Kỹ thuật điện - An toàn điện và thông tin tổng hợp - Dành cho những người làm công tác An toàn Lao động

Menu

82-17


Hậu: 82-17==65
Không muốn xuất đầu lộ diện, không nên làm hoặc nói trước mọi người, không tốt.
Đa có số tài hoa.
Lúc bình thường này nên sống ẩn danh, không nên nói nhiều. 
Sau đó sẽ gặp thời cơ thì sẽ như ánh đèn soi vào bóng tối, lúc đó sẽ nói nhiều người nghe.
Lưu ý ở đây nói về khí chất tinh thần cần để dành ứng phó kịp lúc vì sẽ gặp chuyện bất trắc sắp tới.
Số hạp 82. Số kỵ 65
----------------------------------------------------
Bình vận:
Hậu ứng từ những ngày an,
Ẩn danh không nói có nhiều cơ may.
Bóng tối là chốn phơi bày,
Nội công chưa đủ chớ đừng ra khơi.
----------------------------------------------------
Đọc thêm:

SỐ 82 THƯỢNG CÁT

Đây đó gặp được quý nhân hiền
Giữ lời kín ý sẽ giúp riêng
Tài hoa khiêm tốn đừng lộ diện
Đủ sức ngày sau ứng phó liền.

Việc có căn nguyên làm mới mau

Kết tình trước nhạt mặn nồng sau
Nội công chưa đủ đừng ra sức
Dịp thời bước tới mới thuận màu

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.