Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

De tinh huong PCCC - De 8

Đáp án:

Nội dung 1:
- Tổ chức kiểm tra công tác PCCC tại các Tổ/Đội/Phòng của cở sở trong việc trong việc triển khai thực hiện các quy định, nội quy, tiêu chuẩn, biện pháp khắc phục về PCCC và các yêu cầu về đảm bảo an toàn PCCC theo quy định của Công ty và Tổng công ty.
- Tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện về PCCC và đề xuất với lãnh đạo cơ sở xử lý, khắc phục các thiếu sót về PCCC theo kiến nghị của các Đoàn thanh, kiểm tra các cấp.
- Tham dự và có ý kiến trong các buổi họp định kỳ sơ, tổng kết để kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác PCCC của cơ sở.

Nội dung 2 (hùng biện): Gợi ý.
-       Phóng thanh hướng dẫn lối thoát, biện pháp chống ngạt những người trên nhà cao tầng đang cháy.
-       Biện pháp tránh khói độc gây ngất xỉu. Bước ra bancon nơi thoáng khí chờ giải cứu.
-       Lưu ý không còn ánh sáng đèn điện, cần hướng dẫn sử dụng đèn Pin.
-       Biện pháp che chắn, hứng đỡ lót nệm mềm cho người nhảy xuống đất hoặc tạo dây cứu hộ để leo xuống.
-       Đội cứu hộ quan sát giải cứu người.
---------------------------------------------

Ghi chú:
-       Mỗi câu hỏi 5 điểm.
-       Ban Giám khảo có thể đặt vấn đề ngược lại để cho thí sinh có những suy luận sâu hơn để phân tích, mặc khác gợi ý cho thí sinh liên tưởng thực tế để có khả hùng biện rộng hơn nhưng không đi ngược quá xa, mênh mang, trên tinh thần học tập, trao đổi và xây dựng.
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.