e=$e[0],w=$e.outerWidth(),h=$e.outerHeight();if(!w){w=e.offsetWidth||e.width||$e.attr("width");}if(!h){h=e.offsetHeight||e.height||$e.attr("height");}maxw=w>maxw?w:maxw;maxh=h>maxh?h:maxh;}if(maxw>0&&maxh>0){$cont.css({width:maxw+"px",height:maxh+"px"});}}if(opts.pause){$cont.hover(function(){this.cyclePause++;},function(){this.cyclePause--;});}if(supportMultiTransitions(opts)===false){return false;}var requeue=false;options.requeueAttempts=options.requeueAttempts||0;$slides.each(function(){var $el=$(this);this.cycleH=(opts.fit&&opts.height)?opts.height:($el.height()||this.offsetHeight||this.height||$el.attr("height")||0);this.cycleW=(opts.fit&&opts.width)?opts.width:($el.width()||this.offsetWidth||this.width||$el.attr("width")||0);if($el.is("img")){var loadingIE=($.browser.msie&&this.cycleW==28&&this.cycleH==30&&!this.complete);var loadingFF=($.browser.mozilla&&this.cycleW==34&&this.cycleH==19&&!this.complete);var loadingOp=($.browser.opera&&((this.cycleW==42&&this.cycleH==19)||(this.cycleW==37&&this.cycleH==17))&&!this.complete);var loadingOther=(this.cycleH==0&&this.cycleW==0&&!this.complete);if(loadingIE||loadingFF||loadingOp||loadingOther){if(o.s&&opts.requeueOnImageNotLoaded&&++options.requeueAttempts<100){log(options.requeueAttempts," - img slide not loaded, requeuing slideshow: ",this.src,this.cycleW,this.cycleH);setTimeout(function(){$(o.s,o.c).cycle(options);},opts.requeueTimeout);requeue=true;return false;}else{log("could not determine size of image: "+this.src,this.cycleW,this.cycleH);}}}return true;});if(requeue){return false;}opts.cssBefore=opts.cssBefore||{};opts.animIn=opts.animIn||{};opts.animOut=opts.animOut||{};$slides.not(":eq("+first+")").css(opts.cssBefore);if(opts.cssFirst){$($slides[first]).css(opts.cssFirst);}if(opts.timeout){opts.timeout=parseInt(opts.timeout);if(opts.speed.constructor==String){opts.speed=$.fx.speeds[opts.speed]||parseInt(opts.speed);}if(!opts.sync){opts.speed=opts.speed/2;}var buffer=opts.fx=="shuffle"?500:250;while((opts.timeout-opts.speed)<buffer){opts.timeout+=opts.speed;}}if(opts.easing){opts.easeIn=opts.easeOut=opts.easing;}if(!opts.speedIn){opts.speedIn=opts.speed;}if(!opts.speedOut){opts.speedOut=opts.speed;}opts.slideCount=els.length;opts.currSlide=opts.lastSlide=first;if(opts.random){if(++opts.randomIndex==els.length){opts.randomIndex=0;}opts.nextSlide=opts.randomMap[opts.randomIndex];}else{if(opts.backwards){opts.nextSlide=opts.startingSlide==0?(els.length-1):opts.startingSlide-1;}else{opts.nextSlide=opts.startingSlide>=(els.length-1)?0:opts.startingSlide+1;}}if(!opts.multiFx){var init=$.fn.cycle.transitions[opts.fx];if($.isFunction(init)){init($cont,$slides,opts);}else{if(opts.fx!="custom"&&!opts.multiFx){log("unknown transition: "+opts.fx,"; slideshow terminating");return false;}}}var e0=$slides[first];if(opts.before.length){opts.before[0].apply(e0,[e0,e0,opts,true]);}if(opts.after.length>1){opts.after[1].apply(e0,[e0,e0,opts,true]);}if(opts.next){$(opts.next).bind(opts.prevNextEvent,function(){return advance(opts,opts.rev?-1:1);});}if(opts.prev){$(opts.prev).bind(opts.prevNextEvent,function(){return advance(opts,opts.rev?1:-1);});}if(opts.pager||opts.pagerAnchorBuilder){buildPager(els,opts);}exposeAddSlide(opts,els);return opts;}function saveOriginalOpts(opts){opts.original={before:[],after:[]};opts.original.cssBefore=$.extend({},opts.cssBefore);opts.original.cssAfter=$.extend({},opts.cssAfter);opts.original.animIn=$.extend({},opts.animIn);opts.original.animOut=$.extend({},opts.animOut);$.each(opts.before,function(){opts.original.before.push(this);});$.each(opts.after,function(){opts.original.after.push(this);});}function supportMultiTransitions(opts){var i,tx,txs=$.fn.cycle.transitions;if(opts.fx.indexOf(",")>0){opts.multiFx=true;opts.fxs=opts.fx.replace(/\s*/g,"").split(",");for(i=0;i<opts.fxs.length;i++){var fx=opts.fxs[i];tx=txs[fx];if(!tx||!txs.hasOwnProperty(fx)||!$.isFunction(tx)){log("discarding unknown transition: ",fx);opts.fxs.splice(i,1);i--;}}if(!opts.fxs.length){log("No valid transitions named; slideshow terminating.");return false;}}else{if(opts.fx=="all"){opts.multiFx=true;opts.fxs=[];for(p in txs){tx=txs[p];if(txs.hasOwnProperty(p)&&$.isFunction(tx)){opts.fxs.push(p);}}}}if(opts.multiFx&&opts.randomizeEffects){var r1=Math.floor(Math.random()*20)+30;for(i=0;i<r1;i++){var r2=Math.floor(Math.random()*opts.fxs.length);opts.fxs.push(opts.fxs.splice(r2,1)[0]);}debug("randomized fx sequence: ",opts.fxs);}return true;}function exposeAddSlide(opts,els){opts.addSlide=function(newSlide,prepend){var $s=$(newSlide),s=$s[0];if(!opts.autostopCount){opts.countdown++;}els[prepend?"unshift":"push"](s);if(opts.els){opts.els[prepend?"unshift":"push"](s);}opts.slideCount=els.length;$s.css("position","absolute");$s[prepend?"prependTo":"appendTo"](opts.$cont);if(prepend){opts.currSlide++;opts.nextSlide++;}if(!$.support.opacity&&opts.cleartype&&!opts.cleartypeNoBg){clearTypeFix($s);}if(opts.fit&&opts.width){$s.width(opts.width);}if(opts.fit&&opts.height&&opts.height!="auto"){$slides.height(opts.height);}s.cycleH=(opts.fit&&opts.height)?opts.height:$s.height();s.cycleW=(opts.fit&&opts.width)?opts.width:$s.width();$s.css(opts.cssBefore);if(opts.pager||opts.pagerAnchorBuilder){$.fn.cycle.createPagerAnchor(els.length-1,s,$(opts.pager),els,opts);}if($.isFunction(opts.onAddSlide)){opts.onAddSlide($s);}else{$s.hide();}};}$.fn.cycle.resetState=function(opts,fx){fx=fx||opts.fx;opts.before=[];opts.after=[];opts.cssBefore=$.extend({},opts.original.cssBefore);opts.cssAfter=$.extend({},opts.original.cssAfter);opts.animIn=$.extend({},opts.original.animIn);opts.animOut=$.extend({},opts.original.animOut);opts.fxFn=null;$.each(opts.original.before,function(){opts.before.push(this);});$.each(opts.original.after,function(){opts.after.push(this);});var init=$.fn.cycle.transitions[fx];if($.isFunction(init)){init(opts.$cont,$(opts.elements),opts);}};function go(els,opts,manual,fwd){if(manual&&opts.busy&&opts.manualTrump){debug("manualTrump in go(), stopping active transition");$(els).stop(true,true);opts.busy=false;}if(opts.busy){debug("transition active, ignoring new tx request");return;}var p=opts.$cont[0],curr=els[opts.currSlide],next=els[opts.nextSlide];if(p.cycleStop!=opts.stopCount||p.cycleTimeout===0&&!manual){return;}if(!manual&&!p.cyclePause&&!opts.bounce&&((opts.autostop&&(--opts.countdown<=0))||(opts.nowrap&&!opts.random&&opts.nextSlide<opts.currSlide))){if(opts.end){opts.end(opts);}return;}var changed=false;if((manual||!p.cyclePause)&&(opts.nextSlide!=opts.currSlide)){changed=true;var fx=opts.fx;curr.cycleH=curr.cycleH||$(curr).height();curr.cycleW=curr.cycleW||$(curr).width();next.cycleH=next.cycleH||$(next).height();next.cycleW=next.cycleW||$(next).width();if(opts.multiFx){if(opts.lastFx==undefined||++opts.lastFx>=opts.fxs.length){opts.lastFx=0;}fx=opts.fxs[opts.lastFx];opts.currFx=fx;}if(opts.oneTimeFx){fx=opts.oneTimeFx;opts.oneTimeFx=null;}$.fn.cycle.resetState(opts,fx);if(opts.before.length){$.each(opts.before,function(i,o){if(p.cycleStop!=opts.stopCount){return;}o.apply(next,[curr,next,opts,fwd]);});}var after=function(){$.each(opts.after,function(i,o){if(p.cycleStop!=opts.stopCount){return;}o.apply(next,[curr,next,opts,fwd]);});};debug("tx firing; currSlide: "+opts.currSlide+"; nextSlide: "+opts.nextSlide);opts.busy=1;if(opts.fxFn){opts.fxFn(curr,next,opts,after,fwd,manual&&opts.fastOnEvent);}else{if($.isFunction($.fn.cycle[opts.fx])){$.fn.cycle[opts.fx](curr,next,opts,after,fwd,manual&&opts.fastOnEvent);}else{$.fn.cycle.custom(curr,next,opts,after,fwd,manual&&opts.fastOnEvent);}}}if(changed||opts.nextSlide==opts.currSlide){opts.lastSlide=opts.currSlide;if(opts.random){opts.currSlide=opts.nextSlide;if(++opts.randomIndex==els.length){opts.randomIndex=0;}opts.nextSlide=opts.randomMap[opts.randomIndex];if(opts.nextSlide==opts.currSlide){opts.nextSlide=(opts.currSlide==opts.slideCount-1)?0:opts.currSlide+1;}}else{if(opts.backwards){var roll=(opts.nextSlide-1)<0;if(roll&&opts.bounce){opts.backwards=!opts.backwards;opts.nextSlide=1;opts.currSlide=0;}else{opts.nextSlide=roll?(els.length-1):opts.nextSlide-1;opts.currSlide=roll?0:opts.nextSlide+1;}}else{var roll=(opts.nextSlide+1)==els.length;if(roll&&opts.bounce){opts.backwards=!opts.backwards;opts.nextSlide=els.length-2;opts.currSlide=els.length-1;}else{opts.nextSlide=roll?0:opts.nextSlide+1;opts.currSlide=roll?els.length-1:opts.nextSlide-1;}}}}if(changed&&opts.pager){opts.updateActivePagerLink(opts.pager,opts.currSlide,opts.activePagerClass);}var ms=0;if(opts.timeout&&!opts.continuous){ms=getTimeout(els[opts.currSlide],els[opts.nextSlide],opts,fwd);}else{if(opts.continuous&&p.cyclePause){ms=10;}}if(ms>0){p.cycleTimeout=setTimeout(function(){go(els,opts,0,(!opts.rev&&!opts.backwards));},ms);}}$.fn.cycle.updateActivePagerLink=function(pager,currSlide,clsName){$(pager).each(function(){$(this).children().removeClass(clsName).eq(currSlide).addClass(clsName);});};function getTimeout(curr,next,opts,fwd){if(opts.timeoutFn){var t=opts.timeoutFn.call(curr,curr,next,opts,fwd);while((t-opts.speed)<250){t+=opts.speed;}debug("calculated timeout: "+t+"; speed: "+opts.speed);if(t!==false){return t;}}return opts.timeout;}$.fn.cycle.next=function(opts){advance(opts,opts.rev?-1:1);};$.fn.cycle.prev=function(opts){advance(opts,opts.rev?1:-1);};function advance(opts,val){var els=opts.elements;var p=opts.$cont[0],timeout=p.cycleTimeout;if(timeout){clearTimeout(timeout);p.cycleTimeout=0;}if(opts.random&&val<0){opts.randomIndex--;if(--opts.randomIndex==-2){opts.randomIndex=els.length-2;}else{if(opts.randomIndex==-1){opts.randomIndex=els.length-1;}}opts.nextSlide=opts.randomMap[opts.randomIndex];}else{if(opts.random){opts.nextSlide=opts.randomMap[opts.randomIndex];}else{opts.nextSlide=opts.currSlide+val;if(opts.nextSlide<0){if(opts.nowrap){return false;}opts.nextSlide=els.length-1;}else{if(opts.nextSlide>=els.length){if(opts.nowrap){return false;}opts.nextSlide=0;}}}}var cb=opts.onPrevNextEvent||opts.prevNextClick;if($.isFunction(cb)){cb(val>0,opts.nextSlide,els[opts.nextSlide]);}go(els,opts,1,val>=0);return false;}function buildPager(els,opts){var $p=$(opts.pager);$.each(els,function(i,o){$.fn.cycle.createPagerAnchor(i,o,$p,els,opts);});opts.updateActivePagerLink(opts.pager,opts.startingSlide,opts.activePagerClass);}$.fn.cycle.createPagerAnchor=function(i,el,$p,els,opts){var a;if($.isFunction(opts.pagerAnchorBuilder)){a=opts.pagerAnchorBuilder(i,el);debug("pagerAnchorBuilder("+i+", el) returned: "+a);}else{a='<a href="#">'+(i+1)+"</a>";}if(!a){return;}var $a=$(a);if($a.parents("body").length===0){var arr=[];if($p.length>1){$p.each(function(){var $clone=$a.clone(true);$(this).append($clone);arr.push($clone[0]);});$a=$(arr);}else{$a.appendTo($p);}}opts.pagerAnchors=opts.pagerAnchors||[];opts.pagerAnchors.push($a);$a.bind(opts.pagerEvent,function(e){e.preventDefault();opts.nextSlide=i;var p=opts.$cont[0],timeout=p.cycleTimeout;if(timeout){clearTimeout(timeout);p.cycleTimeout=0;}var cb=opts.onPagerEvent||opts.pagerClick;if($.isFunction(cb)){cb(opts.nextSlide,els[opts.nextSlide]);}go(els,opts,1,opts.currSlide<i);});if(!/^click/.test(opts.pagerEvent)&&!opts.allowPagerClickBubble){$a.bind("click.cycle",function(){return false;});}if(opts.pauseOnPagerHover){$a.hover(function(){opts.$cont[0].cyclePause++;},function(){opts.$cont[0].cyclePause--;});}};$.fn.cycle.hopsFromLast=function(opts,fwd){var hops,l=opts.lastSlide,c=opts.currSlide;if(fwd){hops=c>l?c-l:opts.slideCount-l;}else{hops=c<l?l-c:l+opts.slideCount-c;}return hops;};function clearTypeFix($slides){debug("applying clearType background-color hack");function hex(s){s=parseInt(s).toString(16);return s.length<2?"0"+s:s;}function getBg(e){for(;e&&e.nodeName.toLowerCase()!="html";e=e.parentNode){var v=$.css(e,"background-color");if(v.indexOf("rgb")>=0){var rgb=v.match(/\d+/g);return"#"+hex(rgb[0])+hex(rgb[1])+hex(rgb[2]);}if(v&&v!="transparent"){return v;}}return"#ffffff";}$slides.each(function(){$(this).css("background-color",getBg(this));});}$.fn.cycle.commonReset=function(curr,next,opts,w,h,rev){$(opts.elements).not(curr).hide();opts.cssBefore.opacity=1;opts.cssBefore.display="block";if(w!==false&&next.cycleW>0){opts.cssBefore.width=next.cycleW;}if(h!==false&&next.cycleH>0){opts.cssBefore.height=next.cycleH;}opts.cssAfter=opts.cssAfter||{};opts.cssAfter.display="none";$(curr).css("zIndex",opts.slideCount+(rev===true?1:0));$(next).css("zIndex",opts.slideCount+(rev===true?0:1));};$.fn.cycle.custom=function(curr,next,opts,cb,fwd,speedOverride){var $l=$(curr),$n=$(next);var speedIn=opts.speedIn,speedOut=opts.speedOut,easeIn=opts.easeIn,easeOut=opts.easeOut;$n.css(opts.cssBefore);if(speedOverride){if(typeof speedOverride=="number"){speedIn=speedOut=speedOverride;}else{speedIn=speedOut=1;}easeIn=easeOut=null;}var fn=function(){$n.animate(opts.animIn,speedIn,easeIn,cb);};$l.animate(opts.animOut,speedOut,easeOut,function(){if(opts.cssAfter){$l.css(opts.cssAfter);}if(!opts.sync){fn();}});if(opts.sync){fn();}};$.fn.cycle.transitions={fade:function($cont,$slides,opts){$slides.not(":eq("+opts.currSlide+")").css("opacity",0);opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts);opts.cssBefore.opacity=0;});opts.animIn={opacity:1};opts.animOut={opacity:0};opts.cssBefore={top:0,left:0};}};$.fn.cycle.ver=function(){return ver;};$.fn.cycle.defaults={fx:"fade",timeout:4000,timeoutFn:null,continuous:0,speed:1000,speedIn:null,speedOut:null,next:null,prev:null,onPrevNextEvent:null,prevNextEvent:"click.cycle",pager:null,onPagerEvent:null,pagerEvent:"click.cycle",allowPagerClickBubble:false,pagerAnchorBuilder:null,before:null,after:null,end:null,easing:null,easeIn:null,easeOut:null,shuffle:null,animIn:null,animOut:null,cssBefore:null,cssAfter:null,fxFn:null,height:"auto",startingSlide:0,sync:1,random:0,fit:0,containerResize:1,pause:0,pauseOnPagerHover:0,autostop:0,autostopCount:0,delay:0,slideExpr:null,cleartype:!$.support.opacity,cleartypeNoBg:false,nowrap:0,fastOnEvent:0,randomizeEffects:1,rev:0,manualTrump:true,requeueOnImageNotLoaded:true,requeueTimeout:250,activePagerClass:"activeSlide",updateActivePagerLink:null,backwards:false};})(jQuery);

/*

 * jQuery Cycle Plugin Transition Definitions

 * This script is a plugin for the jQuery Cycle Plugin

 * Examples and documentation at: http://malsup.com/jquery/cycle/

 * Copyright (c) 2007-2010 M. Alsup

 * Version:         2.72

 * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:

 * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php

 * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

 */

(function($){$.fn.cycle.transitions.none=function($cont,$slides,opts){opts.fxFn=function(curr,next,opts,after){$(next).show();$(curr).hide();after();};};$.fn.cycle.transitions.scrollUp=function($cont,$slides,opts){$cont.css("overflow","hidden");opts.before.push($.fn.cycle.commonReset);var h=$cont.height();opts.cssBefore={top:h,left:0};opts.cssFirst={top:0};opts.animIn={top:0};opts.animOut={top:-h};};$.fn.cycle.transitions.scrollDown=function($cont,$slides,opts){$cont.css("overflow","hidden");opts.before.push($.fn.cycle.commonReset);var h=$cont.height();opts.cssFirst={top:0};opts.cssBefore={top:-h,left:0};opts.animIn={top:0};opts.animOut={top:h};};$.fn.cycle.transitions.scrollLeft=function($cont,$slides,opts){$cont.css("overflow","hidden");opts.before.push($.fn.cycle.commonReset);var w=$cont.width();opts.cssFirst={left:0};opts.cssBefore={left:w,top:0};opts.animIn={left:0};opts.animOut={left:0-w};};$.fn.cycle.transitions.scrollRight=function($cont,$slides,opts){$cont.css("overflow","hidden");opts.before.push($.fn.cycle.commonReset);var w=$cont.width();opts.cssFirst={left:0};opts.cssBefore={left:-w,top:0};opts.animIn={left:0};opts.animOut={left:w};};$.fn.cycle.transitions.scrollHorz=function($cont,$slides,opts){$cont.css("overflow","hidden").width();opts.before.push(function(curr,next,opts,fwd){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts);opts.cssBefore.left=fwd?(next.cycleW-1):(1-next.cycleW);opts.animOut.left=fwd?-curr.cycleW:curr.cycleW;});opts.cssFirst={left:0};opts.cssBefore={top:0};opts.animIn={left:0};opts.animOut={top:0};};$.fn.cycle.transitions.scrollVert=function($cont,$slides,opts){$cont.css("overflow","hidden");opts.before.push(function(curr,next,opts,fwd){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts);opts.cssBefore.top=fwd?(1-next.cycleH):(next.cycleH-1);opts.animOut.top=fwd?curr.cycleH:-curr.cycleH;});opts.cssFirst={top:0};opts.cssBefore={left:0};opts.animIn={top:0};opts.animOut={left:0};};$.fn.cycle.transitions.slideX=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$(opts.elements).not(curr).hide();$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,false,true);opts.animIn.width=next.cycleW;});opts.cssBefore={left:0,top:0,width:0};opts.animIn={width:"show"};opts.animOut={width:0};};$.fn.cycle.transitions.slideY=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$(opts.elements).not(curr).hide();$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,false);opts.animIn.height=next.cycleH;});opts.cssBefore={left:0,top:0,height:0};opts.animIn={height:"show"};opts.animOut={height:0};};$.fn.cycle.transitions.shuffle=function($cont,$slides,opts){var i,w=$cont.css("overflow","visible").width();$slides.css({left:0,top:0});opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,true,true);});if(!opts.speedAdjusted){opts.speed=opts.speed/2;opts.speedAdjusted=true;}opts.random=0;opts.shuffle=opts.shuffle||{left:-w,top:15};opts.els=[];for(i=0;i<$slides.length;i++){opts.els.push($slides[i]);}for(i=0;i<opts.currSlide;i++){opts.els.push(opts.els.shift());}opts.fxFn=function(curr,next,opts,cb,fwd){var $el=fwd?$(curr):$(next);$(next).css(opts.cssBefore);var count=opts.slideCount;$el.animate(opts.shuffle,opts.speedIn,opts.easeIn,function(){var hops=$.fn.cycle.hopsFromLast(opts,fwd);for(var k=0;k<hops;k++){fwd?opts.els.push(opts.els.shift()):opts.els.unshift(opts.els.pop());}if(fwd){for(var i=0,len=opts.els.length;i<len;i++){$(opts.els[i]).css("z-index",len-i+count);}}else{var z=$(curr).css("z-index");$el.css("z-index",parseInt(z)+1+count);}$el.animate({left:0,top:0},opts.speedOut,opts.easeOut,function(){$(fwd?this:curr).hide();if(cb){cb();}});});};opts.cssBefore={display:"block",opacity:1,top:0,left:0};};$.fn.cycle.transitions.turnUp=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,false);opts.cssBefore.top=next.cycleH;opts.animIn.height=next.cycleH;});opts.cssFirst={top:0};opts.cssBefore={left:0,height:0};opts.animIn={top:0};opts.animOut={height:0};};$.fn.cycle.transitions.turnDown=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,false);opts.animIn.height=next.cycleH;opts.animOut.top=curr.cycleH;});opts.cssFirst={top:0};opts.cssBefore={left:0,top:0,height:0};opts.animOut={height:0};};$.fn.cycle.transitions.turnLeft=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,false,true);opts.cssBefore.left=next.cycleW;opts.animIn.width=next.cycleW;});opts.cssBefore={top:0,width:0};opts.animIn={left:0};opts.animOut={width:0};};$.fn.cycle.transitions.turnRight=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,false,true);opts.animIn.width=next.cycleW;opts.animOut.left=curr.cycleW;});opts.cssBefore={top:0,left:0,width:0};opts.animIn={left:0};opts.animOut={width:0};};$.fn.cycle.transitions.zoom=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,false,false,true);opts.cssBefore.top=next.cycleH/2;opts.cssBefore.left=next.cycleW/2;opts.animIn={top:0,left:0,width:next.cycleW,height:next.cycleH};opts.animOut={width:0,height:0,top:curr.cycleH/2,left:curr.cycleW/2};});opts.cssFirst={top:0,left:0};opts.cssBefore={width:0,height:0};};$.fn.cycle.transitions.fadeZoom=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,false,false);opts.cssBefore.left=next.cycleW/2;opts.cssBefore.top=next.cycleH/2;opts.animIn={top:0,left:0,width:next.cycleW,height:next.cycleH};});opts.cssBefore={width:0,height:0};opts.animOut={opacity:0};};$.fn.cycle.transitions.blindX=function($cont,$slides,opts){var w=$cont.css("overflow","hidden").width();opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts);opts.animIn.width=next.cycleW;opts.animOut.left=curr.cycleW;});opts.cssBefore={left:w,top:0};opts.animIn={left:0};opts.animOut={left:w};};$.fn.cycle.transitions.blindY=function($cont,$slides,opts){var h=$cont.css("overflow","hidden").height();opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts);opts.animIn.height=next.cycleH;opts.animOut.top=curr.cycleH;});opts.cssBefore={top:h,left:0};opts.animIn={top:0};opts.animOut={top:h};};$.fn.cycle.transitions.blindZ=function($cont,$slides,opts){var h=$cont.css("overflow","hidden").height();var w=$cont.width();opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts);opts.animIn.height=next.cycleH;opts.animOut.top=curr.cycleH;});opts.cssBefore={top:h,left:w};opts.animIn={top:0,left:0};opts.animOut={top:h,left:w};};$.fn.cycle.transitions.growX=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,false,true);opts.cssBefore.left=this.cycleW/2;opts.animIn={left:0,width:this.cycleW};opts.animOut={left:0};});opts.cssBefore={width:0,top:0};};$.fn.cycle.transitions.growY=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,false);opts.cssBefore.top=this.cycleH/2;opts.animIn={top:0,height:this.cycleH};opts.animOut={top:0};});opts.cssBefore={height:0,left:0};};$.fn.cycle.transitions.curtainX=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,false,true,true);opts.cssBefore.left=next.cycleW/2;opts.animIn={left:0,width:this.cycleW};opts.animOut={left:curr.cycleW/2,width:0};});opts.cssBefore={top:0,width:0};};$.fn.cycle.transitions.curtainY=function($cont,$slides,opts){opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,false,true);opts.cssBefore.top=next.cycleH/2;opts.animIn={top:0,height:next.cycleH};opts.animOut={top:curr.cycleH/2,height:0};});opts.cssBefore={left:0,height:0};};$.fn.cycle.transitions.cover=function($cont,$slides,opts){var d=opts.direction||"left";var w=$cont.css("overflow","hidden").width();var h=$cont.height();opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts);if(d=="right"){opts.cssBefore.left=-w;}else{if(d=="up"){opts.cssBefore.top=h;}else{if(d=="down"){opts.cssBefore.top=-h;}else{opts.cssBefore.left=w;}}}});opts.animIn={left:0,top:0};opts.animOut={opacity:1};opts.cssBefore={top:0,left:0};};$.fn.cycle.transitions.uncover=function($cont,$slides,opts){var d=opts.direction||"left";var w=$cont.css("overflow","hidden").width();var h=$cont.height();opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,true,true);if(d=="right"){opts.animOut.left=w;}else{if(d=="up"){opts.animOut.top=-h;}else{if(d=="down"){opts.animOut.top=h;}else{opts.animOut.left=-w;}}}});opts.animIn={left:0,top:0};opts.animOut={opacity:1};opts.cssBefore={top:0,left:0};};$.fn.cycle.transitions.toss=function($cont,$slides,opts){var w=$cont.css("overflow","visible").width();var h=$cont.height();opts.before.push(function(curr,next,opts){$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,true,true);if(!opts.animOut.left&&!opts.animOut.top){opts.animOut={left:w*2,top:-h/2,opacity:0};}else{opts.animOut.opacity=0;}});opts.cssBefore={left:0,top:0};opts.animIn={left:0};};$.fn.cycle.transitions.wipe=function($cont,$slides,opts){var w=$cont.css("overflow","hidden").width();var h=$cont.height();opts.cssBefore=opts.cssBefore||{};var clip;if(opts.clip){if(/l2r/.test(opts.clip)){clip="rect(0px 0px "+h+"px 0px)";}else{if(/r2l/.test(opts.clip)){clip="rect(0px "+w+"px "+h+"px "+w+"px)";}else{if(/t2b/.test(opts.clip)){clip="rect(0px "+w+"px 0px 0px)";}else{if(/b2t/.test(opts.clip)){clip="rect("+h+"px "+w+"px "+h+"px 0px)";}else{if(/zoom/.test(opts.clip)){var top=parseInt(h/2);var left=parseInt(w/2);clip="rect("+top+"px "+left+"px "+top+"px "+left+"px)";}}}}}}opts.cssBefore.clip=opts.cssBefore.clip||clip||"rect(0px 0px 0px 0px)";var d=opts.cssBefore.clip.match(/(\d+)/g);var t=parseInt(d[0]),r=parseInt(d[1]),b=parseInt(d[2]),l=parseInt(d[3]);opts.before.push(function(curr,next,opts){if(curr==next){return;}var $curr=$(curr),$next=$(next);$.fn.cycle.commonReset(curr,next,opts,true,true,false);opts.cssAfter.display="block";var step=1,count=parseInt((opts.speedIn/13))-1;(function f(){var tt=t?t-parseInt(step*(t/count)):0;var ll=l?l-parseInt(step*(l/count)):0;var bb=b<h?b+parseInt(step*((h-b)/count||1)):h;var rr=r<w?r+parseInt(step*((w-r)/count||1)):w;$next.css({clip:"rect("+tt+"px "+rr+"px "+bb+"px "+ll+"px)"});(step++<=count)?setTimeout(f,13):$curr.css("display","none");})();});opts.cssBefore={display:"block",opacity:1,top:0,left:0};opts.animIn={left:0};opts.animOut={left:0};};})(jQuery);

 

//]]>

</script>

 

<script type='text/javascript'>

/* <![CDATA[ */

jQuery.noConflict();

jQuery(function(){

              jQuery('ul.menu-primary').superfish({

              animation: {opacity:'show'},

autoArrows:  true,

                dropShadows: false,

                speed: 200,

                delay: 800

                });

            });

 

jQuery(function(){

              jQuery('ul.menu-secondary').superfish({

              animation: {opacity:'show'},

autoArrows:  true,

                dropShadows: false,

                speed: 200,

                delay: 800

                });

            });

 

jQuery(document).ready(function() {

              jQuery('.fp-slides').cycle({

                             fx: 'scrollHorz',

                             timeout: 4000,

                             delay: 0,

                             speed: 400,

                             next: '.fp-next',

                             prev: '.fp-prev',

                             pager: '.fp-pager',

                             continuous: 0,

                             sync: 1,

                             pause: 1,

                             pauseOnPagerHover: 1,

                             cleartype: true,

                             cleartypeNoBg: true

              });

 });

 

/* ]]> */

 

</script>

 

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

 

function showrecentcomments(json){for(var i=0;i<a_rc;i++){var b_rc=json.feed.entry[i];var c_rc;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<b_rc.link.length;k++){if(b_rc.link[k].rel=='alternate'){c_rc=b_rc.link[k].href;break;}}c_rc=c_rc.replace("#","#comment-");var d_rc=c_rc.split("#");d_rc=d_rc[0];var e_rc=d_rc.split("/");e_rc=e_rc[5];e_rc=e_rc.split(".html");e_rc=e_rc[0];var f_rc=e_rc.replace(/-/g," ");f_rc=f_rc.link(d_rc);var g_rc=b_rc.published.$t;var h_rc=g_rc.substring(0,4);var i_rc=g_rc.substring(5,7);var j_rc=g_rc.substring(8,10);var k_rc=new Array();k_rc[1]="Jan";k_rc[2]="Feb";k_rc[3]="Mar";k_rc[4]="Apr";k_rc[5]="May";k_rc[6]="Jun";k_rc[7]="Jul";k_rc[8]="Aug";k_rc[9]="Sep";k_rc[10]="Oct";k_rc[11]="Nov";k_rc[12]="Dec";if("content" in b_rc){var l_rc=b_rc.content.$t;}else if("summary" in b_rc){var l_rc=b_rc.summary.$t;}else var l_rc="";var re=/<\S[^>]*>/g;l_rc=l_rc.replace(re,"");if(m_rc==true)document.write('On '+k_rc[parseInt(i_rc,10)]+' '+j_rc+' ');document.write('<a href="'+c_rc+'">'+b_rc.author[0].name.$t+'</a> commented');if(n_rc==true)document.write(' on '+f_rc);document.write(': ');if(l_rc.length<o_rc){document.write('<i>&#8220;');document.write(l_rc);document.write('&#8221;</i><br/><br/>');}else{document.write('<i>&#8220;');l_rc=l_rc.substring(0,o_rc);var p_rc=l_rc.lastIndexOf(" ");l_rc=l_rc.substring(0,p_rc);document.write(l_rc+'&hellip;&#8221;</i>');document.write('<br/><br/>');}}}

 

function rp(json){document.write('<ul>');for(var i=0;i<numposts;i++){document.write('<li>');var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break}}posttitle=posttitle.link(posturl);var readmorelink="(more)";readmorelink=readmorelink.link(posturl);var postdate=entry.published.$t;var cdyear=postdate.substring(0,4);var cdmonth=postdate.substring(5,7);var cdday=postdate.substring(8,10);var monthnames=new Array();monthnames[1]="Jan";monthnames[2]="Feb";monthnames[3]="Mar";monthnames[4]="Apr";monthnames[5]="May";monthnames[6]="Jun";monthnames[7]="Jul";monthnames[8]="Aug";monthnames[9]="Sep";monthnames[10]="Oct";monthnames[11]="Nov";monthnames[12]="Dec";if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t}else if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t}else var postcontent="";var re=/<\S[^>]*>/g;postcontent=postcontent.replace(re,"");document.write(posttitle);if(showpostdate==true)document.write(' - '+monthnames[parseInt(cdmonth,10)]+' '+cdday);if(showpostsummary==true){if(postcontent.length<numchars){document.write(postcontent)}else{postcontent=postcontent.substring(0,numchars);var quoteEnd=postcontent.lastIndexOf(" ");postcontent=postcontent.substring(0,quoteEnd);document.write(postcontent+'...'+readmorelink)}}document.write('</li>')}document.write('</ul>')}

 

//]]>

</script>

 

<script type='text/javascript'>

summary_noimg = 550;

summary_img = 350;

 

img_thumb_height = 60;

img_thumb_width = 90;

 

</script>

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

 

function removeHtmlTag(strx,chop){

              if(strx.indexOf("<")!=-1)

              {

                             var s = strx.split("<");

                             for(var i=0;i<s.length;i++){

                                           if(s[i].indexOf(">")!=-1){

                                                          s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);

                                           }

                             }

                             strx =  s.join("");

              }

              chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2;

              while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++;

              strx = strx.substring(0,chop-1);

              return strx+'...';

}

 

function createSummaryAndThumb(pID){

              var div = document.getElementById(pID);

              var imgtag = "";

              var img = div.getElementsByTagName("img");

              var summ = summary_noimg;

              if(img.length>=1) {         

                             imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';

                             summ = summary_img;

              }

             

              var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + '</div>';

              div.innerHTML = summary;

}

 

//]]>

</script>

 

<style type='text/css'>

.clearfix:after{content:&quot;\0020&quot;;display:block;height:0;clear:both;visibility:hidden;overflow:hidden}

#container,#header,#main,#main-fullwidth,#footer,.clearfix{display:block}

.clear{clear:both}

h1,h2,h3,h4,h5,h6{margin-bottom:16px;font-weight:normal;line-height:1}

h1{font-size:40px}

h2{font-size:30px}

h3{font-size:12px}    <!--  Sua Size 20 thanh 15   -->

h4{font-size:16px}

h5{font-size:14px}

h6{font-size:12px}

h1 img,h2 img,h3 img,h4 img,h5 img,h6 img{margin:0}

table{margin-bottom:20px;width:100%}

th{font-weight:bold}

thead th{background:#c3d9ff}

th,td,caption{padding:4px 10px 4px 5px}

tr.even td{background:#e5ecf9}

tfoot{font-style:italic}

caption{background:#eee}

li ul,li ol{margin:0}

ul,ol{margin:0 20px 20px 0;padding-left:40px}

ul{list-style-type:disc}

ol{list-style-type:decimal}

dl{margin:0 0 20px 0}

dl dt{font-weight:bold}

dd{margin-left:20px}

blockquote{margin:20px;color:#666;}

pre{margin:20px 0;white-space:pre}

pre,code,tt{font:13px &#39;andale mono&#39;,&#39;lucida console&#39;,monospace;line-height:18px}

#search {overflow:hidden;}

#header h1{font-family:&#39;Oswald&#39;,Arial,Helvetica,Sans-serif;}

#header .description{font-family:Arial,Helvetica,Sans-serif;}

.post-title {font-family:&#39;Ropa Sans&#39;,sans-serif;}

.sidebar h2{font-family:&#39;Ropa Sans&#39;,sans-serif;}

#footer-widgets .widgettitle{font-family:&#39;Ropa Sans&#39;,sans-serif;}

.menus,.menus *{margin:0;padding:0;list-style:none;list-style-type:none;line-height:1.0}

.menus ul{position:absolute;top:-999em;width:100%}

.menus ul li{width:100%}

.menus li:hover{visibility:inherit}

.menus li{float:left;position:relative}

.menus a{display:block;position:relative}

.menus li:hover ul,.menus li.sfHover ul{left:0;top:100%;z-index:99}

.menus li:hover li ul,.menus li.sfHover li ul{top:-999em}

.menus li li:hover ul,.menus li li.sfHover ul{left:100%;top:0}

.menus li li:hover li ul,.menus li li.sfHover li ul{top:-999em}

.menus li li li:hover ul,.menus li li li.sfHover ul{left:100%;top:0}

.sf-shadow ul{padding:0 8px 9px 0;-moz-border-radius-bottomleft:17px;-moz-border-radius-topright:17px;-webkit-border-top-right-radius:17px;-webkit-border-bottom-left-radius:17px}

.menus .sf-shadow ul.sf-shadow-off{background:transparent}

.menu-primary-container{padding:0;position:relative;height:46px;background:none;z-index:400}

.menu-primary{}

.menu-primary ul{min-width:160px}

.menu-primary li a{color:#bbc265;padding:18px 15px;text-decoration:none;text-transform:uppercase;font:normal 11px/11px Arial,Helvetica,Sans-serif}

.menu-primary li a:hover,.menu-primary li a:active,.menu-primary li a:focus,.menu-primary li:hover &gt; a,.menu-primary li.current-cat &gt; a,.menu-primary li.current_page_item &gt; a,.menu-primary li.current-menu-item &gt; a{color:#FAF7F4;outline:0;background:none}

.menu-primary li li a{color:#fff;text-transform:none;background:#41474D;padding:10px 15px;margin:0;border:0;font-weight:normal}

.menu-primary li li a:hover,.menu-primary li li a:active,.menu-primary li li a:focus,.menu-primary li li:hover &gt; a,.menu-primary li li.current-cat &gt; a,.menu-primary li li.current_page_item &gt; a,.menu-primary li li.current-menu-item &gt; a{color:#fff;background:#555B61;outline:0;border-bottom:0;text-decoration:none}

.menu-primary a.sf-with-ul{padding-right:20px;min-width:1px}

.menu-primary .sf-sub-indicator{position:absolute;display:block;overflow:hidden;right:0;top:0;padding:17px 10px 0 0}

.menu-primary li li .sf-sub-indicator{padding:9px 10px 0 0}

.wrap-menu-primary .sf-shadow ul{background:url(&#39;http://3.bp.blogspot.com/--hrPyUxkf4I/UTk9gb_Hj0I/AAAAAAAABPw/8dkardrXw6Q/s000/menu-primary-shadow.png&#39;) no-repeat bottom right}

 

.menu-secondary-container{position:relative;height:40px;z-index:300;background:url(https://2.bp.blogspot.com/-6T7tIXP81e0/WmhaOpBU4tI/AAAAAAAAKNw/7Totdk3Ozr8_UsO0stZVNAy7r8kGijqAwCLcBGAs/s1600/Menu%2B-%2BChinh%2BV02.jpg) center 3px no-repeat;margin:0 -10px;padding:0 10px}

 

.menu-secondary{}

.menu-secondary ul{min-width:160px}

.menu-secondary li a{color:#FFF;padding:14px 15px 12px 15px;text-decoration:none;text-transform:uppercase;font:normal 15px/15px &#39;Ropa Sans&#39;,sans-serif;text-shadow:0 1px 0 #7D053F}

 

.menu-secondary li a:hover,.menu-secondary li a:active,.menu-secondary li a:focus,.menu-secondary li:hover &gt; a,.menu-secondary li.current-cat &gt; a,.menu-secondary li.current_page_item &gt; a,.menu-secondary li.current-menu-item &gt; a{color:#FFF;background:url(https://4.bp.blogspot.com/-ey150donAbA/WlRvGHx_M0I/AAAAAAAAJg4/4RH82UuZph82HIU9lYOiMfGd_Wi82IopgCLcBGAs/s1600/Menu%2B16-%2BTC%2Bluot%2Bngang.png) left top repeat-x;outline:0;text-shadow:0 1px 0 #7D053F}

  

.menu-secondary li li a{color:#fff;background:#3d21cc;padding:10px 15px;text-transform:none;margin:0;font-weight:normal}

.menu-secondary li li a:hover,.menu-secondary li li a:active,.menu-secondary li li a:focus,.menu-secondary li li:hover &gt; a,.menu-secondary li li.current-cat &gt; a,.menu-secondary li li.current_page_item &gt; a,.menu-secondary li li.current-menu-item &gt; a{color:#fff;background:#0a20a3;outline:0}

.menu-secondary a.sf-with-ul{padding-right:26px;min-width:1px}

.menu-secondary .sf-sub-indicator{position:absolute;display:block;overflow:hidden;right:0;top:0;padding:14px 13px 0 0}

.menu-secondary li li .sf-sub-indicator{padding:9px 13px 0 0}

 

.wrap-menu-secondary .sf-shadow ul{background:url(&#39;http://4.bp.blogspot.com/-Ec2lcAp-v48/UTk9hREt7mI/AAAAAAAABQI/7a0Veo0oLdA/s000/menu-secondary-shadow.png&#39;) no-repeat bottom right}

.fp-slider{margin:0 auto 15px auto;padding:0px;width:930px;height:332px;overflow:hidden;position:relative;}

.fp-slides-container{}

.fp-slides,.fp-thumbnail,.fp-prev-next,.fp-nav{width:930px;}

.fp-slides,.fp-thumbnail{height:300px;overflow:hidden;position:relative}

.fp-title{color:#fff;text-shadow:0px 1px 0px #000;font:bold 18px Arial,Helvetica,Sans-serif;padding:0 0 2px 0;margin:0}

.fp-title a,.fp-title a:hover{color:#fff;text-shadow:0px 1px 0px #000;text-decoration:none}

.fp-content{position:absolute;bottom:0;left:0;right:0;background:#111;opacity:0.7;filter:alpha(opacity = 70);padding:10px 15px;overflow:hidden}

.fp-content p{color:#fff;text-shadow:0px 1px 0px #000;padding:0;margin:0;line-height:18px}

.fp-more,.fp-more:hover{color:#fff;font-weight:bold}

.fp-nav{height:12px;text-align:center;padding:10px 0;background:#333;}

.fp-pager a{background-image:url(http://1.bp.blogspot.com/-X59QGJQMsS8/UTk9hvMAsKI/AAAAAAAABQQ/--XOinPASIA/s000/featured-pager.png);cursor:pointer;margin:0 8px 0 0;padding:0;display:inline-block;width:12px;height:12px;overflow:hidden;text-indent:-999px;background-position:0 0;float:none;line-height:1;opacity:0.7;filter:alpha(opacity = 70)}

.fp-pager a:hover,.fp-pager a.activeSlide{text-decoration:none;background-position:0 -112px;opacity:1.0;filter:alpha(opacity = 100)}

.fp-prev-next-wrap{position:relative;z-index:200}

.fp-prev-next{position:absolute;bottom:130px;left:0;right:0;height:37px}

.fp-prev{margin-top:-180px;float:left;margin-left:14px;width:37px;height:37px;background:url(http://4.bp.blogspot.com/-8gOpGtzfIsQ/UTk9h8NnzsI/AAAAAAAABQY/BJJVD9lxo-4/s000/featured-prev.png) left top no-repeat;opacity:0.6;filter:alpha(opacity = 60)}

.fp-prev:hover{opacity:0.8;filter:alpha(opacity = 80)}

.fp-next{margin-top:-180px;float:right;width:36px;height:37px;margin-right:14px;background:url(http://1.bp.blogspot.com/-OFOHmLJGON0/UTk9iSY1i0I/AAAAAAAABQg/1IPIG0BP9Vg/s000/featured-next.png) right top no-repeat;opacity:0.6;filter:alpha(opacity = 60)}

.fp-next:hover{opacity:0.8;filter:alpha(opacity = 80)}

 

/* -- number page navigation               Phan MO RONG           -- */

#blog-pager {padding:6px;font-size:13px;}

#comment-form iframe{padding:5px;width:580px;height:275px;}

.tabs-widget{list-style:none;list-style-type:none;margin:0 0 10px 0;padding:0;height:26px}

.tabs-widget li{list-style:none;list-style-type:none;margin:0 0 0 4px;padding:0;float:left}

.tabs-widget li:first-child{margin:0}

 

.tabs-widget li a{color:#fff;background:url(https://4.bp.blogspot.com/-eKaVrJh0lZM/WlR1OLF-qbI/AAAAAAAAJhI/tLOqhsfC1aod7gdlyoiR04t_SqmWa-ILACLcBGAs/s1600/Mo%2Brong%2B-%2Btabs-bg.png) left top repeat-x;padding:6px 16px;display:block;text-decoration:none;font:bold 12px/12px Arial,Helvetica,Sans-serif}

.tabs-widget li a:hover,.tabs-widget li a.tabs-widget-current{background:url(https://4.bp.blogspot.com/-eKaVrJh0lZM/WlR1OLF-qbI/AAAAAAAAJhI/tLOqhsfC1aod7gdlyoiR04t_SqmWa-ILACLcBGAs/s1600/Mo%2Brong%2B-%2Btabs-bg.png) left -126px repeat-x;color:#e5f235;text-decoration:none}

 

.tabs-widget-content{}

.tabviewsection{margin-top:10px;margin-bottom:10px;}

#crosscol-wrapper{display:none;}

.PopularPosts .item-title{font-weight:bold;padding-bottom:0.2em;text-shadow:0px 1px 0px #fff;}

.PopularPosts .widget-content ul li{padding:0.7em 0;background:none}

div.span-1,div.span-2,div.span-3,div.span-4,div.span-5,div.span-6,div.span-7,div.span-8,div.span-9,div.span-10,div.span-11,div.span-12,div.span-13,div.span-14,div.span-15,div.span-16,div.span-17,div.span-18,div.span-19,div.span-20,div.span-21,div.span-22,div.span-23,div.span-24{float:left;margin-right:10px}

.span-1{width:30px}.span-2{width:70px}.span-3{width:110px}.span-4{width:150px}.span-5{width:190px}.span-6{width:230px}.span-7{width:270px}.span-8{width:310px}.span-9{width:350px}.span-10{width:390px}.span-11{width:430px}.span-12{width:470px}.span-13{width:510px}.span-14{width:550px}.span-15{width:590px}.span-16{width:630px}.span-17{width:670px}.span-18{width:710px}.span-19{width:750px}.span-20{width:790px}.span-21{width:830px}.span-22{width:870px}.span-23{width:910px}.span-24,div.span-24{width:960px;margin:0}input.span-1,textarea.span-1,input.span-2,textarea.span-2,input.span-3,textarea.span-3,input.span-4,textarea.span-4,input.span-5,textarea.span-5,input.span-6,textarea.span-6,input.span-7,textarea.span-7,input.span-8,textarea.span-8,input.span-9,textarea.span-9,input.span-10,textarea.span-10,input.span-11,textarea.span-11,input.span-12,textarea.span-12,input.span-13,textarea.span-13,input.span-14,textarea.span-14,input.span-15,textarea.span-15,input.span-16,textarea.span-16,input.span-17,textarea.span-17,input.span-18,textarea.span-18,input.span-19,textarea.span-19,input.span-20,textarea.span-20,input.span-21,textarea.span-21,input.span-22,textarea.span-22,input.span-23,textarea.span-23,input.span-24,textarea.span-24{border-left-width:1px!important;border-right-width:1px!important;padding-left:5px!important;padding-right:5px!important}input.span-1,textarea.span-1{width:18px!important}input.span-2,textarea.span-2{width:58px!important}input.span-3,textarea.span-3{width:98px!important}input.span-4,textarea.span-4{width:138px!important}input.span-5,textarea.span-5{width:178px!important}input.span-6,textarea.span-6{width:218px!important}input.span-7,textarea.span-7{width:258px!important}input.span-8,textarea.span-8{width:298px!important}input.span-9,textarea.span-9{width:338px!important}input.span-10,textarea.span-10{width:378px!important}input.span-11,textarea.span-11{width:418px!important}input.span-12,textarea.span-12{width:458px!important}input.span-13,textarea.span-13{width:498px!important}input.span-14,textarea.span-14{width:538px!important}input.span-15,textarea.span-15{width:578px!important}input.span-16,textarea.span-16{width:618px!important}input.span-17,textarea.span-17{width:658px!important}input.span-18,textarea.span-18{width:698px!important}input.span-19,textarea.span-19{width:738px!important}input.span-20,textarea.span-20{width:778px!important}input.span-21,textarea.span-21{width:818px!important}input.span-22,textarea.span-22{width:858px!important}input.span-23,textarea.span-23{width:898px!important}input.span-24,textarea.span-24{width:938px!important}.last{margin-right:0;padding-right:0}

.last,div.last{margin-right:0}

.menu-primary-container{z-index:10 !important;}

.menu-secondary-container{z-index:10 !important;}

</style>

 

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>

<style type='text/css'>

.post-body img {padding:0px;background:transparent;border:none;}

</style>

</b:if>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

<style type='text/css'>

.post-body img {padding:0px;background:transparent;border:none;}

</style>

</b:if>

 

<script src='http://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'>

{lang: &#39;en-US&#39;}

</script>

 

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

<style type='text/css'>

#related-posts {

float:center;

text-transform:none;

height:100%;

min-height:100%;

padding-top:5px;

padding-left:5px;

}

#related-posts h2{

font-size: 1.2em;

font-weight: bold;

color: #0b1bea;

font-family: Georgia, &#8220;Times New Roman&#8221;, Times, serif;

margin-bottom: 0.75em;

margin-top: 0em;

padding-top: 0em;

}

#related-posts a{color:black;}

#related-posts a:hover{color:black;}

#related-posts a:hover {background-color:#3d11e6;}

</style>

<script type='text/javascript'>

var defaultnoimage=&quot;https://dl.dropboxusercontent.com/s/dbx17abibjnsjz6/noimage.png&quot;;   

var maxresults=5;

var splittercolor=&quot;#d4eaf2&quot;;

var relatedpoststitle=&quot;Related Posts&quot;;

</script>

<script src='https://dl.dropboxusercontent.com/s/t455sb1290tmgh6/related_posts_with_thumbnails_min.js' type='text/javascript'/>   

</b:if>

 

    <!--              CHIA MAIN THANH 2 PHAN - Doan 1/2 - Bat dau       -->  

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>

<style type='text/css'>

 

.post {position: relative;width: 295px;height:70;margin: 0 5px 0 0;padding:10px;float: left;overflow: hidden;}

 

.post-body{margin: 0 auto;padding:0;line-height:1.5em; box-shadow: 0 1px #bf9b9b}

 

.post h3{margin: 0 0 10px; padding:0; line-height:1.3em}

.post-footer{display:none}

.date-header{display:none}

</style>

</b:if></b:if>

              <!-- Chia Main thanh 2 phan - Ket thuc            --> 

 

<!--              Tuyet roi - Bat dau              -->

<script src='http://static.tumblr.com/2w7y46r/xtmlvfnoc/snowstorm.js'/><script type='text/javascript'>

snowStorm.snowColor = &#39;#EDF884&#39;; // Màu của tuyết rơi

snowStorm.flakesMaxActive = 136; // Số lượng tuyết tối đa trên màn hình

snowStorm.snowStick = false; // Nếu chuyển thành false thì tuyết sẽ không đọng ở cuối trang web

</script>

<!--              Tuyet roi  - Ket thuc            -->

 

<!--              Thong ke xe trang                 -->

<style type='text/css'> /* Blogger Custom Stats widget*/ .Stats img {display:none!important;background-image:none;} .Stats .counter-wrapper {width:92%;text-align:right;margin:10px;line-height:35px;color:#ff5722;font-weight:700;font-size:16px;margin-left: 0;} .Stats .counter-wrapper:after {content:&quot;Page View &quot;;float:left;text-align:left;font-size:16px;font-weight:700;color:#212121;} .counts {display:inline-block;width:92%;font-size:16px;line-height:35px;color:#212121;font-weight:700;} .counts .count {display:inline-block;font-size:16px;height:30px; vertical-align:top;direction:ltr;float:right;color:#ff5722;font-weight:700!important;} .counts:hover .titles:before {color:#333!important;border-radius:2px;border-color:rgba(255,255,255,0.1);} .counter-wrapper.text-counter-wrapper:before, .counts:before {display:inline-block;font-size:13px;font-family:FontAwesome;font-style:normal;font-weight:normal;margin:0 10px 0 10px;float:left;width:10px;text-align:center;} .counter-wrapper.text-counter-wrapper:before, .counts:before { display:block;background-color:#fff;color:#28AE5F;width:35px;height:35px;font-size:18px;line-height:35px;border-radius:2px;margin:0px 8px 0 0;} .counter-wrapper.text-counter-wrapper:before {content:&quot;\f06e&quot;;} .counts.post2:before {content:&quot;\f044&quot;;} .counts.comment:before {content:&quot;\f0e6&quot;;} #Stats1_content {width:auto;height:auto;background-color:#fff;} </style>

<!--            Thong ke xe trang                 -->

 

</head>

 

<body>

 

<!--      Like Facebook cho TRANG WEB thanh cong   OK - Phan 1    -->

 

<!--     Thanh cong Nut Like Facebook   Ket thuc phan 1   Yes / OK -->

 

  <div id='body-wrapper'><div id='outer-wrapper'><div id='wrap2'>

 

<div class='span-24'>

<div class='menu-primary-container'>

<b:section class='pagelistmenusblog' id='pagelistmenusblog' showaddelement='no'>

  <b:widget id='PageList8' locked='false' title='Menu ngang' type='PageList' version='1'>

    <b:widget-settings>

      <b:widget-setting name='pageListJson'><![CDATA[{'2181552804975914171': {'href': 'http://www.hoangluc16.com/p/blog-page.html', 'title': 'Quy trình ATĐ', 'position': 0}, '1050239598055416613': {'href': 'http://www.hoangluc16.com/p/thong-tu-nghi-inh.html', 'title': 'Thông tư - Nghị định', 'position': 1}, '986882692443397349': {'href': 'http://www.hoangluc16.com/p/quy-inh-ktat.html', 'title': 'Quy chuẩn', 'position': 2}, '357738934249777539': {'href': 'http://www.hoangluc16.com/p/quy-inh-quan-trong.html', 'title': 'Quy định năng lượng', 'position': 3}, '3199483650596952347': {'href': 'http://www.hoangluc16.com/p/video-atd.html', 'title': 'Video ATD', 'position': 4}, '6684445178342572446': {'href': 'http://www.hoangluc16.com/p/photo-atd.html', 'title': 'Photo ATD', 'position': 5}, '5805556221189787664': {'href': 'http://www.hoangluc16.com/p/loi-hay-y-ep.html', 'title': 'Lời hay ý đẹp', 'position': 6}, '7768931656520715993': {'href': 'http://www.hoangluc16.com/p/blog-page_9.html', 'title': 'Thiết kế', 'position': 7}}]]></b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='homeTitle'>Trang chủ</b:widget-setting>

    </b:widget-settings>

    <b:includable id='main'>

              <b:if cond='data:title'><!--<h2><data:title/></h2>--></b:if>

 

 

              <div class='widget-content'>

                <ul class='menus menu-primary'>

                  <b:loop values='data:links' var='link'>

                    <b:if cond='data:link.isCurrentPage'>

                      <li id='currentpage'><a expr:href='data:link.href'><data:link.title/></a></li>

                    <b:else/>

                      <li><a expr:href='data:link.href'><data:link.title/></a></li>

                    </b:if>

                  </b:loop>

                </ul>

                <b:include name='quickedit'/>

 

              </div>

 

 

            </b:includable>

  </b:widget>

</b:section>

</div>

</div>

<div style='clear:both;'/>

 

    <div id='header-wrapper'>

      <b:section class='header' id='header' maxwidgets='3' showaddelement='yes'>

        <b:widget id='Header1' locked='true' title='Hoangluc Sky (Tiêu đề)' type='Header' version='1'>

          <b:widget-settings>

            <b:widget-setting name='displayUrl'>http://4.bp.blogspot.com/-VGa6yuZF6qY/WlVxfI7YsCI/AAAAAAAAJic/9V2YqNdvmjI_CvOueEyzQRU2Db5gds8RwCK4BGAYYCw/s1600/hinh-dong-dep-tuyet-roi-7.gif</b:widget-setting>

            <b:widget-setting name='displayHeight'>175</b:widget-setting>

            <b:widget-setting name='sectionWidth'>418</b:widget-setting>

            <b:widget-setting name='useImage'>true</b:widget-setting>

            <b:widget-setting name='shrinkToFit'>false</b:widget-setting>

            <b:widget-setting name='imagePlacement'>BEHIND</b:widget-setting>

            <b:widget-setting name='displayWidth'>500</b:widget-setting>

          </b:widget-settings>

          <b:includable id='main'>

 

  <b:if cond='data:useImage'>

    <b:if cond='data:imagePlacement == &quot;REPLACE&quot;'>

      <!--Show just the image, no text-->

      <div id='header-inner'>

        <a expr:href='data:blog.homepageUrl' style='display: block'>

          <img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_headerimg&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width' style='display: block;padding-left:0px;padding-top:0px;'/>

        </a>

      </div>

    <b:else/>

  

      <div expr:style='&quot;background-image: url(\&quot;&quot; + data:sourceUrl + &quot;\&quot;); &quot;                      + &quot;background-position: &quot;                      + data:backgroundPositionStyleStr + &quot;; &quot;                      + data:widthStyleStr                      + &quot;min-height: &quot; + data:height + &quot;px;&quot;                      + &quot;_height: &quot; + data:height + &quot;px;&quot;                      + &quot;background-repeat: no-repeat; &quot;' id='header-inner'>

        <div class='titlewrapper' style='background: transparent'>

          <h1 class='title' style='background: transparent; border-width: 0px'>

            <b:include name='title'/>

          </h1>

        </div>

        <b:include name='description'/>

      </div>

    </b:if>

  <b:else/>

    <!--No header image -->

    <div id='header-inner'>

      <div class='titlewrapper'>

        <h1 class='title'>

          <b:include name='title'/>

        </h1>

      </div>

      <b:include name='description'/>

    </div>

  </b:if>

</b:includable>

          <b:includable id='description'>

  <div class='descriptionwrapper'>

    <p class='description'><span><data:description/></span></p>

  </div>

</b:includable>

          <b:includable id='title'>

<a expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:title/></a>

</b:includable>

        </b:widget>

      </b:section>

 

<div id='header2'>

 

<div id='topsearch'>     

<div id='Tim_kiem' title='Nội dung cần tìm'>

  

 

    <form expr:action='data:blog.homepageUrl + &quot;search/&quot;' id='searchform' method='get'>

        <input id='s' name='q' onblur='if (this.value == &quot;&quot;) {this.value = &quot;Tim_kiem&quot;;}' onfocus='if (this.value == &quot;Tim_kiem&quot;) {this.value = &quot;&quot;;}' type='text' value='Tim_kiem'/>

    </form>        

 

 

</div>

</div>

</div>           

 

 

<!-- @@@@ Het phan tieu de va tim kiem, Het phan tieu de va tim kiem,   -->

 

<div style='clear:both;'/>

 

    </div>

<div style='clear:both;'/>

 

<div class='span-24'>

<div class='menu-secondary-container'>

<ul class='menus menu-secondary'>

 

<li><a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Trang chủ</a></li>

 

<li><a href='#'>Tìm kiếm chuyên mục</a>          

                               

<ul class='children'>

       

   <li><a href='#'>Kỹ thuật an toàn</a>

   <ul class='children'>

 

       <li><a href='http://www.hoangluc16.com/search/label/an%20to%C3%A0n'>An toàn</a></li>

       <li><a href='http://www.hoangluc16.com/search/label/tai%20n%E1%BA%A1n'>Tai nạn</a></li>

       <li><a href='http://www.hoangluc16.com/search/label/an%20to%C3%A0n%20XH'>An toàn XH</a></li>       

       <li><a href='http://www.hoangluc16.com/search/label/Dung%20c%E1%BB%A5'>Dụng cụ AT-ĐL-TC</a></li>

       <li><a href='http://www.hoangluc16.com/search/label/pccc'>PCCN - PCBL</a></li>

 

       <li><a href='http://www.hoangluc16.com/search/label/Gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh'>Giáo trình</a></li>

      

   </ul>

   </li>

 

  

   <li><a href='#'>Thiết bị - Công nghệ</a>

   <ul class='children'>

       <li><a href='http://www.hoangluc16.com/search/label/Thi%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B'>Thiết bị: Điện - Cơ khí</a></li>

       <li><a href='http://www.hoangluc16.com/search/label/c%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87'>Công nghệ: KT - IT</a></li>

       <li><a href='http://www.hoangluc16.com/search/label/Hotline'>Hotline: SC điện nóng</a></li>

       <li><a href='https://www.hoangluc16.com/search/label/cao%20th%E1%BA%BF'>Cao thế 110KV</a></li>

         

   </ul>

   </li>

 

   <li><a href='#'>Thông tư - Nghị định</a>

   <ul class='children'>

       <li><a href='http://www.hoangluc16.com/search/label/th%C3%B4ng%20t%C6%B0'>Thông tư - Nghị định</a></li>

       <li><a href='http://www.hoangluc16.com/search/label/Quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh'>Quy định - Quy chuẩn</a></li>

       <li><a href='http://www.hoangluc16.com/p/khoi-nhan-the.html'>Dữ liệu lưu trữ ... </a></li>

   </ul>

   </li>

 

   <li><a href='#'>Xã hội</a>

   <ul class='children'>

       <li><a href='https://www.hoangluc16.com/search/label/Th%E1%BB%9Di%20s%E1%BB%B1'>Thời sự - Đời sống</a></li>

       <li><a href='http://www.hoangluc16.com/search/label/Ngh%E1%BB%87%20thu%E1%BA%ADt'>Nghệ thuật - Music</a></li>

       <li><a href='http://www.hoangluc16.com/search/label/du%20l%E1%BB%8Bch'>Du lịch - Cảnh vật</a></li>

 

       <li><a href='http://www.hoangluc16.com/search/label/video'>Video clip</a></li>

       <li><a href='https://www.hoangluc16.com/search/label/sky'>Private Sky</a></li>

 

   </ul>

   </li>

 

 </ul>   

 </li>

 

 

 

<li><a href='#'>An toàn</a>

<ul class='children'>

      <li><a href='#'>Giáo trình</a>

      <ul class='childre n'>

        <li><a href='https://www.hoangluc16.com/2018/11/giao-trinh-atvsl-nganh-ien.html'>Ngành Điện</a></li>

       

        <li><a href='https://www.hoangluc16.com/2018/11/giao-trinh-bai-giang-toan-ve-sinh-lao.html'>Đa ngành nghề</a></li>

 

    </ul>      

    </li>   

 

     

      <li><a href='https://www.hoangluc16.com/p/thong-tu-nghi-inh.html'>    Thông tư - NĐ </a></li>

 

      <li><a href='https://www.hoangluc16.com/p/quy-inh-quan-trong.html'>Ngành Năng lượng </a></li>

  

       

 

 

   <li><a href='https://www.hoangluc16.com/2019/01/quy-inh-huong-dan-su-dung-dung-cu-at-l.html'>HD SD trang cụ</a></li>

 

   <li><a href='#'>QL Công việc</a>

   <ul class='children'>

    <li><a href='https://www.hoangluc16.com/2019/01/bao-cao-ktat-hang-thang.html'>Báo cáo KTAT</a></li>

    <li><a href='http://www.hoangluc16.com/2016/12/cong-van-van-ban-ktat.html'>Công văn KTAT</a></li>

    <li><a href='http://www.hoangluc16.com/2016/12/theo-doi-kiem-tra-va-vi-pham-at.html'>Công tác kiểm tra</a></li>

 

    </ul>

    </li>

 

</ul>

</li>

 

<li><a href='#'>Công nghệ</a> 

<ul class='children'>

     <li><a href='https://www.hoangluc16.com/2018/11/gioi-thieu-he-thong-nang-luong-mat-troi.html'>Năng lượng MT</a></li>

 

     <li><a href='http://www.hoangluc16.com/2017/09/trang-ky-thuat-kinh-doanh.html'>Kỹ thuật điện</a></li>

     <li><a href='http://www.hoangluc16.com/2017/09/trang-kinh-doanh.html'>Kinh tế - Xã hội</a></li>

     <li><a href='http://www.hoangluc16.com/2017/09/trang-cong-nghe.html'>Công nghệ - KT</a></li>

     <li><a href='https://www.hoangluc16.com/2018/12/hotline.html'>Hotline - SCĐ nóng</a></li>

     <li><a href='https://www.hoangluc16.com/2018/12/oi-cao-the.html'>Cao thế 110KV</a></li>

    

     <li><a href='http://www.hoangluc16.com/2018/01/my-camera.html'>Photo - Video</a></li>

  

</ul>

</li>

 

<li><a href='#'>Thời sự</a>                     

<ul class='children'>

  <li><a href='http://www.hoangluc16.com/p/link-trung-tam-huan-luyen-atld-tg.html'>Báo chí</a></li>

  <li><a href='https://www.hoangluc16.com/2019/01/tham-quan-du-lich.html'>Du lịch</a></li>

  <li><a href='https://www.hoangluc16.com/2019/01/thien-nhien-hoa-canh.html'>VH - Đời sống</a></li>

  <li><a href='https://www.hoangluc16.com/p/tu-vi.html'>Tử vi - Vận đời</a></li>

  <li><a href='http://www.nchmf.gov.vn/web/vi-VN/43/Default.aspx'>Khí tượng thủy văn</a></li>

 

 <li><a href='#'>Tiền tệ</a>

   <ul class='children'>

   <li><a href='http://sjc.com.vn/price/'>Giá vàng</a></li>

   <li><a href='http://tygiadola.com/'>Giá ngoại tệ</a></li>

   </ul>

   </li>

 

</ul>

</li>

 

 

<li><a href='#'>Liên kết</a>

<ul class='children'>

 

  <li><a href='https://mail.google.com/mail/'>Đăng nhập Gmail</a></li>

   

   <li><a href='https://www.youtube.com/watch?v=wcyIUZr6GxI'>Youtube</a></li>

   <li><a href='https://www.hoangluc16.com/2019/01/trang-nhac-music.html'>Nhạc của tui    </a></li>

 

   <li><a href='http://www.hoangluc16.com/2018/01/300k-anh-ong-moi-la.html'>Ảnh động - Gif</a></li>

 

   

</ul>

</li>

 

 

 

<li><a href='#'>Thiết lập</a>     

<ul class='children'>

     <li><a href='http://luctg.blogspot.com/2016/12/gioi-thieu-web-hoang-luc-ktat16.html'>Thiết lập</a></li>

         

     <li><a href='http://www.hoangluc16.com/p/trang-video-photo.html'>Quản trị</a></li>

 

     <li><a href='http://www.hoangluc16.com/p/tai-lieu-suu-tam.html'>Tiện ích</a></li>

 

</ul>

</li>

 

</ul>

</div>

</div>

 

 

 

<div style='clear:both;'/>

 

    <div id='content-wrapper'>

             

<!-- Featured Content Slider Started -->

 

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>

 

<div class='fp-slider clearfix'>

<div class='fp-slides-container clearfix'>

 

<div class='fp-slides'>

 

 

 

<!-- Slide 1 Code Start -->

<div class='fp-slides-items'>

<div class='fp-thumbnail'>

<a href='#'><img src='https://1.bp.blogspot.com/-lskFbizbPZA/WFDq08sZHkI/AAAAAAAABVo/TkJBsvkn2_82pRaSLJkz_UylAVMKDZV1wCLcB/s1600/Canh%2Bvat01%2B%25282%2529.jpg'/></a>

</div>

<div class='fp-content-wrap'>

<div class='fp-content'>

<h3 class='fp-title'>

<a href='#'>  Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó. (Bill Gates) </a>

</h3>

<p>

       Chuc cac Ban mot ngay lam viec vui ve.

</p>

</div>

<div class='fp-prev-next-wrap clearfix'>

    <a class='fp-next' href='#fp-next'/>

    <a class='fp-prev' href='#fp-prev'/>

</div>

</div>

</div>

<!-- Slide 1 Code End -->

 

<!-- Slide 2 Code Start -->

<div class='fp-slides-items'>

<div class='fp-thumbnail'>

<a href='#'><img src='https://1.bp.blogspot.com/-XBVdEtrGNDM/WFCxf_58-FI/AAAAAAAABT0/P19_ZjpwAfEnF0N_Hxoz9bNKrvSeGpOKQCLcB/s1600/xxa.jpg'/></a>

</div>

<div class='fp-content-wrap'>

<div class='fp-content'>

<h3 class='fp-title'>

<a href='#'> Mỗi một bước vận động thật sự quan trọng hơn một tá cương lĩnh.</a>

</h3>

<p>

       Chuc cac Ban mot ngay lam viec vui ve.

</p>

</div>

<div class='fp-prev-next-wrap clearfix'>

    <a class='fp-next' href='#fp-next'/>

    <a class='fp-prev' href='#fp-prev'/>

</div>

</div>

</div>

 <!--Slide 2 Code End -->

 

<!-- Slide 3 Code Start -->

<div class='fp-slides-items'>

<div class='fp-thumbnail'>

<a href='#'><img src='http://4.bp.blogspot.com/-nJC58MlXS1g/UTk9mOVbjKI/AAAAAAAABR4/RhdO7G-DFac/s000/4.jpg'/></a>

</div>

<div class='fp-content-wrap'>

<div class='fp-content'>

<h3 class='fp-title'>

<a href='#'> Đừng quá  nhút nhát và đắn đo trong hành động. Cuộc sống là trải nghiệm. </a>

</h3>

<p>

      Chuc cac Ban mot ngay lam viec vui ve.

</p>

</div>

<div class='fp-prev-next-wrap clearfix'>

    <a class='fp-next' href='#fp-next'/>

    <a class='fp-prev' href='#fp-prev'/>

</div>

</div>

</div>

 <!-- Slide 3 Code End --> 

 

<!-- Slide 4 Code Start -->

<div class='fp-slides-items'>

<div class='fp-thumbnail'>

<a href='#'><img src='https://4.bp.blogspot.com/-P8TiJ-Bpn7g/WFpMd688oBI/AAAAAAAABxA/RCZIdkBNS_IJLo4yuqrpEhA12_VU54YkwCLcB/s1600/Blog07.jpg'/></a>

</div>

<div class='fp-content-wrap'>

<div class='fp-content'>

<h3 class='fp-title'>

<a href='#'>Hạnh phúc là được sống ổn định, bên những người Mình không được lựa chọn</a>

</h3>

<p>

      Chuc cac Ban mot ngay lam viec vui ve.

</p>

</div>

<div class='fp-prev-next-wrap clearfix'>

    <a class='fp-next' href='#fp-next'/>

    <a class='fp-prev' href='#fp-prev'/>

</div>

</div>

</div>

 <!--Slide 4 Code End --> 

 

<!-- Slide 5 Code Start -->

<div class='fp-slides-items'>

<div class='fp-thumbnail'>

<a href='#'><img src='https://1.bp.blogspot.com/-qQTZ3B11sB8/WFpCcJjP5iI/AAAAAAAABwk/1pAjB9MJUEojpMiET-x8Q_eMw0xTjeT-ACLcB/s1600/Blog01.jpg'/></a>

</div>

<div class='fp-content-wrap'>

<div class='fp-content'>

<h3 class='fp-title'>

<a href='#'> Chẳng có chuyện gì thành đạt mà không nhờ vào nhiệt tâm.</a>

</h3>

<p>

      Chuc cac Ban mot ngay lam viec vui ve.

</p>

</div>

<div class='fp-prev-next-wrap clearfix'>

    <a class='fp-next' href='#fp-next'/>

    <a class='fp-prev' href='#fp-prev'/>

</div>

</div>

</div>

 <!--Slide 5 Code End --> 

 

<!-- Slide 6 Code Start -->

<div class='fp-slides-items'>

<div class='fp-thumbnail'>

<a href='#'><img src='https://3.bp.blogspot.com/-Mf1V_7NzODk/WFpCcIF81qI/AAAAAAAABwo/3spURpQDdNI3k7OWPFNJQkWndN5YtZ6cACLcB/s1600/Blog02.jpg'/></a>

</div>

<div class='fp-content-wrap'>

<div class='fp-content'>

<h3 class='fp-title'>

<a href='#'>Bạn hãy hiền dịu bao dung với tất cả mọi người trừ chính mỉnh.</a>

</h3>

<p>

      Chuc cac Ban mot ngay lam viec vui ve.

</p>

</div>

<div class='fp-prev-next-wrap clearfix'>

    <a class='fp-next' href='#fp-next'/>

    <a class='fp-prev' href='#fp-prev'/>

</div>

</div>

</div>

 <!-- Slide 6 Code End --> 

 

<!-- Slide 7 Code Start  -->

<div class='fp-slides-items'>

<div class='fp-thumbnail'>

<a href='#'><img src='https://1.bp.blogspot.com/-uvk-Uv42mHU/WFpCcBtM6FI/AAAAAAAABws/e7T3XiBO_XQndq1LQRsda1EiM5HD12l-wCLcB/s1600/Blog03.jpg'/></a>

</div>

<div class='fp-content-wrap'>

<div class='fp-content'>

<h3 class='fp-title'>

<a href='#'> Giận bốc lên nóng hơn lửa - Lưỡi nói ra sắc hơn gươm. </a>

</h3>

<p>

      Chuc cac Ban mot ngay lam viec vui ve.

</p>

</div>

<div class='fp-prev-next-wrap clearfix'>

    <a class='fp-next' href='#fp-next'/>

    <a class='fp-prev' href='#fp-prev'/>

</div>

</div>

</div>

 <!-- Slide 7 Code End --> 

 

<!-- Slide 8 Code Start

<div class='fp-slides-items'>

<div class='fp-thumbnail'>

<a href='#'><img src='https://4.bp.blogspot.com/-5zwuMcwBVpo/WlRlbjQ567I/AAAAAAAAJgk/RzWnHsT-QK8dAHwLvw9wZ2anRwTM80itwCLcBGAs/s1600/Hinh%2BHoangluc%2BSky.png'/></a>

</div>

<div class='fp-content-wrap'>

<div class='fp-content'>

<h3 class='fp-title'>

<a href='#'> Hãy làm ngắn lại những gì đã dài và hãy làm tinh tế hơn những gì đã ngắn. (Hoangluc Sky - 2018)</a>

</h3>

<p>

      Chuc cac Ban mot ngay lam viec vui ve. (lucnh.tg@gmail.com - 0919.267722)

</p>

</div>

<div class='fp-prev-next-wrap clearfix'>

    <a class='fp-next' href='#fp-next'/>

    <a class='fp-prev' href='#fp-prev'/>

</div>

</div>

</div>

                          Side 8 Code End --> 

 

              

</div>

<div class='fp-nav'>

    <span class='fp-pager'/>

</div> 

           

</div>

</div>

<div style='clear:both;'/>

 

</b:if></b:if>

 

<!-- Featured Content Slider End -->

 

      <div id='crosscol-wrapper' style='text-align:center'>

        <b:section class='crosscol' id='crosscol' showaddelement='yes'/>

      </div>

               

      <div id='lsidebar-wrapper'>

 

 

 

 

<div style='clear:both;'/>

 

<div class='widget-container'>

<div class='tabviewsection'>

 

<script type='text/javascript'>

            jQuery(document).ready(function($){

                $(&quot;.tabs-widget-content-widget-themater_tabs-1432447472-id&quot;).hide();

              $(&quot;ul.tabs-widget-widget-themater_tabs-1432447472-id li:first a&quot;).addClass(&quot;tabs-widget-current&quot;).show();

              $(&quot;.tabs-widget-content-widget-themater_tabs-1432447472-id:first&quot;).show();

      

              $(&quot;ul.tabs-widget-widget-themater_tabs-1432447472-id li a&quot;).click(function() {

                             $(&quot;ul.tabs-widget-widget-themater_tabs-1432447472-id li a&quot;).removeClass(&quot;tabs-widget-current a&quot;);

                             $(this).addClass(&quot;tabs-widget-current&quot;);

                             $(&quot;.tabs-widget-content-widget-themater_tabs-1432447472-id&quot;).hide();

                  var activeTab = $(this).attr(&quot;href&quot;);

                  $(activeTab).fadeIn();

                             return false;

              });

            });

        </script>

 

 

 

<ul class='tabs-widget tabs-widget-widget-themater_tabs-1432447472-id'>

<li><a href='#widget-themater_tabs-1432447472-id1'>Mở rộng</a></li>

<li><a href='#widget-themater_tabs-1432447472-id2'>Kết nối</a></li>

<li><a href='#widget-themater_tabs-1432447472-id3'>Bản tin</a></li>

</ul>

 

 

<div class='tabs-widget-content tabs-widget-content-widget-themater_tabs-1432447472-id' id='widget-themater_tabs-1432447472-id1'>

<b:section class='sidebar' id='sidebartab1' preferred='yes'>

  <b:widget id='HTML3' locked='false' title='Lượt xem trang' type='HTML'>

    <b:widget-settings>

      <b:widget-setting name='content'><![CDATA[<a href="https://info.flagcounter.com/YyA5"><img src="https://s01.flagcounter.com/countxl/YyA5/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/columns_2/maxflags_10/viewers_0/labels_1/pageviews_1/flags_0/percent_0/" alt="Flag Counter" border="0" /></a>]]></b:widget-setting>

    </b:widget-settings>

    <b:includable id='main'>

  <!-- only display title if it's non-empty -->

  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>

    <h2 class='title'><data:title/></h2>

  </b:if>

  <div class='widget-content'>

    <data:content/>

  </div>

 

  <b:include name='quickedit'/>

</b:includable>

  </b:widget>

  <b:widget id='Image17' locked='false' title='🔎 Google_vietnam' type='Image'>

    <b:widget-settings>

      <b:widget-setting name='displayUrl'>http://2.bp.blogspot.com/-Qh_QnbXm9Fg/Wl646a5kCCI/AAAAAAAAJ2Q/qHZyKGaBWpgUUvB0ROg8N0i8WkH8PoOawCK4BGAYYCw/s293/images%2B%25283%2529.png</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayHeight'>70</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='sectionWidth'>200</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='shrinkToFit'>true</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayWidth'>200</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='link'><![CDATA[https://www.google.com.vn/?gfe_rd=cr&dcr=0&ei=G2geWsLpKY_augSQsbLwCQ]]></b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='caption'/>

    </b:widget-settings>

    <b:includable id='main'>

    <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>

      <h2><data:title/></h2>

    </b:if>

    <div class='widget-content'>

      <b:tag cond='data:link' expr:href='data:link' name='a'>

        <img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_img&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width'/>

      </b:tag>

      <br/>

      <b:if cond='data:caption'>

        <span class='caption'><data:caption/></span>

      </b:if>

    </div>

    <b:include name='quickedit'/>

  </b:includable>

  </b:widget>

  <b:widget id='Image1' locked='false' title=' Thông tin KTAT &amp;amp; KT Công nghệ' type='Image'>

    <b:widget-settings>

      <b:widget-setting name='displayUrl'>http://2.bp.blogspot.com/-NqGX_dOg8EU/W3p6mYFgMfI/AAAAAAAAOqc/doAP_kV9LDwQtBML-xGat1RG1sgUra6tgCK4BGAYYCw/s242/23456.png</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayHeight'>25</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='sectionWidth'>200</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='shrinkToFit'>false</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayWidth'>242</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='link'>http://www.hoangluc16.com/p/tu75-ho5c-blog.html</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='caption'/>

    </b:widget-settings>

    <b:includable id='main'>

    <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>

      <h2><data:title/></h2>

    </b:if>

    <div class='widget-content'>

      <b:tag cond='data:link' expr:href='data:link' name='a'>

        <img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_img&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width'/>

      </b:tag>

      <br/>

      <b:if cond='data:caption'>

        <span class='caption'><data:caption/></span>

      </b:if>

    </div>

    <b:include name='quickedit'/>

  </b:includable>

  </b:widget>

  <b:widget id='Image7' locked='false' title='' type='Image'>

    <b:widget-settings>

      <b:widget-setting name='displayUrl'>http://1.bp.blogspot.com/-3EY14dd9uGE/W3p6q-o9jdI/AAAAAAAAOqk/XCyoHqXAZu05j0htQEPA7ns2cploVTkngCK4BGAYYCw/s242/123469.png</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayHeight'>25</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='sectionWidth'>200</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='shrinkToFit'>false</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayWidth'>242</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='link'>https://www.hoangluc16.com/2018/12/thong-tin-can-theo-doi-ky-thuat-cong.html</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='caption'/>

    </b:widget-settings>

    <b:includable id='main'>

    <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>

      <h2><data:title/></h2>

    </b:if>

    <div class='widget-content'>

      <b:tag cond='data:link' expr:href='data:link' name='a'>

        <img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_img&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width'/>

      </b:tag>

      <br/>

      <b:if cond='data:caption'>

        <span class='caption'><data:caption/></span>

      </b:if>

    </div>

    <b:include name='quickedit'/>

  </b:includable>

  </b:widget>

  <b:widget id='Image5' locked='false' title='' type='Image'>

    <b:widget-settings>

      <b:widget-setting name='displayUrl'>http://3.bp.blogspot.com/-Jyem3GOa72A/W3p7NN-u74I/AAAAAAAAOrA/pL6c-DUZajIX2Onl-9h2Uo0mZKrUhvPhACK4BGAYYCw/s242/12345.png</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayHeight'>25</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='sectionWidth'>242</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='shrinkToFit'>true</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayWidth'>242</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='link'>https://www.hoangluc16.com/p/blog-page.html</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='caption'/>

    </b:widget-settings>

    <b:includable id='main'>

    <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>

      <h2><data:title/></h2>

    </b:if>

    <div class='widget-content'>

      <b:tag cond='data:link' expr:href='data:link' name='a'>

        <img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_img&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width'/>

      </b:tag>

      <br/>

      <b:if cond='data:caption'>

        <span class='caption'><data:caption/></span>

      </b:if>

    </div>

    <b:include name='quickedit'/>

  </b:includable>

  </b:widget>

  <b:widget id='Image6' locked='false' title='' type='Image'>

    <b:widget-settings>

      <b:widget-setting name='displayUrl'>http://3.bp.blogspot.com/-kjOno2Ootqo/W-PZ170KU6I/AAAAAAAAPaM/8wCzHMA9JogyIGvq9BGJS9T1KvuqLZKWACK4BGAYYCw/s242/Cau%2B2%2B%25281%2529-2.png</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayHeight'>33</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='sectionWidth'>200</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='shrinkToFit'>false</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayWidth'>242</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='link'>https://hoanglucskyvideo.blogspot.com/</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='caption'/>

    </b:widget-settings>

    <b:includable id='main'>

    <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>

      <h2><data:title/></h2>

    </b:if>

    <div class='widget-content'>

      <b:tag cond='data:link' expr:href='data:link' name='a'>

        <img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_img&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width'/>

      </b:tag>

      <br/>

      <b:if cond='data:caption'>

        <span class='caption'><data:caption/></span>

      </b:if>

    </div>

    <b:include name='quickedit'/>

  </b:includable>

  </b:widget>

  <b:widget id='Label1' locked='false' title='Liệt kê chuyên đề' type='Label'>

    <b:widget-settings>

      <b:widget-setting name='sorting'>ALPHA</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='display'>LIST</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='selectedLabelsList'>Giáo trình,Hotline,Nghệ thuật,Quy định,Thiết bị,Thời sự,an toàn,an toàn XH,cao thế,công nghệ,du lịch,dụng cụ,pccc,tai nạn,thông tư,video</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='showType'>USER_SELECTED</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='showFreqNumbers'>true</b:widget-setting>

    </b:widget-settings>

    <b:includable id='main'>

  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>

    <h2><data:title/></h2>

  </b:if>

  <div expr:class='&quot;widget-content &quot; + data:display + &quot;-label-widget-content&quot;'>

    <b:if cond='data:display == &quot;list&quot;'>

      <ul>

        <b:loop values='data:labels' var='label'>

          <li>

            <b:if cond='data:blog.url == data:label.url'>

              <span expr:dir='data:blog.languageDirection'><data:label.name/></span>

            <b:else/>

              <a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url'><data:label.name/></a>

            </b:if>

            <b:if cond='data:showFreqNumbers'>

              <span dir='ltr'>(<data:label.count/>)</span>

            </b:if>

          </li>

        </b:loop>

      </ul>

    <b:else/>

      <b:loop values='data:labels' var='label'>

        <span expr:class='&quot;label-size label-size-&quot; + data:label.cssSize'>

          <b:if cond='data:blog.url == data:label.url'>

            <span expr:dir='data:blog.languageDirection'><data:label.name/></span>

          <b:else/>

            <a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url'><data:label.name/></a>

          </b:if>

          <b:if cond='data:showFreqNumbers'>

            <span class='label-count' dir='ltr'>(<data:label.count/>)</span>

          </b:if>

        </span>

      </b:loop>

    </b:if>

    <b:include name='quickedit'/>

  </div>

</b:includable>

  </b:widget>

  <b:widget id='Navbar1' locked='true' title='Thanh điều hướng' type='Navbar' version='1'>

    <b:includable id='main'>&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;

    function setAttributeOnload(object, attribute, val) {

      if(window.addEventListener) {

        window.addEventListener(&#39;load&#39;,

          function(){ object[attribute] = val; }, false);

      } else {

        window.attachEvent(&#39;onload&#39;, function(){ object[attribute] = val; });

      }

    }

  &lt;/script&gt;

&lt;div id=&quot;navbar-iframe-container&quot;&gt;&lt;/div&gt;

&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;https://apis.google.com/js/plusone.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;

&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;

      gapi.load(&quot;gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble&quot;, function() {

        if (gapi.iframes &amp;&amp; gapi.iframes.getContext) {

          gapi.iframes.getContext().openChild({

              url: &#39;https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7738627136345780993\x26blogName\x3dHoangluc+Sky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dLAYOUTS\x26searchRoot\x3dhttps://www.hoangluc16.com/search\x26blogLocale\x3dvi\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://www.hoangluc16.com/\x26vt\x3d-3392918479600779129&#39;,

              where: document.getElementById(&quot;navbar-iframe-container&quot;),

              id: &quot;navbar-iframe&quot;

          });

        }

      });

    &lt;/script&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;

(function() {

var script = document.createElement(&#39;script&#39;);

script.type = &#39;text/javascript&#39;;

script.src = &#39;//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/google_top_exp.js&#39;;

var head = document.getElementsByTagName(&#39;head&#39;)[0];

if (head) {

head.appendChild(script);

}})();

&lt;/script&gt;

</b:includable>

  </b:widget>

</b:section>                                      

</div>                                                                                        

             

 

                                                                                                    

<div class='tabs-widget-content tabs-widget-content-widget-themater_tabs-1432447472-id' id='widget-themater_tabs-1432447472-id2'>

<b:section class='sidebar' id='sidebartab2' preferred='yes'>

  <b:widget id='FeaturedPost1' locked='false' title='Bài đăng nổi bật' type='FeaturedPost' version='1'>

    <b:widget-settings>

      <b:widget-setting name='showSnippet'>false</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='showPostTitle'>true</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='postId'>6431004502713057538</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='showFirstImage'>true</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='useMostRecentPost'>false</b:widget-setting>

    </b:widget-settings>

    <b:includable id='main'>

  <!-- Only display title if it's non-empty -->

  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>

    <h2 class='title'><data:title/></h2>

  </b:if>

  <b:include name='content'/>

 

  <b:include name='quickedit'/>

</b:includable>

    <b:includable id='content'>

  <div class='post-summary'>

    <b:if cond='data:showPostTitle and data:postTitle != &quot;&quot;'>

      <h3><a expr:href='data:postUrl'><data:postTitle/></a></h3>

    </b:if>

    <b:if cond='data:showSnippet and data:postSummary != &quot;&quot;'>

      <p>

        <data:postSummary/>

      </p>

    </b:if>

    <b:if cond='data:showFirstImage and data:postFirstImage != &quot;&quot;'>

      <img class='image' expr:src='data:postFirstImage'/>

    </b:if>

  </div>

 

  <style type='text/css'>

    .image {

      width: 100%;

    }

  </style>

<!--                      Thong Ke 2        -->              

 

<script type='text/javascript'> 

 

   function postCount(json){

    document.write(&quot;<span class='counts post2'> Tổng số bài viết &quot;);

    var count = json.feed.openSearch$totalResults.$t;

    document.write(&quot;<span class='count'>&quot; + count + &quot;</span>&quot;);

    document.write(&quot;</span>&quot;)

  }

 

/*

  function numberOfComments(json){

    document.write(&quot;<span class='counts comment'> Tổng lượt bình luận &quot;);

    var count = json.feed.openSearch$totalResults.$t;

    document.write(&quot;<span class='count'>&quot; + count + &quot;</span>&quot;);

    document.write(&quot;</span>&quot;)

   }   

*/

 

   </script>    

 <script src='/feeds/posts/default?alt=json-in-script&amp;max-results=0&amp;callback=postCount' type='text/javascript'/>

 <script src='/feeds/comments/default?alt=json-in-script&amp;max-results=0&amp;callback=numberOfComments'/>

 

 <!--                Thong Ke 2                  -->

 

 

</b:includable>

  </b:widget>

  <b:widget id='Wikipedia1' locked='false' title='Tìm kiếm Thế giới Net' type='Wikipedia'>

    <b:includable id='main'>

  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'><h2 class='title'><data:title/></h2></b:if>

  <div class='wikipedia-search-main-container'>

    <form class='wikipedia-search-form' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_wikipedia-search-form&quot;' name='wikipedia'>

      <div class='wikipedia-searchtable'>

        <span>

          <a class='wikipedia-search-wiki-link' href='https://wikipedia.org/wiki/' target='_blank'>

            <img align='top' class='wikipedia-icon' src='https://resources.blogblog.com/img/widgets/icon_wikipedia_w.png'/>

          </a>

        </span>

        <span class='wikipedia-search-bar'>

          <span class='wikipedia-input-box'>

            <input class='wikipedia-search-input' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_wikipedia-search-input&quot;' type='text'/>

          </span>

          <span>

            <input class='wikipedia-search-button' type='submit'/>

          </span>

        </span>

      </div>

    </form>

    <div class='wikipedia-search-results-header' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_wikipedia-search-results-header&quot;'><data:searchResultsMsg/></div>

    <div class='wikipedia-search-results' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_wikipedia-search-results&quot;'/>

    <nobr>

      <div expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_wikipedia-search-more&quot;'/>

    </nobr>

  </div><br/>

  <b:include name='quickedit'/>

</b:includable>

  </b:widget>

  <b:widget id='HTML2' locked='false' title='Facebook - Google+ - E.office' type='HTML'>

    <b:widget-settings>

      <b:widget-setting name='content'>&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.facebook.com&quot;&gt;* Facebook.com&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;

 

&lt;a href=&quot;https://zalo-vn.com/&quot;&gt;* zalo-vn.com&lt;/a&gt;

&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;

 

&lt;a href=&quot;https://plus.google.com/&quot;&gt;* Plus.google.com&lt;/a&gt;

&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;

 

 

&lt;!-- /////   Music tu dong       --&gt;

 

&lt;iframe allowfullscreen=&quot;true&quot; frameborder=&quot;0&quot; height=&quot;180&quot; scrolling=&quot;no&quot; src=&quot;https://mp3.zing.vn/embed/song/ZW67FAZB?start= false&quot; width=&quot;640&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;</b:widget-setting>

    </b:widget-settings>

    <b:includable id='main'>

  <!-- only display title if it's non-empty -->

  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>

    <h2 class='title'><data:title/></h2>

  </b:if>

  <div class='widget-content'>

    <data:content/>

  </div>

 

  <b:include name='quickedit'/>

</b:includable>

  </b:widget>

  <b:widget id='Image8' locked='false' title='Website EVN - SPC - PC' type='Image'>

    <b:widget-settings>

      <b:widget-setting name='displayUrl'>http://4.bp.blogspot.com/-ouURwKfbXX8/WozQecGojxI/AAAAAAAALTk/-hc0MzlEzc8bit_Z-RS8ZS85vTKsN3npgCK4BGAYYCw/s242/EVN.png</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayHeight'>32</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='sectionWidth'>242</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='shrinkToFit'>true</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayWidth'>242</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='link'>http://www.evn.com.vn/thu-vien-video-83.aspx</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='caption'/>

    </b:widget-settings>

    <b:includable id='main'>

    <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>

      <h2><data:title/></h2>

    </b:if>

    <div class='widget-content'>

      <b:tag cond='data:link' expr:href='data:link' name='a'>

        <img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_img&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width'/>

