Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

81-18


Soi: 81-18==63
Tinh thần lúc này tuy vượng nhưng là thứ vượng thịnh đơn giản, không nên nói nhiều hoặc làm theo ý của mình.
Cân nhìn quan sát là tốt nhất, sau đó từ từ theo chiều hướng mà ứng phó cách làm phù hợp thì thành công.
Tiền bạc hơi kém. Nhưng không qua túng thiếu.
Tình cảm ổn định.
Có dịp gặp bạn bè vui chơi.
Lúc này nên khắc chế mình, đúng việc mới thực hiện hay trả đũa mới tốt.
Sẽ có tiền lộc vào.
Số hạp 18, 63. Số kỵ 81

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY