Kỹ thuật điện - An toàn điện và thông tin tổng hợp - Dành cho những người làm công tác An toàn Lao động

Menu

Slide...

Bài đăng mới nhất

Kỹ thuật điện


Trang cụ an toàn

An toàn điện


Quy định KTAT

Bài đăng nổi bật


Video clip

Đối vui KTAT (Click here)

Thiết bị


Hotline - Điện cao thế

Giáo trình


Thị trường

Recent Posts

Payyer tai khoan

May 20, 2019 / No Commnets
Duong dan den Payyer: https://wellclix.net/login/   TK: P1012977251

Duong dan den One-CLIX: http://one-clix.com/payment     TK: P1012977251

Duong dan den VisitBox:   https://visit-box.org/faq/  


Bốn tại chỗ là gì

/ No Commnets
Trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC, CNCH), việc huy động sức mạnh của toàn dân với phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ) luôn được lực lượng Cảnh sát PCCC xác định là “vũ khí” tối ưu cho việc phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế đến mức tối đa những thiệt hại do hiểm họa cháy nổ gây ra.


PCCC, chua chay, 4 tai cho

  Phương châm “4 tại chỗ” bao gồm:
1/chỉ huy tại chỗ;
2/lực lượng tại chỗ;
3/phương tiện,
4/vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

   Để thực hiện hiệu quả phương châm này thì các cấp, các ngành, các hộ gia đình và các tổ chức chính trị, xã hội… cần chuẩn bị các phương án cụ thể và chi tiết sát với loại hình thiên tai sẽ xảy ra để chủ động, ứng phó và khắc phục hậu quả khi thiên tai được kịp thời.
   Việc thực hiện cũng chia thành 3 phần:
1./ Trước sự cố cháy hoặc thiên tai.
     Áp dụng triển khai thực hiện 4 tại chỗ như trên.
2./ Trong sự cố cháy hoặc thiên tai.
     Áp dụng triển khai thực hiện 4 tại chỗ như trên.
3./ Trong sự cố cháy hoặc thiên tai.
     Áp dụng triển khai thực hiện 4 tại chỗ như trên.

Quản lý công tác PCCC và trách nhiệm cán bộ quản lý

/ No Commnets

Đề bài hùng biện số 8

Nội dung 1: Trình bày nhiệm vụ của CB/KS an toàn cơ sở trong công tác phòng cháy chữa cháy?

Nội dung 2 (hùng biện): Gần đây tình hình cháy nổ xảy ra nhiều, Bạn hãy đề ra giải pháp cứu nạn và thoát hiểm cho con người khi cháy tại tầng trệt, trường hợp đã cháy lớn tại nhà cao tầng (10 tầng)?
Đáp án: (Nội dung hùng biện bao gồm những nội dung cơ bản, các thí sinh phát biểu dựa trên quy trình, quy định ngoài ra dựa trên lập luận, suy nghĩ của mình để có bài hùng biện thuyết phục trên tinh thần xây dựng và trao đổi học tập)
------------------------------------

Nội dung 1:
- Tổ chức kiểm tra công tác PCCC tại các Tổ/Đội/Phòng của cở sở trong việc trong việc triển khai thực hiện các quy định, nội quy, tiêu chuẩn, biện pháp khắc phục về PCCC và các yêu cầu về đảm bảo an toàn PCCC theo quy định của Công ty và Tổng công ty.
- Tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện về PCCC và đề xuất với lãnh đạo cơ sở xử lý, khắc phục các thiếu sót về PCCC theo kiến nghị của các Đoàn thanh, kiểm tra các cấp.
- Tham dự và có ý kiến trong các buổi họp định kỳ sơ, tổng kết để kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác PCCC của cơ sở.

Nội dung 2 (hùng biện): Gợi ý.
-       Phóng thanh hướng dẫn lối thoát, biện pháp chống ngạt những người trên nhà cao tầng đang cháy.
-       Biện pháp tránh khói độc gây ngất xỉu. Bước ra bancon nơi thoáng khí chờ giải cứu.
-       Lưu ý không còn ánh sáng đèn điện, cần hướng dẫn sử dụng đèn Pin.
-       Biện pháp che chắn, hứng đỡ lót nệm mềm cho người nhảy xuống đất hoặc tạo dây cứu hộ để leo xuống.
-       Đội cứu hộ quan sát giải cứu người.
---------------------------------------------

Ghi chú:
-       Mỗi câu hỏi 5 điểm.
-       Ban Giám khảo có thể đặt vấn đề ngược lại để cho thí sinh có những suy luận sâu hơn để phân tích, mặc khác gợi ý cho thí sinh liên tưởng thực tế để có khả hùng biện rộng hơn nhưng không đi ngược quá xa, mênh mang, trên tinh thần học tập, trao đổi và xây dựng.

Kiểm tra hiện trường làm việc và quản lý an toàn lao động

/ No Commnets
Đề bài hùng biện số 7
Nội dung 1: Trình bày nhiệm vụ của CB/KS an toàn cơ sở trong công tác an toàn lao động?
Nội dung 2 (hùng biện): Bạn có đề xuất gì khi công nhân thường vi phạm những lỗi nhỏ như không ký tên hoàn thành, ghi sai giờ về mặt thủ tục, ghi không khớp với nội dung trong biên bản khảo sát hiện trường về mặt thủ tục?
Đáp án: (Nội dung hùng biện bao gồm những nội dung cơ bản, các thí sinh phát biểu dựa trên quy trình, quy định ngoài ra dựa trên lập luận, suy nghĩ của mình để có bài hùng biện thuyết phục trên tinh thần xây dựng và trao đổi học tập)
an toan lao dong, kiem tra ------------------------------------
Nội dung 1:
Câu 7: Nhiệm vụ của CB/KS an toàn cơ sở trong công tác an toàn lao động?
Đáp án:
- Tổ chức lập và thực hiện kế hoạch ATVSLĐ hàng năm đã được duyệt.
- Hướng dẫn người lao động đánh giá rủi ro về ATLĐ.
- Tổ chức huấn luyện lần đầu và tham gia huấn luyện định kỳ về ATLĐ cho người lao động, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc của cơ sở mình.
- Tổ chức quản lý, thử nghiệm định kỳ dụng cụ an toàn.
- Tổ chức khám nghiệm định kỳ và gia hạn giấp phép sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.
- Tổng hợp, đề xuất với lãnh đạo cơ sở giải quyết các kiến nghị của các Đoàn thanh, kiểm tra và của người lao động về ATVSLĐ.
- Thực hiện các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ.
- Kết hợp với BCH công đoàn bộ phận hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của an toàn vệ sinh viên cơ sở.
- Tham gia, đề xuất với lãnh đạo cơ sở khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt về công tác an toàn; đề xuất hình thức kỹ luật các cá nhân vi phạm quy trình, quy định về an toàn.
- Khai báo nhanh tất cả các vụ TNLĐ xảy ra cho người lao động của cơ sở với cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.
- Thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác ATLĐ của cơ sở theo định kỳ.
- Tham dự và có ý kiến trong các buổi họp kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện công tác ATLĐ của cơ sở.

Nội dung 2 (hùng biện): Gợi ý.
-       Ghi sổ theo dõi 2, 3 lần tái diễn sẽ có hình thức xử lý.
-       Sinh hoạt đề ra biện pháp xử lý nhữ lỗi về mặt thủ tục cho toàn Đội thống nhất.
-       Kiến nghị đề xuất với Ban Giám đốc ra quy định xử lý vi phạm nhỏ về mặt thủ tục.
---------------------------------------------
Ghi chú:
-       Mỗi câu hỏi 5 điểm.
-       Ban Giám khảo có thể đặt vấn đề ngược lại để cho thí sinh có những suy luận sâu hơn để phân tích, mặc khác gợi ý cho thí sinh liên tưởng thực tế để có khả hùng biện rộng hơn nhưng không đi ngược quá xa, mênh mang, trên tinh thần học tập, trao đổi và xây dựng.

