Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

52-47


Nhân: 52-47 == 52
Tùng bách mộc trong sương tuyết mà vẫn cứng cỏi vươn lên xanh tươi, vừa kiên nhẩn chịu đựng, đầy ắp nghị lực.
Xử lý việc có tâm và cương quyết.
Giúp bạn bè, người khác và sẽ được nhận lại sự hỗ trợ đó.
Tuy nhiên lưu ý người khác tiểu nhân đang nhìn vào chờ sơ hở của bạn để tị ghét chăm chọc…
Số hạp 47. Số kỵ 52

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY