Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Dai an toan - Bo tiep dat - Bạn cần biết Dụng cụ an toàn, thi công ngành điệnTIẾP ĐỊA CAO THẾ

MODEL:TDC18/ĐAI AN TOAN/VN

NGUỒN GỐC: CÔNG TY ĐẠI AN TOÀN TRỰC TIẾP SX

CÓ 3 ĐOẠN DÂY, MỔI ĐOẠN DÀI 6M. MỐT ĐẦU KẸP NHÔM VÀ 1 ĐẦU
TIẾP ĐẤT BẰNG ĐỒNG HOẶC 2 ĐẦU NHÔM

MIỆNG KẸP ĐƯỢC DÂY CAO THẾ


Kiềm ép thủy lực Burndy


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.