Kỹ thuật điện - Kỹ thuật an toàn và Xã hội tự nhiên - Kỹ thuật điện - Kỹ thuật an toàn và Xã hội tự nhiên ...

Menu

Slide...

Bài đăng mới nhất

Kỹ thuật điện


Trang cụ an toàn

An toàn điện


Quy định KTAT

Bài đăng nổi bật


Video clip

Đối vui KTAT (Click here)

Thiết bị


Hotline - Điện cao thế

Giáo trình


Thị trường

Recent Posts

Những trường hợp vi phạm quy trình an toàn điện thường gặp

December 6, 2019 /

Những trường hợp vi phạm
quy trình an toàn điện thường gặp
**************************************************
Thông qua những biên bản kiểm tra hiện trường, kiểm tra tại đơn vị và căn cứ vào các văn bản thông báo về TNLĐ trong EVN. Sau đây là một số trường hợp vi phạm quy trình trong quá trình làm việc, đồng thời những trường hợp này nhằm nhắc lại cho công nhân ý thức chấp hành và tránh vi phạm tương tự, cụ thể như sau:
1./ Phát hoang:
        - Phát hoang có cắt điện mà sử dụng lệnh công tác (chưa hợp lý)!
        - Phát hoang sử dụng lệnh công tác phải cách xa đường dây không có khả năng ngả đổ vào ĐZ , ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp.
        - Đốn cây cho ngả hàng loạt.
        - Không cột dây vào chuôi dao, máy cưa rơi dụng cụ nguy hiểm.
        - Không thuần thục sử dụng bảo quản máy cưa.
        - Phát hoang bằng câu liêm, đứng dưới cây ngả đổ nguy hiểm.
        - Trời mưa trơn trợt, gió cấp 6.

        2./ Đo điện, kiểm tra điện:
        - Không có lệnh công tác hay phiếu công tác (hạ áp hay cao áp).
        - Đi một người không có giám sát.
        - Chỉnh nấc đồng hồ đo sai vị trí đo U hoặc I.
        - Làm việc đo điện ngoài vùng công tác cho phép.
        - Đo điện cao áp không có phiếu công tác, găng tay.
        - Không có mang theo bút thử điện.
        - Không cài quay nón an toàn, tay cài cúc khi đo điện.

        3./ Không trang bị đầy đủ trang cụ an tòan và BHLĐ cá nhân:
        - Trang cụ cá nhân gồm bộ dây an toàn,
- Kềm, bút điện, thẻ an toàn.
- Không có phiếu công tác hoặc lệnh công tác.
- Nón an toàn, cài quay nón.
- Hai người đi công tác chỉ có mang theo một bộ dây an toàn (sai quy định).

        4./ Sai quy định PCT, PTT, lệnh công tác:
        - Không có tên trong phiếu.
        - Phiếu công tác và thao tác không khớp biện pháp an toàn hoặc vị trí thao tác, làm việc.
        - Hiện tường sai sơ đồ phát tuyến, trạm, trụ điện.
        - Không ghi đã tiếp đất vào phiếu công tác.

5./ Trèo cao:
        - Không cài quay nón.
        - Lên cao 3 mét không quành dây AT.
        - Thiếu dây quành phụ.
        - Rơi dụng cụ.
        - Di chuyển trên trụ không mang dây quàng phụ.
        - Không kiểm tra các dây hoặc vật kim loại trên trụ.


6./ Trang bị BHLĐ:
        - Quần áo, giầy bảo hộ phải mặc theo quy định.
- Phải sử dụng găng tay thun khi làm việc: Tiếp xúc với điện như sử điện, đấu nối.
        - Mang găng tay cách điện trung hạ áp theo quy định như đo điện, thao tác.
        - Mỗi công nhân hoặc nhóm công tác 2 người phải trang bị bút điện, thẻ an toàn, kèm cá nhân, dây an toàn, dây thừng cá nhân. Đồng thời phải mang 2 bộ dây đai của 2 người công tác.
       
7./ Thao tác, tiếp đất, biển báo rào chắn:
- Thao tác phải ngã người sao cho Sào với FCO có góc từ 30 độ, Đóng – cắt dứt khoác. Kéo ra phải dứt khoác với khoảng hở khoảng 20cm.
- Tiếp đất sào cho các dây tiếp đất không chạm vào người. Phải thử điện trước khi thực hiện.
        - Biển báo treo đúng vị trí dễ nhìn.
        - Rào chắn - rào lưu động không cho người ngoài vào, an toàn cho đường giao thông.-------------------------------------------------------

Sang kien quy 4 - 2019 Games learning an toan dien

November 27, 2019 /


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


Kính gửi: Hội đồng sáng kiến Tổng công ty Điện lực miền Nam.

            Căn cứ Quy chế hoạt động KHCN trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-EVN ngày 30/8/2017 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt nam.
            Tôi (chúng tôi) có tên dưới đây:

TT
Họ và tên
Năm sinh
Nơi công tác (hoặc nơi ở)
Trình độ chuyên môn
Tỷ lệ đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (%)


1
Nguyễn Điền Khoán
1963
P giám đốc PCTG
Kỹ sư điện
30
2
Nguyễn Hoàng Lực
08/3/1960
Phòng An toàn
Kỹ sư điện
70

Đề nghị xét công nhận sáng kiến:
“Games learning An toàn điện;
chuyên đề An toàn lao động tại công trường”

    Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến:   Công ty Điện lực Tiền Giang
A. Mô tả giải pháp:
1- Tình trạng kỹ thuật hoặc tổ chức sản xuất hiện tại (có thể kèm theo tài liệu tham khảo bản vẽ, biên bản thí nghiệm, nghiệm thu,…)
Công tác huấn luyện an toàn điện hàng năm trong thời gian gần đây đã chuyển sang giáo án điện tử, chiếu trên Slide.
Phương pháp này ứng dụng tốt và sinh động hơn, tuy nhiên còn nhiều hạn chế đôi khi người học chưa tập trung, chưa thật sự cuống hút.
Phòng An Toàn đã xây dựng thêm và ứng dụng chương trình power point  
“Games learning An toàn điện, chuyên đề An toàn lao động tại công trường”
để bổ trợ thêm cho bài giảng trên Slide.
Giải pháp này áp dụng cho công nhân ôn tập an toàn lao động tại công trường, có thể áp dụng cho Ban giám khảo hỏi vấn đáp trong kỳ sát hạch.

2- Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến:
Chương trình Games learning này được biện soạn trên nền Powerpoint; Nội dung
Biên soạn từ quy trình an toàn điện và các giáo trình thi công thực tế, cụ thể theo trình tự thực hiện từ khi khảo sát hiện trường đến hoàn tất công tác, bao gồm 4 nội dung cụ thể như sau:
1./ Khảo sát hiện trường trước khi thi công.
2./ Đăng ký công tác và lập phương án thi công công trình.
3./ Thủ tục thực hiện phiếu công tác làm biện pháp an toàn bàn giao hiện trường.
4./ Công tác giám sát và phân công giám sát an toàn và hoàn tất công việc.
Ngoài ra, giải pháp có viết thêm nội dung thứ 5 Tình huống và bài học kinh nghiệm: Viết dưới dạng những câu hỏi trắc nghiệm được biên soạn từ từ nội dung các vụ tai nạn lao động trong ngành điện đã xảy ra.
 Hình thức chương trình hoạt động:
1./ Từ nội dung 1 đến nội dung 4: Được viết dưới dạng chọn ô hiển thị Câu hỏi – Có phần gợi ý trả lời – và Đáp án;
Câu hỏi và đáp án có ghi âm và được MC đọc tại mỗi câu.
Cho phép chọn 3 lần gợi ý trả lời nhưng phải bị mất 5/10 quả Cherry. Mỗi gởi ý có nội dung và hình ảnh minh họa gợi ý.
2./ Riêng phần thứ 5 phần tình huống và bài học kinh nghiệm. Được viết dưới dạng trắc nghiệm. Click chọn và quả Cherry nếu Đúng thì đổi màu, nếu sai thì quả Cherry sẽ rơi và biến mất.
3./ Mỗi câu hỏi đều có cài đặt thời gian 30 giây có hiển thị vạch thời gian trên màn hình;
4./ Ngoài ra tại mỗi Đáp án có liên kết Video clip liên quan hoặc nội dung quy trình an toàn điện liên quan đến đáp án.
5./ Sau mỗi đáp án là Câu hỏi đố vui – động não có cài đặt thời gian 15 giây có hiển thị vạch thời gian trên màn hình;

Hình ảnh minh họa:
Chọn Nội dung (1 đến 5).

Nội dung 1, 2, 3, 4, 5


Đáp án...


Câu hỏi IQ.
Nội dung 5.

3- Quá trình áp dụng giải pháp trên thực tiễn hoặc áp dụng thử:
- Ứng dụng phương pháp này lớp học sinh động hơn, người học dễ tiếp thu hơn. Áp dụng trong các đợt huấn luyện Quy trình An toàn điện hàng năm.
-  Cải thiện phương pháp huấn luyện xây dựng khả năng nhớ cho người nghe.
- Mặc khác có lồng thêm phim ảnh liên quan đến an toàn lao động, tai nạn lao động.

4- Hiệu quả dự kiến thu được khi áp dụng giải pháp:
- Sản phẩm ứng dụng công nghệ vào bài giảng an toàn điện phục vụ công tác huấn luyện an toàn lao động, tự ôn tập quy trình, Vui để học quy trình an toàn điện.
- Đây cũng là một giải pháp hỗ trợ cho an toàn lao động rất hiệu quả cụ thể như sau:
a./ Hỗ trợ phương pháp giảng dạy; Ứng dụng kiểm tra sát hạch vấn đáp.
b./ Công nhân dễ dàng học tập, nâng cao ý thức làm việc tại công trường. Vui để học quy trình an toàn.
c./ Thuận tiện cho việc sử dụng học tập trên điện thoại.

B. Số tiền làm lợi trong năm đầu tiên áp dụng giải pháp (nêu cách tính cụ thể nếu có thể tính được hoặc ghi rõ Không tính được)
   Không tính được

C. Danh mục tài liệu nộp kèm Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến:
   - Bản đăng ký sáng kiến.
   - Các file Powerpoint đính kèm.

D. Danh sách những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):

TT
Họ và tên
Năm sinh
Nơi công tác
hoặc nơi ở
Trình độ chuyên môn
Nội dung tham gia
1


Các Điện lực, PCTG
Công nhân, CBKT
Cộng đồng mạng online lướt website www. hoangluc16.com
Tính đến 08/19: 600 View

Tôi (chúng tôi) cam đoan những điều khai trong đơn là đúng sự thật./.
                                        Tiền Giang, ngày  19 tháng 11 năm 2019
                                                                      Người nộp đơn
                                                                    (Họ tên và chữ ký)  
                                                        Nguyễn Hoàng Lực


Xác nhận của phòng / ban / bộ phận thuộc EVN / Đơn vị nơi đã áp dụng giải pháp được yêu cầu công nhận sáng kiến:
………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………

GIÁM ĐỐCQuản lý sửa chữa cao hạ áp

November 26, 2019 /

CHUYÊN ĐỀ 6
BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG CÔNG VIỆC QUẢN LÝ,
VẬN HÀNH, SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY CAO, HẠ ÁP

