Tai lieu Suu tam


Tài liệu sưu tầmBài đọc thêm:

Chuyen doi PDF thanh JPG.   
Cắt file PDF thành từng trang.
Chuyển đổi PDF thành Power Point.

Tìm bảng màu Web      
Hướng dẫn html 3schools
Tạo logo đẹp bằng hình ảnh

Tạo logo bằng chữ
Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện Blospot mới tạo từ Templete
Thay đổi màu chữ, link, nội dung cho Web...
Cách lấy các bài đăng của Blogger để chuyển sang Web mới.

Dán Icon cho tiêu đề.   


- Tao khung Link Power point: 
Nội dung
</div>
- Dong khung cho Bai viet:
<div style="border: 1px solid red; padding: 10px;">Bài viết</div>


Tao Khung Word: <div style="border: 1px solid blue; color: black; height: 480px; margin: 10px 0; overflow: auto; padding: 10px; text-align: left; width: 600px;">

- Nhúng Excel vào html:
<iframe height="550" src="https://drive.google.com/file/d/1uLmNhV23uM4e29Gll72TpAWagX2lZdfK/preview" width="650"></iframe>

<iframe frameborder="0" src="https://" style="height: 550px; width: 650px;"></iframe> 
* * *
QCSKY
QCSKY