Kỹ thuật điện - An toàn điện và thông tin tổng hợp - Dành cho những người làm công tác An toàn Lao động

Menu

87-12

Từ: 87-12==75
Cần ổn định và đừng toan tính gì cả sẽ không hay, gãy việc khác lớn hơn.
Nhất là tính toán làm ăn tiền bạc sẽ thua gãy.
Đừng tính việc lớn, có thể tính toán việc nhỏ sẽ có lợi và thành công nhiều hơn.
Tình cảm riêng tư thì vui vẻ.
Tư tưởng đang nội tâm lo nghĩ vu vơ, mơ mộng.
Số hạp 87. Số kỵ 75
--------------------------------------------------------
Bình vận:
Vận thời hãy cứ từ từ,
Việc nhỏ chưa ổn chớ đừng tính toan.
Bạc tiền ai chẳng muốn tham,
Nhặt từng hạt thóc nhiều năm cũng đầy.
--------------------------------------------------------
Đọc thêm:

SỐ 87 TRUNG BÌNH
Mong ở sang mùa gặp việc sang
Đâu hiểu việc đời sự ngổn ngang
Bến sông gặp được người quí giúp
Thu gom bạc lẻ vẫn đây sàn


Thời vận chút long đong
Việc tốt lại mất lòng
Từ nay được quý đở
Mưu việc được thuận dòng


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.