Tai lieu Suu tam

Tài liệu sưu tầm 

(*) Chuyển đổi Word thành PPT.

(*) Chuyen doi PDF thanh JPG.   

(*) Cắt file PDF thành từng trang.

(*) Chuyển đổi PDF thành Power Point.

(*) Danh mục các văn bản ATVSLĐ SPC và VB quan trọng.

(*) Hotline. QD 102 Quy dinh tam thoi lam viec tren duong day Hotline

 (***) Tìm bảng màu Web      

(***) Hướng dẫn html 3schools

(*) Tạo logo đẹp bằng hình ảnh

(*) Tạo logo bằng chữ

(*) Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện Blospot mới tạo từ Templete


(*) Tao khung Link Power point: <iframe src=”địa chỉ URL của Slideshow đang chạy” width = “525px” height= “530px” ></iframe>

(*) Tao Khung Word: <div style="border: 1px solid blue; color: black; height: 480px; margin: 10px 0; overflow: auto; padding: 10px; text-align: left; width: 600px;">
Nội dung
</div>


(*)  Dong khung cho Bai viet:<div style="border: 1px solid red; padding: 10px;">Bài viết</div>


(*) Nhúng Excel vao Html:

<iframe frameborder="0" src="https://" style="height: 550px; width: 650px;"></iframe>


 
* * *
QCSKY
QCSKY