Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Que 98 - Que 1 - Que 58 - Que 93

Xây: 98 - 1 - 58 - 93
Cần xây cái nền trước như là củng cố ý khí và nội tại.
Muốn làm được theo ý định phải nhường nhịn và đúng thời cơ thì mọi việc tốt, kể cả công việc và tình cảm..
Nếu vượt tốc sẽ không hay lắm dễ trở ngại.
Không nên nóng khi có trở ngại, từ từ sẽ qua.
Hạp số: 97 và 1.
------------------------------------
Bình vận:
Vượt tới mục tiêu nhiều trắc trở,
Mưu sụ cần Xây ý lẫn tình.
Đừng vội tính toan hoàn thành sự,
Nhịn nhường trở ngại cũng sẽ qua.

-------------------------------------

Đọc thêm:

SỐ 98 TRUNG BÌNH

Uổng phí tinh thần lúc tiến hành

Bắc nam chạy vậy vẫn lanh quanh

Tới thời ngày tốt đều như ý

Sáng tối cây khô lá mọc xanh


Đường vội bỏ bê tự trách mình

Nhọc như ngắm kính bóng hoa in

Trước sau dò xét xem thiên ý

Hanh thông ngày hạp được tươi xinh

-------------------------------------------


Bon Mang Que so 01-Cg
********************
*        Trong thang bon mang cua ban tot do. Hay an tam.
*        Ban co nhieu niem vui hoac co tin tuc ve tien bac.
*        Ban dang co y dinh ve lam an - cong viec gi do... dang co co hoi tot ban hay tien hanh nhanh
          + Nhung coi chung nguoi trong nha can tro cong viec cua Ban.
          (Ban can nen... luu y neu tinh toan cong viec cham thi co the chuyen qua giai doan tro ngai - u li - kho phan giai)
*        Coi chung nguoi ban ben canh hoac ke tieu nhan (nguoi cung phai) ganh ghet  lam ban buc minh.
          (nguoi nay co the dang tim co hoi pha roi cong an viec lam cua ban)
*        Xich mit  voi nguoi cung phai trong lanh vuc nghe nghiep hoac lam an.


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.