Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Que 95 - Que 4 - Que 43 - Que 55


Điển: 95 - 4 - 43 - 55
Hỏa vượng, nóng nảy, ngoài ra do tâm tính trực ý, vội vã dễ bị sơ hở xảy ra chuyện không vui, không tốn.
Cần định tâm lại, nói ít, chậm lại một chút sẽ nhìn thấy rõ sự việc để mình tự quyết định thì công việc đang dự tính sẽ đạt thành... nếu được vậy sẽ thành công 80%
Về tình cảm nên suy xét trước sau kỹ lưỡng. Không nóng nảy, nói nhiều.
Hạp số 91, Kỵ số 4
---------------------------------------------------------
Bình vận:
Khí tâm từ điển hội,
Định ý ẩn riêng mình.
Nôn nóng dễ rách việc,
Suy xét lẫn ngoài trong.
---------------------------------------------------------


Đọc thêm:
SỐ 95 TRUNG BÌNH
Trong áo của anh có ngọc huyền

Vận thời chưa gặp khó triền miên

Thở than đầu óc sao như vậy

May có quí nhân tới giúp liền


Tài phúc đã có, chậm lộc trời
Vận thời - Nóng vội: phải chờ thôi


Có ngày sẽ được do mình quyết

Mọi việc lưỡng suy sẽ an thời

------------------------------------

************************
Bon Mang Que so 04-Hg
***********************
*        Lam nhieu chang duoc bao nhieu. Tuy nhien co phan lợi quả và huê hồng doi chut
*        Coi chung tieu nhan. Tieu nhan la nguoi moi quen biet, nguoi nay dang co tam y xau voi ban vi chuyen xich mit don gian vua da qua.
         

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.