·I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
   1. Kiểm tra định kỳ đường dây
      a) Khi kiểm tra đường dây, thiết bị bằng mắt thì được phép làm việc 01 người (không sử dụng Phiếu công tác cho việc kiểm tra đường dây bằng mắt). Phải xem như đường dây đang có điện, kiểm tra tiến hành trên mặt đất, ban đêm phải có đèn soi, chú ý dây dẫn bị chùng võng và đứt, rơi.
      b) Khi thấy dây dẫn đứt, rơi xuống đất hoặc còn lơ lửng, phải có biện pháp để không cho mọi người tới gần dưới 10m, kể cả bản thân. Nếu là nơi có người qua lại thì phải cử người đứng gác và báo ngay cho trực ca Điều độ (hoặc trưởng ca vận hành lưới điện, nhà máy điện) biết. Nếu giao cho người khác đứng gác thì phải giải thích kỹ biện pháp an toàn cho người đứng gác biết.
      c) Khi trèo lên cột phải kiểm tra sơ bộ tình trạng của móng cột và cột. Nếu trèo lên cột trên 3m thì phải thực hiện đúng các quy định về an toàn điện và làm việc trên cao. Cấm trèo và làm việc ở phía đặt tay xà có sứ đỡ dây dẫn trên cột đơn.
      d) Nếu tiến hành đo nối đất đường dây đang vận hành, thì phải đảm bảo các điều kiện sau:
         - Trời không có mưa, giông, sét.
         - Nếu đường dây có bảo vệ bằng dây chống sét, thì khi tháo dây nối đất phải đeo găng tay cách điện, hoặc trước khi tháo, đấu dây nối đất ở cột phải nối tắt tạm thời đầu dây nối đất đó vào một cọc nối đất bằng một đoạn dây dẫn có tiết diện tối thiểu 10 mm2.
     2. Làm công việc trên đường dây đã cắt điện
·       a) Phải có tiếp đất tại nơi làm việc theo quy định tại Điều 14 Quy trình A
·      b) Nếu làm việc vào ban đêm phải có đủ ánh sáng.
·      c) Mọi công việc làm ở trên đường dây cao áp phải có ít nhất hai người thực hiện, cho phép một người tiến hành các công việc như treo (in) biển báo, sửa chân cột, đánh số cột v.v mà không trèo lên cột cao quá 3,0 m và không sửa chữa các cấu kiện của cột.
·      d) Khi có giông, bão hoặc sắp có giông, bão người chỉ huy trực tiếp phải cho đơn vị công tác ra khỏi khu vực nguy hiểm do đứt dây hoặc đổ, gẫy cột v.v.
·      e) Cấm làm việc trên đường dây khi bắt đầu có gió cấp 6 (39~49 km/giờ) trở lên hoặc có mưa nặng hạt, nước chảy thành dòng trên người và thiết bị, trừ trường hợp đặc biệt khi có lệnh khẩn cấp của cấp có thẩm quyền.
·       f) Khi công tác trên chuỗi sứ, chỉ cho phép người di chuyển dọc chuỗi sứ sau khi đã xem xét kỹ chuỗi sứ, không có vết nứt ở đầu sứ hay các phụ kiện khác, các móc nối, khoá, chốt còn tốt và đủ. Người làm việc phải sử dụng dây an toàn phụ cài chặt vào xà hoặc đầu cột.
·       i) Khi tiến hành công tác trên đường dây vượt đường sắt, đường bộ, đường sông phải áp dụng các biện pháp như sau:
·       - Giao chéo với đường sắt, đường sông phải báo trước cho cơ quan quản lý đường sắt, đường sông và mời đại diện của họ tới điểm công tác để phối hợp, đảm bảo an toàn cho hai bên và cộng đồng;
·      - Giao chéo với đường bộ phải cử người cảnh giới cầm cờ đỏ (hoặc đèn đỏ nếu là ban đêm), đứng cách nơi làm việc với khoảng cách hợp lý về hai phía để báo hiệu. Nếu có nhiều xe qua lại thì phải bắc giàn giáo.
·     3. An toàn khi phát quang
·    3.1. Quy định chung
     Việc chặt cây ở gần đường dây phải thực hiện những quy định như sau:
Người chưa huấn luyện và kiểm tra, chưa có kinh nghiệm không được trực tiếp chặt cây.
Người chỉ huy trực tiếp phải thông báo cho nhân viên đơn vị công tác biết về nguy hiểm khi trèo lên cây, khi cây và dây thừng tiếp xúc hoặc vi phạm khoảng cách an toàn với dây dẫn.
Cấm chặt cây khi có gió cấp 4 (20~28 km/giờ) trở lên, trừ trường hợp đặc biệt khi có lệnh khẩn cấp của cấp có thẩm quyền.
Cấm cưa cây sẵn hàng loạt rồi làm đổ cây bằng cách cho cây này làm đổ cây kia.
·Hình 1: cưa cây sẵn hàng loạt rồi làm đổ
 
 


Cấm đứng ở phía cây đổ và phía đối diện. Để tránh cây khỏi đổ vào đường dây phải dùng dây thừng buộc và kéo về phía đối diện với đường dây.

