Kỹ thuật điện - An toàn điện và thông tin tổng hợp - Dành cho những người làm công tác An toàn Lao động

Menu

71-28

Minh: 71-28 == 71
Có tài và có tiền nên dấu kín trong lòng sẽ tốt hơn.
Không nên khoe khoang lúc này dễ bị tiểu nhân, ganh tị.
Cuộc sống ổn định.
Sẽ có tài lộc vào.
Có người tới thăm hoặc họp mặt.
Số hạp 28, 71. Số kỵ 17
-------------------------------------------------
Bình vận:
 Tài của là vật ngoài thân,
Khéo ăn khéo giữ khéo môi kín lời.
Bởi vì lắm kẻ nói chơi,
Bạn bè thân thuộc chẳng minh kỹ lời.
-------------------------------------------------

Đọc thêm:
SỐ 71 THƯỢNG CÁT

Tài nhân, giỏi việc khéo ai trồng,
Kỹ môi kín miệng tốt việc trong.
Việc trần tất cả trời soi xét,
Tài cao sao chịu nhốt trong lồng.


Bình đẳng giữ trong lòng,
Việc làm điều thuận thông.
Nếu lòng sai nghiêng ngã,
Vui vẻ hóa sầu không.

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.