Kỹ thuật điện - An toàn điện và thông tin tổng hợp - Dành cho những người làm công tác An toàn Lao động

Menu

57-42

Giải: 57-42 == 57
Mưa rồi sẽ tạnh, trời nắng tốt.
Việc sẽ qua rồi ổn định và vui vẻ.
Gặp nhiều người họp mặt vui
Không nên có tâm hẹp hòi tư lợi một mình, dễ bị phản cảm với người khác và bị ganh ghét.
Hạn chế lý luận, triết lý… tiểu nhân ghét.
Số hạp 42. Số kỵ 57
-----------------------------------
Bình vận:
Khóe lo cần khóe tính,
Việc tốt khó an bày.
Trời xanh bình lời giải,
Nói ít mọi sự hay.
                          -----------------------------------
Đọc thêm:
SỐ 57 TRUNG BÌNH
Trăm việc liệu lo nghĩ đủ đường
Lời quấy đừng nghe tự chủ trương
Tiên tri lời ấy người ghi nhớ
Rộn ràng càng phải biết so lường

Sai lầm ai vác tới tương lai
Tự chủ trong lòng ghi nhớ này
Nhanh nhanh tìm đất lành mà đứng
Nếu muộn bước thì phải họa tai

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.