Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Tình hình tai nạn lao động trong ngành điện

Tình hình tai nạn lao động trong ngành điệnTheo ldt.tv thong bao nam 2018
Theo báo cáo của 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, (tỉnh Bình Phước chưa có báo cáo) 06 tháng đầu năm 2018 trên toàn quốc đã xảy ra 3.988 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 4.102 người bị nạn (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động) trong đó:
– Số vụ TNLĐ chết người: 363 vụ
– Số vụ TNLĐ có hai người bị nạn trở lên: 56 vụ
– Số người chết: 384 người
– Số người bị thương nặng: 813 người
– Nạn nhân là lao động nữ: 1.341 người
Những địa phương có số người chết vì TNLĐ nhiều nhất trong 06 tháng đầu năm 2018 bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.