Kỹ thuật an toàn điện - Năng lượng mặt trời * Công ty TNHH Thủ Thiêm New City Land - Chi nhánh Tiền Giang

Menu

Phương châm 4 tại chỗ trong PCCC

Phương châm “4 tại chỗ” trong PCCC và cứu hộ cứu nạn (lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ và chỉ huy tại chỗ) có ý nghĩa như thế nào thưa Thiếu tướng?Click here:
http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Quan-triet-phuong-cham-4-tai-cho-trong-phong-chay-chua-chay/105489.vgp
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.