Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phan 3 Ky thuat thi cong - Phuong an thi cong


                                                           MẪU - (Phu luc IV-3B)

ĐƠN VỊ:……………………….                                                            Số KHPATC: ……/09/2017

   

                                                                                          

Bổ sung

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ VỀ

PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN

Ngày        tháng        năm 20……


            Tên công trình: ………………………………………

          Quyết định phê duyệt công trình số: ………………………………


Để bảo đảm an toàn lao động, tiến độ và đúng kỹ thuật công trình, Đơn vị thi công đề ra chương trình thực hiện tại từng phân đoạn đường dây cao, hạ áp; tại vị trí lắp trạm biến áp, vị trí trụ và móng trụ, vị trí trụ góc, trụ đỡ thẳng được thi công như sau:


III./ KỸ THUẬT  THI CÔNG – PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN: (có hình ảnh minh họa)


A./ Trung áp:

A1./ Đường dây trung áp:

*./ Kỹ thuật ra dây kéo dây: Được thi công bằng phương pháp thủ công ra dây dưới đất đối với đường dây cải tạo sẽ áp dụng kỹ thuật dùng dây cũ mồi kéo dây mới (kiểm tra rút mắc trên dây) và dùng xe tải kéo dây tốc độ =< 5Km/h

*./ Xác định vị trí đầu đặt Rulo dây, vị trí trụ cuối căng kéo dây.

*./ Tại vị trí trụ góc: Gia cố theo max Beton, lắp đúp trụ hoặc cặp block đôi, lắp chằng thép trước khi kéo dây theo thiết kế.

*./ Tại vị trí đặc biệt: như gần ao mương, đất dễ sạt lở; thực hiện chằng néo 3 góc và gia cố beton như thết kế.

*./ Mỗi vị trí trụ lắp puly cho dây trượt qua.

*./ Trụ góc được gia cố thêm chằng TẠM tránh vặn đà.

          *./ Đấu nối trung áp thực hiện theo biên bản thống nhất quy trình đấu nối pha, trung hòa, kẹp nối với Đơn vị quản lý vận hành.


          

       


A2./ Thiết bị đóng cắt Recloser, LBS, FCO, LTD….:

          *./ Lắp đặt theo bảng vẽ vị trí và hướng treo thiết bị, phía nguồn hoặc tải theo yêu cầu của Điều Độ thống nhất trên bảng vẽ.


      B./ Hạ áp:

B1./ Đối với đường dây:

*./ Kỹ thuật ra dây kéo dây: Được thi công bằng phương pháp thủ công ra dây dưới đất đối với đường dây cải tạo sẽ áp dụng kỹ thuật dùng dây cũ mồi kéo dây mới (kiểm tra rút mắc trên dây) và dùng xe tải kéo dây tốc độ =< 5Km/h.

*./ Xác định vị trí đầu đặt Rulo dây, vị trí trụ cuối căng kéo dây.
*./ Tại vị trí trụ góc: Gia cố theo max Beton, lắp đúp trụ hoặc cặp block đôi, lắp chằng thép trước khi kéo dây theo thiết kế.

*./ Tại vị trí đặc biệt: như gần ao mương, đất dễ sạt lở (sử dụng ván lót hoặc ống beton); thực hiện chằng néo 3 góc và gia cố beton như thết kế.

*./ Mỗi vị trí trụ lắp puly cho dây trượt qua.

*./ Trụ góc được gia cố thêm chằng TẠM tránh vặn đà khi kéo dây.


      


B2./ Đối thùng điện kế tại trụ và khu vực điện nông thôn:

*./ Kết hợp cùng giám sát A, ghi nhận chính xác điện kế của khách hàng và dây sau điện kế đúng cực tính nhằm tránh quá điện áp hư hỏng thiết bị khách hàng.

*./ Xác định rõ vị trí di dời điện kế từ trụ cũ sang trụ mới. An toàn tránh rò điện và thùng điện kế được lắp ngay ngắn không nghiêng. Ngoài ra xác định rõ đường dây nào phải hoàn trả lại nhân dân sau khi tháo gỡ (khảo sát và có danh sách hoàn trả dây cũ).

*./ Tại các vị trí sử dụng trụ đỡ hiện hữu của nhân dân nếu có, để bào đảm an toàn điện và con người, Đôi thi công sẽ bảo dưỡng thân trụ góc trụ trước khi lắp phụ kiện đường dây vào vị trí này.


       


C./ Trạm biến áp:

C1./ Kết cấu lắp đặt tại trạm:

*./ Thực hiện theo bảng vẽ đối với trạm trên giàn với 1 trụ điện, trạm trên giàn với 2 trụ điện hoặc trạm treo trên trụ, lắp đặt đúng hướng theo thiết kế; tránh gây trở ngại đường giao thông.

*./ Trạm trên giàn được thi công cơ giới dùng xe cẩu nâng máy biến áp.

*./ Trạm treo trên trụ thi công thủ công sử dụng TỜI quay tay nâng máy biến áp treo lên trụ điện.


       


C2./ Đấu nối cáp trạm và CB:

*./ Đấu dấu màu sắc, phân biệt pha A, B, C thứ tự từ trái sang phải CB, từ trên xuống dưới đối với các dây bố trí dọc, từ trong ra ngoài đối với các dây bố trí nằm ngang.


      


          Trên đây là kỹ thuật thi công công trình này yêu cầu các Cán bộ kỹ thuật, Đội trưởng thi công thực hiện nghiệm túc. Nếu có vấn đề vướng mắc thông báo với chủ đầu tư có ý kiến.


Ngày …………..…………..

Giám đốc

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.