Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

De hung bien - Cat dien ngan dong dien tro lai - De 20

Đáp án:

Nội dung 1:
Phải thực hiện các biện pháp sau:
          - Cắt điện bằng máy cắt, dao phụ tải và dao cách ly có bộ truyền động tự động chưa đủ mà cần phải phải khoá mạch điều khiển các thiết bị này, bao gồm: cắt aptomat, gỡ cầu chì v.v.
          - Đối với dao cách ly thao tác trực tiếp bằng tay, sau khi cắt điện phải kiểm tra lưỡi dao đã ở vị trí cắt và có giải pháp như: khoá tay truyền động, đặt tấm lót, cử người canh gác v.v
          - Phải ngăn chặn được những nguồn điện cao, hạ áp qua các máy biến áp lực, máy biến áp đo lường, … có điện ngược trở lại gây nguy hiểm cho người làm việc. Tách riêng các máy phát điện khác ra khỏi phần thiết bị đang có người làm việc (kể cả dây trung tính).
          - Phải treo biển: “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc” ở các bộ phận truyền động của các máy cắt, dao cách ly v.v mà từ đó có thể đóng điện đến nơi làm việc. Khi làm việc trên đường dây thì ở dao cách ly đường dây treo biển “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc trên dây dẫn”. Với các dao cách ly một pha, phải treo biển báo ở từng pha. Chỉ có người treo biển hoặc người được chỉ định thay thế mới được tháo các biển báo này.

Nội dung 2 (hùng biện): Gợi ý.
-       Khách hàng có máy phát đa số là cơ sở cần điện hoạt động kinh doanh 100% như tiệm net, trạm xăng dầu, Karaoke… (Thực tế theo địa bàn đơn vị của thí sinh quản lý phụ tải và lưới điện).
-       Thí sinh đã kiểm tra được bao nhiêu khách hàng có máy phát. Hoạt động này đã thực tế kiểm tra, thống kê thế nào?
----------------------------------------------

Ghi chú:
-       Mỗi câu hỏi 5 điểm.
-       Ban Giám khảo có thể đặt vấn đề ngược lại để cho thí sinh có những suy luận sâu hơn để phân tích, mặc khác gợi ý cho thí sinh liên tưởng thực tế để có khả hùng biện rộng hơn nhưng không đi ngược quá xa, mênh mang, trên tinh thần học tập, trao đổi và xây dựng.
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.