Leo cao

/

CHUYÊN ĐỀ 4
BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO

I.  QUY ĐỊNH CHUNG
1. Mọi người lao động (kể cả lao động hợp đồng ngắn hạn, tạm tuyển) phải được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu mới được phép làm việc trên trụ điện.
2. Những người làm việc trên cao từ 3,0m trở lên phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ làm việc trên cao của cơ quan y tế theo quy định hiện hành. Đối với những người làm việc ở đường dây hoặc thiết bị điện đặt ở vị trí so với mặt đất cao trên 50m thì trước khi làm việc phải kiểm tra lại sức khỏe.
3.  Khi sử dụng các phương pháp và phương tiện khác để làm việc trên cột (các loại thang hoặc xe nâng,…) phải tuân theo quy trình hoặc hướng dẫn riêng của thiết bị, dụng cụ đó để bảo đảm an toàn cho quá trình leo lên, xuống và làm việc trên cột.
4. Người lao động tạm tuyển, hợp đồng ngắn hạn, học sinh các trường và các trung tâm đào tạo nghề điện trong quá trình thực tập chỉ được làm việc trên cao trong trường hợp không có điện.
5. Người làm việc trên cao, nếu thấy biện pháp an toàn chưa đủ, đúng với quy trình an toàn thì có quyền báo cáo với người ra lệnh. Nếu chưa được giải quyết đầy đủ thì có quyền không thực hiện và báo cáo với cấp trên.
6. Người làm việc trên cao, quần áo phải đúng quy định về trang phục, gọn gàng, tay áo buông và cài cúc, đội mũ an toàn cài quai, đi giày an toàn, đeo dây an toàn, mùa rét phải mặc đủ ấm; không mắc dây đeo an toàn vào những bộ phận di động hoặc những vật không chắc chắn, dễ gẫy, dễ tuột.
7. Trường hợp vị trí trụ nằm dưới ao hồ, ruộng nước hoặc vùng đất thấp bị ngập nước quanh gốc trụ thì đảm bảo phải trang bị đầy đủ BHLĐ, giày phải sạch không mang bùn trơn chợt khi leo trụ.
8. Những trường hợp không được phép làm việc trên cao:
-    Người chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ, đang ốm đau hoặc đã sử dụng các chất kích thích, đồ uống có cồn trước khi làm việc;
-    Khi có gió tới cấp 6 (40-50km/h) hay trời mưa to nặng hạt hoặc có giông sét, trừ những trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền yêu cầu.
· 9. Khi đang làm việc trên cao không được phép:
-    Sử dụng các chất kích thích, đồ uống có cồn, nói chuyện, đùa nghịch;
-    Đưa dụng cụ, vật liệu lên cao hoặc từ trên cao xuống bằng cách tung, ném, mang vác dụng cụ, vật liệu nặng lên cao cùng với người;
-    Cho vào túi quần, áo các dụng cụ, vật liệu để đề phòng rơi xuống đầu người khác.
·10. Khi làm việc trên cao phải thực hiện như sau:
-    Để dụng cụ làm việc vào chỗ chắc chắn hoặc làm móc treo vào cột, sao cho khi va đập mạnh không rơi xuống đất;
-    Khi đưa dụng cụ, vật liệu lên cao hoặc hạ xuống phải dùng dây trực tiếp hoặc qua puly để kéo lên, hạ xuống, người ở dưới phải giữ một đầu dây và đứng xa chân cột;
-    Chỉ được mang theo người những dụng cụ nhẹ như kìm, tuốc-nơ-vít, cờ-lê, mỏ-lết, búa con,… nhưng phải đựng trong bao chuyên dùng.
·11. Biện pháp an toàn khi làm việc trên cao ở một trường hợp đặc biệt (các vị trí trơn trợt, cheo leo, dễ ngã sập,..):
-    Nếu cột đang dựng dở, cột đổ móng bê-tông trực tiếp dựng xong khi bê tông chưa đủ thời gian liên kết theo quy định về xây dựng thì không được trèo lên bắt xà, sứ;
-    Cột đổ móng bê-tông trực tiếp, sau khi bê tông đủ thời gian liên kết theo quy định về xây dựng mới được trèo lên để tháo dây chằng, khi trèo phải sử dụng dây đeo an toàn;
-    Khi làm việc những nơi trơn trợt, dốc cần phải kiểm tra kỹ giầy BHLĐ, vị trí công tác để từ đó đề ra những biện pháp an toàn cụ thể để tránh trơn trợt. Vị trí đứng thực hiện công tác phải chắc chắn (trên mái nhà đứng trên các thanh đòn tay; trên cây thì lựa chọn nhánh, cành cây có đường kính lớn).
-    Khi làm việc trên mái nhà, trên cây hoặc ở những nơi không có chỗ mắc dây an toàn, phải dùng hộp chống ngã cao quàng vào vị trí chắc chắn.
-    Không kê bàn, ghế thành nhiều tầng để đứng làm việc, không được đứng trên đầu thang rồi di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Tuân thủ các quy định khi sử dụng thang di động.
12.   Trước khi leo cột:
a. Người chỉ huy trực tiếp có trách nhiệm:
-  Kiểm tra sơ bộ tình trạng sức khỏe và tâm sinh lý của người leo cột.
-  Kiểm tra và thực hiện các biện pháp an toàn điện theo quy định hiện hành.
-  Đánh giá độ cứng vững của cột (độ nghiêng, móng cột, chân cột, dây néo...), nếu không bảo đảm an toàn thì cho ngừng công tác để xử lý hoặc báo cáo cấp trên giải quyết.
-  Đối với vị trí thực hiện công tác có tổ kiến, tổ ong phải xử lý trước khi cho công nhân leo.
-  Người CHTT chọn vị trí đứng phù hợp giám sát nhắc nhở người thực hiện.
b. Đối với người leo cột:
-  Tự kiểm tra sức khỏe, tâm sinh lý, vấn đề vệ sinh cá nhân để bảo đảm an toàn cho bản thân và thời gian hoàn thành công việc trên cột. Nếu tự thấy không bảo đảm, phải chủ động báo với người phụ trách biết để bố trí công việc thích hợp.
-  Quan sát tổng thể vị trí cột chuẩn bị leo để chọn trước: Hướng leo ít chướng ngại vật và vị trí làm việc thuận tiện nhất.
-  Tự kiểm tra dây an toàn theo quy định.
-  Tự kiểm tra ty leo (nếu sử dụng).
-  Người làm việc trên cao, nếu thấy biện pháp an toàn chưa đủ, đúng với quy trình an toàn thì có quyền báo cáo với người ra lệnh. Nếu chưa được giải quyết đầy đủ thì có quyền không thực hiện và báo cáo với cấp trên.
-  Kiểm tra dây thừng, dây luộc, dây dù,…đeo bên mình (dùng để kéo các vật dụng, thiết bị cần thiết) nếu chưa có phải mang trong mình (bắt buộc khi làm việc trên cao phải mang dây luộc, dây thừng, dây dù… bên mình nhằm để kéo các vật dụng, thiết bị cần thiết ở dưới đất)