      </b:tag>

      <br/>

      <b:if cond='data:caption'>

        <span class='caption'><data:caption/></span>

      </b:if>

    </div>

    <b:include name='quickedit'/>

  </b:includable>

  </b:widget>

  <b:widget id='Image14' locked='false' title='' type='Image'>

    <b:widget-settings>

      <b:widget-setting name='displayUrl'>http://3.bp.blogspot.com/-p5YamuEPvVA/WozQsG24vVI/AAAAAAAALTs/-NVOCT3kRQYaPh9_9WqdaSTSPNtn9GfiACK4BGAYYCw/s242/SPC.png</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayHeight'>32</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='sectionWidth'>242</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='shrinkToFit'>true</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayWidth'>242</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='link'>http://demo.evnspc.vn/thu-vien-audio/</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='caption'/>

    </b:widget-settings>

    <b:includable id='main'>

    <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>

      <h2><data:title/></h2>

    </b:if>

    <div class='widget-content'>

      <b:tag cond='data:link' expr:href='data:link' name='a'>

        <img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_img&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width'/>

      </b:tag>

      <br/>

      <b:if cond='data:caption'>

        <span class='caption'><data:caption/></span>

      </b:if>

    </div>

    <b:include name='quickedit'/>

  </b:includable>

  </b:widget>

  <b:widget id='Image18' locked='false' title='' type='Image'>

    <b:widget-settings>

      <b:widget-setting name='displayUrl'>http://3.bp.blogspot.com/-6vTb2qfQfLU/WozQ1G9wBgI/AAAAAAAALT0/qU1EXrUpxNYPV84IQd7Lzs_Pmcd2pNs6wCK4BGAYYCw/s242/PCTG.png</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayHeight'>32</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='sectionWidth'>242</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='shrinkToFit'>true</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayWidth'>242</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='link'>http://pctiengiang.evnspc.vn/</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='caption'/>

    </b:widget-settings>

    <b:includable id='main'>

    <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>

      <h2><data:title/></h2>

    </b:if>

    <div class='widget-content'>

      <b:tag cond='data:link' expr:href='data:link' name='a'>

        <img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_img&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width'/>

      </b:tag>

      <br/>

      <b:if cond='data:caption'>

        <span class='caption'><data:caption/></span>

      </b:if>

    </div>

    <b:include name='quickedit'/>

  </b:includable>

  </b:widget>

</b:section>                                        

</div>                                                                                        

                                                                                                                  

<div class='tabs-widget-content tabs-widget-content-widget-themater_tabs-1432447472-id' id='widget-themater_tabs-1432447472-id3'>

<b:section class='sidebar' id='sidebartab3' preferred='yes'>

  <b:widget id='Image15' locked='false' title='Xem TiVi' type='Image'>

    <b:widget-settings>

      <b:widget-setting name='displayUrl'>http://2.bp.blogspot.com/-ymp81KIu_94/WhZESco0akI/AAAAAAAAIIo/qi_aBJHJezw55hX3c2R3GN2AxNz7ZhOAwCK4BGAYYCw/s293/Nen-mua-tivi-LCD-hay-tivi-LED-1.jpg</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayHeight'>102</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='sectionWidth'>242</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='shrinkToFit'>true</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayWidth'>242</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='link'>http://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv7.htm</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='caption'>Xem tivi trực tuyến</b:widget-setting>

    </b:widget-settings>

    <b:includable id='main'>

    <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>

      <h2><data:title/></h2>

    </b:if>

    <div class='widget-content'>

      <b:tag cond='data:link' expr:href='data:link' name='a'>

        <img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_img&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width'/>

      </b:tag>

      <br/>

      <b:if cond='data:caption'>

        <span class='caption'><data:caption/></span>

      </b:if>

    </div>

    <b:include name='quickedit'/>

  </b:includable>

  </b:widget>

  <b:widget id='Image11' locked='false' title='📷 Góc nhìn Camera' type='Image'>

    <b:widget-settings>

      <b:widget-setting name='displayUrl'>http://1.bp.blogspot.com/-e9KNEn8p35w/WhtgXKm3yMI/AAAAAAAAILY/d6J-myQzlmooDMBMm3haakDdjIZQBdp_ACK4BGAYYCw/s293/Goc%2Bnhin.jpg</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayHeight'>73</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='sectionWidth'>293</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='shrinkToFit'>true</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayWidth'>293</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='link'>https://drive.google.com/drive/folders/0B6WKdnZwzOU-SVZ3QnlsZXZyMms?usp=sharing</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='caption'>Góc nhìn của công nhân nghành điện</b:widget-setting>

    </b:widget-settings>

    <b:includable id='main'>

    <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>

      <h2><data:title/></h2>

    </b:if>

    <div class='widget-content'>

      <b:tag cond='data:link' expr:href='data:link' name='a'>

        <img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_img&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width'/>

      </b:tag>

      <br/>

      <b:if cond='data:caption'>

        <span class='caption'><data:caption/></span>

      </b:if>

    </div>

    <b:include name='quickedit'/>

  </b:includable>

  </b:widget>

  <b:widget id='Image4' locked='false' title='🎬 Video những phát minh' type='Image'>

    <b:widget-settings>

      <b:widget-setting name='displayUrl'>http://2.bp.blogspot.com/-zecQnBkeLc4/WheQQBmw6ZI/AAAAAAAAIKU/Yw3d48p3qSgKXhxn6dCX0pVVhqKcolOXgCK4BGAYYCw/s293/maxresdefault.jpg</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayHeight'>165</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='sectionWidth'>293</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='shrinkToFit'>true</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayWidth'>293</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='link'>https://www.youtube.com/watch?v=vXWIdb6aZaQ</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='caption'>Những phát minh kỹ thuật đơn giản</b:widget-setting>

    </b:widget-settings>

    <b:includable id='main'>

    <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>

      <h2><data:title/></h2>

    </b:if>

    <div class='widget-content'>

      <b:tag cond='data:link' expr:href='data:link' name='a'>

        <img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_img&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width'/>

      </b:tag>

      <br/>

      <b:if cond='data:caption'>

        <span class='caption'><data:caption/></span>

      </b:if>

    </div>

    <b:include name='quickedit'/>

  </b:includable>

  </b:widget>

  <b:widget id='Image10' locked='false' title='🎵 Nhạc trữ tình' type='Image'>

    <b:widget-settings>

      <b:widget-setting name='displayUrl'>http://2.bp.blogspot.com/-S0TFO2uRCb8/Wg44WHKpuzI/AAAAAAAAH9U/Wxfh-S8e9n49Sm_ZRnFDYkDibA_Qw7crwCK4BGAYYCw/s293/Logo%2BX02%2B%252821%2529.jpg</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayHeight'>45</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='sectionWidth'>200</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='shrinkToFit'>true</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayWidth'>200</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='link'>https://www.nhaccuatui.com/playlist/nhung-ban-nhac-khong-loi-hay-nhat-va.EynqivqGjpJn.html?st=7</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='caption'>Nhac cua Tui - Hoa tau</b:widget-setting>

    </b:widget-settings>

    <b:includable id='main'>

    <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>

      <h2><data:title/></h2>

    </b:if>

    <div class='widget-content'>

      <b:tag cond='data:link' expr:href='data:link' name='a'>

        <img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_img&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width'/>

      </b:tag>

      <br/>

      <b:if cond='data:caption'>

        <span class='caption'><data:caption/></span>

      </b:if>

    </div>

    <b:include name='quickedit'/>

  </b:includable>

  </b:widget>

  <b:widget id='Image2' locked='false' title='👻 Những điều kỳ thú' type='Image'>

    <b:widget-settings>

      <b:widget-setting name='displayUrl'>http://1.bp.blogspot.com/-_S2paSGmW88/Wkwt1g2wWYI/AAAAAAAAJQg/Aj-i-W6yIQINj0LdcPdXKh4WtXLavYzSwCK4BGAYYCw/s200/6316381015-cap-dien-1.jpg</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayHeight'>200</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='sectionWidth'>200</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='shrinkToFit'>true</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='displayWidth'>200</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='link'>http://www.hoangluc16.com/2017/08/nhung-dieu-ban-chua-biet-ms-6996.html</b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='caption'>Chuyện lạ - IQ trí thông minh</b:widget-setting>

    </b:widget-settings>

    <b:includable id='main'>

    <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>

      <h2><data:title/></h2>

    </b:if>

    <div class='widget-content'>

      <b:tag cond='data:link' expr:href='data:link' name='a'>

        <img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_img&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width'/>

      </b:tag>

      <br/>

      <b:if cond='data:caption'>

        <span class='caption'><data:caption/></span>

      </b:if>

    </div>

    <b:include name='quickedit'/>

  </b:includable>

  </b:widget>

</b:section>                                       

</div>

 

</div>

</div>

 

<div style='height:5px;clear:both;'/>

 

        <b:section class='sidebar' id='sidebarright' preferred='yes'>

          <b:widget id='PopularPosts1' locked='false' title='Bài đăng phổ biến' type='PopularPosts'>

            <b:widget-settings>

              <b:widget-setting name='numItemsToShow'>10</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='showThumbnails'>true</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='showSnippets'>false</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='timeRange'>LAST_WEEK</b:widget-setting>

            </b:widget-settings>

            <b:includable id='main'>

  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'><h2><data:title/></h2></b:if>

  <div class='widget-content popular-posts'>

    <ul>

      <b:loop values='data:posts' var='post'>

      <li>

        <b:if cond='!data:showThumbnails'>

          <b:if cond='!data:showSnippets'>

            <!-- (1) No snippet/thumbnail -->

            <a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a>

          <b:else/>

            <!-- (2) Show only snippets -->

            <div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>

            <div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>

          </b:if>

        <b:else/>

          <!-- (3) Show only thumbnails or (4) Snippets and thumbnails. -->

          <div expr:class='data:showSnippets ? &quot;item-content&quot; : &quot;item-thumbnail-only&quot;'>

            <b:if cond='data:post.featuredImage.isResizable or data:post.thumbnail'>

              <div class='item-thumbnail'>

                <a expr:href='data:post.href' target='_blank'>

                  <b:with value='data:post.featuredImage.isResizable                                  ? resizeImage(data:post.featuredImage, 72, &quot;1:1&quot;)                                  : data:post.thumbnail' var='image'>

                    <img alt='' border='0' expr:src='data:image'/>

                  </b:with>

                </a>

              </div>

            </b:if>

            <div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>

            <b:if cond='data:showSnippets'>

              <div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>

            </b:if>

          </div>

          <div style='clear: both;'/>

        </b:if>

      </li>

      </b:loop>

    </ul>

    <b:include name='quickedit'/>

  </div>

</b:includable>

          </b:widget>

        </b:section>

 

<p/></div>

 

<!--                     THEM THUOC TINH TAI MAIN           Bat dau        -->

<div id='main-wrapper'>

 

        <b:section class='main' id='main' showaddelement='yes'>

          <b:widget id='Image3' locked='false' title='' type='Image'>

            <b:widget-settings>

              <b:widget-setting name='displayUrl'>http://3.bp.blogspot.com/-UGFGXpkDwRg/XBhF85C9OtI/AAAAAAAAQIs/Sy4LCi5MoOUAF0zVWPlreJjXbbPwCxyWQCK4BGAYYCw/s1600/aaaaa1227-2.png</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='displayHeight'>30</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='sectionWidth'>400</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='shrinkToFit'>false</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='displayWidth'>650</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='link'>https://www.hoangluc16.com/p/video-atd.html</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='caption'/>

            </b:widget-settings>

            <b:includable id='main'>

    <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>

      <h2><data:title/></h2>

    </b:if>

    <div class='widget-content'>

      <b:tag cond='data:link' expr:href='data:link' name='a'>

        <img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_img&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width'/>

      </b:tag>

      <br/>

      <b:if cond='data:caption'>

        <span class='caption'><data:caption/></span>

      </b:if>

    </div>

    <b:include name='quickedit'/>

  </b:includable>

          </b:widget>

          <b:widget id='Image9' locked='false' title='' type='Image'>

            <b:widget-settings>

              <b:widget-setting name='displayUrl'>http://1.bp.blogspot.com/-z52ZrzbQZAU/XBhGR--fdLI/AAAAAAAAQI4/BS819w9aWdcfzM6e6Ti0mWaf34j7XgNswCK4BGAYYCw/s1600/aaaaa1227-3.png</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='displayHeight'>30</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='sectionWidth'>400</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='shrinkToFit'>false</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='displayWidth'>650</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='link'>https://drive.google.com/drive/folders/17owubPMrYwYTm0128N0Q1ejuwcF80YRw?usp=sharing</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='caption'/>

            </b:widget-settings>

            <b:includable id='main'>

    <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>

      <h2><data:title/></h2>

    </b:if>

    <div class='widget-content'>

      <b:tag cond='data:link' expr:href='data:link' name='a'>

        <img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_img&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width'/>

      </b:tag>

      <br/>

      <b:if cond='data:caption'>

        <span class='caption'><data:caption/></span>

      </b:if>

    </div>

    <b:include name='quickedit'/>

  </b:includable>

          </b:widget>

          <b:widget id='Image12' locked='false' title='' type='Image'>

            <b:widget-settings>

              <b:widget-setting name='displayUrl'>http://3.bp.blogspot.com/-psejEVMaSm8/XBhuLiwKFXI/AAAAAAAAQJQ/6LADroddrooVFeug57DGpnQB6u730MdMgCK4BGAYYCw/s1600/aaaaa1227-5.png</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='displayHeight'>30</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='sectionWidth'>642</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='shrinkToFit'>false</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='displayWidth'>650</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='link'>http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/V-V/l%E1%BB%B1c+k%E1%BA%BF.html</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='caption'/>

            </b:widget-settings>

            <b:includable id='main'>

    <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>

      <h2><data:title/></h2>

    </b:if>

    <div class='widget-content'>

      <b:tag cond='data:link' expr:href='data:link' name='a'>

        <img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_img&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width'/>

      </b:tag>

      <br/>

      <b:if cond='data:caption'>

        <span class='caption'><data:caption/></span>

      </b:if>

    </div>

    <b:include name='quickedit'/>

  </b:includable>

          </b:widget>

          <b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog' version='1'>

            <b:widget-settings>

              <b:widget-setting name='showDateHeader'>true</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='style.textcolor'>#000000</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='showShareButtons'>true</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='authorLabel'>Được đăng bởi:</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='showCommentLink'>false</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='style.urlcolor'>#000000</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='postLocationLabel'>Google Account Video Purchases</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='showAuthor'>true</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='disableGooglePlusShare'>false</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='style.linkcolor'>#5587aa</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='style.unittype'>TextAndImage</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='style.bgcolor'>#cccccc</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='showAuthorProfile'>true</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='style.layout'>1x1</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='showLabels'>true</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='showLocation'>false</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='showTimestamp'>true</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='postsPerAd'>1</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='showBacklinks'>true</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='style.bordercolor'>#cccccc</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='showInlineAds'>false</b:widget-setting>

              <b:widget-setting name='showReactions'>false</b:widget-setting>

            </b:widget-settings>

            <b:includable id='main' var='top'>

  <b:if cond='data:mobile == &quot;false&quot;'>

<!--                     THEM THUOC TINH TAI MAIN           Ket thuc - <b:widget-setting       -->

 

    <!-- posts -->

    <div class='blog-posts hfeed'>

 

      <b:include data='top' name='status-message'/>

 

      <data:defaultAdStart/>

      <b:loop values='data:posts' var='post'>

        <b:if cond='data:post.isDateStart'>

          <b:if cond='data:post.isFirstPost == &quot;false&quot;'>

            &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;

          </b:if>

        </b:if>

        <b:if cond='data:post.isDateStart'>

          &lt;div class=&quot;date-outer&quot;&gt;

        </b:if>

        <b:if cond='data:post.dateHeader'>

          <h2 class='date-header'><span><data:post.dateHeader/></span></h2>

        </b:if>

        <b:if cond='data:post.isDateStart'>

          &lt;div class=&quot;date-posts&quot;&gt;

        </b:if>

        <div class='post-outer'>

        <b:include data='post' name='post'/>

        <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>

          <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>

            <b:include data='post' name='threaded_comments'/>

          <b:else/>

            <b:include data='post' name='comments'/>

          </b:if>

        </b:if>

        <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

          <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>

            <b:include data='post' name='threaded_comments'/>

          <b:else/>

            <b:include data='post' name='comments'/>

          </b:if>

        </b:if>

        </div>

        <b:if cond='data:post.includeAd'>

          <b:if cond='data:post.isFirstPost'>

            <data:defaultAdEnd/>

          <b:else/>

            <data:adEnd/>

          </b:if>

          <div class='inline-ad'>

            <data:adCode/>

          </div>

          <data:adStart/>

        </b:if>

      </b:loop>

      <b:if cond='data:numPosts != 0'>

        &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;

      </b:if>

      <data:adEnd/>

    </div>

 

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>

<!-- navigation -->

<b:include name='nextprev'/>

</b:if>

 

    <!-- feed links -->

    <b:include name='feedLinks'/>

 

    <b:if cond='data:top.showStars'>

      <script src='//www.google.com/jsapi' type='text/javascript'/>

      <script type='text/javascript'>

        google.load(&quot;annotations&quot;, &quot;1&quot;, {&quot;locale&quot;: &quot;<data:top.languageCode/>&quot;});

        function initialize() {

          google.annotations.setApplicationId(<data:top.blogspotReviews/>);

          google.annotations.createAll();

          google.annotations.fetch();

        }

        google.setOnLoadCallback(initialize);

      </script>

    </b:if>

 

  <b:else/>

    <b:include name='mobile-main'/>

  </b:if>

 

  <b:if cond='data:top.showDummy'>

    <data:top.dummyBootstrap/>

  </b:if>

 

</b:includable>

            <b:includable id='backlinkDeleteIcon' var='backlink'>

  <span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:backlink.adminClass'>

    <a expr:href='data:backlink.deleteUrl' expr:title='data:top.deleteBacklinkMsg'>

      <img src='//www.blogger.com/img/icon_delete13.gif'/>

    </a>

  </span>

</b:includable>

            <b:includable id='backlinks' var='post'>

  <a name='links'/><h4><data:post.backlinksLabel/></h4>

  <b:if cond='data:post.numBacklinks != 0'>

    <dl class='comments-block' id='comments-block'>

      <b:loop values='data:post.backlinks' var='backlink'>

        <div class='collapsed-backlink backlink-control'>

          <dt class='comment-title'>

            <span class='backlink-toggle-zippy'>&#160;</span>

            <a expr:href='data:backlink.url' rel='nofollow'><data:backlink.title/></a>

            <b:include data='backlink' name='backlinkDeleteIcon'/>

          </dt>

          <dd class='comment-body collapseable'>

            <data:backlink.snippet/>

          </dd>

          <dd class='comment-footer collapseable'>

            <span class='comment-author'><data:post.authorLabel/> <data:backlink.author/></span>

            <span class='comment-timestamp'><data:post.timestampLabel/> <data:backlink.timestamp/></span>

          </dd>

        </div>

      </b:loop>

    </dl>

  </b:if>

  <p class='comment-footer'>

    <a class='comment-link' expr:href='data:post.createLinkUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_backlinks-create-link&quot;' target='_blank'><data:post.createLinkLabel/></a>

  </p>

</b:includable>

            <b:includable id='comment-form' var='post'>

  <div class='comment-form'>

    <a name='comment-form'/>

    <b:if cond='data:mobile'>

      <h4 id='comment-post-message'>

        <a expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_comment-editor-toggle-link&quot;' href='javascript:void(0)'><data:postCommentMsg/></a></h4>

      <p><data:blogCommentMessage/></p>

      <data:blogTeamBlogMessage/>

      <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>

      <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' style='display: none' width='100%'/>

    <b:else/>

      <h4 id='comment-post-message'><data:postCommentMsg/></h4>

      <p><data:blogCommentMessage/></p>

      <data:blogTeamBlogMessage/>

      <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>

      <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'/>

    </b:if>

    <data:post.friendConnectJs/>

    <data:post.cmtfpIframe/>

    <script type='text/javascript'>

      BLOG_CMT_createIframe(&#39;<data:post.appRpcRelayPath/>&#39;, &#39;<data:post.communityId/>&#39;);

    </script>

  </div>

</b:includable>

            <b:includable id='commentDeleteIcon' var='comment'>

  <span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:comment.adminClass'>

    <b:if cond='data:showCmtPopup'>

      <div class='goog-toggle-button'>

        <div class='goog-inline-block comment-action-icon'/>

      </div>

    <b:else/>

      <a class='comment-delete' expr:href='data:comment.deleteUrl' expr:title='data:top.deleteCommentMsg'>

        <img src='//www.blogger.com/img/icon_delete13.gif'/>

      </a>

    </b:if>

  </span>

</b:includable>

            <b:includable id='comment_count_picker' var='post'>

  <b:if cond='data:post.forceIframeComments'>

    <span class='cmt_count_iframe_holder' expr:data-count='data:post.numComments' expr:data-onclick='data:post.addCommentOnclick' expr:data-url='data:post.canonicalUrl'>

    </span>

  <b:else/>

    <b:if cond='data:post.commentSource == 1'>

      <span class='cmt_count_iframe_holder' expr:data-count='data:post.numComments' expr:data-onclick='data:post.addCommentOnclick' expr:data-url='data:post.canonicalUrl'>

      </span>

    <b:else/>

      <a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'>

        <data:post.commentLabelFull/>:

      </a>

    </b:if>

  </b:if>

</b:includable>

            <b:includable id='comment_picker' var='post'>

  <b:if cond='data:post.commentSource == 1'>

    <b:include data='post' name='iframe_comments'/>

  <b:else/>

    <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>

      <b:include data='post' name='threaded_comments'/>

    <b:else/>

      <b:include data='post' name='comments'/>

    </b:if>

  </b:if>

</b:includable>

            <b:includable id='comments' var='post'>

  <div class='comments' id='comments'>

    <a name='comments'/>

    <b:if cond='data:post.allowComments'>

      <h4>

        <b:if cond='data:post.numComments == 1'>

          1 <data:commentLabel/>:

        <b:else/>

          <data:post.numComments/> <data:commentLabelPlural/>:

        </b:if>

      </h4>

 

      <b:if cond='data:post.commentPagingRequired'>

        <span class='paging-control-container'>

          <a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.oldestLinkUrl'><data:post.oldestLinkText/></a>

          &#160;

          <a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.olderLinkUrl'><data:post.olderLinkText/></a>

          &#160;

          <data:post.commentRangeText/>

          &#160;

          <a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newerLinkUrl'><data:post.newerLinkText/></a>

          &#160;

          <a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newestLinkUrl'><data:post.newestLinkText/></a>

        </span>

      </b:if>

 

      <div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_comments-block-wrapper&quot;'>

        <dl expr:class='data:post.avatarIndentClass' id='comments-block'>

          <b:loop values='data:post.comments' var='comment'>

            <dt expr:class='&quot;comment-author &quot; + data:comment.authorClass' expr:id='data:comment.anchorName'>

              <b:if cond='data:comment.favicon'>

                <img expr:src='data:comment.favicon' height='16px' style='margin-bottom:-2px;' width='16px'/>

              </b:if>

              <a expr:name='data:comment.anchorName'/>

              <b:if cond='data:blog.enabledCommentProfileImages'>

                <data:comment.authorAvatarImage/>

              </b:if>

              <b:if cond='data:comment.authorUrl'>

                <a expr:href='data:comment.authorUrl' rel='nofollow'><data:comment.author/></a>

              <b:else/>

                <data:comment.author/>

              </b:if>

              <data:commentPostedByMsg/>

            </dt>

            <dd class='comment-body' expr:id='data:widget.instanceId + data:comment.cmtBodyIdPostfix'>

              <b:if cond='data:comment.isDeleted'>

                <span class='deleted-comment'><data:comment.body/></span>

              <b:else/>

                <p>

                  <data:comment.body/>

                </p>

              </b:if>

            </dd>

            <dd class='comment-footer'>

              <span class='comment-timestamp'>

                <a expr:href='data:comment.url' title='comment permalink'>

                  <data:comment.timestamp/>

                </a>

                <b:include data='comment' name='commentDeleteIcon'/>

              </span>

            </dd>

          </b:loop>

        </dl>

      </div>

 

      <b:if cond='data:post.commentPagingRequired'>

        <span class='paging-control-container'>

          <a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.oldestLinkUrl'>

            <data:post.oldestLinkText/>

          </a>

          <a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.olderLinkUrl'>

            <data:post.olderLinkText/>

          </a>

          &#160;

          <data:post.commentRangeText/>

          &#160;

          <a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newerLinkUrl'>

            <data:post.newerLinkText/>

          </a>

          <a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newestLinkUrl'>

            <data:post.newestLinkText/>

          </a>

        </span>

      </b:if>

 

      <p class='comment-footer'>

        <b:if cond='data:post.embedCommentForm'>

          <b:if cond='data:post.allowNewComments'>

            <b:include data='post' name='comment-form'/>

          <b:else/>

            <data:post.noNewCommentsText/>

          </b:if>

        <b:else/>

          <b:if cond='data:post.allowComments'>

            <a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><data:postCommentMsg/></a>

          </b:if>

        </b:if>

 

      </p>

    </b:if>

    <b:if cond='data:showCmtPopup'>

      <div id='comment-popup'>

        <iframe allowtransparency='true' frameborder='0' id='comment-actions' name='comment-actions' scrolling='no'>

        </iframe>

      </div>

    </b:if>

 

    <div id='backlinks-container'>

    <div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_backlinks-container&quot;'>

       <b:if cond='data:post.showBacklinks'>

         <b:include data='post' name='backlinks'/>

       </b:if>

    </div>

    </div>

  </div>

</b:includable>

            <b:includable id='feedLinks'>

  <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'> <!-- Blog feed links -->

    <b:if cond='data:feedLinks'>

      <div class='blog-feeds'>

        <b:include data='feedLinks' name='feedLinksBody'/>

      </div>

    </b:if>

 

    <b:else/> <!--Post feed links -->

    <div class='post-feeds'>

      <b:loop values='data:posts' var='post'>

        <b:if cond='data:post.allowComments'>

          <b:if cond='data:post.feedLinks'>

            <b:include data='post.feedLinks' name='feedLinksBody'/>

          </b:if>

        </b:if>

      </b:loop>

    </div>

  </b:if>

</b:includable>

            <b:includable id='feedLinksBody' var='links'>

  <div class='feed-links'>

  <data:feedLinksMsg/>

  <b:loop values='data:links' var='f'>

     <a class='feed-link' expr:href='data:f.url' expr:type='data:f.mimeType' target='_blank'><data:f.name/> (<data:f.feedType/>)</a>

  </b:loop>

  </div>

</b:includable>

            <b:includable id='iframe_comments' var='post'>

 

  <b:if cond='data:post.allowComments'>

    <script expr:src='data:post.commentSrc' type='text/javascript'/>

    <div class='cmt_iframe_holder'/>

 

    <b:if cond='data:post.embedCommentForm == &quot;false&quot;'>

      <a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><data:postCommentMsg/></a>

    </b:if>

  </b:if>

</b:includable>

            <b:includable id='mobile-index-post' var='post'>

  <div class='mobile-date-outer date-outer'>

    <b:if cond='data:post.dateHeader'>

      <div class='date-header'>

        <span><data:post.dateHeader/></span>

      </div>

    </b:if>

 

    <div class='mobile-post-outer'>

      <a expr:href='data:post.url'>

        <h3 class='mobile-index-title entry-title'>

          <data:post.title/>

        </h3>

 

        <div class='mobile-index-arrow'>&amp;rsaquo;</div>

 

        <div class='mobile-index-contents'>

          <b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>

            <div class='mobile-index-thumbnail'>

              <div class='Image'>

                <img expr:src='data:post.thumbnailUrl'/>

              </div>

            </div>

          </b:if>

 

          <div class='post-body'>

            <b:if cond='data:post.snippet'><data:post.snippet/></b:if>

          </div>

        </div>

 

        <div style='clear: both;'/>

      </a>

 

      <div class='mobile-index-comment'>

        <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>

          <b:if cond='data:post.allowComments'>

            <b:if cond='data:post.numComments != 0'>

              <a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><b:if cond='data:post.numComments == 1'>1 <data:top.commentLabel/><b:else/><data:post.numComments/> <data:top.commentLabelPlural/></b:if></a>

            </b:if>

          </b:if>

        </b:if>

      </div>

    </div>

  </div>

</b:includable>

            <b:includable id='mobile-main' var='top'>

    <!-- posts -->

    <div class='blog-posts hfeed'>

 

      <b:include data='top' name='status-message'/>

 

      <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>

        <b:loop values='data:posts' var='post'>

          <b:include data='post' name='mobile-index-post'/>

        </b:loop>

      <b:else/>

        <b:loop values='data:posts' var='post'>

          <b:include data='post' name='mobile-post'/>

        </b:loop>

      </b:if>

    </div>

 

   <b:include name='mobile-nextprev'/>

</b:includable>

            <b:includable id='mobile-nextprev'>

  <div class='blog-pager' id='blog-pager'>

    <b:if cond='data:newerPageUrl'>

      <div class='mobile-link-button' id='blog-pager-newer-link'>

      <a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-newer-link&quot;' expr:title='data:newerPageTitle'>&amp;lsaquo;</a>

      </div>

    </b:if>

 

    <b:if cond='data:olderPageUrl'>

      <div class='mobile-link-button' id='blog-pager-older-link'>

      <a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-older-link&quot;' expr:title='data:olderPageTitle'>&amp;rsaquo;</a>

      </div>

    </b:if>

 

    <div class='mobile-link-button' id='blog-pager-home-link'>

    <a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>

    </div>

 

    <div class='mobile-desktop-link'>

      <a class='home-link' expr:href='data:desktopLinkUrl'><data:desktopLinkMsg/></a>

    </div>

 

  </div>

  <div class='clear'/>

</b:includable>

            <b:includable id='mobile-post' var='post'>

  <div class='date-outer'>

    <b:if cond='data:post.dateHeader'>

      <h2 class='date-header'><span><data:post.dateHeader/></span></h2>

    </b:if>

    <div class='date-posts'>

      <div class='post-outer'>

 

        <div class='post hentry uncustomized-post-template'>

          <a expr:name='data:post.id'/>

          <b:if cond='data:post.title'>

            <h3 class='post-title entry-title'>

              <b:if cond='data:post.link'>

                <a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>

              <b:else/>

                <b:if cond='data:post.url'>

                  <b:if cond='data:blog.url != data:post.url'>

                    <a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>

                  <b:else/>

                    <data:post.title/>

                  </b:if>

                <b:else/>

                  <data:post.title/>

                </b:if>

              </b:if>

            </h3>

          </b:if>

 

          <div class='post-header'>

            <div class='post-header-line-1'/>

<!-- Nut thich cua bai Dăng -->

<div style='float:right;margin:0 0 0 10px;padding:0;'>     

<script src='http://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'/>     

<g:plusone count='true' expr:href='data:post.url' size='tall'/>     

</div>

<!-- Nut thich -->

          </div>

 

          <div class='post-body entry-content' expr:id='&quot;post-body-&quot; + data:post.id'>

 

   <data:post.body/>             

 

 

            <div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->

          </div>

 

          <div class='post-footer'>

 

            <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>

 

              <span class='post-author vcard'>

                <b:if cond='data:top.showAuthor'>

                  <b:if cond='data:post.authorProfileUrl'>

                    <span class='fn'>

                      <a expr:href='data:post.authorProfileUrl' rel='author' title='author profile'>

                        <data:post.author/>

                      </a>

                    </span>

                  <b:else/>

                    <span class='fn'><data:post.author/></span>

                  </b:if>

                </b:if>

              </span>

 

              <span class='post-timestamp'>

                <b:if cond='data:top.showTimestamp'>

                  <data:top.timestampLabel/>

                  <b:if cond='data:post.url'>

                    <a class='timestamp-link' expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601'><data:post.timestamp/></abbr></a>

                  </b:if>

                </b:if>

              </span>

 

              <span class='post-comment-link'>

                <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>

                  <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>

                    <b:if cond='data:post.allowComments'>

                      <a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><b:if cond='data:post.numComments == 1'>1 <data:top.commentLabel/><b:else/><data:post.numComments/> <data:top.commentLabelPlural/></b:if></a>

                    </b:if>

                  </b:if>

                </b:if>

              </span>

            </div>

 

            <div class='post-footer-line post-footer-line-2'>

 

 

              <b:if cond='data:top.showMobileShare'>

                <div class='mobile-link-button goog-inline-block' id='mobile-share-button'>

                  <a href='javascript:void(0);'><data:shareMsg/></a>

                </div>

              </b:if>

              <b:if cond='data:top.showDummy'>

                <div class='goog-inline-block dummy-container'><data:post.dummyTag/></div>

              </b:if>

            </div>

 

          </div>

        </div>

 

        <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>

          <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>

            <b:include data='post' name='threaded_comments'/>

          <b:else/>

            <b:include data='post' name='comments'/>

          </b:if>

        </b:if>

        <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

          <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>

            <b:include data='post' name='threaded_comments'/>

          <b:else/>

            <b:include data='post' name='comments'/>

          </b:if>

        </b:if>

      </div>

    </div>

  </div>

</b:includable>

            <b:includable id='nextprev'>

  <div class='blog-pager' id='blog-pager'>

    <b:if cond='data:newerPageUrl'>

      <span id='blog-pager-newer-link'>

      <a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-newer-link&quot;' expr:title='data:newerPageTitle'><data:newerPageTitle/></a>

      </span>

    </b:if>

 

    <b:if cond='data:olderPageUrl'>

      <span id='blog-pager-older-link'>

      <a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-older-link&quot;' expr:title='data:olderPageTitle'><data:olderPageTitle/></a>

      </span>

    </b:if>

 

    <a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>

 

    <b:if cond='data:mobileLinkUrl'>

      <div class='blog-mobile-link'>

        <a expr:href='data:mobileLinkUrl'><data:mobileLinkMsg/></a>

      </div>

    </b:if>

 

  </div>

  <div class='clear'/>

</b:includable>

            <b:includable id='post' var='post'>

<div class='wrapfullpost'>

  <div class='post hentry'>

    <a expr:name='data:post.id'/>

 

    <b:if cond='data:post.title'>

      <h3 class='post-title entry-title'>

     <b:if cond='data:post.link'>

       <a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>

     <b:else/>

        <b:if cond='data:post.url'>

          <a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>

        <b:else/>

          <data:post.title/>

        </b:if>

     </b:if>

      </h3>

    </b:if>

 

    <div class='post-header-line-1'/>

             

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>

<div class='postmeta-primary'>

<span class='meta_date'><data:post.timestamp/></span>

 &amp;nbsp;<span class='meta_categories'><b:if cond='data:post.labels'><b:loop values='data:post.labels' var='label'><a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a><b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>, </b:if></b:loop></b:if></span>

 &amp;nbsp;<span class='meta_comments'><b:if cond='data:post.allowComments'><a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><b:if cond='data:post.numComments == 0'>Không bình luận</b:if><b:if cond='data:post.numComments == 1'>1 bình luận</b:if><b:if cond='data:post.numComments &gt;= 2'><data:post.numComments/> bình luận</b:if></a></b:if></span>

 

</div>

</b:if>

 

 

    <div class='post-body entry-content'>

 

<p>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>

<div expr:id='&quot;summary&quot; + data:post.id'><data:post.body/></div>

<script type='text/javascript'>createSummaryAndThumb(&quot;summary<data:post.id/>&quot;);</script>

</b:if>

</b:if>

 

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><data:post.body/></b:if>

 

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'><data:post.body/></b:if></p>

 

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>

<div class='readmore'>

                                              <!--        <a expr:href='data:post.url'>Xem bài đăng</a>      -->

</div>

</b:if>

</b:if>

 

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

<div style='clear:both;'/>

<div class='post-share-buttons'>

<b:include data='post' name='shareButtons'/>

</div>

<span class='reaction-buttons'>

<b:if cond='data:top.showReactions'>

<table border='0' cellpadding='0' width='100%'><tr>

<td style='font-size:12px;padding-top:2px;' valign='top'><span class='reactions-label'><data:top.reactionsLabel/></span></td>

<td><iframe allowtransparency='true' class='reactions-iframe' expr:src='data:post.reactionsUrl' frameborder='0' name='reactions' scrolling='no'/></td>

</tr></table>

</b:if>

</span>

</b:if>

 

      <div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->

    </div>

 

    <b:if cond='data:post.hasJumpLink'>

      <div class='jump-link'>

        <a expr:href='data:post.url + &quot;#more&quot;'><data:post.jumpText/></a> 

      </div>

    </b:if>

 

  

    <div class='post-footer'>

 

 

<!--     BAI LIEN QUAN -  Bat dau    -->

 

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

<div style='clear:both'/>

<div id='related-posts'>

<script type='text/javascript'>var ry=&#39;<h2>Bài viết liên quan</h2>&#39;;rn=&#39;<h2>Không có Bài viết liên quan</h2>&#39;;rcomment=&#39;Bình luận&#39;;rdisable=&#39;Tắt Bình luận&#39;;commentYN=&#39;yes&#39;;</script>

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

var nothumb='http://lh3.ggpht.com/--Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png';dw='';titles=new Array();titlesNum=0;urls=new Array();time=new Array();thumb=new Array();commentsNum=new Array();comments=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if('thr$total' in d){commentsNum[titlesNum]=d.thr$total.$t+' '+rcomment}else{commentsNum[titlesNum]=rdisable};if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;time[titlesNum]=d.published.$t;if('media$thumbnail' in d){thumb[titlesNum]=d.media$thumbnail.url}else{thumb[titlesNum]=nothumb};titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);c=new Array(0);e=new Array(0);f=new Array(0);g=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=time[a];f.length+=1;f[f.length-1]=thumb[a];g.length+=1;g[g.length-1]=commentsNum[a]}}urls=b;titles=c;time=e;thumb=f;commentsNum=g}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){var y=a.indexOf('?m=0');if(y!=-1){a=a.replace(/\?m=0/g,'')}for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);time.splice(b,1);thumb.splice(b,1);commentsNum.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;if(titles.length==0){dw+=rn}else{dw+=ry;dw+='<ul>';while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(y!=-1){urls[c]=urls[c]+'?m=0'}if(commentYN=='yes'){comments[c]=' - '+commentsNum[c]}else{comments[c]=''};dw+='<li><a href="'+urls[c]+'" rel="nofollow"><img alt="'+titles[c]+'" src="'+thumb[c]+'"/></a><div class="title"><h3><a href="'+urls[c]+'" rel="nofollow">'+titles[c]+'</a></h3><span>'+time[c].substring(8,10)+'/'+time[c].substring(5,7)+'/'+time[c].substring(0,4)+comments[c]+'</span></div></li>';if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}dw+='</ul>'};urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length);document.getElementById('related-posts').innerHTML=dw};

//]]>

</script>

<b:loop values='data:post.labels' var='label'>

<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>

</b:loop>

<script type='text/javascript'>var maxresults=6;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels(&#39;<data:post.url/>&#39;);</script>

</div>

<div style='clear:both'/>

</b:if>

<!--          BAI LIEN QUAN  -   Ket thuc                       -->

 

<div class='post-footer-line post-footer-line-1'/>

 

<div class='post-footer-line post-footer-line-2'/>

 

<div class='post-footer-line post-footer-line-3'>

 

 

<!-- Feature added by BTemplates.com  -->

 

              <b:include data='post' name='postQuickEdit'/>

</div></div>

</div>

</div>

 

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

<!-- navigation -->

<b:include name='nextprev'/>

</b:if>

 

</b:includable>

            <b:includable id='postQuickEdit' var='post'>

  <b:if cond='data:post.editUrl'>

    <span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:post.adminClass'>

      <a expr:href='data:post.editUrl' expr:title='data:top.editPostMsg'>

        <img alt='' class='icon-action' height='18' src='http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif' width='18'/>

      </a>

    </span>

  </b:if>

</b:includable>

            <b:includable id='shareButtons' var='post'>

 

  <b:if cond='data:top.showEmailButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-email' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=email&quot;' expr:title='data:top.emailThisMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.emailThisMsg/></span></a></b:if>

 

<a>..</a>

 

  <b:if cond='data:top.showFacebookButton'><a class='goog-inline-block share-button sb-facebook' expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=facebook&quot;' expr:onclick='&quot;window.open(this.href, \&quot;_blank\&quot;, \&quot;height=430,width=640\&quot;); return false;&quot;' expr:title='data:top.shareToFacebookMsg' target='_blank'><span class='share-button-link-text'><data:top.shareToFacebookMsg/></span></a></b:if>

 

<a>..</a>

 

  <b:if cond='data:top.showPlusOne'><div class='goog-inline-block google-plus-share-container'><data:post.googlePlusShareTag/></div></b:if>

 

            <!-- Like Thích Btn.com 1A -->

<a>..</a>

 

<span class='likebtn-wrapper' data-dislike_enabled='false' data-lang='vi' data-theme='github'/> <script>(function(d,e,s){if(d.getElementById(&quot;likebtn_wjs&quot;))return;a=d.createElement(e);m=d.getElementsByTagName(e)[0];a.async=1;a.id=&quot;likebtn_wjs&quot;;a.src=s;m.parentNode.insertBefore(a, m)})(document,&quot;script&quot;,&quot;//w.likebtn.com/js/w/widget.js&quot;);</script>

               <!-- Like Thích Btn.com 1B -->

 

 

 

</b:includable>

            <b:includable id='status-message'>

  <b:if cond='data:navMessage'>

  <div class='status-msg-wrap'>

    <div class='status-msg-body'>

      <data:navMessage/>

    </div>

    <div class='status-msg-border'>

      <div class='status-msg-bg'>

        <div class='status-msg-hidden'><data:navMessage/></div>

      </div>

    </div>

  </div>

  <div style='clear: both;'/>

  </b:if>

</b:includable>

            <b:includable id='threaded-comment-form' var='post'>

  <div class='comment-form'>

    <a name='comment-form'/>

    <b:if cond='data:mobile'>

      <p><data:blogCommentMessage/></p>

      <data:blogTeamBlogMessage/>

      <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>

      <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' style='display: none' width='100%'/>

    <b:else/>

      <p><data:blogCommentMessage/></p>

      <data:blogTeamBlogMessage/>

      <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>

      <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'/>

    </b:if>

    <data:post.friendConnectJs/>

    <data:post.cmtfpIframe/>

    <script type='text/javascript'>

      BLOG_CMT_createIframe(&#39;<data:post.appRpcRelayPath/>&#39;, &#39;<data:post.communityId/>&#39;);

    </script>

  </div>

</b:includable>

            <b:includable id='threaded_comment_js' var='post'>

  <script async='async' expr:src='data:post.commentSrc' type='text/javascript'/>

 

  <script type='text/javascript'>

    (function() {

      var items = <data:post.commentJso/>;

      var msgs = <data:post.commentMsgs/>;

      var config = <data:post.commentConfig/>;

 

// <![CDATA[

      var cursor = null;

      if (items && items.length > 0) {

        cursor = parseInt(items[items.length - 1].timestamp) + 1;

      }

 

      var bodyFromEntry = function(entry) {

        if (entry.gd$extendedProperty) {

          for (var k in entry.gd$extendedProperty) {

            if (entry.gd$extendedProperty[k].name == 'blogger.contentRemoved') {

              return '<span class="deleted-comment">' + entry.content.$t + '</span>';

            }

          }

        }

        return entry.content.$t;

      }

 

      var parse = function(data) {

        cursor = null;

        var comments = [];

        if (data && data.feed && data.feed.entry) {

          for (var i = 0, entry; entry = data.feed.entry[i]; i++) {

            var comment = {};

            // comment ID, parsed out of the original id format

            var id = /blog-(\d+).post-(\d+)/.exec(entry.id.$t);

            comment.id = id ? id[2] : null;

            comment.body = bodyFromEntry(entry);

            comment.timestamp = Date.parse(entry.published.$t) + '';

            if (entry.author && entry.author.constructor === Array) {

              var auth = entry.author[0];

              if (auth) {

                comment.author = {

                  name: (auth.name ? auth.name.$t : undefined),

                  profileUrl: (auth.uri ? auth.uri.$t : undefined),

                  avatarUrl: (auth.gd$image ? auth.gd$image.src : undefined)

                };

              }

            }

            if (entry.link) {

              if (entry.link[2]) {

                comment.link = comment.permalink = entry.link[2].href;

              }

              if (entry.link[3]) {

                var pid = /.*comments\/default\/(\d+)\?.*/.exec(entry.link[3].href);

                if (pid && pid[1]) {

                  comment.parentId = pid[1];

                }

              }

            }

            comment.deleteclass = 'item-control blog-admin';

            if (entry.gd$extendedProperty) {

              for (var k in entry.gd$extendedProperty) {

                if (entry.gd$extendedProperty[k].name == 'blogger.itemClass') {

                  comment.deleteclass += ' ' + entry.gd$extendedProperty[k].value;

                }

              }

            }

            comments.push(comment);

          }

        }

        return comments;

      };

 

      var paginator = function(callback) {

        if (hasMore()) {

          var url = config.feed + '?alt=json&v=2&orderby=published&reverse=false&max-results=50';

          if (cursor) {

            url += '&published-min=' + new Date(cursor).toISOString();

          }

          window.bloggercomments = function(data) {

            var parsed = parse(data);

            cursor = parsed.length < 50 ? null

                : parseInt(parsed[parsed.length - 1].timestamp) + 1

            callback(parsed);

            window.bloggercomments = null;

          }

          url += '&callback=bloggercomments';

          var script = document.createElement('script');

          script.type = 'text/javascript';

          script.src = url;

          document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);

        }

      };

      var hasMore = function() {

        return !!cursor;

      };

      var getMeta = function(key, comment) {

        if ('iswriter' == key) {

          var matches = !!comment.author

              && comment.author.name == config.authorName

              && comment.author.profileUrl == config.authorUrl;

          return matches ? 'true' : '';

        } else if ('deletelink' == key) {

          return config.baseUri + '/delete-comment.g?blogID='

               + config.blogId + '&postID=' + comment.id;

        } else if ('deleteclass' == key) {

          return comment.deleteclass;

        }

        return '';

      };

 

      var replybox = null;

      var replyUrlParts = null;

      var replyParent = undefined;

 

      var onReply = function(commentId, domId) {

        if (replybox == null) {

          // lazily cache replybox, and adjust to suit this style:

          replybox = document.getElementById('comment-editor');

          if (replybox != null) {

            replybox.height = '250px';

            replybox.style.display = 'block';

            replyUrlParts = replybox.src.split('#');

          }

        }

        if (replybox && (commentId !== replyParent)) {

          document.getElementById(domId).insertBefore(replybox, null);

          replybox.src = replyUrlParts[0]

              + (commentId ? '&parentID=' + commentId : '')

              + '#' + replyUrlParts[1];

          replyParent = commentId;

        }

      };

 

      var hash = (window.location.hash || '#').substring(1);

      var startThread, targetComment;

      if (/^comment-form_/.test(hash)) {

        startThread = hash.substring('comment-form_'.length);

      } else if (/^c[0-9]+$/.test(hash)) {

        targetComment = hash.substring(1);

      }

 

      // Configure commenting API:

      var configJso = {

        'maxDepth': config.maxThreadDepth

      };

      var provider = {

        'id': config.postId,

        'data': items,

        'loadNext': paginator,

        'hasMore': hasMore,

        'getMeta': getMeta,

        'onReply': onReply,

        'rendered': true,

        'initComment': targetComment,

        'initReplyThread': startThread,

        'config': configJso,

        'messages': msgs

      };

 

      var render = function() {

        if (window.goog && window.goog.comments) {

          var holder = document.getElementById('comment-holder');

          window.goog.comments.render(holder, provider);

        }

      };

 

      // render now, or queue to render when library loads:

      if (window.goog && window.goog.comments) {

        render();

      } else {

        window.goog = window.goog || {};

        window.goog.comments = window.goog.comments || {};

        window.goog.comments.loadQueue = window.goog.comments.loadQueue || [];

        window.goog.comments.loadQueue.push(render);

      }

    })();

// ]]>

  </script>

</b:includable>

            <b:includable id='threaded_comments' var='post'>

  <div class='comments' id='comments'>

    <a name='comments'/>

    <h4><data:post.commentLabelFull/>:</h4>

 

    <div class='comments-content'>

      <b:if cond='data:post.embedCommentForm'>

        <b:include data='post' name='threaded_comment_js'/>

      </b:if>

      <div id='comment-holder'>

         <data:post.commentHtml/>

      </div>

    </div>

 

    <p class='comment-footer'>

      <b:if cond='data:post.allowNewComments'>

        <b:include data='post' name='threaded-comment-form'/>

      <b:else/>

        <data:post.noNewCommentsText/>

      </b:if>

    </p>

 

    <b:if cond='data:showCmtPopup'>

      <div id='comment-popup'>

        <iframe allowtransparency='true' frameborder='0' id='comment-actions' name='comment-actions' scrolling='no'>

        </iframe>

      </div>

    </b:if>

 

    <div id='backlinks-container'>

    <div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_backlinks-container&quot;'>

       <b:if cond='data:post.showBacklinks'>

         <b:include data='post' name='backlinks'/>

       </b:if>

    </div>

    </div>

  </div>

</b:includable>

          </b:widget>

        </b:section>

      </div>

                               

      <!-- spacer for skins that want sidebar and main to be the same height-->

      <div class='clear'>&#160;</div>

 

    </div> <!-- end content-wrapper -->

             

<div style='clear:both;'/>

<div id='footer-widgets-container'>

<div class='clearfix' id='footer-widgets'>

 

<div class='footer-widget-box'>

<ul class='widget-container'>

<li>

<b:section class='footersec' id='footersec1' showaddelement='yes'>

  <b:widget id='PageList1' locked='false' title='Truyền thông' type='PageList'>

    <b:widget-settings>

      <b:widget-setting name='pageListJson'><![CDATA[{'8287304110000519721': {'href': 'https://www.hoangluc16.com/p/link-trung-tam-huan-luyen-atld-tg.html', 'title': 'Báo chí', 'position': 0}, 'link0': {'href': 'http://www.hoangluc16.com/2018/07/tuong-dai-chien-si-hoang-luc.html', 'title': 'Tượng đài chiến sỹ', 'position': 1}, 'link1': {'href': 'https://hoanglucskyvideo.blogspot.com/', 'title': 'Video - Photo', 'position': 2}, '986882692443397349': {'href': 'https://www.hoangluc16.com/p/quy-inh-ktat.html', 'title': 'Quy chuẩn', 'position': 3}, '4429725804079613435': {'href': 'https://www.hoangluc16.com/p/khoi-nhan-the.html', 'title': 'Danh muc Du lieu KTAT', 'position': 4}}]]></b:widget-setting>

      <b:widget-setting name='homeTitle'>Trang chủ</b:widget-setting>

    </b:widget-settings>

    <b:includable id='main'>

  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'><h2><data:title/></h2></b:if>

  <div class='widget-content'>

    <b:if cond='data:mobile'>

      <select expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_select&quot;'>

        <b:loop values='data:links' var='link'>

          <option expr:value='data:link.href'>

            <b:attr cond='data:link.isCurrentPage' name='selected' value='selected'/>

            <data:link.title/>

          </option>

        </b:loop>

      </select>

      <span class='pagelist-arrow'>&amp;#9660;</span>

    <b:else/>

      <ul>

        <b:loop values='data:links' var='link'>

          <li>

            <b:class cond='data:link.isCurrentPage' name='selected'/>

            <a expr:href='data:link.href'><data:link.title/></a>

          </li>

        </b:loop>

      </ul>

    </b:if>

    <b:include name='quickedit'/>

  </div>

</b:includable>

  </b:widget>

</b:section>

</li>

</ul>

</div>

 

<div class='footer-widget-box'>

<ul class='widget-container'>

<li>

<b:section class='footersec' id='footersec2' showaddelement='yes'>

  <b:widget id='HTML1' locked='false' title='🔎 Tìm kiếm bài đăng...' type='HTML'>

    <b:widget-settings>

      <b:widget-setting name='content'>&lt;form action=&quot;http://www.hoangluc16.com/search&quot; method=&quot;get&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;div style=&quot;border: 0px solid #ccc; padding: 4px; width: 20em;&quot;&gt;

 &lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot;&gt;

 &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;

 &lt;input style=&quot;width: 120px;&quot;maxlength=&quot;255&quot; value=&quot;&quot; name=&quot;q&quot; size=&quot;25&quot; type=&quot;text&quot;/&gt;

 &lt;input value=&quot;Tìm Kiếm&quot; type=&quot;submit&quot;/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

 &lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;left&quot;&gt;

 &lt;input checked=&quot;checked&quot; value=&quot;hoangluc16.com&quot; name=&quot;sitesearch&quot; type=&quot;checkbox&quot;/&gt; Chỉ tìm kiếm ở Web này&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;/form&gt;</b:widget-setting>

    </b:widget-settings>

    <b:includable id='main'>

  <!-- only display title if it's non-empty -->

  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>

    <h2 class='title'><data:title/></h2>

  </b:if>

  <div class='widget-content'>

    <data:content/>

  </div>

 

  <b:include name='quickedit'/>

</b:includable>

  </b:widget>

</b:section>

</li>

</ul>

</div>

 

 

 

 

<div class='footer-widget-box footer-widget-box-last'>

<ul class='widget-container'>

<li>

       <b:section class='footersec' id='footersec3' showaddelement='yes'>

         <b:widget id='ContactForm1' locked='false' title='Liên hệ với Tôi' type='ContactForm'>

           <b:includable id='main'>

  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>

    <h2 class='title'><data:title/></h2>

  </b:if>

  <div class='contact-form-widget'>

    <div class='form'>

      <form name='contact-form'>

        <p/>

        <data:contactFormNameMsg/>

        <br/>

        <input class='contact-form-name' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-name&quot;' name='name' size='30' type='text' value=''/>

        <p/>

        <data:contactFormEmailMsg/> <span style='font-weight: bolder;'>*</span>

        <br/>

        <input class='contact-form-email' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-email&quot;' name='email' size='30' type='text' value=''/>

        <p/>

        <data:contactFormMessageMsg/> <span style='font-weight: bolder;'>*</span>

        <br/>

        <textarea class='contact-form-email-message' cols='25' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-email-message&quot;' name='email-message' rows='5'/>

        <p/>

        <input class='contact-form-button contact-form-button-submit' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-submit&quot;' expr:value='data:contactFormSendMsg' type='button'/>

        <p/>

        <div style='text-align: center; max-width: 222px; width: 100%'>

          <p class='contact-form-error-message' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-error-message&quot;'/>

          <p class='contact-form-success-message' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-success-message&quot;'/>

        </div>

      </form>

    </div>

  </div>

  <b:include name='quickedit'/>

</b:includable>

         </b:widget>

       </b:section>

</li>

</ul>

</div>

 

</div>

</div>

<div style='clear:both;'/>

 

*

*

*

<div style='clear:both;'/>

 

  </div></div></div> <!-- end outer-wrapper -->

 

 

<!--                    QUANG CAO 2 ben Trang Hoangluc Sky - Bat dau        -->               

 

<div class='sky246' style='left: 0px'><div id='hide_float_left'/><div id='float_content_left'>

<a href='/'><img alt='QCSKY' height='auto' src='https://1.bp.blogspot.com/-kAvt0iteF4U/Wk7cdTGMbiI/AAAAAAAAJYY/rklhuA1ldYMkHWqNJSQNY0YeyVNN5TmSgCLcBGAs/s1600/A4322%2B%2528500-2064%2529%2B02.jpg' title='QCSKY' width='60%'/></a>

</div></div>

 

<div class='sky246' style='right: -80px'><div id='hide_float_right'/><div id='float_content_right'>

<a href='/'><img alt='QCSKY' height='auto' src='https://1.bp.blogspot.com/-kAvt0iteF4U/Wk7cdTGMbiI/AAAAAAAAJYY/rklhuA1ldYMkHWqNJSQNY0YeyVNN5TmSgCLcBGAs/s1600/A4322%2B%2528500-2064%2529%2B02.jpg' title='QCSKY' width='60%'/></a>

</div></div>

 

<style type='text/css'>

.sky246 {overflow: hidden;

 

position: fixed;

bottom: 0;

z-index: 1;

width: 200px;

height: 100%;

}

 

#float_content_left.sky246 {overflow: hidden;

width: 200px;

height: 100%;

}

@media (max-width:1024px){.sky246{display:none!important}}

</style>

 

 <!--                 QUANG CAO 2 ben Trang Hoangluc Sky - Ket thuc     -->

 

 <!--             VCHAT.vn 1.1     -->

 

 

<!--              VCHAT.vn 1.2 Het     -->

</body>

 

</html>