Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

De Hung bien luoi dien - ky thuat cat dien ban giao - Treo bien bao - De 17


Đáp án:

Nội dung 1:
Bao gồm 4 nội dung thực hiện theo trình tự như sau:
1. Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc.
2. Kiểm tra không còn điện.
3. Đặt (làm) tiếp đất.
4. Đặt (làm) rào chắn; treo biển báo, tín hiệu. Nếu cắt điện hoàn toàn thì không phải làm rào chắn.

Nội dung 2 (hùng biện): Gợi ý.
- Biển cấm đóng điện có người đang làm việc. Ngoài ra tùy trường hợp và loại thiết bị điện sẽ đặt thêm những biển báo riêng.
- Rào chắn đặt nơi nào cần thiết như khu vực gần đường giao thông. Đối với lưới điện, thiết bị điện sẽ có những loại rào chắn phù hợp từng nơi, như rào cố định, rào di động, băng nhựa bảo vệ hiện trường và kèm theo biển báo dừng lại…
------------------------------------

Ghi chú:
-       Mỗi câu hỏi 5 điểm.
-       Ban Giám khảo có thể đặt vấn đề ngược lại để cho thí sinh có những suy luận sâu hơn để phân tích, mặc khác gợi ý cho thí sinh liên tưởng thực tế để có khả hùng biện rộng hơn nhưng không đi ngược quá xa, mênh mang, trên tinh thần học tập, trao đổi và xây dựng.  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.