Kỹ thuật điện - An toàn điện và thông tin tổng hợp - Dành cho những người làm công tác An toàn Lao động

Menu

79-20


Ảnh: 79-20==59
Cái tài thường không ẩn hiện, nếu được dùng, có cơ hội thì sẽ phát triển... ví như gặp cơn mưa thuận gió hòa, vươn tiến nhanh.
Cẩn trọng có người tiểu nhân.
Bình thản sẽ có việc hay tốt đến.
Không nên vượt tốc hay quyết đoán nhanh nhạy se dễ gãy.
Tình cảm riêng tư tốt. 
Gặp bạn khác phái.
Số hạp 79, 59. Số kỵ 20
------------------------------------------------------
Bình vận:
Ảo ảnh vươn việc thời cơ,
Dung hòa đôi ngã tránh người tiểu nhân.
Như thế mới rộng biển hoa,
Nhưng đừng vượt tốc, biết người biết ta.
------------------------------------------------------
Đọc thêm:

SỐ 79 HẠ HẠ

Cái tài tâm sự tỏ cùng ai,
Ghềnh bãi chông chênh cứ nối dài.
Thế sự theo dòng không vội vã,
Vạn sự bại - thành thuận mây bay.


Người hiểm (tiểu nhân) ở đầu gành,

Hẹp lòng cố nói nhanh.
Có hiền nhân trợ giúp,
Việc hung sẽ hóa lành.

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.