13.   Trong quá trình leo và làm việc trên cột:
-  Kỹ thuật leo cột và làm việc trên cao phải theo nguyên tắc: Dây quàng phải được móc (quàng) trước vào điểm chắc chắn (không mắc dây đeo an toàn vào những bộ phận di động hoặc những vật không chắc chắn) và luôn giữ người thăng bằng ở trạng thái ổn định nhất.
-  Khi di chuyển hoặc chọn chỗ mắc dây quàng trụ hoặc chọn vị trí đứng làm việc trên ty leo hay bất kỳ kết cấu nào trên cột đều phải tự kiểm tra độ cứng vững của kết cấu đó, bằng cách nhún thử trước khi dồn trọng lượng cơ thể (bước, đứng, hoặc ngồi, hoặc tựa, hoặc đu người...) lên ty leo hoặc kết cấu đó.
-  Trong mọi trường hợp vượt qua chướng ngại vật đều phải bảo đảm thân người đã được treo chắc vào cột (luôn luôn có ít nhất một dây quàng trụ an toàn được quàng vào vật cố định, chắc chắn).
-  Phải chú ý lựa chọn vị trí đứng, ngồi làm việc trên cột sao cho đảm bảo an toàn cao nhất: Chọn tư thế thoải mái, thuận tiện thao tác, không phải với quá, không bị gò bó, không bị khom người, oằn người để có khả năng làm việc lâu mà không bị tê, mỏi...
-  Hết sức cẩn thận, tập trung tư tưởng.
-  Không làm việc quá sức. Khi có biểu hiện mệt mỏi hoặc gặp nguy hiểm phải thông báo ngay để có sự trợ giúp xuống cột.
-  Phải sử dụng dây quàng trụ an toàn khi leo cao,… Đặc biệt tại các vị trí trụ nhiều công tơ, nhiều dây viễn thông chằng chịt không thể quàng dây an toàn để leo trụ thì phải sử dụng thang di động để leo nghiêm cấm trường hợp leo trụ không sử dụng dây quàng trụ an toàn.
-  Khi không thể sử dụng dây an toàn để leo cao (do nhiều chướng ngại vật) và vị trí làm việc có độ cao trên 1,5m so với mặt đất thì phải sử dụng thang di động, tránh trường hợp người làm việc đứng trên các phương tiện không chắc chắn, tạm bợ như đứng trên xe máy để đứng thực hiện,…
-  Khi leo cao trong điều kiện thiếu sáng phải chuẩn bi đèn chiếu sáng và khi leo trụ phải thử điện tất cả các dây trên trụ khi vượt chướng ngại vật.
14.  Quy định về ty leo:
-    Được dùng ty leo để leo cột BTLT các loại; ty leo phải có đường kính 16mm≤Φ≤20mm. Trong quá trình sử dụng phải loại bỏ ngay các ty leo không đạt yêu cầu do biến dạng, xuất hiện các vết nứt, cong... hoặc bị mòn hết đỉnh nhấp nhô tạo ma sát.
-    Ty leo phải được thử nghiệm lần đầu và định kỳ. Thời hạn thử nghiệm định kỳ là 6 tháng, tải trọng thử nghiệm định kỳ là 135kg và lần đầu là 180kg, thời gian thử nghiệm là 5 phút.
-    Trước khi leo cột phải kiểm tra ty leo bằng cách cắm ty leo vào lỗ cột thấp nhất, hai tay ôm cột và đặt trọng lượng toàn thân lên từng ty leo. Sau đó kiểm tra bằng mắt, nếu phát hiện có hiện tượng bất thường phải thay ty leo khác.
-    Trong điều kiện bình thường, phải cắm ty leo ngập sâu vào lỗ cột, đảm bảo ty leo phải được cắm sâu vào lỗ cột tối thiểu 50mm.
-    Khi dùng tay để cắm ty leo vào lỗ và khi đặt chân, chuẩn bị dồn trọng lượng cơ thể lên ty leo, phải cẩn thận kiểm tra độ bám chắc của ty vào lỗ nhằm đề phòng trường hợp ty bám không chắc, bị tụt ra khỏi lỗ.
-    Không được dùng ty leo để leo cột khi lỗ bị bít, lỗ bị vỡ miệng; hoặc khi lỗ leo bị loe rộng so với đường kính ty leo mà đường tâm trục ty leo khi cắm vào lỗ bị chúi xuống về phía mặt đất một góc lớn hơn 5o so với mặt phẳng nằm ngang.
·15. Những quy định về thang di động
·a. Quy định về kết cấu và chất lượng thang di động:
-     Thang di động là loại thang làm bằng tre, gỗ, kim loại,.. Vật liệu dùng làm thang bằng tre, gỗ phải còn chắc chắn và khô;
-     Chiều rộng chân thang ít nhất là 50 cm;
-     Khoảng cách giữa các bậc thang đều nhau và không lớn hơn 45 cm;
-     Bậc thang không được đóng bằng đinh, bậc đầu và bậc cuối phải có chốt;
-     Thang bằng tre phải lấy dây thép buộc, xoắn chắc chắn ở hai đầu và giữa thang;
-     Khi nối thang phải dùng đai bằng sắt và bắt bu-lông, hoặc dùng nẹp bằng gỗ, tre cứng ốp hai đầu chỗ nối dài ít nhất 1,0 m và dùng dây thép để néo xoắn thật chặt, đảm bảo không lung lay, xộc xệch;
-     Thang phải đang được sử dụng, không bị mọt, oằn, cong khi làm việc trên đó;
-     Phải thường xuyên kiểm tra thang, nếu thấy chưa an toàn thì phải sửa chữa lại ngay hoặc loại bỏ.
·b. Quy định về làm việc với thang di động:
-     Ở những chỗ không có điều kiện bắc giàn giáo thì cho phép làm việc trên thang di động;
-     Chiều dài của thang phải thích hợp với độ cao cần làm việc;
-     Phải có một người giữ chân thang, trên nền đá hoa, xi măng, gạch trơn, nhẵn phải lót chân thang bằng cao su hoặc bao tải ướt để khỏi trượt. Trên nền đất phải khoét lõm đất dưới chân thang;
-     Đứng làm việc trên thang ít nhất phải cách ngọn thang 1,0 m và phải đứng bậc trên bậc dưới;
-     Trong điều kiện bình thường, thang phải dựng với mặt phẳng thẳng đứng sao cho khoảng cách từ chân thang đến mặt phẳng đứng dựng thang bằng ¼ chiều dài thang. Đối với thang di động không đeo dây an toàn vào thang;
-     Khi dựng thang vào các xà dài, ống tròn phải dùng dây để buộc đầu thang vào vật đó;
-     Cấm mang theo những vật quá nặng lên thang, trèo lên thang cùng một lúc hai người và đứng trên thang để dịch chuyển từ vị trí này sang vị trí khác.
·16. Quy định về sử dụng dây đeo an toàn
-     Hàng ngày, người lao động trước khi làm việc trên cao phải tự kiểm tra dây đeo an toàn của mình bằng cách đeo vào người rồi buộc dây vào vật chắc chắn ở dưới đất và chụm chân lại ngả người ra phía sau xem dây có hiện tượng bất thường gì không.
-     Phải bảo quản tốt dây đeo an toàn, làm xong phải cuộn lại gọn gàng, không để chỗ ẩm thấp mà phải treo lên hoặc để chỗ cao, khô ráo, sạch sẽ.  
-     Dây đeo an toàn phải được thử 06 tháng 01 lần, bằng cách treo trọng lượng hoặc thiết bị thử dây an toàn chuyên dùng. Trọng lượng thử đối với dây cũ là 225 kg, dây mới là 300 kg, thời gian thử 05 phút, trước khi sử dụng phải kiểm tra khoá, móc, đường chỉ,... xem có bị rỉ hoặc đứt không, nếu nghi ngờ thì phải thử trọng lượng ngay.
-     Sau khi thử dây đeo an toàn phải ghi ngày thử, trọng lượng thử và nhận xét tốt, xấu vào sổ theo dõi thử dây an toàn. Đồng thời đánh dấu (dán tem) vào dây đã thử còn đạt tiêu chuẩn, chỉ dây nào đánh dấu mới được sử dụng. Những dây đeo an toàn không sử dụng được phải được lập biên bản và hủy bỏ.
-     Tổ, đội sản xuất có trách nhiệm quản lý chặt chẽ dây đeo an toàn. Nếu xảy ra tai nạn do dây bị đứt, gẫy móc hoặc do không thử đúng kỳ hạn thì tổ trưởng, đội trưởng, quản đốc phân xưởng (hoặc cấp tương đương) và cán bộ phụ trách an toàn của đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. 


II.            KỸ THUẬT LEO CỘT BÊ TÔNG TY TÂM BẰNG TY LEO
1. Leo lên cột theo phương pháp sử dụng 3 ty leo (TL).
Bước 1: Đứng cách cột khoảng 1 tầm tay, luồn dây quàng qua cột và móc chắc chắn vào dây đai lưng. Hai tay cầm 2 ty leo TL1 và TL2; ty leo thứ 3 là ty leo dự phòng, dắt ở dây lưng
Bước 2: Tay số 1 lắp TL1 vào lỗ leo thấp nhất so với mặt đất là lỗ leo số 1. Tay số 2 lắp TL2 vào lỗ leo kế tiếp phía trên là lỗ leo số 2 (đối diện và so le với lỗ leo số 1), đảm bảo dây quàng nằm trên TL2. Hai tay ôm cột, đồng thời một tay giữ nhẹ dây choàng. Đặt bàn chân số 1 vào TL1.
Bước 3: Tựa chân số 2 dọc theo cột, dùng chân số 1 đang đặt trên TL1 làm trụ, đẩy trọng lượng toàn thân lên và đứng trên TL1, kết hợp dùng 01 tay nâng dây quàng dọc theo cột, đặt bàn chân số 2 vào TL2.
Bước 4: Tay số 2 ôm cột, đồng thời giữ dây quàng. Chuyển trọng lượng toàn thân về tư thế ngồi xổm trên chân số 2 đặt vào TL2, rút bàn chân số 1 ra khỏi TL1, chuyển chân số 1 tựa dọc thân cột.
Bước 5: Cúi khom người về phía lỗ leo số 1, tay số 1 rút TL1 ra khỏi lỗ leo số 1 rồi lắp TL1 vào lỗ leo cùng bên phía trên (lỗ leo số 3), chú ý đảm bảo nâng dây quàng nằm trên TL1.
Bước 6: Dùng chân số 2 đang đặt trên TL2 ở lỗ leo số 2 làm trụ để đẩy trọng lượng toàn thân lên cao, kết hợp nâng dây quàng bằng tay số 1 dọc theo cột, đặt bàn chân số 1 vào TL1 ở lỗ leo số 3.
Bước 7: Tay số 1 ôm cột, đồng thời giữ dây quàng. Chuyển trọng lượng toàn thân về tư thế ngồi xổm trên chân số 1 đặt vào TL1 ở lỗ leo số 3, rút bàn chân số 2 ra khỏi TL2, chuyển chân số 2 tựa dọc thân cột.
Bước 8: Cúi khom người về phía lỗ leo số 2, tay số 2 rút TL2 ra khỏi lỗ leo số 2 rồi lắp TL2 vào lỗ leo cùng bên phía trên (lỗ leo số 4), chú ý đảm bảo nâng dây quàng nằm trên TL2.
Bước 9: Dùng chân số 1 đang đặt trên TL1 ở lỗ leo số 3 làm trụ để đẩy trọng lượng toàn thân lên cao, kết hợp nâng dây quàng bằng tay số 2 dọc theo cột, đặt bàn chân số 2 vào TL2 ở lỗ leo số 4.
Bước 10: Quá trình tiếp tục lặp lại như mục từ Bước 4 đến Bước 9 cho tới khi đạt độ cao công tác cần thiết. Có thể đứng trực tiếp trên 2 ty leo, hoặc chuyển qua đứng/hoặc ngồi... trên các kết cấu khác của cột để làm việc; khi đó 2 ty leo vẫn để nguyên trên 2 lỗ trên cùng.
Chú ý rằng khi vượt chướng ngại vật đặc biệt chướng ngại vật là các thùng công tơ, do có thể phải để lại 2 ty leo ở phía dưới thùng công tơ nên trong trường hợp này phải sử dụng tối thiểu đến 4 ty leo nếu 1 lần vượt chướng ngại vật. Nếu 2 lần vượt chướng ngại vật thì phải sử dụng tối thiểu là 6 ty leo.
2.  Leo xuống cột theo phương pháp sử dụng 3 ty leo.
Bước 1: Từ vị trí đang làm việc (đứng hoặc ngồi) trên các kết cấu của cột chuyển xuống đứng trên 2 ty leo.
Bước 2: Hai chân đứng trên TL1 và TL2, hai tay ôm cột, đồng thời giữ nhẹ dây quàng qua cột.
Bước 3: Chuyển người sang tư thế ngồi xổm trên chân số 1 đặt vào TL1 là ty leo có vị trí thấp hơn. Chân số 2 rút ra khỏi TL2 và duỗi xuống tựa dọc cột, tay số 1 ôm cột nhưng vẫn giữ dây quàng. Tay số 2 rút TL2 phía trên, cúi khom người xuống, lắp TL2 vào lỗ kế tiếp cùng phía bên dưới. Sau đó đặt bàn chân số 2 lên TL2, tay số 1 ôm cột trở lại.
Bước 4: Rút chân số 1 ra khỏi TL1, trọng lượng toàn thân dồn sang chân số 2 đặt vào TL2. Chân số 1 duỗi thẳng xuống tựa dọc cột, tay số 2 ôm cột nhưng vẫn giữ dây quàng, tay số 1 rút TL1 phía trên, cúi khom người xuống, lắp TL1 vào lỗ kế tiếp cùng phía bên dưới. Sau đó đặt bàn chân số 1 lên TL1, tay số 1 ôm cột trở lại.
Bước 5: Quá trình tiếp tục lặp lại như từ Bước 3 đến Bước 4 cho tới khi trở về vị trí bắt đầu leo lên cột và xuống đất. Nghiêm cấm việc nhảy từ trên ty leo xuống đất.
3. Leo lên cột theo phương pháp sử dụng nhiều ty leo
            Cách leo lên cột theo phương pháp sử dụng nhiều ty leo tương tự phương pháp leo lên cột bằng 3 ty leo, khi leo lên cột đến đâu thì cắm ty leo vào lỗ leo cột đến đó. Số lượng ty leo phải đủ để leo cột đến vị trí cần công tác và được đựng trong túi dụng cụ đồ nghề chuyên dùng của công nhân leo cột. Trong quá trình leo lên cột: Dây quàng luôn nằm phía trên ty leo vừa mới cắm vào lỗ leo cột và được giữ cố định ít nhất 1 tay.
4.  Leo xuống cột theo phương pháp sử dụng nhiều ty leo
            Cách leo xuống cột theo phương pháp sử dụng nhiều ty leo tương tự phương pháp leo xuống cột bằng 3 ty leo, khi leo xuống cột đến đâu thì rút ty leo ra khỏi lỗ leo cột đến đó và cho vào túi đựng dụng cụ đồ nghề chuyên dùng của công nhân leo cột. Trong quá trình leo xuống cột, khi rút ty leo ra khỏi lỗ leo cột thì phải giữ dây quàng nằm phía trên ty leo phía dưới kế tiếp.

