Kỹ thuật điện - An toàn điện và thông tin tổng hợp - Dành cho những người làm công tác An toàn Lao động

Menu

72-27

An: 72-27 ==72
Có khả năng tốt; không nên tiết lộ ra mặt, từ từ làm... thì sẽ thành công.
Bạn bè nhiều người mến.
Không nên khoe khoang dễ bị tiểu nhân hại.
Nếu có việc tính toán làm ăn thì trong lúc này sẽ rất dễ thành công tốt đẹp.
Lúc này có duyên ngầm… bạn khác phái mến yêu.
Nếu kinh doanh hoặc công việc mua bán sẽ tốt, cứ tiến hành.
Số hạp 72, 27. Số kỵ 23
-----------------------------------------------------------
Bình vận:
 An nhàn chẳng để ý chi,
Tình vui, việc có thành công dễ dàng.
Ung dung tự tại sống vui,
Sẽ qua sự việc tiểu nhân tầm thường.
-----------------------------------------------------------
Đọc thêm:

SỐ 72 THƯỢNG THƯỢNG
Đắp công tích đức đã bao thời,
Nhân bản, chí tình đã sáng tươi.
Nếu tự chỉnh đổi tâm và tính,
Mọi sự đặng an bởi số trời.


Giữ an lành gia thế,
Tiểu nhân khó tìm về.
Ung dung duyên tình cảm,
Thuận lợi tốt đôi bề.

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.