Kỹ thuật điện - An toàn điện - Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và thông tin tổng hợp kinh tế đời sống

Menu

92-7

Mưa: 92-7==85
Lòng người như biển không dò được, nên cẩn trọng với cộng sự hoặc giao tiếp người ngoài
Khả năng về dự định kế hoạch thì tốt, nhưng thiếu sức xông xáo nhạy bén thì khó thành công. 
Cần xông xáo quyết tâm cao thì mới nên việc được.
Lúc này nên khiêm tốn. 
Về tình cảm thì tốt nhưng không nên nóng nảy, nói lời khó nghe.
Lúc này không nên dự tính kế hoạch lớn, nhất là kế hoạch kinh doanh, tiền bạc.
Hạp số 92, Kỵ số 85
---------------------------------------------------------
Bình vận:
Quyết nhanh đường đang tính,
Xông xáo việc sẽ thành.
Bởi mưa trời bất chợt,
Khép lại việc ngày mai.
---------------------------------------------------------


Đọc thêm:
SỐ 92 TRUNG HẠ
Năm này lúa thóc kém năm qua
Vật giá sục sôi tăng vượt xa
Nhanh tay vươn hái ngay việc tại
Bởi việc ngày mai khó bước xa

Ra tiền đôi chút chút chút hao
Vén khéo kinh tài bớt tiêu hao
Đắn đo toan tính người nhà bệnh
Tránh xa mọi điều sự lao sao


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.