Kỹ thuật điện - An toàn điện và thông tin tổng hợp - Dành cho những người làm công tác An toàn Lao động

Menu

78-21

Yêu: 78-21=57
Không nên ra vẻ ngoài lại vênh vang, lúc nào cũng lý luận.
Tình cảm thì có nhưng nên kín đáo, không phổ trương. Coi chừng bạn tình buồn phiền.
Thời điểm này có nhiều biến động cuộc sống và tiền tài.
Tuy nhiên không quá túng thiếu, xoay trở vẫn có tiền tiêu xài.
Lưu ý  cần khéo sắp xếp khéo tình, tiền và quan hệ để hạn chế rối ren cuộc sống.
Số hạp 21. Số kỵ 78, 57
--------------------------------------------------------
Bình vận:
Phô trương là lẽ đương nhiên,
Nhưng đừng quá trớn họa phiền trước sân.
Yêu người duyên có trong thân,
Càng khéo xoay chuyển ắt vui đôi đàng.
--------------------------------------------------------
Đọc thêm:

SỐ 78 HẠ HẠ
Ấm no gia đạo lại hưng long,
Ngang dọc đất trời đã trãi xong.
Vênh vang tự hại cần nên tỉnh,
Phúc đức tự gieo họa tự trồng.


Ý riêng mưu sự tự tính rồi,
Đừng nghe người quấy nói đầu môi.
Gắng nên tình cảm cầu yên ổn,
Để khéo hòa vui hạnh phúc đôi.

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.