III.         KỸ THUẬT LEO CỘT ĐIỆN BẰNG THÉP
1. Kỹ thuật leo cột thép có chân trèo
a. Khi leo lên
         Bước 1: Đứng dưới đất, bước chân số 1 (đặt bàn chân) lên chân trèo có vị trí thấp nhất (lưu ý toàn bộ lòng bàn chân phải phải đặt lên chân trèo); Tay số 2 nắm chắc chân trèo (hoặc thanh thép cột) ngang vai. Tay số 1 cầm móc số 1 quàng qua thanh thép có vị trí cao nhất có thể với tới và móc vào dây đai lưng an toàn. Kiểm tra đã móc được chắc chắn vào dây đai lưng.
        Bước 2: Đu người và dồn trọng lượng đứng thẳng người trên chân số 1, bước chân số 2 lên chân trèo kế tiếp (cao hơn chân số 1 đang đứng). Hai tay nắm chắc các chân trèo phía trên (từ ngang hông trở lên) và di chuyển theo nhịp chân. Hai chân lần lượt di chuyển trình tự (theo từng bậc) các chân trèo lên phía trên cho đến khi người đứng thẳng bằng chân số 1 (vị trí đúng của chân số 1 ngang với vị trí dây quàng số 1 được quàng qua thanh thép)
        Bước 3: Bước chân số 2 lên chân trèo kế tiếp (cao hơn chân số 1 đang đứng), tay số 1 nắm chắc chân trèo (hoặc thanh thép cột) ngang vai. Tay số 2 cầm móc số 2 quàng qua thanh thép có vị trí cao nhất có thể với tới và móc vào dây đai lưng an toàn. Kiểm tra đã móc được chắc chắn vào dây đai lưng.
         Bước 4: Chuyển tay số 2 xuống nắm chân trèo (hoặc thanh thép cột) ngang hông. Cúi khom người xuống, dùng tay số 1 mở móc số 1 luồn dây quàng số 1 ra khỏi thanh thép và móc vào dây đai lưng an toàn.
        Bước 5: Đu người và dồn trọng lượng đứng thẳng người trên chân số 2, bước chân số 1 lên chân trèo kế tiếp (cao hơn chân số 2 đang đứng).
       Bước 6: Thực hiện tuần tự các bước trên cho đến khi lên đến vị trí công tác. Tại vị trí công tác: Phải luôn luôn có ít nhất một dây quàng trụ được quàng qua các thanh thép của cột thép và móc chắc chắn vào dây đai lưng.
b. Khi leo xuống
Bước 1: Đang tại vị trí công tác và treo người vào cột. Tay số 1 nắm chắc chân trèo (hoặc thanh thép cột) ngang hông. Tay số 2 cầm đầu móc số 2 và cúi người xuống quàng qua các thanh thép của cột thép (vị trí luồn ngang với chân số 2 đang đứng) và móc vào dây đai an toàn. Kiểm tra đã móc được chắc chắn vào dây đai lưng.
Bước 2: Chuyển tay số 2 xuống nắm chân trèo (hoặc thanh thép cột) dùng tay số 1 tháo đầu móc số 1 luồn dây quàng số 1 ra khỏi thanh thép của cột thép và móc vào dây đai an toàn.
Bước 3: Hai chân lần lượt di chuyển trình tự xuống qua các chân trèo. Hai tay nắm chắc các chân trèo phía trên và di chuyển xuống theo nhịp chân cho đến khi tay số 2 ngang với vị trí luồn dây quàng vào thanh thép của cột thép ở tư thế với, chân số 1 đứng thẳng.
Bước 4: Tay số 2 về nắm chắc chân trèo (hoặc thanh thép cột) ngang hông. Tay số l cầm đầu móc số 1, cúi khom người xuống quàng vào thanh thép của cột thép ở vị trí ngang với chân số l và móc vào dây đai an toàn. Kiểm tra đã móc được chắc chắn vào dây đai lưng.
Bước 5: Chuyển tay số 1 xuống nắm chân trèo (hoặc thanh thép cột) dùng tay số  2 tháo đầu móc số 2 luồn dây quàng số 2 ra khỏi thanh thép của cột thép và móc vào dây đai an toàn.
Bước 6: Thực hiện tuần tự các bước trên cho đến khi xuống đến đất.

