Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

60-39


Bình: 60-39 == 60
Tài năng tốt cần ứng dụng lúc này sẽ thành việc tốt có lợi vào. Tuy nhiên không nên nói quá nhiều sẽ có nguo72iganh tị.
Có dịp may cơ hội bất ngờ về lợi lộc.
Tình cảm bạn bè vui vẽ. Gặp bạn bè
Số hạp 39. Số kỵ 60

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY