Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Quy định sử dụng máy mài điện

QUI ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
KHI SỬ DỤNG MÁY MÀI ĐIỆN

1.     Chỉ có người được phân công của đơn vị quản lý máy mài điện mới được sử dụng máy mài điện phục vụ cho công việc của đơn vị.
2.     Người sử dụng máy mài điện phải được huấn luyện sát hạch an toàn vệ sinh lao động định kỳ hàng năm đạt yêu cầu, phải nắm vững tính năng, tác dụng cách vận hành máy mài điện.
3.     Khi vận hành máy mài điện, người sử dụng phải dùng trang bị bảo hộ lao động cá nhân được trang cấp theo quy định.
4.     Trước khi vận hành, người sử dụng máy mài điện phải kiểm tra tình trạng máy mài điện, nguồn cung cấp điện, không gian chung quanh nơi vận hành máy tránh để người khác hoặc các đồ vật khác bị ảnh hưởng hoặc làm ảnh hưởng trong quá trình vận hành máy mài điện.
5.     Nghiêm cấm:
-         thay đổi thiết kế của máy;
-         vận hành máy không đúng với tính năng, hướng dẫn sử dụng của máy;
-         không tập trung, rời bỏ vị trí khi máy đang vận hành.
6.     Khi vận hành các vật cần mài phải được kẹp chặt. Người sử dụng phải có biện pháp ngăn ngừa không để các vụn mài bắn vào người hoặc làm hư hỏng các thiết bị chung quanh.
7.     Trong khi vận hành nếu máy mài điện có hiện tượng không bình thuờng phải tạm ngừng vận hành để kiểm tra, nếu cần sửa chữa máy phải cách ly máy khỏi nguồn điện. Nếu phải tháo các bộ phận máy mài để sửa chữa thì cần phải có sự chấp thuận của trưởng đơn vị quản lý máy.
8.     Sau khi chấm dứt công việc, phải tắt máy, kiểm tra lại máy mài điện và cách ly máy khỏi nguồn cung cấp điện.
9.     Sau khi vận hành máy mài điện, người sử dụng phải vệ sinh nơi làm việc và máy mài đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ.
10.                        Khi sử dụng máy mài, người sử dụng phải nắm vững và chấp hành nghiêm túc qui định này.

BIỆN PHÁP AN TOÀN
KHI SỬ DỤNG MÁY MÀI ĐIỆN CỐ ĐỊNH

1./ Người sử dụng máy mài điện phải được huấn luyện thành thạo tính năng và cách sử dụng máy mài điện. Khi vận hành máy mài điện, người sử dụng phải trang bị kính bảo hộ.
2./ Trước khi vận hành, người sử dụng máy mài điện phải kiểm tra tình trạng máy mài điện, nguồn cung cấp điện, không gian chung quanh nơi vận hành máy tránh để người khác hoặc các đồ vật khác bị ảnh hưởng hoặc làm ảnh hưởng trong quá trình vận hành máy mài điện.
          Máy mài điện phải được tiếp đất an toàn.
3./ Khi vận hành các vật cần mài phải được kẹp giữ chặt. Người sử dụng phải có biện pháp ngăn ngừa không để các vụn mài bắn vào người hoặc làm hư hỏng các thiết bị chung quanh.
          Không được đưa vật mà chiều quay của đá mài.
          Không được tì vật mài quá mạnh tay vào đá mài.
4./ Sau khi chấm dứt công việc, phải tắt máy, kiểm tra lại máy mài điện và cách ly máy khỏi nguồn cung cấp điện.
5./ Sau khi vận hành máy mài điện, người sử dụng phải vệ sinh nơi làm việc và máy mài đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ.


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.