Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

57-42


Giải: 57-42 == 57
Mưa rồi sẽ tạnh, trời nắng tốt.
Việc sẽ qua rồi ổn định và vui vẻ.
Gặp nhiều người họp mặt vui
Không nên có tâm hẹp hòi tư lợi 1 mình, dễ bị phản cảm với người khác và ganh ghét.
Hạn chế lý luận, triết lý… tiểu nhân ghét.
Số hạp 42. Số kỵ 57

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY