Kỹ thuật điện - An toàn điện và thông tin tổng hợp - Dành cho những người làm công tác An toàn Lao động

Menu

51-48


Tâm: 51-48 == 51
Tùng bách mộc trong sương tuyết mà vẫn cứng cỏi vươn lên xanh tươi, vừa kiên nhẩn chịu đựng, đầy ắp nghị lực.
Xử lý việc có tâm và cương quyết.
Giúp bạn bè, người khác và sẽ được nhận lại sự hỗ trợ đó.
Tuy nhiên lưu ý người khác tiểu nhân đang nhìn vào chờ sơ hở của bạn để tị ghét chăm chọc…
Số hạp 48. Số kỵ 51
--------------------------------------
Bình vận:
Tâm vươn từ khí,
Sương tuyết chẳng sờn lòng.
Việc toan tuy chậm,
Hậu lý thành công.
------------------------------------
Đọc thêm:
SỐ 51 THƯỢNG CÁT

Vắng vẻ ngồi đây thở than dài
Ánh đèn in bóng sáng đêm nay
Bổng có nắng thu ngàn vạn tốt
Đò đưa mau tới bắc triều ngay

Hiểm họa cướp đường ẩn ở trong

Đừng lo nao núng giữ bền lòng
Chữ Tâm an giảm sầu đôi chút
Hậu sự vui cười việc mới thông

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.