Kỹ thuật điện - An toàn điện - Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và thông tin tổng hợp kinh tế đời sống

Menu

Slide...

Bài đăng mới nhất

Kỹ thuật điện


Trang cụ an toàn

An toàn điện


Quy định KTAT

Bài đăng nổi bật


Video clip

Đối vui KTAT (Click here)

Thiết bị


Hotline - Điện cao thế

Giáo trình


Thị trường

Recent Posts

Thong tu 31 - BLDTBXH - huớng dẫn huấn luyện an toàn vệ sinh lao động 2018

August 15, 2019 / No CommnetsAn toàn lao động tại Unicons

August 14, 2019 / No Commnets

An toàn lao động tại Công ty Hawee Group

/ No Commnets

Elearning - Biện pháp an toàn làm việc trên thiết bị điện

/ 1 Commnets

Elearning - Biện pháp tổ chức công việc an toàn

/ No Commnets


Elearning - Tác hại dòng điện lên cơ thể con người

/ No Commnets


Elearning - Giáo trình ngã cao và biện pháp phòng tránh

/ No Commnets

Chương trình hội thi CBAT giỏi 2018

August 12, 2019 / No Commnets

Games learning An toàn điện - Vui để học - Quy trinh an toan dien 959

August 10, 2019 / No Commnets

Games learning

Games learning - Vui để học - An toàn lao động tại công trường

/ No Commnets


Gmaes learning - Vui để học An toàn điện

/ No Commnets


Song Thuan. Nha hang am thuc

August 9, 2019 / No Commnets


Video Cắt điện - Tiếp đất - Rào chắn

August 6, 2019 / No Commnets

Video Kiểm tra thử điện cao hạ áp - TG

/ No Commnets


Video Sửa chữa điện khách hàng - Thay CB hạ áp

/ No Commnets

Video Đo điện trung áp - Kie63mtra dòng điện

/ No Commnets

Video Hướng dẫn vận hành máy cẩu UNIC

/ No Commnets


Video Vượt chướng ngại vật và giám sát an toàn

/ No Commnets

E-learning Chuong 4, 5 Cac noi dung ky thuat thi cong va cong tac tren duong day

August 5, 2019 / 1 Commnets

Da Lat - Lam Dong va Cac ban

July 30, 2019 / No Commnets


Lam Dong va Cac ban 30/07/2019

Trò chơi lật hình An toàn điện

July 29, 2019 / No Commnets
(Thông cảm, 10 ngày sau sẽ tải lên)

Trò chơi lật hình Bikini - Games Sexy

/ No Commnets

Hinh anh - Video An toan dien

July 18, 2019 / No Commnets

Tác hại dòng điện lên cơ thề con người, điện giật

/ No Commnets


Kéo dây - Thay đường dây hạ áp - Tap huan KCN Long Giang

/ No Commnets