Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

71-28


Minh: 71-28 == 71
Có tài và có tiền nên dấu kín trong lòng sẽ tốt hơn.
Không nên khoe khoang lúc này dễ bị tiểu nhân, ganh tị.
Cuộc sống ổn định.
Se có tài lộc vào.
Có người tới thăm hoặc họp mặt.
Số hạp 28, 71. Số kỵ 17

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY