Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Quy dinh bien phap ve sinh moi truong


Phụ lục VIII-2

Cộng Hòa - Xã Hội - Chủ Nghĩa - Việt Nam

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

----------------oOo---------------

Quy định

Về biện pháp vệ sinh môi trường,

an toàn lao động thi công công trình

          Thực hiện theo quy định tại thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/03/2017 của Bộ Xây dựng, đồng thời bảo đảm môi trường làm việc, an toàn vệ sinh lao động cho con người và môi trường công cộng. Nay Doanh nghiệp đề ra quy định như sau:

          Tất cả cán bộ và người lao động phải tuân thủ các vấn đề sau đây trong quá trình thi công công trình:

          Vấn đề 1: Người lao động phải tự giác chấp hành và trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, quần áo bảo hộ lao động do Doanh nghiệp cấp phát.

          Vấn đề 2: Quá trình thi công phải bảo vệ công trường tránh gây trở ngại giao thông hoặc tai nạn cho người ngoài. Sử dụng rào chắn biển báo đúng quy định để cảnh báo công trường đang làm việc.

Trường hợp đặc biệt công trường phải được che chắn kín hoặc liên hệ cơ quan chức năng hỗ trợ.

          Vấn đề 3: Hạn chế tiếng ồn theo quy định nhất là làm việc gần bệnh viện, trường học, giờ giấc nghỉ ngơi. Có ý kiến cải thiện ngay các máy móc công cụ tạo tiếng ồn quá lớn.

          Vấn đề 4: Sau khi hoàn tất công việc phải tổ chức vệ sinh nơi làm việc, trao trả lại mặt bằng như ban đầu. Nếu có đào xới phải trung tu lại mặt bằng tránh nguy cơ người và phương tiện vấp ngã, gây tai nạn.

          Quy định này được phổ biến cho mọi người; có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                                 ….. ngày   tháng  năm 20…

Giám đốc Doanh  nghiệp

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.