Kỹ thuật điện - An toàn điện - Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và thông tin tổng hợp kinh tế đời sống

Menu

91-8

Bão: 91-8=83
Nên co mình lúc này, làm thiện hay làm ác đều xảy ra lời xấu.
Nên như Nhật Nguyệt đều hòa một ngày như mọi ngày. Lúc này không nên tính toán gì cả. Không nên có dự định công việc mới.
Sau 1 tháng sẽ có nhiều việc may mắn đến. Ý định sẽ có kết quả tốt.
Số hạp 91. Số kỵ 8
---------------------------------------------------------
Bình vận:
Bão giông mây trời tối,
Trú ẩn kịp toàn an.
Việc mình riêng ta biết,
Chậm nhật việc cũng thành.
----------------------------------------------------------


Đọc thêm:
SỐ 91 TRUNG BÌNH
Trong thành không động việc tờ mờ

Nhàn rỗi như người sống nhởn nhơ
Khuyên ai chẳng phải cần cầu khấn
Uổng phí công lao khổ thẩn thờ
Tại nhà an phận lànhNgười khó chớ cười tranh

Đừng có thêm ghen ghét
Cười người dễ vướng nhanh


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.