Quản lý dụng cụ an toàn

/ No Commnets
Đề bài hùng biện số 6
Nội dung 1: Trình bày trách nhiệm của CB/KS an toàn cơ sở trong công tác quản lý dụng cụ an toàn Trên “Chương trình quản lý DCAT” của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo Quyết định 4118/QĐ-EVN SPC năm 2015 ?
Nội dung 2 (hùng biện): Bạn hãy đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng thế nào an toàn và hạn chế hư hỏng của các dụng cụ an toàn bao gồm găng tay cách điện hạ áp, trung áp?

dung cu,trang cu an toanĐáp án: (Nội dung hùng biện bao gồm những nội dung cơ bản, các thí sinh phát biểu dựa trên quy trình, quy định ngoài ra dựa trên lập luận, suy nghĩ của mình để có bài hùng biện thuyết phục trên tinh thần xây dựng và trao đổi học tập)
------------------------------------
Nội dung 1:
Trách nhiệm của CB/KS an toàn cơ sở trong công tác quản lý dụng cụ an toàn Trên “Chương trình quản lý DCAT của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo Quyết định 4118/QĐ-EVN SPC ngày ?
Đáp án:
- Đối với DCAT mới được cấp phát phải khai báo và thực hiện gán mã hiệu, nhập dữ liệu cho từng dụng cụ.
- Trong quá trình quản lý sử dụng, khi DCAT có sự thay đổi phải cập nhật vào chương trình như: tình trạng sử dụng, cơ sở hay người sử dụng, ngày đưa vào sử dụng, ngày loại bỏ sử dụng, ngày thí nghiệm, số biên bản, kết quả thí nghiệm, hạn sử dụng và những thay đổi khác.
- Hàng quý, trước ngày 05 của tháng đầu quý sau, cơ sở sau khi cập nhật dữ liệu hoàn chỉnh vào chương trình, thực hiện in ra giấy A4 “Bảng thống kê, theo dõi tình hình sử dụng, kiểm tra và thí nghiệm dụng cụ an toàn” trình Lãnh đạo cơ sở ký duyệt và lưu vào hồ sơ.
- Vào tháng 01 hàng năm, lập bảng “Kế hoạch thí nghiệm DCAT năm …”; Đồng thời trình Lãnh đạo cơ sở ký duyệt gởi về Đơn vị (Phòng An toàn) 01 bảng và 01 bảng lưu vào hồ sơ.

Nội dung 2 (hùng biện): Gợi ý.
-       Gần đây găng tay hạ áp rất dễ bị hư hỏng, ảnh hưởng cơ bản là ý thức người sử dụng, vì vậy cần có biện pháp chế tài.
-       Không để găng tay chung với dụng cụ đồ nghề, chống chọc thủng.
-       Có hộp bảo quản.
-       Trang cấp cho từng người găng hạ áp, cá nhân tự quản lý, có quy định thời hạn trang cấp lại, hư hỏng do chủ quan NLĐ phải bồi thường.
---------------------------------------------
Ghi chú:
-       Mỗi câu hỏi 5 điểm.
-       Ban Giám khảo có thể đặt vấn đề ngược lại để cho thí sinh có những suy luận sâu hơn để phân tích, mặc khác gợi ý cho thí sinh liên tưởng thực tế để có khả hùng biện rộng hơn nhưng không đi ngược quá xa, mênh mang, trên tinh thần học tập, trao đổi và xây dựng.

Sáng kiến kỹ thuật 2019 - Quy trình ATĐ Online

May 16, 2019 / 1 Commnets

Đề nghị xét công nhận sáng kiến:
“Vui để học – Đối vui quy trình an toàn điện theo quyết định 
959/QĐ-EVN ngày 09/08/2018”

Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến:


       Phòng An Toàn - Công ty Điện lực Tiền Giang

A. Mô tả giải pháp:

1- Tình trạng kỹ thuật hoặc tổ chức sản xuất hiện tại (có thể 

kèm theo tài liệu tham khảo bản vẽ, biên bản thí nghiệm, 

nghiệm thu,…)
Công tác huấn luyện an toàn điện hàng năm trong thời gian gần đây đã chuyển sang giáo án điện tử, chiếu trên Slide.
Phương pháp này ứng dụng tốt và sinh động hơn, tuy nhiên còn nhiều hạn chế đôi khi người học chưa tập trung, chưa thật sự cuống hút.
Đầu năm 2018, Phòng An Toàn đã xây dựng thêm và ứng dụng chương trình “ Vui để học – Đố vui quy trình an toàn điện” (Gọi tắt là ĐV-QT) để bổ trợ thêm cho bài giảng trên Slide.

2- Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến:
Chương trình ĐV-QT này lồng ghép vào sau phần giảng dạy trên Slide, nhằm ôn lại kiến thức đã truyền đạt hỗ trợ linh hoạt hơn trong phương pháp giảng dạy và tạo sự dễ nhớ, nhớ dai và dễ tiếp thu… đồng thời tạo sự thu hút lôi cuống cho người nghe.
Chương trình ĐV-QT được biên soạn trên Power Point, gồm 25 Ô CHỌN câu hỏi cho mỗi chương của quy trình, đã biên soạn tất cả các chương trong quy trình An toàn điện từ chương II đến chương X với tổng công 150 câu, trong đó câu hỏi IQ-đố vui khoảng 30 câu.
Cách thức biên soạn chương trình ĐV-QT:
1./ Mỗi trang màn hình gồm có 25 Ô CHỌN, mỗi Ô chọn bao gồm điều khoản quy trình, biện pháp an toàn khi sử dụng các trang cụ (Chọn Ô nào thì Ô đó sẽ biến đi khỏi màn hình).
2./ Kết hợp vào đó có lồng ghép những câu hỏi Đối vui IQ, câu hỏi thông minh, nhanh trí hoặc có liên quan đến công tác an toàn lao động.  
3- Quá trình áp dụng giải pháp trên thực tiễn hoặc áp dụng 

thử:

- Ứng dụng phương pháp này lớp học sinh động hơn, người 

học dễ tiếp thu hơn. Áp dụng trong các đợt huấn luyện Quy 

trình An toàn điện hàng năm.
-  Cải thiện phương pháp huấn luyện xây dựng khả năng nhớ cho người nghe.
- Mặc khác có lồng thêm phim ảnh liên quan đến an toàn lao động, tai nạn lao động.
4- Hiệu quả dự kiến thu được khi áp dụng giải pháp:
- Sản phẩm ứng dụng công nghệ vào bài giảng an toàn điện phục vụ công tác huấn luyện an toàn lao động.
Đây cũng là một giải pháp hỗ trợ cho phương pháp giảng dạy, là phương tiện là đồ dùng dạy học cải tiến.

B. Số tiền làm lợi trong năm đầu tiên áp dụng giải pháp (nêu cách tính cụ thể nếu có thể tính được hoặc ghi rõ Không tính được)
   Không tính được

C. Danh mục tài liệu nộp kèm Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến:
   - Bản đăng ký sáng kiến.
   - Các file Powerpoint đính kèm.

D. Danh sách những người tham gia tổ chức áp dụng sáng 

kiến lần đầu (nếu có):

TT
Họ và tên
Năm sinh
Nơi công tác
hoặc nơi ở
Trình 

độ 

chuyên 

môn


Nội dung tham gia
1


Các 

Điện 

lực, 

PCTG
Công 

nhân,

 CBKT
Tham gia học tập huấn

 luyện hàng nămTôi (chúng tôi) cam đoan những điều khai trong đơn là đúng

 sự thật./.

                                Tiền Giang, ngày 22 háng 04 năm 2019
                                                    Người nộp đơn
                                                 (Họ tên và chữ ký)

Video kỹ thuật an toàn điện

/ No Commnets

Tiếp đất an toàn cho xe cẩu - Sáng kiến an toàn điện

/
Đề nghị xét công nhận sáng kiến:
“Vui để học – Đối vui quy trình an toàn điện theo quyết định 

959/QĐ-EVN ngày 09/08/2018”

Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến:

       Phòng An Toàn - Công ty Điện lực Tiền Giang

A. Mô tả giải pháp:

1- Tình trạng kỹ thuật hoặc tổ chức sản xuất hiện tại (có thể

 kèm theo tài liệu tham khảo bản vẽ, biên bản thí nghiệm, 

nghiệm thu,…)
Công tác huấn luyện an toàn điện hàng năm trong thời gian gần đây đã chuyển sang giáo án điện tử, chiếu trên Slide.
Phương pháp này ứng dụng tốt và sinh động hơn, tuy nhiên còn nhiều hạn chế đôi khi người học chưa tập trung, chưa thật sự cuống hút.
Đầu năm 2018, Phòng An Toàn đã xây dựng thêm và ứng dụng chương trình “ Vui để học – Đố vui quy trình an toàn điện” (Gọi tắt là ĐV-QT) để bổ trợ thêm cho bài giảng trên Slide.

2- Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến:
Chương trình ĐV-QT này lồng ghép vào sau phần giảng dạy trên Slide, nhằm ôn lại kiến thức đã truyền đạt hỗ trợ linh hoạt hơn trong phương pháp giảng dạy và tạo sự dễ nhớ, nhớ dai và dễ tiếp thu… đồng thời tạo sự thu hút lôi cuống cho người nghe.
Chương trình ĐV-QT được biên soạn trên Power Point, gồm 25 Ô CHỌN câu hỏi cho mỗi chương của quy trình, đã biên soạn tất cả các chương trong quy trình An toàn điện từ chương II đến chương X với tổng công 150 câu, trong đó câu hỏi IQ-đố vui khoảng 30 câu.
Cách thức biên soạn chương trình ĐV-QT:
1./ Mỗi trang màn hình gồm có 25 Ô CHỌN, mỗi Ô chọn bao gồm điều khoản quy trình, biện pháp an toàn khi sử dụng các trang cụ (Chọn Ô nào thì Ô đó sẽ biến đi khỏi màn hình).
2./ Kết hợp vào đó có lồng ghép những câu hỏi Đối vui IQ, câu hỏi thông minh, nhanh trí hoặc có liên quan đến công tác an toàn lao động.

3- Quá trình áp dụng giải pháp trên thực tiễn hoặc áp dụng 

thử:

- Ứng dụng phương pháp này lớp học sinh động hơn, người 

học dễ tiếp thu hơn. Áp dụng trong các đợt huấn luyện Quy 

trình An toàn điện hàng năm.
-  Cải thiện phương pháp huấn luyện xây dựng khả năng nhớ cho người nghe.
- Mặc khác có lồng thêm phim ảnh liên quan đến an toàn lao động, tai nạn lao động.

4- Hiệu quả dự kiến thu được khi áp dụng giải pháp:
- Sản phẩm ứng dụng công nghệ vào bài giảng an toàn điện phục vụ công tác huấn luyện an toàn lao động.
Đây cũng là một giải pháp hỗ trợ cho phương pháp giảng dạy, là phương tiện là đồ dùng dạy học cải tiến.

B. Số tiền làm lợi trong năm đầu tiên áp dụng giải pháp (nêu cách tính cụ thể nếu có thể tính được hoặc ghi rõ Không tính được)
   Không tính được

C. Danh mục tài liệu nộp kèm Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến:
   - Bản đăng ký sáng kiến.
   - Các file Powerpoint đính kèm.
D. Danh sách những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):

TT
Họ và

 tên
Năm

 sinh
Nơi 

công 

tác

hoặc 

nơi ở

Trình độ chuyên môn
Nội dung tham gia
1


Các 

Điện

 lực, 

PCTG

Công 

nhân, 

CBKT
Tham gia học 

tập huấn luyện 

hàng năm


Tôi (chúng tôi) cam đoan những điều khai trong đơn là đúng 

sự thật./.

                         Tiền Giang, ngày 22 háng 04 năm 2019
                                                       Người nộp đơn
                                                     (Họ tên và chữ ký)


Sáng kiến tiếp đất xe tải cẩu
Công tác thay máy biến áp gần ĐZ trung áp 
nguy cơ phóng điện

Thực hiện công tác gần 22KV nguy cơ phóng điện
Đội Hotline hỗ trợ che chắn cách điện ĐZ


Đội Hotline bọc hóa đường dây 22 KV. 
Sau đó Đội VH thi công thay máy biến áp.


Biện pháp an toàn cho Đội VH thay máy biến áp.
Tiếp đất xe cẩu như hình sau.
Hàn khung U sắt tráng kẽm ĐK16 vào 2 bên thành xe 


Dùng bộ tiếp đất di động trung áp, Đầu  coss kẹp vào khung U xe và 
kẹp vào Thanh tiếp đất chữ T

Khi làm việc thay máy biến áp Xe cẩu vẫn phải bảo đảm khoảng cách AT 
01 mét đối với ĐZ 22KV