Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

De hung bien luoi dien - Cắt điện an toàn và cat cau dao khach hang - De 18

Đáp án:

Nội dung 1:
Cần cắt những phần đang có điện sau đây:
1.  Phần có điện mà cần phải làm việc ở đó;
2.  Phần có điện mà khi làm việc có thể chạm vào đó;
3.  Phần có điện gần người làm việc với khoảng cách nhỏ hoặc bằng hơn các khoảng cách ứng với từng cấp điện áp theo bảng sau:
Cấp điện áp (kV)
Khoảng cách đến phần mang điện (m)
Từ 1 đến 15
0,7
Trên 15 đến 35
1,0
Trên 35 đến 110
1,5
220
2,5
500
4,5
Trong trường hợp phần có điện gần người làm việc (với khoảng cách nhỏ hơn bảng trên) mà không thể cắt điện được thì phải làm rào chắn. Khoảng cách từ rào chắn đến phần mang điện quy định theo bảng sau:
Cấp điện áp (kV)
Khoảng cách nhỏ nhất (m)
Đến 15
0,35
Trên 15 đến 35
0,6
Trên 35 đến 110
1,5
220
2,5
500
4,5
Yêu cầu, cách thức đặt rào chắn, treo biển báo, tín hiệu thực hiện theo quy định tại Điều 17 và 18 Quy trình an toàn điện và được xác định tùy theo điều kiện cụ thể, tính chất công việc do người chuẩn bị nơi làm việc, người cho phép hay người chỉ huy trực tiếp chịu trách nhiệm.
Nội dung 2 (hùng biện): Gợi ý.
-       Tường rào bê tông như trạm trung gian.
-       Rào chắn bằng gỗ, phíp cách điện.
-       Rào bằng lưới B40 cố định.
-       Việc cắt thêm cầu dao điện kế khách hàng là phòng ngừa máy phát riêng hoặc khách hàng tự câu tạp có khả năng đưa điện hạ áp ra lưới công tác.
-------------------------------------
Ghi chú:
-       Mỗi câu hỏi 5 điểm.
-       Ban Giám khảo có thể đặt vấn đề ngược lại để cho thí sinh có những suy luận sâu hơn để phân tích, mặc khác gợi ý cho thí sinh liên tưởng thực tế để có khả hùng biện rộng hơn nhưng không đi ngược quá xa, mênh mang, trên tinh thần học tập, trao đổi và xây dựng.
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.