Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Bốn tại chỗ là gì

Trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC, CNCH), việc huy động sức mạnh của toàn dân với phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ) luôn được lực lượng Cảnh sát PCCC xác định là “vũ khí” tối ưu cho việc phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế đến mức tối đa những thiệt hại do hiểm họa cháy nổ gây ra.


PCCC, chua chay, 4 tai cho

  Phương châm “4 tại chỗ” bao gồm:
1/chỉ huy tại chỗ;
2/lực lượng tại chỗ;
3/phương tiện,
4/vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

   Để thực hiện hiệu quả phương châm này thì các cấp, các ngành, các hộ gia đình và các tổ chức chính trị, xã hội… cần chuẩn bị các phương án cụ thể và chi tiết sát với loại hình thiên tai sẽ xảy ra để chủ động, ứng phó và khắc phục hậu quả khi thiên tai được kịp thời.
   Việc thực hiện cũng chia thành 3 phần:
1./ Trước sự cố cháy hoặc thiên tai.
     Áp dụng triển khai thực hiện 4 tại chỗ như trên.
2./ Trong sự cố cháy hoặc thiên tai.
     Áp dụng triển khai thực hiện 4 tại chỗ như trên.
3./ Trong sự cố cháy hoặc thiên tai.
     Áp dụng triển khai thực hiện 4 tại chỗ như trên.

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.