Kỹ thuật điện - An toàn điện và thông tin tổng hợp - Dành cho những người làm công tác An toàn Lao động

Menu

76-23


Ghét: 76-23== 53
Cuộc sống sinh hoạt đang bị chuyển động không ngừng, nhưng không sao nếu biết tự kiềm chế và tránh vượt tốc, quyết đoán theo ý mình.
Tuy giỏi nhưng không nên phổ trương lúc này dễ bị ghen ghét, tiểu nhân.
Lưu ý tránh sơ sót sẽ rách việc.
Người biết lo xa, biết nhìn hậu vận sự việc.
Tình cảm bình thường nhưng không nên tâm sự nhiều.
Số hạp 53. Số kỵ 23.
--------------------------------------------------
Bình vận:
Sống tốt kiềm chế là hay
Đừng nên ghen ghét biến thành rối ren.
Phô trương kể cả bon chen,
Nhìn xa, toan tính mùa vào đầy kho.
--------------------------------------------------
Đọc thêm:

SỐ 76 TRUNG BÌNH
Ba ngàn điều luật tám ngàn từ
Việc ấy sao đem nói được ư
Đôi đường thiện ác tự người chuốc
Một đời họa phúc có trong thư


Công đường nguy hiểm chớ vào tìm
Phô trương càng rối chẳng lặng yên
Mọi việc rõ ràng người người hiểu
Tài trí tự ta tạo nổi chìm


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.