2. Kỹ thuật leo cột thép ở vị trí không có chân trèo
             Đặc điểm của các cột điện bằng thép là có nhiều kiểu thiết kế với nhiều kích cỡ khác nhau, khoảng cách của từng đoạn cột cũng khác nhau. Kỹ thuật leo (lên, xuống) và làm việc trên cột cũng gần tương tự với trường hợp cột có chân trèo và có những động tác leo khó hơn. Vì vậy, phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau:
a) Nguyên tắc móc dây an toàn khi di chuyển trên cột
-    Khi lên: Phải móc được vào các thanh thép phía trên mới được tháo móc phía dưới.
-    Khi xuống: Phải móc được vào thanh thép phía dưới mới được tháo móc phía trên.
b) Nguyên tắc bám tay và bước chân
-    Trong mọi trường hợp di chuyển trên cột: Phải luôn có ít nhất 1 tay bám chắc vào thanh thép của cột. Chỉ được phép thả 2 tay khi đã treo người (có tải trọng) chắc chắn tại vị trí công tác bằng cách dây quàng trụ an toàn được mắc qua các thanh thép của cột thép.
-    Trong khi di chuyển, cần ưu tiên đặt bàn chân đứng vào vị trí các thanh giằng ngang của cột. Chỉ đứng vào thanh giằng chéo khi không có thanh giằng ngang, và phải đặt chân vào vị trí thấp nhất của thanh giằng chéo (chỗ nối với thanh đứng) để chống trượt chân.
-    Nếu bắt buộc phải đứng vào vị trí khoảng giữa (lưng chừng) của thanh giằng chéo thì phải hết sức tập trung tư tưởng, phải có chỗ bám tay chắc chắn để treo (đu) hoặc tỳ thân và giữ thăng bằng, ổn định cho toàn bộ cơ thể.

3. Kỹ thuật leo cột thép khi trong lồng (trụ bằng sắt có lồng bảo vệ)
a) Nguyên tắc móc dây an toàn khi di chuyển trên cột
-    Khi lên: Phải móc được vào thanh ngang của lồng sắt phía trên mới được tháo móc phía dưới.
-    Khi xuống: Phải móc được vào thanh ngang của lồng sắt phía dưới mới được tháo móc phía trên.
b) Nguyên tắc bám tay và bước chân
- Trong quá trình di chuyển trong lồng thép tương tự như leo từng bậc thang của thang di động, luôn luôn có ít nhất 1 tay bám chắc vào thanh thép của cột và móc của dây quàng được móc chắc chắn vào thanh ngang bằng thép của cột thép.
· 

·--- Hết---