Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Que 54 - Que 45 - Que 24

Đắc: 54 - 45 - 24 
Mọi việc tự nhiên thành.
Sống có tâm là được.
Không lo tiền tài sẽ có ra vào ổn định.
Nhiều người mến lúc này kể cả khác phái.
Bổn mạng vững.
Số hạp 45, 45. Số kỵ 51
------------------------------------------------------------
Bình vận:
Sống thực như dòng nước,
Đường bước ổn bình sinh.
Lo chi tài và lộc,
Đắc được tỏa minh thời.
------------------------------------------------------------
Đọc thêm:
SỐ 54 ĐẠI CÁT

Trường an tin tốt việc đã suy

Tay cầm hoa huệ ngắm tìm gì

Nghe được tin nhanh về tài trí

Hôm nay vui thú hiện đầu mi

Mong đợi đã bao năm

Sắp tới có tin cầm

Ước mong vạn sự tốt

Tình - Tiền đều vẹn trăm
------------------------------

************************

Tinh cam Que so 04-H
************************
*        Dang co don... Di choi voi ban nbe nhung 
van khong duoc vui.
*        Ban dang suy nghi nhieu ve chuyen tinh cam rieng.
*        Noi chung cung tinh cam luc nay khong tot, 
khong dinh huong thuong ghet
*        Ban nen binh lặng sẽ ổn định hơn.

          Buon ... Dang song noi tam nhieu.
          Coi chung xit mit voi nguoi trong nha, 
bat hoa ve tinh cam va ban be.

          Tinh cam khong dinh huong, lo nghi vu vơ
          Co nhieu van de lam ban suy nghi lo buon 
ve tinh cam rieng tu và nguoi than.

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.