Kỹ thuật điện - An toàn điện - Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và thông tin tổng hợp kinh tế đời sống

Menu

54-45

Đắc: 54-45 == 54
Mọi việc tự nhiên thành.
Sống có tâm là được.
Không lo tiền tài sẽ có ra vào ổn định.
Nhiều người mến lúc này kể cả khác phái.
Bổn mạng vững.
Số hạp 45, 45. Số kỵ 51
------------------------------------------------------------
Bình vận:
Sống thực như dòng nước,
Đường bước ổn bình sinh.
Lo chi tài và lộc,
Đắc được tỏa minh thời.
------------------------------------------------------------
Đọc thêm:
SỐ 54 ĐẠI CÁT

Trường an tin tốt việc đã suy
Tay cầm hoa huệ ngắm tìm gì
Nghe được tin nhanh về tài trí
Hôm nay vui thú hiện đầu mi

Mong đợi đã bao năm

Sắp tới có tin cầm
Ước mong vạn sự tốt
Tình - Tiền đều vẹn trăm

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.