Kỹ thuật điện - An toàn điện - Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và thông tin tổng hợp kinh tế đời sống

Menu

96-3

Minh: 96-3=93
Minh trị, mọi sự đang tốt, làm gì cũng đạt.
Nhất là làm việc công có lợi cho nhiều người đều ổn.
Về tiền bạc hoặc kinh tài cũng đang tốt nhưng đừng nên nói nhiều cần giữ kín miệng những việc liên quan tiền tài, kinh doanh.
Tình cảm thì tốt, như ý. Tinh thần vui và thoải mái.
Hạp số 93 va 96. Kỵ số 3
---------------------------------------------------------
Bình vận:

Minh sự toan, vươn vươn tới,
Vạn thành vui vẻ nhẹ nhàng thơi.
Hạnh phúc duyên tình, vui bè bạn,
Nói ít làm nhiều việc nhân đôi.
---------------------------------------------------------

Đọc thêm:

SỐ 96 THƯỢNG CÁT
Việc làm việc công cũng phải lo
Tinh thần nên vững thần tiên hộ
Trước Sau tốt xấu đều báo ứng
Sự hiền nghiệp việc được thành to


Tới muộn hay nhanh đừng nói thôi
Ý muốn - Việc công sẻ làm đôi
Vươn lên cố gắng từ công sức
Sau có an nhiên việc hợp thời


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.