Kỹ thuật điện - An toàn điện và thông tin tổng hợp - Dành cho những người làm công tác An toàn Lao động

Menu

52-47


Nhân: 52-47 == 52
Tùng bách mộc trong sương tuyết mà vẫn cứng cỏi vươn lên xanh tươi, vừa kiên nhẩn chịu đựng, đầy ắp nghị lực.
Xử lý việc có tâm và cương quyết.
Giúp bạn bè, người khác và sẽ được nhận lại sự hỗ trợ đó.
Tuy nhiên lưu ý người khác tiểu nhân đang nhìn vào chờ sơ hở của bạn để tị ghét chăm chọc…
Số hạp 47. Số kỵ 52
----------------------------------------
Bình vận:
Sương tuyết chẳng sờn lòng,
Nhân minh tựu dương khí.
Việc vượt ắt khó chi,
Hậu sự tự nhiên thành.
----------------------------------------
Đọc thêm:

SỐ 52 THƯỢNG CÁT
Vắng vẻ ngồi đây thở than dài
Ánh đèn in bóng sáng đêm nay
Bổng có nắng thu ngàn vạn tốt
Đò đưa mau tới bắc triều ngay


Hiểm họa cướp đường ẩn ở trong
Đừng lo nao núng giữ bền lòng
Văn thư tin giảm sầu đôi chút
Tự mặt vui cười việc mới thông

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.