Kỹ thuật điện - An toàn điện và thông tin tổng hợp - Dành cho những người làm công tác An toàn Lao động

Menu

74-25


Hóa: 74-25 =49
Công việc tính toán tốt,  thành công hơn người. Vì vậy thích làm việc to tát hơn.
Nếu đang trong thời điểm mà thế rối ren hay xáo trộn thì bản thân mình và khả năng của mình sẽ càng có cơ hội và được phát triển hơn.
Tuy nhiên dễ bị xiêu lòng, nghe xúi giục dễ hỏng việc.
Người tính ý tốt không gian xảo, sắp xếp ngăn nắp. 
Ra ngoài có người, quới nhân giúp đỡ.
Số hạp 49. Số kỵ 74
-------------------------------------------------------
Bình vận:
 Một biến 2 hóa việc thành,
Tập trung nhìn ngắm, ắt thời thắng ngay.
Bản tánh dễ dãi cả hai,
Nhưng dễ sơ ý xiêu lòng xúi xua.
-------------------------------------------------------

Đọc thêm:
SỐ 74 THƯỢNG CÁT

Đường dài vắng ngắt lại gồ ghề
Theo lề vững bước bước lê thê
Thân tựa bồ đề Lòng sáng tỏ
Trường an lộ thẳng đón xuân về


Đôi lược xiêu lòng khó thành công,

Gặp thời đúng lý mới hợp lòng.
Tự thân nhìn ngắm thông toàn sự,
Sau cũng tựu thành chẳng nhọc công.

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.