Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Những trường hợp vi phạm quy trình an toàn điện thường gặp


Những trường hợp vi phạm
quy trình an toàn điện thường gặp
**************************************************
Thông qua những biên bản kiểm tra hiện trường, kiểm tra tại đơn vị và căn cứ vào các văn bản thông báo về TNLĐ trong EVN. Sau đây là một số trường hợp vi phạm quy trình trong quá trình làm việc, đồng thời những trường hợp này nhằm nhắc lại cho công nhân ý thức chấp hành và tránh vi phạm tương tự, cụ thể như sau:
1./ Phát hoang:
        - Phát hoang có cắt điện mà sử dụng lệnh công tác (chưa hợp lý)!
        - Phát hoang sử dụng lệnh công tác phải cách xa đường dây không có khả năng ngả đổ vào ĐZ , ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp.
        - Đốn cây cho ngả hàng loạt.
        - Không cột dây vào chuôi dao, máy cưa rơi dụng cụ nguy hiểm.
        - Không thuần thục sử dụng bảo quản máy cưa.
        - Phát hoang bằng câu liêm, đứng dưới cây ngả đổ nguy hiểm.
        - Trời mưa trơn trợt, gió cấp 6.

        2./ Đo điện, kiểm tra điện:
        - Không có lệnh công tác hay phiếu công tác (hạ áp hay cao áp).
        - Đi một người không có giám sát.
        - Chỉnh nấc đồng hồ đo sai vị trí đo U hoặc I.
        - Làm việc đo điện ngoài vùng công tác cho phép.
        - Đo điện cao áp không có phiếu công tác, găng tay.
        - Không có mang theo bút thử điện.
        - Không cài quay nón an toàn, tay cài cúc khi đo điện.

        3./ Không trang bị đầy đủ trang cụ an tòan và BHLĐ cá nhân:
        - Trang cụ cá nhân gồm bộ dây an toàn,
- Kềm, bút điện, thẻ an toàn.
- Không có phiếu công tác hoặc lệnh công tác.
- Nón an toàn, cài quay nón.
- Hai người đi công tác chỉ có mang theo một bộ dây an toàn (sai quy định).

        4./ Sai quy định PCT, PTT, lệnh công tác:
        - Không có tên trong phiếu.
        - Phiếu công tác và thao tác không khớp biện pháp an toàn hoặc vị trí thao tác, làm việc.
        - Hiện tường sai sơ đồ phát tuyến, trạm, trụ điện.
        - Không ghi đã tiếp đất vào phiếu công tác.

5./ Trèo cao:
        - Không cài quay nón.
        - Lên cao 3 mét không quành dây AT.
        - Thiếu dây quành phụ.
        - Rơi dụng cụ.
        - Di chuyển trên trụ không mang dây quàng phụ.
        - Không kiểm tra các dây hoặc vật kim loại trên trụ.


6./ Trang bị BHLĐ:
        - Quần áo, giầy bảo hộ phải mặc theo quy định.
- Phải sử dụng găng tay thun khi làm việc: Tiếp xúc với điện như sử điện, đấu nối.
        - Mang găng tay cách điện trung hạ áp theo quy định như đo điện, thao tác.
        - Mỗi công nhân hoặc nhóm công tác 2 người phải trang bị bút điện, thẻ an toàn, kèm cá nhân, dây an toàn, dây thừng cá nhân. Đồng thời phải mang 2 bộ dây đai của 2 người công tác.
       
7./ Thao tác, tiếp đất, biển báo rào chắn:
- Thao tác phải ngã người sao cho Sào với FCO có góc từ 30 độ, Đóng – cắt dứt khoác. Kéo ra phải dứt khoác với khoảng hở khoảng 20cm.
- Tiếp đất sào cho các dây tiếp đất không chạm vào người. Phải thử điện trước khi thực hiện.
        - Biển báo treo đúng vị trí dễ nhìn.
        - Rào chắn - rào lưu động không cho người ngoài vào, an toàn cho đường giao thông.-------------------------------------------------------

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.