Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

95-4Điển: 95-4=91
Hỏa vượng, nóng nảy, tâm tình chính trực nhưng lại không chín chắn để phân biệt sự việc.
Cần định tâm, chậm lại một chút sẽ nhìn thấy rõ sự việc để mình tự quyết định công việc đang dự tính. Nếu được vậy sẽ thành công 80%
Về tình cảm nên suy xét trước sau kỹ lưỡng.
Hạp số 91, Kỵ số 4

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY