Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Sang kien quy 4 - 2019 Games learning an toan dienCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


Kính gửi: Hội đồng sáng kiến Tổng công ty Điện lực miền Nam.

            Căn cứ Quy chế hoạt động KHCN trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-EVN ngày 30/8/2017 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt nam.
            Tôi (chúng tôi) có tên dưới đây:

TT
Họ và tên
Năm sinh
Nơi công tác (hoặc nơi ở)
Trình độ chuyên môn
Tỷ lệ đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (%)


1
Nguyễn Điền Khoán
1963
P giám đốc PCTG
Kỹ sư điện
30
2
Nguyễn Hoàng Lực
08/3/1960
Phòng An toàn
Kỹ sư điện
70

Đề nghị xét công nhận sáng kiến:
“Games learning An toàn điện;
chuyên đề An toàn lao động tại công trường”

    Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến:   Công ty Điện lực Tiền Giang
A. Mô tả giải pháp:
1- Tình trạng kỹ thuật hoặc tổ chức sản xuất hiện tại (có thể kèm theo tài liệu tham khảo bản vẽ, biên bản thí nghiệm, nghiệm thu,…)
Công tác huấn luyện an toàn điện hàng năm trong thời gian gần đây đã chuyển sang giáo án điện tử, chiếu trên Slide.
Phương pháp này ứng dụng tốt và sinh động hơn, tuy nhiên còn nhiều hạn chế đôi khi người học chưa tập trung, chưa thật sự cuống hút.
Phòng An Toàn đã xây dựng thêm và ứng dụng chương trình power point  
“Games learning An toàn điện, chuyên đề An toàn lao động tại công trường”
để bổ trợ thêm cho bài giảng trên Slide.
Giải pháp này áp dụng cho công nhân ôn tập an toàn lao động tại công trường, có thể áp dụng cho Ban giám khảo hỏi vấn đáp trong kỳ sát hạch.

2- Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến:
Chương trình Games learning này được biện soạn trên nền Powerpoint; Nội dung
Biên soạn từ quy trình an toàn điện và các giáo trình thi công thực tế, cụ thể theo trình tự thực hiện từ khi khảo sát hiện trường đến hoàn tất công tác, bao gồm 4 nội dung cụ thể như sau:
1./ Khảo sát hiện trường trước khi thi công.
2./ Đăng ký công tác và lập phương án thi công công trình.
3./ Thủ tục thực hiện phiếu công tác làm biện pháp an toàn bàn giao hiện trường.
4./ Công tác giám sát và phân công giám sát an toàn và hoàn tất công việc.
Ngoài ra, giải pháp có viết thêm nội dung thứ 5 Tình huống và bài học kinh nghiệm: Viết dưới dạng những câu hỏi trắc nghiệm được biên soạn từ từ nội dung các vụ tai nạn lao động trong ngành điện đã xảy ra.
 Hình thức chương trình hoạt động:
1./ Từ nội dung 1 đến nội dung 4: Được viết dưới dạng chọn ô hiển thị Câu hỏi – Có phần gợi ý trả lời – và Đáp án;
Câu hỏi và đáp án có ghi âm và được MC đọc tại mỗi câu.
Cho phép chọn 3 lần gợi ý trả lời nhưng phải bị mất 5/10 quả Cherry. Mỗi gởi ý có nội dung và hình ảnh minh họa gợi ý.
2./ Riêng phần thứ 5 phần tình huống và bài học kinh nghiệm. Được viết dưới dạng trắc nghiệm. Click chọn và quả Cherry nếu Đúng thì đổi màu, nếu sai thì quả Cherry sẽ rơi và biến mất.
3./ Mỗi câu hỏi đều có cài đặt thời gian 30 giây có hiển thị vạch thời gian trên màn hình;
4./ Ngoài ra tại mỗi Đáp án có liên kết Video clip liên quan hoặc nội dung quy trình an toàn điện liên quan đến đáp án.
5./ Sau mỗi đáp án là Câu hỏi đố vui – động não có cài đặt thời gian 15 giây có hiển thị vạch thời gian trên màn hình;

Hình ảnh minh họa:
Chọn Nội dung (1 đến 5).

Nội dung 1, 2, 3, 4, 5


Đáp án...


Câu hỏi IQ.
Nội dung 5.

3- Quá trình áp dụng giải pháp trên thực tiễn hoặc áp dụng thử:
- Ứng dụng phương pháp này lớp học sinh động hơn, người học dễ tiếp thu hơn. Áp dụng trong các đợt huấn luyện Quy trình An toàn điện hàng năm.
-  Cải thiện phương pháp huấn luyện xây dựng khả năng nhớ cho người nghe.
- Mặc khác có lồng thêm phim ảnh liên quan đến an toàn lao động, tai nạn lao động.

4- Hiệu quả dự kiến thu được khi áp dụng giải pháp:
- Sản phẩm ứng dụng công nghệ vào bài giảng an toàn điện phục vụ công tác huấn luyện an toàn lao động, tự ôn tập quy trình, Vui để học quy trình an toàn điện.
- Đây cũng là một giải pháp hỗ trợ cho an toàn lao động rất hiệu quả cụ thể như sau:
a./ Hỗ trợ phương pháp giảng dạy; Ứng dụng kiểm tra sát hạch vấn đáp.
b./ Công nhân dễ dàng học tập, nâng cao ý thức làm việc tại công trường. Vui để học quy trình an toàn.
c./ Thuận tiện cho việc sử dụng học tập trên điện thoại.

B. Số tiền làm lợi trong năm đầu tiên áp dụng giải pháp (nêu cách tính cụ thể nếu có thể tính được hoặc ghi rõ Không tính được)
   Không tính được

C. Danh mục tài liệu nộp kèm Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến:
   - Bản đăng ký sáng kiến.
   - Các file Powerpoint đính kèm.

D. Danh sách những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):

TT
Họ và tên
Năm sinh
Nơi công tác
hoặc nơi ở
Trình độ chuyên môn
Nội dung tham gia
1


Các Điện lực, PCTG
Công nhân, CBKT
Cộng đồng mạng online lướt website www. hoangluc16.com
Tính đến 08/19: 600 View

Tôi (chúng tôi) cam đoan những điều khai trong đơn là đúng sự thật./.
                                        Tiền Giang, ngày  19 tháng 11 năm 2019
                                                                      Người nộp đơn
                                                                    (Họ tên và chữ ký)  
                                                        Nguyễn Hoàng Lực


Xác nhận của phòng / ban / bộ phận thuộc EVN / Đơn vị nơi đã áp dụng giải pháp được yêu cầu công nhận sáng kiến:
………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………

GIÁM ĐỐC  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.