Kỹ thuật điện - An toàn điện - Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và thông tin tổng hợp kinh tế đời sống

Menu

95-4


Điển: 95-4=91
Hỏa vượng, nóng nảy, ngoài ra do tâm tính trực ý, vội vã dễ bị sơ hở xảy ra chuyện không vui, không tốn.
Cần định tâm lại, nói ít, chậm lại một chút sẽ nhìn thấy rõ sự việc để mình tự quyết định thì công việc đang dự tính sẽ đạt thành... nếu được vậy sẽ thành công 80%
Về tình cảm nên suy xét trước sau kỹ lưỡng. Không nóng nảy, nói nhiều.
Hạp số 91, Kỵ số 4
---------------------------------------------------------
Bình vận:
Khí tâm từ điển hội,
Định ý ẩn riêng mình.
Nôn nóng dễ rách việc,
Suy xét lẫn ngoài trong.
---------------------------------------------------------


Đọc thêm:
SỐ 95 TRUNG BÌNH
Trong áo của anh có ngọc huyền
Vận thời chưa gặp khó triền miên
Thở than đầu óc sao như vậy
May có quí nhân tới giúp liền
Tài phúc đã có, chậm lộc trời
Vận thời - Nóng vội: phải chờ thôi

Có ngày sẽ được do mình quyết
Mọi việc lưỡng suy sẽ an thời


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.