Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

97-2


An: 97-2=95
Cần ổn định chữ An vì đang có sự việc làm Bạn nóng vội.
Kiềm hãm sự nóng giận hoặc ích kỷ lộ diện sẽ không tốt.
Có kẻ tiểu nhân gần bạn.
Không nên làm gì trước mọi người, hãy đi sau mọi người lúc này sẽ an toàn.
Hạp 95. Kỵ số 2

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY