Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Website: www.hoangluc16.com

Thiết lập 

Website: http://www.hoangluc16.com  (Hoangluc Sky)Nội dung:
Giới thiệu các quy định và tài liệu tập huấn ATLĐ.
Trao đổi thông tin với những người làm công tác ATVSLĐ;
Thông tin công nghệ, kỹ thuật và trao đổi, nâng cao kiến thức.


Liên kết các trang tin truyền thông công cộng bao gồm:     
Thời sự - Cuộc sống
Kinh tế - Xã hội 
Khoa học, kỹ thuật   
An toàn lao động về quy trình, quy chuẩn kỹ thuật  
Chính sách lao động, môi trường làm việc, chế độ lao động của người lao động.


Liên lạc:     
Nguyễn Hoàng Lực - KS Hệ Thống Điện                       
Email: lucnh.tg@gmail.com  - 0919.267722
Xây dựng Website: Tháng 12/2016
Hoạt động : 14/12/2016; Version xx - Date 14.12.2016
Cập nhật sửa đổi lần cuối: Version 4.3 - Date 21.01.2019

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.