Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

PCCC - PCCN

Phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, 
góp phần bảo đảm an ninh và trật tư an toàn xã hội.
Bài đọc thêm:


PCTG Xây dựng ĐV điển hình tiên tiến về PCCC 2018.

Quy định tổ chức quản lý PCCC của PCTG 2016.


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.