Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

82-17Hậu: 82-17==65
Không muốn xuất đầu lộ diện, không nên làm hoặc nói trước mọi người, không tốt.
Đa có số tài hoa.
Lúc bình thường này nên sống ẩn danh, không nên nói nhiều. Sau đó sẽ gặp thời cơ thì sẽ như ánh đèn soi vào bóng tối, lúc đó sẽ nói nhiều người nghe.
Lưu ý ở đây nói về khí chất tinh thần cần để dành ứng phó kịp lúc vì sẽ gặp chuyện bất trắc sắp tới.
Số hạp 82. Số kỵ 65

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY