Kỹ thuật điện - An toàn điện - Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và thông tin tổng hợp kinh tế đời sống

Menu

98-1

Xây: 98-1=97
Cần xây cái nền trước như là củng cố ý khí và nội tại.
Muốn làm được theo ý định phải nhường nhịn và đúng thời cơ thì mọi việc tốt, kể cả công việc và tình cảm..
Nếu vượt tốc sẽ không hay lắm dễ trở ngại.
Không nên nóng khi có trở ngại, từ từ sẽ qua.
Hạp số: 97 và 1.
------------------------------------
Bình vận:
Vượt tới mục tiêu nhiều trắc trở,
Mưu sụ cần Xây ý lẫn tình.
Đừng vội tính toan hoàn thành sự,
Nhịn nhường trở ngại cũng sẽ qua.

-------------------------------------
Đọc thêm:

SỐ 98 TRUNG BÌNH
Uổng phí tinh thần lúc tiến hành
Bắc nam chạy vậy vẫn lanh quanh
Tới thời ngày tốt đều như ý
Sáng tối cây khô lá mọc xanh


Đường vội bỏ bê tự trách mình
Nhọc như ngắm kính bóng hoa in
Trước sau dò xét xem thiên ý
Hanh thông ngày hạp được tươi xinh


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.