Kỹ thuật điện - An toàn điện và thông tin tổng hợp - Dành cho những người làm công tác An toàn Lao động

Menu

60-39

Bình: 60-39 == 60
Tài năng tốt cần ứng dụng lúc này sẽ thành việc tốt có lợi vào. Tuy nhiên không nên nói quá nhiều sẽ có người ganh tị.
Có dịp may cơ hội bất ngờ về lợi lộc.
Tình cảm bạn bè vui vẻ. Gặp bạn bè, người quen.
Số hạp 39. Số kỵ 60
---------------------------------------------------
Bình giải:
Ung dung đường bước tới,
Chớ ganh ghét tị hiềm.
Việc an bình từ bạn,
Cơ hội tình cờ sang.
---------------------------------------------------
Đọc thêm:
SỐ 60 THƯỢNG THƯỢNG
Ứng dụng thực hư sẽ rạng danh
Kiêu căng chẳng có tính thiện lành
Chăm chỉ việc thành đang đến gặp
Phát huy một bước có tin nhanh


Đồng thời suôn sẽ với hôm nay
Việc làm thời tới gặp ra tay
Mọi sự dụng mưu đều đắc ý
Cơ hội rạng danh tròn vẹn ngay

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.