Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Video music: Một nửa của em đâu


Click here

Tôi đi tìm tôi một nửa đã mất kiếp nào,
Tôi đi tìm anh tìm tình yêu tiền kiếp lạc loài.
...
Rồi mình gặp nhau... mỗi ngày gặp nhau sao mình không nhớ.
Tình cờ gặp nhau, hẹn hò gặp nhau sao mình vô tình lại quên nhau.
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.