Kỹ thuật điện - An toàn điện - Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và thông tin tổng hợp kinh tế đời sống

Menu

84-15

Tâm: 84-15==69
Tự dưng có lợi lộc vào, nhưng đừng toan tính hơn thua sẽ xấu đi đôi phần. 
Tuy nhiên thường hay có sự vụ tự mình toan tính, thì cần khéo kín đoán mới an sự việc.
Cần có sự kiên trì sẽ ít bối rối lo nghĩ.
Tình cảm ổn định. Nhưng hay nóng nảy đột xuất, mất lòng người nhà và người xung quanh.
Đang lợi khẩu nói chuyện nhiều người nghe.
Số hạp 15. 99. Số kỵ 84, 69
-------------------------------------------------------
Bình vận:
Hơn thua là tính con người,
Nội tâm phải ổn tự thời thành công.
Kiên trì sẽ ít long đong,
Hạn chế tính khí mất lòng đệ huynh.
-------------------------------------------------------

Đọc thêm:
SỐ 84 TRUNG BÌNH

Khởi đầu công việc rối liên miên
Vào học chữ ghi Nhất trước tiên
Nữ nhân nhiều chuyện đừng nghe lấy
Lễ nghĩa chặc lòng giữ mối viền


Gặp mặt đôi lần tính đủ điều

Rối loạn trong lòng chẳng phẳng phiêu
Chớ nghe lời nói cần kiên tĩnh
Nhịn nhường anh em tránh ưu phiền


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.