Kỹ thuật điện - An toàn điện - Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và thông tin tổng hợp kinh tế đời sống

Menu

94-5


Hội: 94-5=89
Trí tuệ cần minh mẫn, kịp thời ngã theo chiều hướng của thời thế thì sẽ đạt như ý.
Lúc này nên làm việc gì cũng nên ở cương vị thừa hành, làm theo ý hướng dẫn người khác thì tốt hơn... chứ không nên đứng ở vai trò chủ chốt quyết định.
Nhìn chung lúc này mọi việc ổn định như ý, dù không như ý dự định của mình nhưng cũng đạt 70% là được rồi.
Nói chung là vạn sự thành. 
Sẽ có tài lộc tới, nên mua vé số nhé.
Kế hoạch do mình dự định sẽ thành nhưng được quá gấp nhé.... sẽ đạt từ 80%
Tình cảm hội tụ. Tình cảm vui trong và ngoài xã hội. Gặp bạn khác phái vui.
Hạp số 89. Kỵ số 5
---------------------------------------------------------
Bình vận:
Việc gì theo hướng đó,
Không lý sự trèo đèo.
Bạc tiền đang Hội tụ,
Tình ý cũng an vui.
---------------------------------------------------------

Đọc thêm:

SỐ 94 TRUNG BÌNH
Đây đó "vật dùng" đều giống nhau
Đập rèn - gọt giũa thợ tài cao
Mọi việc phải tùy theo số phận
Sang mùa người quí gặp mời chào


Lời nói khôn ngoan ai dám tranh
Không do trời định tự mình sinh
Nếu có tài mưu làm mọi việc
Hanh thông sẽ có tại giờ lành


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.