Thứ Hai, tháng 10 15, 2018

Đứt dây điện mùa mưa bão, Nguy cơ xảy ra tai nạn ngoài nhân dân, Long An

Đứt dây điện mùa mưa bão. Nguy cơ xảy ra tai nạn ngoài nhân dân.

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY