Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Quy định sử dụng máy nén khí

QUI ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
KHI SỬ DỤNG MÁY NÉN KHÍ


1.     Chỉ có người được phân công của đơn vị quản lý máy nén khí mới được sử dụng máy nén khí phục vụ cho công việc của đơn vị.
2.     Người sử dụng máy nén khí phải được huấn luyện sát hạch an toàn vệ sinh lao động định kỳ hàng năm đạt yêu cầu, phải nắm vững tính năng, tác dụng cách vận hành máy nén khí.
3.     Khi vận hành máy nén khí, người sử dụng phải dùng trang bị bảo hộ lao động cá nhân được trang cấp theo quy định.
4.     Trước khi vận hành, người sử dụng máy nén khí phải kiểm tra tình trạng máy nén khí, nguồn cung cấp điện, không gian chung quanh nơi vận hành máy tránh để người khác hoặc các đồ vật khác bị ảnh hưởng hoặc làm ảnh hưởng trong quá trình vận hành máy nén khí.
5.     Nghiêm cấm:
-         thay đổi thiết kế của máy;
-         vận hành máy không đúng với tính năng, hướng dẫn sử dụng của máy;
-         không tập trung, rời bỏ vị trí khi máy đang vận hành.
6.     Khi vận hành máy nén khí, phải chú ý không để áp suất máy vượt quá 6kg/cm2. Không được vận hành khi đồng hồ đo áp suất hỏng.  Người sử dụng phải có biện pháp ngăn ngừa không để rò rỉ khí.
7.     Trong khi vận hành nếu máy nén khí có hiện tượng không bình thuờng phải tạm ngừng vận hành để kiểm tra, nếu cần sửa chữa máy phải cách ly máy khỏi nguồn điện. Nếu phải tháo các bộ phận máy nén khí để sửa chữa thì cần phải có sự chấp thuận của trưởng đơn vị quản lý máy.
8.     Sau khi chấm dứt công việc, phải tắt máy, kiểm tra lại máy nén khí và cách ly máy khỏi nguồn cung cấp điện.
9.     Sau khi vận hành máy nén khí, người sử dụng phải vệ sinh nơi làm việc và máy nén khí, đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ.
10.                        Khi sử dụng máy nén khí, người sử dụng phải nắm vững và chấp hành nghiêm túc qui định này.
KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐIỀN KHOÁN
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.