Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

4 tại chỗ phòng chống thiên tai

Trong khi thiên tai xảy ra:
1. Đối với công tác chỉ huy tại chỗ:
- Trong thiên tai, người chỉ huy phải bám vào phương án đã xây dựng để ra quyết định tại chỗ theo tình hình thực tế và dưới sự chỉ đạo của cấp trên.
- Theo dõi sát sao tình hình thiên tai, các hộ dân, cơ sở sản xuất…. trong diện gặp nguy hiểm cần cứu hộ, cứu nạn hoặc di dời khẩn cấp.
- Chỉ đạo các lực lượng chuyên trách tiếp tục bám trụ tại địa bàn, giúp dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, kê kích các vật dụng gia đình…. Tham gia cứu người, tài sản, cứu hộ các công trình phòng chống lụt bão đang bị sự cố….
- Chủ động phối kết hợp chặt chẽ với cấp trên, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tổ chức cứu hộ, cứu nạn.
- Chỉ đạo cung cấp lượng thực, thuốc men, chăn màn quần áo cho dân tại điểm sơ tán.
2. Đối với lực lượng tại chỗ:
- Các đội thanh niên xung kích, dân quân tự vệ, tổ dân quân tự quản tích cực hỗ trợ nhân dân đối phó với thiên tai.
- Các lực lượng chuyên trách như: điện lực, cung cấp nước, trường học, y tế, thông tin liên lạc thực hiện các phương án cụ thể đối phó với tình huống thiên tai của ngành mình.
- Cung cấp đủ lực lượng hỗ trợ dân, di dời đến nơi an toàn.
- Tiếp tục tuần tra, túc trực tại các điểm xung yếu trên địa bàn; Trong trường hợp phát sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực đối phó, hỗ trợ nhân dân.
3. Đối với yếu tố phương tiện, vật tư tại chỗ:
- Huy động, trưng dụng các phương tiện, vật tư cần thiết đã lên danh sách trước đây.
- Cung cấp các phương tiện cần thiết cho các lực lượng tại chỗ làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả.
4. Đối với yếu tố hậu cần tại chỗ:
- Phân bổ lương thực thuốc men và các vật dụng gia đình cần thiết cho các hộ dân tại các điểm sơ tán.
- Tiếp tục theo dõi nắm tình hình số hộ cần cứu trợ khẩn cấp, nhu cầu thiết yếu của người dân còn bám trụ tại địa bàn cũng như đang tạm cư tại các điểm sơ tán.
-------------------------------------

 

Click here:

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.