Kỹ thuật điện - An toàn điện - Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và thông tin tổng hợp kinh tế đời sống

Menu

97-2

An: 97-2=95
Cần ổn định chữ An vì đang có sự việc làm Bạn nóng vội, dễ mất lòng người khác.
Kiềm hãm sự nóng giận hoặc ích kỷ lộ diện sẽ không tốt.
Có kẻ tiểu nhân gần bạn, đang lưu ý tới bạn, nên trọng, nên thân thiết thâm tình.
Không nên làm gì trước mọi người, hãy đi sau mọi người một chút trong lúc này thì mọi sự sẽ vẹn toàn, như ý muốn.
Hạp 95. Kỵ số 2
---------------------------------------------------------
Bình vận:
Sau bước người đi việc An toàn,
Nội tâm dè dặt việc tính toan.
Ý việc khéo kín mưu sự mới,
Vô tư thân thiết cản tiểu nhân.
---------------------------------------------------------

Đọc thêm:

SỐ 97 THƯỢNG THƯỢNG
Đường bước công danh cảm lụi tàn
Ngờ đâu phú quí buộc người mang
Gắng làm việc tốt lưu đôi chút
Sống tựa núi cao ổn đôi hàng


Có mắt của trời cao
Người người hiểu được sao
Dữ - Lành có báo ứng
Tự biết giữ thanh cao


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.