Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

84-15


Tâm: 84-15==69
Tự dưng có lợi lộc vào, nhưng đừng toan tính hơn thua sẽ xấu đi. Tuy nhiên thường hay có sự vụ tư toan tính.
Cần có sự kiên trì sẽ ít bối rối lo nghĩ.
Tình cảm ổn định. Nhưng hay nóng nảy đột xuất, mất lòng người nhà và người xung quanh.
Đang lợi khẩu nói chuyện nhiều người nghe.
Số hạp 15. 99. Số kỵ 84, 69

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY