Kỹ thuật điện - An toàn điện và thông tin tổng hợp - Dành cho những người làm công tác An toàn Lao động

Menu

88-11

Mây: 88-11==77
Bổn mạng và gia đình đang vui, ổn định mọi thứ.
Có lợi vào tiền tài. Nên mua vé số. Tiền, tài lộc bất ngờ
Cứ xài tiền rồi tiền sẽ trở vô. 
Không sợ thiếu lúc này đừng lo lắng.
Có dịp đi chơi sẽ bị ra tiền. 
Tình cảm vui vẻ, tình cảm tình cờ gặp vui.
Số hạp 77, 99. Số kỵ 11
--------------------------------------------------------
Bình vận:
Đang thời Mây gió hợp tình,
Cứ vui những nhớ chớ đừng bê tha.
Bạc tiền vung vãi xa hoa,
Tuy không thiếu hụt nhưng chừa hậu lo.
--------------------------------------------------------
Đọc thêm:

SỐ 88 THƯỢNG CÁT
Trăm việc trước sau cũng đã công
Bình an vui này thời vận thông
Trăm kế mưu cầu đều đắc ý
Nhưng cần nên giữ chớ cao lòng


Tạm tùy duyên phận chẳng tham lòng
Bon chen xa quá lụy khắc xong
Hưng vui thời vận đừng quá trớn
Vinh hiển bạc tiền đặng thuận thông


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.