Kỹ thuật điện - An toàn điện và thông tin tổng hợp - Dành cho những người làm công tác An toàn Lao động

Menu

81-18

Soi: 81-18==63
Tinh thần lúc này tuy vượng nhưng là thứ vượng thịnh đơn giản, không nên nói nhiều hoặc làm theo ý của mình.
Cần nhìn quan sát là tốt nhất, sau đó từ từ theo chiều hướng mà ứng phó cách làm phù hợp thì thành công.
Tiền bạc hơi kém. Nhưng không qua túng thiếu.
Tình cảm ổn định.
Có dịp gặp bạn bè vui chơi.
Lúc này nên khắc chế mình, đúng việc mới thực hiện hay trả đũa mới tốt.
Sẽ có tiền lộc vào.
Số hạp 18, 63. Số kỵ 81
---------------------------------------------------
Bình vận:
Hợp thời 2 tới 1 lùi,
Cầm chắc sự tốt soi nhiều lối đi.
Tình yêu yên ổn vui vầy,
Cứ như suối chảy ngày ngày an vui.
---------------------------------------------------

Đọc thêm:
SỐ 81 TRUNG BÌNH
Sự việc mênh mông chẳng bến bờ,
Nhạy xét soi điều đẹp đường mơ.

Vững trụ gót chân yên tại chỗ,
Gieo hạt gặt quả tốt không ngờ.


Thân phận thường an dạo phố đường,
Vui theo dòng nước tình vấn vương.


Nên chăng tình ý trong ngoài vẹn
Không khéo trở thành chuyện khó lường.


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.